Select your region

CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM 26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3827 9191 Giấy CN đầu tư: 411043001059 do Ủy Ban Nhân Dân TPHCM cấp ngày 15/06/2009, sửa đổi lần 3 ngày 20/04/2015. Giấy CN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 020/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp ngày 05/02/2015, sửa đổi ngày 09/06/2015

vi-VN | 22/01/2020 9:34:15 CH | zus2pwssg000000 | MyHL | 23/01/2020 12:34:15 CH | 1.20.0110.07