นโยบายความเป็นส่วนตัวบนระบบออนไลน์ระดับสากลของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2020
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นนี้ (“นโยบาย”) นำมาใช้กับเฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ อเมริกา อิงค์ และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั่วโลกที่มีความเชื่อมโยงกับและพึ่งพาต่อนโยบายนี้ นโยบายนี้นำมาใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยเฮอร์บาไลฟ์ผ่านทางคุณสมบัติออนไลน์และแอปพลิเคชั่นมือถือ (“ไซต์”) ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ติดประกาศอยู่ เว็บไซต์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นบางเว็บไซต์ยังมีการเชื่อมโยงไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวเฉพาะเขตแดนของตนเองอีกด้วย ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลและการเปิดเผยเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดในท้องถิ่น นโยบายนี้ยังนำมาใช้กับข้อมูลที่เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นทำการรวบรวมผ่านทางวิธีการออฟไลน์อีกด้วย เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายนี้ไม่บังคับใช้กับการเก็บข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (“ตัวแทนจำหน่าย” หรือ “ตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์”) หรือไม่บังคับใช้กับการใช้งานข้อมูลที่ได้รับมาโดยตัวแทนจำหน่ายเป็นการโดยตรงจากคุณหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่นอกเหนือไปจากเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เว้นแต่ได้มีการแบ่งปันด้วยกันและเก็บไว้โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงชนิดของข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม ลักษณะที่อาจใช้งานข้อมูลเหล่านี้ ผู้ที่อาจได้รับการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ ทางเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ ความสามารถของคุณในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ และกระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลนี้

1. เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าโดยการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของเรา และเรายังมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับเขตอำนาจศาลที่ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง

ในบางโอกาส คุณอาจมอบข้อมูลให้แก่เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นได้โดยตรง เช่น ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลด้านการธนาคาร และข้อมูลชีวประวัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันเกิด และสถานะการสมรส) เช่น คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราเมื่อใช้งานไซต์ หรือเมื่อกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ หรือสมาชิกพิเศษของเฮอร์บาไลฟ์ (“สมาชิกพิเศษ”) หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่เรา ในบางกรณี เราจะไม่สามารถมอบบริการที่คุณร้องขอให้แก่คุณได้

หากคุณเปิดเผยแก่เรา ซึ่งข้อมูลใดๆ ของบุคคลอื่นๆ คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมของบุคคลนั้นในการให้เปิดเผยข้อมูลนั้นให้แก่เรา

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานไซต์ของคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ชนิดของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), หน้าอ้างอิง/ออก, ระบบปฏิบัติการ, การประทับวันที่/เวลา, กิจกรรมไซต์ของคุณ (รวมถึงเนื้อหาไซต์ที่คุณดู การเคลื่อนที่ของเมาส์ การคลิกเมาส์ การแตะ การปัด และข้อมูลที่คุณดู) และ/หรือข้อมูลพฤติกรรมการคลิก เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น วิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลไซต์ ปรับปรุงฟังก์ชันและเนื้อหาของไซต์ และบังคับใช้ข้อกำหนดของเรา เราใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นมาตรฐาน เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน การเล่นซ้ำเซสชั่น/การจับภาพหน้าจอ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในการรวบรวมข้อมูลนี้ ดังเช่นที่อธิบายอยู่ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวกับคุกกี้

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เช่น พิกัด GPS ของอุปกรณ์มือถือของคุณ ข้อมูลจุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ และ/หรือสัญญาณ WiFi เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นอาจใช้งานข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เป็นส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ, Nutrition Club หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเฮอร์บาไลฟ์ หากคุณไม่ต้องการให้เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบดูการตั้งค่าของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูวิธีการปิดใช้งานคุณลักษณะตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก

เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการเพื่อการค้า และจากบุคคลภายนอกรายอื่นๆ ตัวแทนจำหน่ายยังสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นได้อีกด้วย หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Google หรือ Twitter ผ่านทางไซต์เหล่านี้ เพื่อเข้าสู่ระบบไซต์ หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณบนไซต์กับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เราอาจรวมข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมและได้รับเกี่ยวกับคุณเข้าด้วยกัน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และใช้งานหรือเปิดเผยในลักษณะที่อธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้।

เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในประเภทดังต่อไปนี้ จากตัวแทนจำหน่ายของเรา โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลใดแก่พวกเขา ได้แก่ ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลด้านสุขภาพ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนสูง, น้ำหนัก, BMI)

2. เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นใช้งานข้อมูลของฉันอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนที่คุณร้องขอให้แก่คุณ, ประมวลผลธุรกรรมของคุณและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ, สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของคุณ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของเรา และเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ หรือคำถามและความคิดเห็นของคุณ เพื่อให้เข้าใจเรื่องความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจัดหาข้อมูลส่งเสริมการขาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แบบสำรวจ แบบสอบถาม และวัสดุอื่นๆ ให้แก่คุณ, ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการของเรา และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและกฎของเรา และกฎหมาย หรือเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปกป้อง บังคับใช้ หรือป้องกันสิทธิ์ตามกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเราและของผู้อื่น เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบยอดขายที่ทำได้โดยตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ เพื่อช่วยตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ในการค้นหา สื่อสาร และตรวจสอบลูกค้าในระบบของเรา และเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจอาจติดต่อหาคุณโดยตรงเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ โดยใช้วิธีการติดต่อที่หลากหลายซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่าง

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นยังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของสมาชิกพิเศษและตัวแทนจำหน่าย และเพื่อดูแลให้ฝ่ายการขายและแผนการตลาดของเฮอร์บาไลฟ์ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกพิเศษสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุน คำนวณ และติดตามส่วนลดผลิตภัณฑ์ของคุณ และเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษให้คุณ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์อาจนำมาใช้เพื่อสนับสนุน คำนวณ และติดตามส่วนลด รายได้ และโบนัส เพื่อทำการชำระเงินและรายงานรายได้ให้แก่หน่วยงานด้านภาษี เพื่อจัดการฝึกอบรม และเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง แผนการและข้อตกลงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายและข้อตกลง

เราอาจเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อมอบบริการให้แก่คุณ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ดูแลให้ฝ่ายการขายและแผนการตลาดปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อผูกมัดทางกฎหมาย และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

3. เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นแบ่งปันข้อมูลของฉันกับใครบ้าง

บริษัทในเครือและคู่ค้า

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อธิบายในข้างต้นในข้อ 1 กับบริษัทในเครือของเรา (บริษัทที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น) และคู่ค้าบางราย ตัวอย่างลักษณะการใช้งานข้อมูลของคุณโดยหน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่ การคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณและการจัดหาข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น โฆษณา และวัสดุอื่นๆ ให้แก่คุณ

ผู้ขายและผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ดังที่อธิบายข้างต้นในข้อ 1 กับผู้ขายและผู้ให้บริการที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ ได้แก่ การตอบสนองคำสั่งซื้อ การส่งบรรจุภัณฑ์ งานการบริหารจัดการอีเมล การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การจัดหาบริการให้แก่ลูกค้า และการวิจัยตลาด ผู้ขายและผู้ให้บริการต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และห้ามมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ตัวแทนจำหน่ายอิสระของเฮอร์บาไลฟ์

หากคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ สมาชิกพิเศษ หรือลูกค้า เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของเฮอร์บาไลฟ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนหนึ่งของรายงาน Lineage ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ระดับหรือระดับชั้น และสถิติปริมาณและยอดขาย) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและสมาชิกพิเศษรายอื่นๆ ในดาวน์ไลน์ของตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ (องค์กรที่เป็นดาวน์ไลน์ประกอบด้วย ตัวแทนจำหน่ายและสมาชิกพิเศษทั้งหมด ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวจากตัวแทนจำหน่ายเฉพาะราย และบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่ายต่อมา) ภายในขอบเขตที่รายงาน Lineage มีข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกา เราได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงาน Lineage มีการมอบให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโดยเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดและเพื่อจุดประสงค์เพียงประการเดียวในการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายให้พัฒนาธุรกิจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นต่อไป รวมถึงเพื่อการใช้งานเครื่องมือและแพลตฟอร์มด้านการตลาด

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเสนอและมอบผลิตภัณฑ์และบริการ และตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ยังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่มีการอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เช่น หากคุณใช้บางไซต์ของเรา เช่น GoHerbalife.com และไซต์ Weight Loss Challenge ของเรา (herbalifewlc.com) ข้อมูลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการแก่ไซต์เหล่านั้นตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป ในทำนองเดียวกัน หากคุณเข้าร่วมใน Nutrition Club เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนจำหน่ายรายใดก็ตามที่ควบคุมดูแล Nutrition Club เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้พวกเขาสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด ตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ที่ได้รับข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของข้อกำหนดในข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของพวกเขาและข้อตกลงร่วมในการปกป้องข้อมูลซึ่งมีการระบุอยู่ภายในนั้น ตัวแทนจำหน่ายบางรายในจำนวนเหล่านี้อาจประจำอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มอบการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับในประเทศของคุณ

หากคุณควบคุมดูแล Nutrition Club เราอาจแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของ Club กับสมาชิกพิเศษ ลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของเฮอร์บาไลฟ์

การเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณดังนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อให้เป็นไปตามหมายศาล กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้รับมอบอำนาจ หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น สืบสวนหรือป้องกันการฉ้อโกง หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล

การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ หากเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายหรือถ่ายโอนทรัพย์สิน หรือในกรณีของการล้มละลายซึ่งยากจะเกิดขึ้น

ฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับคำยินยอมจากคุณ

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เปิดเผยให้คุณทราบ ณ เวลาที่เรารวบรวมข้อมูล หรือตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

4. เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจะสื่อสารกับฉันอย่างไร

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นอาจสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ ข้อความตัวอักษร หรือวิธีการอื่นๆ เป็นประจำ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ร้องขอ และ/หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ของคุณ (หากคุณเป็นตัวแทนจำหน่าย) เพื่อทำการตรวจสอบยอดขายของลูกค้า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นอาจติดต่อกับคุณผ่านทางอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ ข้อความตัวอักษร หรือวิธีการอื่นๆ เป็นประจำ (หากคุณเป็นลูกค้า)

นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อมูลเป็นระยะๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ และมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation) ผ่านทางวิธีการสื่อสารที่หลากหลายตามที่อธิบายในข้างต้น ตัวแทนจำหน่ายของเฮอร์บาไลฟ์ หรือสมาชิกพิเศษของเฮอร์บาไลฟ์สามารถจัดการการสื่อสารบางอย่างได้ภายในศูนย์การสมัครสมาชิก MyHerbalife ของตนเอง นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการการสื่อสารเหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสาร หรือโดยติดต่อกับเราที่ 866-866-4744

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันมีความปลอดภัยหรือไม่

เราดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจะยังคงมีความเที่ยงตรง ทันท่วงที และปลอดภัย อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่การรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ยังไม่อาจได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัย 100% และแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับรองหรือรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

6. ฉันจะสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของฉันได้อย่างไร

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเคารพในอำนาจการควบคุมที่คุณมีต่อข้อมูลของคุณ ในบางสถานการณ์ คุณอาจเยี่ยมชมไซต์ของเราตั้งแต่หนึ่งไซต์ขึ้นไปเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลบัญชีบางอย่างของตัวแทนจำหน่ายและสมาชิกพิเศษใน MyHerbalife) เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะยืนยันว่าเราเก็บข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจากคุณไว้หรือไม่ หรือกำลังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอยู่หรือไม่ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เที่ยงตรงหรือไม่ครบถ้วน ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอไม่ให้เราใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป ภายใต้บางสถานการณ์ เราจะไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ เช่น หากเป็นการขัดต่อข้อผูกมัดที่เป็นข้อบังคับของเรา หากส่งผลกระทบทางด้านกฎหมาย หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ หรือหากเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือความพยายามในระดับที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะตอบคำขอของคุณภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมและให้คำอธิบายแก่คุณ เวลาตามปกติของเราในการตอบสนองต่อคำขอคือ 30 วัน หากต้องการทำการร้องขอในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางออนไลน์หรือออฟไลน์โดยใช้ข้อมูลที่ระบุด้านล่าง

ส่งคำขอของคุณที่นี่: https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235

7. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

ไซต์ต่างๆ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่า ข้อมูลที่คุณมอบให้เราหรือข้อมูลที่เราได้รับโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คุณใช้งานไซต์ อาจมีการเก็บรวบรวมไว้ในประเทศของคุณ และหลังจากนั้น มีการถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้งานไซต์เป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามที่มีการอธิบายไว้ในนโยบายนี้

8. ข้อมูลของเด็ก

ไซต์เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ชมทั่วไป ซึ่งไม่ได้มุ่งหมายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยเจตนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุตรหลานของคุณไว้บนไซต์ โปรดติดต่อ privacy@herbalife.com และเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการลบออกจากบันทึกข้อมูลของเราตามที่กฎหมายกำหนด

9. คุกกี้และการติดตาม

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และบุคคลภายนอกบางส่วนที่จัดหาเนื้อหาและฟังก์ชันการใช้งานอื่นในไซต์ของเรา ใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอน การเล่นซ้ำเซสชั่น/การจับภาพหน้าจอ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในไซต์ และรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ คุกกี้ช่วยให้หน่วยงานที่ใส่คุกกี้ลงในอุปกรณ์ของคุณสามารถจดจำได้เมื่อคุณอยู่บนเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ และเซสชั่นการเรียกดูที่หลากหลาย เช่น เราอาจใช้งานคุกกี้เพื่อให้จดจำคุณได้เมื่อคุณกลับสู่ไซต์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้งานคุกกี้ในไซต์ แต่เราจะไม่มีการควบคุมการใช้งานหรือเนื้อหาของคุกกี้ที่เป็นของบุคคลภายนอก บ่อยครั้ง เว็บเบราว์เซอร์เปิดโอกาสให้คุณกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ของไซต์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org/

เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเป็นโค้ดชิ้นเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ โฆษณา และอีเมล โดยทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลที่สาม เช่น เราใช้เว็บบีคอนเพื่อนับจำนวนผู้ใช้ที่มาเยือนหน้าเว็บเฉพาะ เพื่อส่งคุกกี้หรือสื่อสารกับคุกกี้ และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน เรายังอาจใส่เว็บบีคอนไว้ในอีเมลอีกด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าได้มีการเปิด จัดการ หรือส่งต่อข้อความหรือยัง

ยังมีที่จัดเก็บภายในและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น ออบเจ็กต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คุกกี้แฟลช”), ที่จัดเก็บในเครื่อง HTML5 และสคริปต์ฝัง ซึ่งสามารถทำงานในลักษณะคล้ายกันกับคุกกี้ที่อธิบายข้างต้น โปรดทราบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีความแตกต่างจากคุกกี้ และคุณจะไม่สามารถควบคุมได้โดยใช้เครื่องมือและการตั้งค่ามาตรฐานของเบราว์เซอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้แฟลช โปรดคลิก www.adobe.com/privacy.html หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adobe Analytics และหากต้องการเลือกไม่รับ คลิก www.adobe.com/privacy.html.

เราสามารถใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth Beacon เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ Nutrition Club อุปกรณ์มือถือที่มีการเปิดใช้งานบลูทูธจะสามารถได้รับสัญญาณเมื่ออยู่ในช่วงการทำงานของบีคอน จะไม่มีการได้รับสัญญาณ เว้นแต่ผู้ใช้จะเปิดบลูทูธ ติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือ Herbalife Nutrition และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช ฟังก์ชันการทำงานของบีคอนอาจยินยอมให้มีการแจ้งเตือน การเช็คอินของลูกค้า และการชำระเงิน คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของบีคอนได้ในการตั้งค่าของแอป

10. ไม่ต้องติดตาม

เว็บเบราว์เซอร์อาจอนุญาตให้คุณส่งคำขอ “ไม่ต้องติดตาม” ในขณะนี้ เราไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” เนื่องจากในปัจจุบัน ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ระบุว่าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้น เว็บไซต์ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้ เรามีการตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และอาจรับเอามาตรฐานมาใช้โดยทันทีในกรณีที่มีการจัดทำขึ้น

11. การโฆษณาออนไลน์

เราอาจแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและร่วมมือกับบุคคลภายนอกในการจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรายังอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกอีกด้วย รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจ เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการโฆษณารายอื่นๆ เพื่อให้พวกเขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนไซต์ของเราและไซต์อื่นๆ เพื่อจัดแสดงโฆษณาให้แก่คุณบนไซต์และที่อื่นๆ ในระบบออนไลน์ โดยอิงตามประวัติการเรียกดูของคุณ และปรับแต่งให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะนิสัยของคุณ คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้เพื่อส่งมอบโฆษณาให้แก่คุณ โดยยึดตามกิจกรรมการเรียกดูและความสนใจของคุณ เราไม่อาจรับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ก็มิได้อยู่ภายใต้ความครอบคลุมของนโยบายนี้

บุคคลภายนอกบางรายมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ไซต์ของเรา เพื่อนำเสนอโฆษณา โดยอิงตามความสนใจ บนไซต์ของเราและที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมจากไซต์ของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณเพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) บนอินเทอร์เน็ตให้แก่คุณ บุคคลภายนอกบางรายเหล่านี้อาจเข้าร่วมในโครงการที่อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกว่าต้องการที่จะได้รับโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

เนื่องจากมีความแตกต่างกันระหว่างการใช้งานแอปกับการใช้งานเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ คุณจึงอาจจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมในการปิดใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายในแอปมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับแอปมือถือ โดยใช้การตั้งค่าภายในแอปมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของคุณ คุณยังสามารถถอนการติดตั้งแอปของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีให้ในอุปกรณ์มือถือของคุณหรือ App Marketplace

หากประสงค์จะเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์จากบริษัทที่เข้าร่วมในโครงการเลือกไม่รับของ Digital Advertising Alliance หรือ Network Advertising Initiative โปรดไปที่เว็บไซต์ภายใต้การควบคุมของ Network Advertising Initiative (//www.networkadvertising.org/choices/) และ Digital Advertising Alliance (//www.aboutads.info/choices/) คุณยังอาจสามารถเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจผ่านทางการตั้งค่าภายในแอปมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้อีกด้วย แต่ตัวเลือกการเลือกไม่รับของคุณจะสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะที่คุณเลือกไม่รับ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกไม่รับในแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการปิดใช้งานการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นภาษาท้องถิ่นได้ที่ www.youronlinechoices.com/ โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะใช้วิธีการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจโดยยึดตามอุตสาหกรรมแต่คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปและประสบการณ์การใช้งานไซต์ของเราอาจมีคุณภาพลดล

12. ฟอรัมออนไลน์

ไซต์อาจนำเสนอฟอรัมชุมชนที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ คุณพึงตระหนักว่าข้อมูลใดก็ตามที่คุณให้ไว้ในฟอรัมเหล่านี้จะเป็นสาธารณะและสามารถอ่าน เก็บรวบรวม และใช้งานได้โดยผู้อื่นที่เข้าถึง หากคุณประสงค์จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฟอรัมเหล่านี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@herbalife.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้

13. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ควบคุมและดูแลโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่มีอำนาจควบคุม ข้อมูลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะได้รับการควบคุมดูแลอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบดูนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่ผู้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือจะไม่รับผิดต่อเนื้อหา การกระทำ หรือนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การใส่ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในไซต์ของเราไม่ถือเป็นการรับรองเนื้อหา การกระทำ หรือนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด

14. ฟังก์ชันการทำงานของบุคคลภายนอก

บางฟังก์ชันการทำงานในไซต์อาจจัดให้มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นบริษัทในเครือของเฮอร์บาไลฟ์ องค์กรเหล่านี้อาจรวบรวมหรือได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานไซต์เหล่านี้ รวมทั้งผ่านทางการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เฮอร์บาไลฟ์ไม่อาจรับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเหล่านี้

หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Google หรือ Twitter ผ่านทางไซต์ หรือใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของไซต์ หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณบนไซต์กับผู้อื่น บริการเหล่านี้ที่เป็นของบุคคลภายนอกอาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์ และอาจแจ้งผู้อื่นขณะที่คุณอยู่บนบริการของบุคคลภายนอกเรื่องการใช้งานไซต์ของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

15. การแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ที่ระบุอยู่ในตอนต้นของนโยบายนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากเรามีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่มีความสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางประกาศในหน้านี้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล การใช้งานไซต์เหล่านี้โดยคุณหลังจากนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะคุ้นเคยกับเนื้อหาฉบับล่าสุดของนโยบาย เมื่อใช้งานไซต์หลังจากที่มีการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น

16. หากมีข้อสงสัย ต้องทำอย่างไร

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นให้ความสำคัญกับข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็น คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (ถึง: Privacy Dept.), privacy@herbalife.com, 866-866-4744

th-TH | 21/7/2567 19:16:22 | zus2pwssb00000C | MyHL | 22/7/2567 9:16:22 | 1.24.0718.04