Adatvédelmi szabályzat

Legutóbb frissítve: 2023. március 1.

A Herbalife, valamint leányvállalatai és társult vállalkozásai (a továbbiakban: „mi”) tiszteletben tartják az Ön adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmait. A jelen adatvédelmi szabályzat gyakran ismételt kérdések formájában tájékoztat arról, hogyan használja fel a Herbalife az Ön személyes adatait, valamint arról, hogy Önnek milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban. Ha további kérdései vannak a jelen szabályzattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: privacy@herbalife.com.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen szabályzat kizárólag a Herbalife azon webhelyeire és alkalmazásaira (a továbbiakban: „Webhelyek”) vonatkozik, amelyek a jelen szabályzatra mutató hivatkozást tartalmaznak.

Az Ön személyes adatait kezelő Herbalife-képviselőt a jelen szabályzat végén található táblázat segítségével, a lakóhelye szerinti ország alapján azonosíthatja. A személyes adatok feldolgozásának céljait és módját az Ön személyes adatainak kezelője határozza meg.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Herbalife termékei kizárólag független tagjainkon (a továbbiakban: „tagok”) keresztül kerülnek értékesítésre, akik az Ön által megadott személyes adatok kezelői. Az adatkezelési gyakorlatuk megértéséhez közvetlenül velük lépjen kapcsolatba.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

 • Milyen célból gyűjti a személyes adatokat a Herbalife?
 • Milyen személyes adatokat gyűjt a Herbalife?
 • Hogyan tárolja a Herbalife a személyes adatokat?
 • Mennyi ideig tárolja a Herbalife a személyes adatokat?
 • Kivel osztja meg a Herbalife a személyes adatokat?
 • Hogyan továbbítja a Herbalife a személyes adatokat?
 • Milyen kötelezettséget vállal a Herbalife a gyermekek személyes adatainak védelmére vonatkozóan?
 • Mik azok a sütik (cookie-k)?
 • Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban?
 • Mit kell tudnom az adatbiztonságról?
 • Módosíthatja a Herbalife a jelen szabályzatot?
 • Mit kell tudnom a harmadik fél szolgáltatásaira mutató linkekről?
 • Hogyan vehetem fel a kapcsolatot a személyes adataimat kezelő Herbalife-képviselővel?

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat a Herbalife?

Ha szerződéses kapcsolatban állunk Önnel, az Ön személyes adatait az Önnel kötött szerződéses kötelezettségeink teljesítése, termékeink és szolgáltatásaink nyújtása, valamint a kapcsolattartás érdekében kezeljük, különösen a következő célokból:

 • tagsági szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez; a személyes adatok megadása önkéntes, viszont szükséges feltétele a szerződéskötésnek;
 • tagsági szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek teljesítéséhez, ideértve az Ön és más tagok jövedelmének kiszámítását, az Ön kérdéseinek megválaszolását, valamint az Ön alatt és az Ön fölött dolgozókra vonatkozó információk kezelését és átadását (pl. adatfolyam-elemzési jelentések);
 • termékrendelések feldolgozásához, a könyvelési, a számlázási és a behajtási tevékenységek kezeléséhez;
 • termékkiszállításhoz és -visszavételhez, valamint szerződések és garanciák kezeléséhez; továbbá
 • fizetés céljából.

Bizonyos esetekben jogi kötelezettségeink teljesítése céljából is kezelhetjük személyes adatait, különösen:

 • számviteli és adózási célokból; 
 • termékvisszahívási műveletek végrehajtásához; valamint
 • az illetékes hatóságok és az igazságügyi hatóságok információkéréseinek megválaszolásához.

Az Ön által a Webhelyeinken megadott személyes adatokat a következő jogos üzleti célokokból dolgozzuk fel: 

 • az Ön online felhasználói fiókjának létrehozásához és kezeléséhez (pl. az Ön MyHerbalife felhasználói fiókjához);
 • az Önnel való kommunikációhoz, az online felhasználói fiókjával kapcsolatban, ideértve a felhasználói fiók funkcióiról, biztonságosságáról és a fejlesztésekről szóló tranzakciós információk küldését;
 • termékeink és szolgáltatásaink biztosításához, valamint szolgáltatásaink integritásának és biztonságának védelméhez;
 • webhelyünk és digitális platformjaink fenntartásához;
 • műszaki hibaelhárítási tevékenységekhez, adatbiztonsági tevékenységekhez, valamint a kapcsolódó jelentések és elemzések elkészítéséhez;
 • tagsági üzletvezetési tevékenységek végzéséhez és ahhoz, hogy a tagokat ellássuk a független üzleti tevékenységeikhez szükséges eszközökkel;
 • a tagok üzleti tevékenységének támogatásához – ideértve az adatfolyam-elemzési jelentéseket, kimutatásokat és statisztikákat, a kitűzött célokat – azáltal, hogy az Önről és az ügyfeleiről szerzett személyes adatokat megosztjuk bizonyos tagokkal (például az Ön fölé tartozó tagokkal);
 • a Webhelyeink felhasználói élményének javításához, azok elérhetőbbé és felhasználóbarátabbá tételéhez, valamint az Ön számára relevánsabb tartalom létrehozásához;
 • tagsági jutalmazási programunk adminisztrálásához és fejlesztéséhez, ideértve a státuszhoz kapcsolódó, jutalmakra, bónuszokra és kedvezményekre való jogosultság értékelését és átértékelését algoritmuson alapuló elemzés, képzés és előrejelző modellek alapján; a joghatással járó vagy az olyan döntések, amelyek hasonlóan jelentős mértékben vonatkoznak az érintettekre, nem alapulhatnak kizárólag automatizált feldolgozáson, ideértve a profilalkotást is;
 • a Herbalife értékesítési és marketingtervében (ideértve a közösségi médiát, a Webhelyeinket és a Vállalat rendezvényeit és eseményeit) elért eredményekért és/vagy előrelépésért járó nyilvános elismeréshez, kitüntetésekhez és/vagy ünnepségekhez;
 • a tagok számára nyújtott, algoritmuson alapuló termékajánlásokhoz; 
 • a tagi panaszok kezeléséhez, az Önnel való kommunikációhoz, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyféltámogatás nyújtásához és kárigények feldolgozásához;
 • termékeink és szolgáltatásaink működtetéséhez, értékeléséhez és fejlesztéséhez (ideértve a Webhelyeink kezelését; új termékek és szolgáltatások fejlesztését; termékeink és szolgáltatásaink javítását és elemzését; kommunikációnk menedzselését; ügyfélbázisunk és Webhelyeink elemzését; valamint az adatelemzést);
 • piackutatás és felmérések végzéséhez, termékeink és szolgáltatásaink hirdetéséhez és értékesítéséhez, valamint hirdetéseink és marketingtevékenységünk hatékonyságának elemzéséhez;
 • hírszerzési jelentések és elemzések készítéséhez; a Herbalife üzleti program hatékonyságának elemzéséhez; a tagjaink és a vállalatunk iránt érdeklődők tevékenységének elemzéséhez és jelentéskészítéshez, valamint a vállalat és a vállalati üzleti tevékenység fejlődésének támogatásához;
 • személyazonosság-ellenőrzéshez, a nyilvántartások kezeléséhez és a jelentési tevékenységek elvégzéséhez, ideértve az egy taghoz tartozó Herbalife felhasználói fiókok és profilok elemzését;
 • Webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink biztonságának és védelmének fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint a visszaélések megelőzéséhez;
 • fenyegetések kezeléséhez és a kapcsolódó nyomon követés, jelentéstétel és elemzések elvégzéséhez annak érdekében, hogy a Herbalife hálózatait, rendszereit, alkalmazásait és adatbázisait fenyegető veszélyeket azonosítsuk és megakadályozzuk;
 • üzleti nyilvántartások vezetéséhez és informatikai tevékenységek végzéséhez, ideértve az adattárolást is;
 • jogaink és jogorvoslati lehetőségeink gyakorlásához és jogi követelésekkel szembeni védekezéshez;
 • csalás és egyéb jogellenes tevékenységek, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védekezéshez, azok azonosításához és megelőzéséhez;
 • a Herbalife marketingtervvel, jegyzékekkel és a bónuszokkal kapcsolatos eljárásaival kapcsolatban, ideértve az értékesítések ellenőrzését, például a tagok korlátozott számú kiskereskedelmi vásárlójának megkeresésével az értékesítés megerősítése érdekében;
 • felhasználási feltételeink, tagsági szabályaink és jogaink érvényesítéséhez, ideértve a panaszok és egyéb megkeresések kezelését és kivizsgálását; valamint
 • az Ön részére a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és különleges ajánlatainkkal kapcsolatos információk és online reklámok nyújtásához, a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon.

Azért használjuk fel ezekre a célokra a személyes adatokat, mert jogos üzleti érdekünk fűződik vállalatunk működtetéséhez és szolgáltatások nyújtásához tagjaink és ügyfeleink számára.  Észszerű intézkedéseket teszünk annak szavatolására, hogy az általunk képviselt érdekek egyensúlyban álljanak az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával, és azokat kérésre szívesen ismertetjük is. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében joga van tiltakozni személyes adatainak bizonyos célú felhasználása ellen, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kiaknázni a termékeinkben és szolgáltatásainkban rejlő előnyöket.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, a következő célokból kérjük az Ön hozzájárulását:

 • dedikált szolgáltatások nyújtásához, például információs csomagok fogadásához a termékeinkről és szolgáltatásainkról, újdonságainkról, ajánlatainkról és promócióinkról;
 • hogy lehetővé tegyük Önnek a kapcsolatfelvételt a Herbalife tagokkal a Herbalife-termékek vásárlásával vagy a tagsággal kapcsolatos bevezető tájékoztatáshoz;
 • hogy lehetővé tegyük Önnek az eseményeinken, felméréseinken és kihívásainkban való részvételt; 
 • a Herbalife termékeinek és szolgáltatásainak marketingjéhez, ideértve a közösségi médiában zajló marketingtevékenységeket; valamint
 • bizonyos cookie-k és hasonló technológiák jogszabályokban előírt módon történő használatához.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi e-mail-címre küldött értesítéssel, a hirdetésekről e-mailben vagy SMS-ben való leiratkozással, vagy böngészője adatvédelmi beállításainak az alábbiakban meghatározott módon történő megváltoztatásával. Hozzájárulása visszavonása esetén elképzelhető, hogy nem tudja teljes mértékben hasznosítani termékeinket és szolgáltatásainkat.

Ezenkívül más módon is felhasználhatjuk a személyes adatokat, amely módokról azok gyűjtésekor külön értesítjük. 

Milyen személyes adatokat gyűjt a Herbalife?

A következő személyes adatokat gyűjtjük:

 • Kapcsolattartási adatok: név, telefonszám, cím, e-mail-cím;
 • Termékpreferenciákkal, megjegyzésekkel, kérdésekkel és válaszokkal kapcsolatos, felhasználó által generált tartalmak;
 • Amennyiben Ön Herbalife-tag, kérhetjük, hogy ossza meg velünk cége nevét (amennyiben van), országát, munkavégzése helyszínét, számlázási és fizetési információit, és egyéb olyan információkat, amelyek szükségesek a Herbalife-taggá váláshoz, illetve a termékeinkről és szolgáltatásainkról való tájékoztatáshoz;
 • Az Ön által megadott egyéb információkat, például a „Kapcsolat” oldalon és egyéb, a Webhelyeinken elérhető űrlapok révén.

Míg egyes személyes adatokról önként eldöntheti, hogy megosztja-e velünk, bizonyos személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást az Ön rendelkezésére bocsássuk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a szükséges adatokat, úgy előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem áll módunkban Önnek nyújtani.

Ezenfelül az Ön által számunkra közvetlenül megadott személyes adatok kiderülhetnek abból a kontextusból, amelyben Ön megadja azokat nekünk. Ha például űrlapot tölt ki a Herbalife termékeivel vagy a Herbalife-tagsággal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, vagy egy taggal történő kapcsolatfelvételhez, esetleg egy kihívásban vagy nyereményjátékban való részvételhez, meg kell adnia a nevét, az elérhetőségét és minden egyéb, az űrlapon kért információt, Például önkéntesen megadhat egészségügyi és jólléti információkat, ideértve az Ön fizikai jellemzőit és egyéb, az Ön testével, étrendjével, aktivitásával vagy fiziológiájával kapcsolatos adatokat, például egy jólléti profilt felmérő kérdőívre adott válaszai révén. Ilyen esetekben kérésre további tájékoztatást és választási lehetőséget biztosíthatunk személyes adatai tervezett felhasználásáról. Ha feliratkozik egy funkcióra a Webhelyeink valamelyikén, meg kell adnia a nevét, az elérhetőségét és minden más, a funkció eléréséhez szükséges információt. A Webhelyeinken található egyes űrlapokon eltérő a kötelezően megadandó és a gyűjtött információk köre. A kötelező adatokat csillaggal (*) jelöljük az űrlapokon. Ön dönthet úgy, hogy nem csak a kötelező adatokat biztosítja számunkra. Kommunikációs beállításait is gyűjtjük, például azt, hogy kíván-e marketingcélú e-maileket kapni. 

Regisztrált tagok esetén a Herbalife adatokat gyűjt az online vásárolt termékekkel, a vásárolt termékek mennyiségével, az értékesítési statisztikákkal, a tagi jutalékokkal, bónuszokkal és kedvezményekkel, a tagsági szinttel, a rendezvényeken való részvétellel és a banki adatokkal kapcsolatban, az adózási és a számviteli jogszabályi rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges mértékben, valamint a tagok által a Webhelyekre önként feltöltött információkkal (pl. leadek, marketingtevékenység) kapcsolatban. 

További adatokhoz juthatunk Önről nyilvános és kereskedelmi forgalomban elérhető forrásokból, valamint más harmadik felektől. Ha külső forrásokat (pl.Facebook, Google vagy Twitter) vesz igénybe a Webhelyeken keresztül a Webhelyekre való bejelentkezéshez vagy a tapasztalatai Webhelyeken keresztül történő megosztásához, az ilyen harmadik felek által kínált szolgáltatások révén is gyűjthetünk adatokat.

A Webhelyek tartalmának és funkcionalitásának egy részét harmadik felek (pl. a Facebook és a Twitter beépülő moduljai) biztosítják. Az ilyen harmadik felek bizonyos információkat kapnak a Webhely Ön általi használatáról, többek között a cookie-k és egyéb technológiák révén (a cookie-król szóló részt lásd alább). A harmadik felek adatfelhasználási gyakorlatának megismeréséhez keresse fel webhelyeiket.

Automatizált módon gyűjtött információk

Ön felkeresheti úgy a Webhelyeinket, hogy nem árulja el személyazonosságát. Gyűjtjük azonban a Webhelyeinken az olyan technikai információkat, mint például az IP-cím, az egyedi eszközazonosító, a webböngésző jellemzői, eszközjellemzők, operációs rendszer, nyelvi beállítások, URL-hivatkozások, a webhelyünkön követett útvonal, valamint a webhelylátogatások dátuma és időpontja. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy kapcsolatot hozzunk létre és megjelenítsük a Webhelyeinket, megértsük a webhelyünkön követett útvonalát, és rögzítsük az Ön által választott beállításokat. Az így gyűjtött adatok nem azonosítják Önt közvetlenül, de hasznosak lehetnek számunkra marketingcéljainkhoz és a szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez.

Érdeklődésalapú hirdetések

Webhelyeinken információkat kapunk az Ön által végzett online tevékenységekről, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetéseket küldhessünk Önnek. Előfordulhat, hogy más webhelyeken látja hirdetéseinket, mivel igénybe vesszük harmadik fél hirdetési szolgáltatásait. Ezeken a hirdetési szolgáltatásokon keresztül a demográfiai adatok, a felhasználók feltételezett érdeklődési köre és a böngészési adatok figyelembevételével célzottan tudunk üzeneteket küldeni a felhasználóknak. Ezek a szolgáltatók különböző weboldalakon és alkalmazásokon keresztül, automatizált módon (például cookie-k, webszervernaplózás, webjelzők és egyéb hasonló technológiák alkalmazásával) követik nyomon az Ön online tevékenységeit. A hirdetési szolgáltatók ezen információk segítségével jelenítenek meg Önnek az Ön egyéni érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket. A hirdetési szolgáltatók adatokat gyűjthetnek az Ön hirdetéseket megjelenítő webhelyeken tett látogatásairól, így például az Ön által megtekintett oldalakról és hirdetésekről, valamint a webhelyeken vagy alkalmazásokban végrehajtott műveleteiről. Az ilyen jellegű adatgyűjtés mind a Webhelyeinken, mind az ilyen hirdetési szolgáltatásokban részt vevő harmadik felek weboldalain és alkalmazásain keresztül történik. Ez a folyamat segít nekünk marketingtevékenységeink hatékonyságának nyomon követésében is.

Harmadik fél által nyújtott üzleti elemző szolgáltatások

Webhelyeinken harmadik fél által nyújtott elemző szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A Webhelyeinken keresztül gyűjtött információkat átadhatjuk ezeknek a harmadik feleknek vagy közvetlenül ők gyűjthetik be az információkat.

Hogyan tárolja a Herbalife a személyes adatokat?

A Herbalife központi adattárban tárolja a személyes adatokat, az Önről birtokunkban lévő esetleges egyéb információkkal együtt. Így el tudjuk kerülni a duplikációkat, jobban kézben tudjuk tartani az adatforrásainkat, és jobb szolgáltatást tudunk nyújtani Önnek. Az adatokat a fent említett célokra, az Ön beállításainak megfelelően használjuk fel.

Mennyi ideig tárolja a Herbalife a személyes adatokat?

Személyes adatait az Önnel fennálló kapcsolatunk időtartamáig, illetve az alkalmazandó elévülési időnek való megfeleléshez szükséges észszerű ideig őrizzük meg, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok rövidebb adatmegőrzési időszakot írnak elő.

Kivel osztja meg a Herbalife a személyes adatokat?

Az Önről és a vásárlóiról szerzett személyes adatokat az alábbi felekkel osztjuk meg:

 • leányvállalataink és társult vállalataink, és ezek kereskedői, megbízottai és engedélyesei;
 • a Herbalife vállalatnak dolgozó szolgáltatók, például olyan vállalatok, amelyek segítséget nyújtanak számunkra webhelyünk fejlesztésében, biztonságának megőrzésében, az adatelemzésben, valamint hirdetéseink relevánsabbá tételében, többek között algoritmuson alapuló elemzéssel;
 • olyan vállalatok, amelyekkel a Herbalife közvetlenül vagy közvetve szolgáltatási együttműködést folytat az Ön érdekében, például rendelésteljesítés, csomagszállítás, e-mailhez kapcsolódó adminisztráció, bankkártyás fizetésfeldolgozás és ügyfélszolgálati tevékenység céljából; 
 • kiválasztott Herbalife-tagok, ideértve az Ön fölé rendelt Herbalife-tagokat, kizárólag abból a célból, hogy lehetővé tegyük tagjainknak, hogy továbbfejlesszék Herbalife üzleti tevékenységüket, ideértve az adatfolyam-elemzést, a kimutatásokat és statisztikákat, a célkitűzéseket, illetve a marketingeszközökön -és platformokon való felhasználást; valamint
 • a jogszabályban előírt más felekkel, vagy idézésnek, jogi eljárásnak vagy hasonló jogi vagy bírósági eljárásnak vagy választottbíráskodásnak való megfelelés céljából, beleértve a felhatalmazott külső könyvvizsgálókkal vagy kormányzati hatóságokkal történő közlést, vagy csalás kivizsgálását vagy megelőzését.

Globális szolgáltatóink jelentős része az Egyesült Államokban található. Ezenfelül a Herbalife helyi szolgáltatókat is foglalkoztat azokban az országokban, amelyekben üzleti tevékenységeket folytat. A szolgáltatókat szerződésben kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat kizárólag a mi megbízásunkból dolgozzák fel, valamint hogy a személyes adatok biztonságát és titkosságát biztosító intézkedéseket hajtsanak végre. 

Ezenfelül közzétehetjük személyes adatait (a) abban az esetben, ha jogszabály vagy jogi eljárás azt megköveteli tőlünk vagy engedélyezi számunkra, például bírósági végzés esetén vagy bűnüldöző szerv kérésére; (b) ha a közzétételt szükséges vagy megfelelő intézkedésnek találjuk a fizikai sérülés vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében; (c) ha csalás vagy más jogellenes tevékenység gyanúja merül fel vagy tényleges elkövetése esetén a nyomozással kapcsolatban; valamint (d) abban az esetben, ha vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét eladjuk vagy átruházzuk (ideértve a következő okokat: átszervezés, megszűnés, felszámolás, egyesülés, felvásárlás vagy csődeljárás).

Hogyan továbbítja a Herbalife a személyes adatokat?

A Herbalife székhelye az Egyesült Államokban található. Az Ön fölé rendelt tagok pedig az Egyesült Államokban vagy más országokban működhetnek. Előfordulhat, hogy az Önről gyűjtött személyes adatot olyan félnek továbbítjuk, aki más országban tartózkodik, mint ahol a személyes adatot eredetileg begyűjtöttük. Elképzelhető, hogy ezen országok adatbiztonsági törvényei eltérnek azon országétól, amelyben Ön az adatot számunkra biztosította. Ha más joghatóság alá tartozó országba továbbítjuk az Ön személyes adatait (például az Egyesült Államokba), a jelen szabályzatban foglaltak szerint védjük azokat.

Az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek való megfelelésünket azáltal biztosítjuk, hogy megfelelő védelmet nyújtunk az Ön személyes adatainak, amikor más joghatóság alá tartozó országokban lévő adatátvevőknek továbbítjuk azokat. Amennyiben ezek az adatátvevők olyan országokban vannak, amelyeket az Európai Bizottság vagy más releváns hatóság nem ismert el megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országnak, úgy megfelelő biztosítékokat vezetünk be az ilyen szintű adatvédelem biztosítására, ideértve az adattovábbítási megállapodások (pl. az EU szabványos szerződési feltételei szerinti) megkötését az adatátvevőkkel. Ha szeretne másolatot kapni az általunk bevezetett biztosítékokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban jelzett módon.

Milyen kötelezettséget vállal a Herbalife a gyermekek személyes adatainak védelmére vonatkozóan?

A Webhelyeink bárki számára látogathatók. A Herbalife bizonyos esetekben gyűjtheti kiskorúak személyes adatait. Ilyenkor a Herbalife a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően megszerzi a kiskorú szülőjének vagy törvényes gyámjának hozzájárulását. Szándékoltan nem gyűjtjük, használjuk fel és terjesztjük 16 évnél fiatalabb gyermekek személyes adatait szülőjük vagy törvényes gyámjuk hozzájárulása nélkül, figyelembe véve az életkor ellenőrzésére rendelkezésre álló technológiát.

Mik azok a sütik (cookie-k)?

A süti egy csak szöveges információkat tartalmazó karakterlánc, amelyet a weboldal a számítógép merevlemezén lévő böngésző sütiállományába továbbít, hogy a weboldal Önt megjegyezhesse. A sütik segítségével a weboldal gyorsabban el tudja rendezni az Ön érdeklődési körének megfelelő tartalmakat. Egyes sütik lehetővé teszik számunkra, hogy újra létrehozhassuk és lejátszhassuk webhelyeinken a felhasználói munkameneteket.

A süti általában tartalmazza annak a tartománynak a nevét, ahonnan a süti származik; a süti „élettartamát”; valamint egy értéket, általában egy véletlenszerűen generált egyedi számot. További információkért keresse fel a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat https://www.herbalife.hu/footer-pages/sutikre-vonatkozo-szbalyzatunkban/.

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban?

A vonatkozó jogszabályoktól függően Önnek különböző jogai lehetnek a személyes adataival kapcsolatban, például hozzáférési jog, helyesbítési jog, a személyes adatok kezelésének (beleértve a közvetlen üzletszerési célú és a profilozási tevékenységek) korlátozására vagy az azzal szembeni tiltakozásra való jog, adathordozhatósághoz való jog és bizonyos esetekben az elfeledtetéshez való jog. Amely esetekben hozzájárulását adta személyes adatainak feldolgozásához, bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni a fentiek szerint.

 

Egyes Webhelyeink lehetővé teszik a személyes adatok ellenőrzését és frissítését vagy a tagság felmondását. Ahol ez a funkció nem elérhető, vagy ha segítségre van szükség a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb jogok vonatkozásában, vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekre a jogokra jogszabályi korlátozások vonatkoznak.

 

Ha nem szeretne e-mailben vagy SMS-ben hirdetéseket kapni, lehetősége lesz a leiratkozásra a kapott közleményekben.

Ha további kérdései vannak a jelen szabályzattal és az adatkezelési gyakorlatainkkal kapcsolatban, vagy panasszal szeretne élni a személyes adatai Herbalife általi felhasználásával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen:

Adatvédelmi tisztviselő – EMEA-régió
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

 

Amennyiben az Európai Unión belüli felhasználóknak és tagoknak olyan aggályaik vannak a személyes adataik Herbalife általi gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, amelyeket a Herbalife nem tud a megelégedésükre eloszlatni, jogukban áll panaszt benyújtani a joghatóságuk szerinti illetékes felügyeleti hatósághoz.

Mit kell tudnom az adatbiztonságról?

Az általunk megszerzett személyes adatok védelme érdekében, a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan hozzáférés, megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás megelőzésére adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat alkalmazunk. A Herbalife Webhelyei által gyűjtött személyes adatokat a nyilvánosság számára nem elérhető, biztonságos környezetben tároljuk. Szükség esetén a tranzakció végrehajtása előtt megfelelő, biztonságos technológiával biztosítjuk a személyes adatokat.

Módosíthatja a Herbalife a jelen szabályzatot?

A Herbalife fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen szabályzatot. A legutóbbi frissítés dátumát a szabályzat fejlécén közöljük. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el a weboldalunkra, és tájékozódjon a szabályzat legfrissebb verziójáról.

Mit kell tudnom a harmadik fél szolgáltatásaira mutató linkekről?

Webhelyeink más online szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat és harmadik féltől származó funkciókat (pl. alkalmazásokat, eszközöket, widgeteket és beépülő modulokat) tartalmazhatnak. Ezek az online szolgáltatások és harmadik féltől származó funkciók tőlünk függetlenül működnek. Az érintett harmadik fél adatvédelmi gyakorlatairól – beleértve azokat az információkat, amelyeket Önről gyűjthetnek – a harmadik fél adatvédelmi szabályzata rendelkezik, amelyet erősen javasolt áttekinteni. A Herbalife nem felel az ilyen harmadik felek adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban.

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot a Herbalife adatkezelőjével?

Az Ön személyes adatait kezelő Herbalife-képviselőt az alábbi táblázat segítségével, a lakóhelye szerinti ország alapján azonosíthatja.

 

Ausztria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Belgium

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bulgária

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska”)

Horvátország

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia”)

Ciprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece („Herbalife Greece”)

Cseh Köztársaság

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic („Herbalife Czech”)

Dánia

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Észtország

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet”)

Finnország

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Franciaország

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Francia Polinézia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Németország

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Görögország

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Magyarország

Herbalife Magyarország Kft., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., „B” épület

Izland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Írország

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Olaszország

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Lettország

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet”)

Litvánia

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet”)

Macedónia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia”)

Málta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Hollandia

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norvégia

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Lengyelország

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugália

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Románia

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Szerbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia”)

Szlovák Köztársaság

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic („Herbalife Slovakia”)

Szlovénia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia”)

Spanyolország

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Svédország

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Svájc

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Egyesült Királyság

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Egyesült Királyság

 

Ezenkívül a Herbalife Europe Ltd. bizonyos személyes adatok kezelője korlátozott számú harmadik fél szolgáltatóival történő megbízások esetén, és a Herbalife Europe Ltd. kinevezte a Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. vállalatot mint képviselőjét az Európai Unióban. A Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. vállalattal a következő elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot: 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg vagy privacy@herbalife.com.

hu-HU | 2024. 07. 21. 19:56:04 | zus2pwssg00000B | MyHL | 2024. 07. 22. 4:56:04 | 1.24.0718.04