Konfidentsiaalsuspoliitika

Viimati muudetud 15. augustil 2019.

Herbalife austab ettevõtte kõigi veebisaitide külastajate ja teenuste kasutajate privaatsust.   Selles privaatsuspoliitikas tutvustatakse KKK formaadis, kuidas Herbalife kasutab teie isikuandmeid ja millised on teie õigused isikuandmete töötlemisel.  Privaatsuspoliitikat käsitlevate lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil privacy@herbalife.com.
 
Palun võtke teadmiseks, et see poliitika kohaldub ainult nendele Herbalife’i veebisaitidele (,,saidid”), mis sisaldavad linki sellele poliitikale.
 
Te võite tuvastada Herbalife’i isikuandmete töötleja vastavalt asukohariigile, tutvudes tabeliga selle dokumendi lõpposas.  Teie isikuandmete töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 
Palun võtke teatavaks, et Herbalife’i tooteid müüvad ainult sõltumatud liikmed (,,liikmed”), kes võivad ka olla teie andmete töötlejad. Nende andmetöötlusviisidest aru saamiseks pöörduge otse nende poole.
 

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 • Millistel eesmärkidel Herbalife kogub minu andmeid?
 • Milliseid andmeid võidakse saitidel koguda?
 • Kuidas Herbalife kogub ja salvestab neid andmeid?
 • Kui kaua Herbalife säilitab neid andmeid?
 • Milline on Herbalife'i kohustus seoses laste privaatsusega?
 • Mis on küpsised?
  • Miks me kasutame küpsiseid?
  • Kuidas lubada ja keelata küpsiseid?
 • Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?
 • Milline on Interneti ja veebisaidi turvalisus?
 • Kas Herbalife võib selle veebisaidi poliitikat muuta?
 • Kuidas ma saan tuvastada oma isikuandmeid töötleva Herbalife’i andmetöötleja?
Millistel eesmärkidel Herbalife kogub minu andmeid?

Herbalife kogub oma veebisaitide kaudu teie isikuandmeid mitmel põhjusel.

 • Lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks:
  • teiega liikmeksoleku lepingu ettevalmistamiseks ja tegemiseks;
  • liikmeksoleku lepingu sõlmimiseks, sh teie jt liikmete sissetuleku arvestamiseks ning üla- ja alataseme grupi andmekogumi haldamiseks ja edastamiseks (aruanded);
  • tootetellimuste töötlemiseks;
  • toodete kättetoimetamiseks, tagastamiseks ja garantii haldamiseks; ning
  • maksetoimingute eesmärgil.
 • Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks:
  • raamatupidamise ja maksetehingute eesmärgil;
  • toote tagastamistoimingute sooritamiseks; ning
  • pädevate avalike ja õigusasutuste teabenõuetele vastamiseks.
 • Herbalife’i õigustatud ärihuvide eesmärkidel:
  • et pakkuda meie teenuseid ning meie teenuste terviklikkuse ja turvalisuse kaitseks;
  • et parandada veebisaitide kasutajakogemust, muutes saidid ligipääsevamateks ja kasutajasõbralikumateks ning et luua teie jaoks asjakohasemat andmesisu;
  • et lahendada liikme päringuid;
  • et täita meie kasutustingimusi, järgida meie liikmetele kehtivaid eeskirju ja meie õigusi; ning
  • et pakkuda teile teavet ja veebipõhist reklaami meie toodete ja teenuste ning eripakkumiste kohta.

Kohalduvast seadusest lähtuvalt võite keelduda konkreetsete isikuandmete kasutamisest. Sellisel juhul ei pruugi te saada meie toodetest ja teenustest täielikku kasu.

 • Nõusolekust lähtuvalt:
  • võite saada sihtotstarbelisi teenuseid, nt teabepakette;
  • võite võtta ühendust Herbalife’i liikmega liikmeks astumisel või osaleda tegevustes ja probleemide lahendamisel;
  • võidakse kasutada teie e-posti aadressi või telefoninumbrit Herbalife’i toodete ja teenuste ning sidustoodete ja –teenuste tutvustamiseks; ning
  • võidakse kasutada konkreetseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid nagu seaduses sätestatud.
Võite oma nõusoleku igal aja tagasi võtta, teavitades meid allpool toodud e-posti aadressil. Võite valida reklaamist keeldumise e-posti või SMSi teel või muuta arvuti brauseri seadeid nagu allpool kirjeldatud. Nõusolekust loobumise korral ei pruugi te saada meie toodetest ja teenustest täielikku kasu.
 
Milliseid andmeid võidakse saitidel koguda?
 
Herbalife’s püüame anda teile isikuandmete üle nii palju kontrolli kui võimalik.  Üldiselt võite külastada saite ennast või oma andmeid tuvastamata. Ent me kogume tehnilisi andmeid, nagu IP-aadressi ja brauseri andmeid ühenduse loomiseks ja meie veebisaidi kuvamiseks. Näiteks võime koguda veebisaidil kasutaja navigeerimisandmeid või salvestada teie valikuid. See on üldine Internetis või veebisaidil kasutatav standardprotseduur. Kogutud andmed ei võimalda teie otsest tuvastamist, ent võivad olla meile kasulikud turundus- ja pakutavate teenuste täiustamise eesmärgil.
 
Vahetevahel kogume otse teilt andmeid, nagu teie nime ja aadressi. Teeme seda siis, kui te täidate vormi, esitades Herbalife’i toodete või Herbalife’i liikmeksoleku kohta päringu, kui võtate liikmega ühendust, lahendate probleeme või osalete auhinna konkursis. Sel juhul võime vajadusel edastada teile lisateavet ja valikuid isikuandmete sihtotstarbelise kasutamise kohta. Samuti kogume teavet teie suhtluseelistuste kohta, nt, kas soovite või ei soovi saada reklaami sisaldavat e-posti. 
 
Herbalife kogub registreeritud liikmetelt teavet nende toodete kohta, mida te ostate Internetis ning liikmete poolt saidile vabatahtlikult üles laaditud andmeid, nt juhtviidete ja turundustegevuse andmeid.
 
Me võime saada teie kohta lisateavet avalikelt ja kaubanduslikult kättesaadavatest allikatest jt kolmandatelt pooltelt. Kolmandatele pooltele nagu Facebook, Google või Twitter ligipääsemisel saitide kaudu, saitidele sisse logimisel või saidikogemuse jagamisel teistega võime koguda andmeid neilt kolmandate poolte teenuste osutajatelt.
 
Osa saitidel avaldatud andmesisust või funktsionaalsusest on saadud kolmandatelt pooltelt, nagu Facebook ja Twitteri plug-in’id. Need kolmandad pooled saavad mõningat teavet meie veebisaidi teiepoolse kasutamise kohta, sh küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise teel (vt allpool küpsiste jaotist). Palun tutvuge nende kolmandate poolte veebisaitidega, et aru saada, kuidas nad teie andmeid kasutavad.
 
Kuidas Herbalife kogub ja salvestab neid andmeid?
 
Herbalife salvestab teie isikuandmeid tsentraalses andmearhiivis koos muude teie andmetega (kui meil on teisi andmeid).  See võimaldab vältida dubleerimist, hallata täiuslikumalt meie teabeallikaid ning pakkuda paremat teenust.   Me kasutame neid andmeid ülalmainitud eesmärkidel ja vastavalt teie huvile.
 
Kui kaua Herbalife säilitab neid andmeid?
 

Me säilitame teie andmeid nii kaua kui see on kogutud andmete eesmärgil vajalik või nagu seaduses sätestatud, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Teie isikuandmete säilitamise periood Herbalife’i poolt sõltub teabe eesmärgipärasest kasutamisest.
Herbalife säilitab teie andmeid truvalises keskkonnas, kus neid kaitstakse füüsiliste ja tehniliste meetmete abil.  Üldsusel puudub ligipääs neile andmetele, v.a juhul, kui te edastate vabatahtlikult andmeid üldiste kogukondade ja foorumite saitide või kolmandate poolte platvormidel.

 • Vt allpool küsimust ,,Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?”, et aru saada, kuidas salvestatud andmeid muuta või uuendada.
Kellega Herbalife jagab minu isikuandmeid?

Asjakohaseid isikuandmeid jagatakse:

 • nende sidusettevõtjate, edasimüüjate, agentuuride ja litsentsiomanikega;
 • Herbalife’i nimel töötavate teenuste osutajatega, nt ettevõtetega, kes aitavad meie veebisaiti välja arendada, turvaliselt hallata ning ettevõtetega, kes aitavad luua asjakohasemat reklaami;
 • teiste ettevõtetega, kellega Herbalife on kas otseselt või kaudselt korraldanud teenuste osutamist teile, nt tellimuste täitmine, pakendite kättetoimetamine, e-posti haldusteenused, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeenuse osutamine;
 • konkreetsete Herbalife’i liikmetega, sh Herbalife’i ülataseme grupi liikmetega (või nt aruanded);
 • teiste pooltega nagu seaduses sätestatud või et täita kohtukutse, -menetluse või sarnase –menetluse nõudeid, sh andmete avalikustamist volitatud kolmandate poolte audiitoritele või valitsusasutustele või pettuse uurimiseks või vältimiseks; ning
 • teiste poolte ettevõttega seoses ühinemise, omandamise või pankrotimenetlusega.
Kus teie isikuandmeid salvestatakse?

Herbalife tegutseb paljudes riikides üle maailma. Olenevalt teie asukohast ja et pakkuda teile järjepidevat teenust, haldame konkreetseid veebifunktsioone ühes tsentraalses asukohas. Teeme seda hetkel USAs. Lisaks võivad ülataseme grupi liikmed olla USAs või teistes riikides. Euroopa, USA ja maailma ülejäänud piirkondade korral ei kehti ühised andmekaitse seadused. Euroopas kehtivatest seadustest lähtuvalt peab Herbalife võtma meetmeid teie andmete kaitseks nende edastamisel Euroopast väljaspool olevasse piirkonda. Need meetmed on järgmised.

 • Andmete rahvusvahelise edastamise korral Herbalife’i teistesse üksustesse üle maailma lähtub Herbalife oma lepingusätete mudelist.
 • Andmete rahvusvahelise edastamise korral teenuste pakkujatele sõltub andmekaitse teenuse pakkujast ja asukohast ning see sisaldab seaduses sätestatud andmekaitse nõudeid.
 • Andmete rahvusvahelise edastamise korral (kui see toimub) ülataseme grupi liikmetele lähtub Herbalife liikmelepingust.
Milline on Herbalife'i kohustus seoses laste privaatsusega?
 
Laste privaatsuskaitse on tähtis. Mõnel juhul võib Herbalife koguda alaealiste isikuandmeid. Herbalife võtab alaealise vanemalt või seaduslikult eestkostjalt kohalduva seaduse alusel nõusoleku.
 
Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?
 
Kohaldatavast seadusest lähtuvalt võib teil olla erinevaid õigusi seoses isikuandmetega, nagu ligipääs isikuandmetele, nende parandamine, piiramine või nende töötlemise keelamine (sh otseturunduse eesmärgil töötlemine) ning edastamine teisele andmetöötlejale ja kustutamine. Mõnel meie saidil saate isikuandmeid üle vaadata ja neid uuendada või tühistada teenusega seotud liikmeksolek. Sellise funktsiooni saadavuse korral ja teiste isikuandmeid käsitlevate õigustega seoses võtke ühendust meie kohaliku Herbalife’i liikmeteenuse kontoriga. Meie e-posti aadress on https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.
 
Palun võtke teatavaks, et nende õiguste suhtes rakendatakse seadusega sätestatud piiranguid.
 
Kui te ei soovi saada reklaami e-posti või SMSi teel, võite keelduda edasisest teabevahetusest.
 
Privaatsuspoliitikat ja meie praktikat.käsitlevate lisaküsimuste korral või kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas Herbalife’s teie isikuandmeid kasutab, võtke palun ühendust järgmisel aadressil:
 

Data Protection Officer – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre
ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

Isikuandmeid käsitlevate küsimuste korral Euroopa Liidus olevad kasutajad ja liikmed: kui teil esineb probleeme sellega, kuidas Herbalife teie isikuandmeid kogub ja kasutab ning kui te ei saa rahuldavat vastust, on teil õigus esitada kaebus kohalikule pädevale järelevalveametile.
 
Milline on Interneti ja veebisaidi turvalisus?
 
Internet ei ole turvaline süsteem ja te peaksite olema alati Internetis avalikustava teabe suhtes ettevaatlik. Herbalife’i veebisaitide poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse avalikkusele mitte kättesaadavas turvalises kasutuskeskkonnas. Isikuandmed krüpteeritakse vajadusel enne edastamist, kasutades eesmärgikohast turvalist tehnoloogiat.
 
Kas Herbalife võib selle veebisaidi poliitikat muuta?
 
Privaatsusseadused, juhised ja kohtupraktika muutub pidevalt. Seetõttu jätab Herbalife endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Me soovitame teil see poliitika aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis meie poliitika uusima versiooniga. 
 
Kuidas ma saan tuvastada oma isikuandmeid töötleva Herbalife’i andmetöötleja?
 

Te võite tuvastada Herbalife’i üksuse isikuandmete töötleja vastavalt asukohariigile, tutvudes järgmise tabeliga.

 

Armeenia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany

Azerbaidžaan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Valgevene

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

Belgia

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bosnia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Bulgaaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Horvaatia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Küpros

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Tšehhi Vabariik

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)

Taani

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Eesti

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)

Soome

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Prantsusmaa

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Prantsuse Polüneesia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Gruusia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Saksamaa

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Ghana

Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana

Kreeka

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Ungari

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Iirimaa

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Iisrael

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Itaalia

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Kasahstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Kõrgõzstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)

Läti

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Liibanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)

Leedu

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Makedoonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Moldova

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Mongoolia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Holland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norra

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poola

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL

Rumeenia

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Venemaa

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Slovaki Vabariik

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)

Sloveenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Lõuna-Aafrika (sh Botsvaana, Leshotho, Namiibia ja Svaasimaa)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Hispaania

Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Rootsi

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Šveits

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Türgi

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Ukraina

Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine

Ühendkuningriik

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom

Sambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia Š

 

Lisaks on Herbalife Europe Ltd. piiratud arvu kolmandate osapoolte teenusepakkujatega seotud isikuandmete töötleja ning Herbalife Europe Ltd. on määranud Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. oma esindajana Euroopa Liidus. Võite võtta ühendust Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. kirjutades e-posti aadressil 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg või privacy@herbalife.com

 

et-EE | 28.09.2022 15:19:48 | zus2pwssg00000F | MyHL | 29.09.2022 1:19:48 | 1.22.0913.04