Privaatsuspoliitika

 

Viimati üle vaadatud 1. märtsil 2023

Herbalife ning selle sidus- ja tütarettevõtted (meie) austavad teie muret privaatsuse pärast. Privaatsuspoliitika teavitab teid KKK-vormingus sellest, kuidas Herbalife kasutab teie isikuandmeid, ja teie isikuandmetega seotud õigustest. Kui teil on selle poliitikadokumendi kohta lisaküsimusi, võite meiega ühendust võtta aadressil privacy@herbalife.com.

Pange tähele, et see poliitika kehtib ainult nendele Herbalifei veebisaitidele ja rakendustele (saidid), mis sisaldavad selle poliitika linki.

Saate tuvastada oma isikuandmete Herbalifei kontrollija, kasutades selle poliitikadokumendi lõpus olevat elukohariigipõhist tabelit. Teie isikuandmete kontrollija määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Samuti pidage meeles, et Herbalifei tooteid müüakse ainult meie sõltumatute liikmete (liikmete) kaudu, kes on teie poolt neile edastatud isikuandmete kontrollijad. Peaksite nendega otse ühendust võtma, et mõista nende andmetega seotud tavasid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 • Millistel eesmärkidel kogub Herbalife isikuandmeid?
 • Milliseid isikuandmeid Herbalife kogub?
 • Kuidas Herbalife isikuandmeid talletab?
 • Kui kaua Herbalife isikuandmeid säilitab?
 • Kellega Herbalife isikuandmeid jagab?
 • Kuidas Herbalife isikuandmeid edastab?
 • Kuidas pühendub Herbalife laste privaatsuse tagamisele?
 • Mis on küpsised?
 • Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?
 • Kuidas on lood andmete turvalisusega?
 • Kas Herbalife võib seda poliitikadokumenti muuta?
 • Kuidas on lood kolmandate poolte teenuste linkidega?
 • Kuidas saan oma isikuandmete Herbalifei kontrollijaga ühendust võtta?

Millistel eesmärkidel kogub Herbalife isikuandmeid?

Kui meil on teiega lepinguline suhe, töötleme teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, toodete ja teenuste pakkumiseks ning suhte haldamiseks eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • teiega liikmelepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks. Isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimiseks vabatahtlik, kuid vajalik;
 • liikmelepingu täitmiseks, sealhulgas teie ja teiste liikmete sissetulekute arvutamiseks, teie päringute lahendamiseks ning teist kõrgemal ja madalamal tasandil olevate liikmete kohta teabe haldamiseks ja edastamiseks (nt põlvnemisaruanded);
 • tootetellimuste töötlemiseks, raamatupidamis-, arveldus- ja inkassotoimingute haldamiseks;
 • toodete tarnimiseks ja tagasivõtmiseks ning lepingute ja garantiide haldamiseks ja
 • makse eesmärkidel.

Töötleme teie isikuandmeid ka oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • raamatupidamis- ja maksueesmärkidel; 
 • toote tagasikutsumistoimingute tegemiseks ja
 • pädevate ametiasutuste ja kohtuorganite esitatud teabenõuetele vastamiseks.

Töötleme saitidel esitatud isikuandmeid järgmistel seaduslikel ärilistel eesmärkidel: 

 • teie veebikonto (nt MyHerbalife'i konto) loomiseks ja haldamiseks;
 • teiega suhtlemiseks seoses teie veebikontoga, sealhulgas teile konto funktsioonide, turvalisuse ja täiustuste kohta tehinguteabe saatmiseks;
 • meie toodete ja teenuste pakkumiseks ning meie teenuste terviklikkuse ja turvalisuse kaitsmiseks;
 • meie veebisaitide ja digitaalsete platvormide haldamiseks;
 • tehniliste tõrkeotsingu tegevuste, andmeturbe tegevuste ning nendega seotud aruandluse ja analüüside sooritamiseks;
 • liikmete ärijuhtimistegevuste sooritamiseks ja liikmetele iseseisva äritegevuse juhtimiseks tööriistade andmiseks;
 • liikmete äritegevuse toetamiseks, sealhulgas seoses põlvnemisaruannete, arusaamade ja statistikaga ning eesmärkide saavutamisega, jagades teie ja teie klientide kohta saadud isiklikku teavet valitud liikmetega, sealhulgas teist kõrgemal tasandil olevate liikmetega;
 • meie saitide kasutajakogemuse täiustamiseks, et muuta veebileht ligipääsetavamaks ja kasutaja jaoks mugavamaks ning luua teie jaoks asjakohasemat sisu;
 • meie liikmepreemiate programmi haldamiseks ja täiustamiseks, sealhulgas staatusega seotud komisjonitasude, boonuste või allahindluste saamise õiguse ja uuesti kvalifitseerumise hindamiseks ja prognoosimiseks algoritmipõhise analüüsi abil ning koolituse ja prognoosimudelite põhjal. Mitte ükski otsus, mis tekitab õiguslikke tagajärgi või mõjutab sarnaselt oluliselt andmesubjekte, ei põhine üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide koostamisel;
 • avaliku tunnustuse ja/või auhindade jagamiseks ja/või pidustuste korraldamiseks Herbalifei müügi- ja turundusplaanis tehtud saavutuste ja/või edusammude eest, sealhulgas muu hulgas sotsiaalmeedia, meie saitide või ettevõtte funktsioonide ja ürituste kaudu;
 • liikmetele algoritmipõhiste tootesoovituste andmiseks; 
 • liikmekaebuste lahendamiseks, teiega suhtlemiseks, klienditoe pakkumiseks ja meie toodete ja teenustega seotud nõuete menetlemiseks;
 • meie toodete ja teenuste kasutamiseks, hindamiseks ja täiustamiseks (sealhulgas saitide haldamiseks; uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks; toodete ja teenuste täiustamiseks, parandamiseks ja analüüsimiseks; suhtluse haldamiseks; kliendibaasi ja saitide analüüsimiseks; andmeanalüüsi tegemiseks);
 • turu-uuringute ja küsitluste tegemiseks, meie toodete ja teenuste reklaamimiseks ja turundamiseks ning reklaami ja turunduse tõhususe analüüsimiseks;
 • luurearuandluse ja -analüüside tegemiseks, Herbalife'i äriprogrammide tõhususe mõistmiseks, oma liikmete ja potentsiaalsete tulevaste liikmete tegevuse analüüsimiseks ja raporteerimiseks ning ettevõtte ja selle äritegevuse arengu toetamiseks;
 • isikusamasuse kontrollimiseks, dokumentide haldamiseks ja aruandluseks, sealhulgas sama liikmega seotud Herbalife'i kontode või profiilide analüüsimiseks;
 • meie saitide, toodete ja teenuste ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks ja tõhustamiseks ning väärkasutuse vältimiseks;
 • ohuhaldustegevuste ja nendega seotud monitooringu, aruandluse ja analüüside läbiviimiseks, et tuvastada ja tõrjuda ohte Herbalife'i võrkudele, süsteemidele, rakendustele ja andmebaasidele;
 • äridokumentide säilitamiseks ja infotehnoloogiliste tegevuste läbiviimiseks, sealhulgas andmete salvestamiseks;
 • oma õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamiseks ning enese juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks;
 • pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse, nõuete ja muude kohustuste eest kaitsmiseks, nende tuvastamiseks ja ennetamiseks;
 • Herbalife’i huvide kaitsmiseks seoses turundusplaani, laoseisu ja boonustega seotud protseduuridega, sealhulgas müügi auditeerimise teel, näiteks võttes müügi kinnitamiseks ühendust piiratud arvu liikmete jaeklientidega;
 • meie kasutustingimuste, liikmereeglite ja õiguste jõustamiseks, sealhulgas kaebuste ja muude päringute käsitlemiseks ja uurimiseks ja
 • teile meie toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta teabe ja veebireklaamide pakkumiseks, nagu kohaldatav seadus lubab.

Kasutame isikuandmeid neil eesmärkidel, kuna meil on õigustatud ärihuvi oma äritegevuseks ning oma liikmetele ja nende klientidele teenuste osutamiseks.  Rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et taotletavad huvid on tasakaalus teie huvide, õiguste ja vabadustega, mida soovi korral hea meelega selgitame. Teil on kohaldatava seaduse alusel õigus oma isikuandmete teatud kasutamisele vastu seista, kuid sel juhul ei pruugi te meie toodetest ja teenustest täit kasu saada.

Kui kohaldatav seadus nõuab, küsime teie nõusolekut järgmistel eesmärkidel:

 • võimaldamaks teil tarbida spetsiaalseid teenuseid, nagu teabepakettide saamine meie toodete ja teenuste, lansseerimise, pakkumiste ja tutvustuste kohta;
 • võimaldamaks teil ühendust võtta Herbalifei liikmega, et saada teavet selle kohta, kuidas temalt Herbalife'i tooteid osta, või liikmelisuse tutvustamiseks;
 • võimaldamaks teil osaleda üritustel, uuringutes ja väljakutsetes; 
 • kasutamaks teie isikuandmeid seoses Herbalifei toodete ja teenuste turundamisega, sealhulgas turundustegevustega sotsiaalmeedias ja
 • teatud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks vastavalt seadusele.

Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest meile alloleval e-posti aadressil, loobudes e-posti või SMS-i teel reklaamide saamisest või muutes oma brauseri privaatsusseadeid, nagu allpool kirjeldatud. Kui võtate nõusoleku tagasi, ei pruugi teil olla võimalik meie tooteid ja teenuseid täielikult nautida.

Võime kasutada isikuandmeid ka muul viisil, mille kohta esitame kogumise ajal konkreetse teate. 

Milliseid isikuandmeid Herbalife kogub?

Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • kontaktteavet, nagu teie nimi, telefoninumber ning posti- ja e-posti aadress;
 • kasutaja loodud sisu, mis on seotud toote-eelistuste, kommentaaride, küsimuste ja vastustega;
 • kui olete liige, kogume teavet ka teie ettevõtte nime (kui see on olemas), riigi ja töökoha kohta, arveldus- ja makseteavet ning muud teavet, mis on vajalik teie Herbalifei liikmelisuse loomiseks ning meie toodete ja teenuste kohta teabe edastamiseks;
 • muud teavet, mida soovite esitada, näiteks funktsiooni „Võtke meiega ühendust“ või muude meie saitidel saadaolevate vormide kaudu.

Kuigi isikuandmed, mille otsustate meile esitada, on vabatahtlikud, on teatud isikuandmed vajalikud teile vastava toote või teenuse pakkumiseks. Kui otsustate vajalikku teavet mitte esitada, võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile teatud tooteid või teenuseid.

Peale selle ilmnevad isikuandmed, mille meile otse edastate, konteksti põhjal, milles neid esitate. Näiteks kui täidate vormi Herbalifei toodete või Herbalifei liikmelisuse kohta teabe saamiseks või liikmega kontakti loomiseks või väljakutses või loosimises osalemiseks, esitate oma nime, kontaktandmed ja muu teabe, mida vorm nõuab. Näiteks võite vastuseks terviseprofiili küsimustikule vabatahtlikult esitada tervise- ja heaoluteavet, sealhulgas füüsilisi omadusi või kirjeldusi ning muid andmeid, mis on seotud teie keha, toitumise, tegevuste või füsioloogiaga. Sellistel juhtudel võime jagada vastava nõudmise korral teile lisateavet ja -valikuid selle kohta, kuidas plaanime teie isikuandmeid kasutada. Kui registreerute meie saitide funktsiooni kasutamiseks, esitate oma nime ja kontaktteabe ning mis tahes muu teabe, mis on vajalik funktsioonile juurdepääsuks. Iga meie saitide vorm erineb nõutava ja kogutava teabe poolest. Nõutav teave on vormil märgitud tärniga (*). Võite anda lisateavet väljadel, mis pole kohustuslikud. Samuti kogume teavet teie suhtluseelistuste kohta, näiteks selle kohta, kas soovite meilt elektroonilisi turundusteateid saada või mitte. 

Registreeritud liikmete puhul kogub Herbalife teavet veebist ostetud toodete, koguste ja müügistatistika, liikmete vahendustasude, boonuste või allahindluste, taseme, sündmustel osalemise, pangateabe kohta ulatuses, mis on vajalik maksude ja raamatupidamisega seotud seadusesätete täitmiseks, ning teavet, mille liikmed on vabatahtlikult saidile üles laadinud, näiteks nende müügivihjeid ja turundustegevusi. 

Võime saada teie kohta lisateavet avalikelt ja kaubanduslikult kättesaadavatelt allikatelt ning muudelt kolmandatelt pooltelt. Kui pääsete saitide kaudu juurde kolmandate poolte teenustele, nagu Facebook, Google või Twitter, et saitidele sisse logida või jagada teistega teavet oma kogemuste kohta saitidel, kogume teavet nendelt kolmandate poolte teenustelt.

Osa saitide sisust või funktsioonidest pakuvad kolmandad pooled, näiteks Facebooki ja Twitteri pistikprogrammid. Need kolmandad pooled saavad teatud teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kaudu (vt allpool olevat küpsiste jaotist). Vaadake nende kolmandate poolte veebisaite, et mõista, kuidas nad teie teavet kasutavad.

Automatiseeritud vahenditega kogutud teave

Saate saite külastada, ilma et ütleksite meile, kes te olete. Siiski kogume saitide kaudu tehnilist teavet, nagu seadme IP-aadress, seadme kordumatu identifikaator, veebibrauseri omadused, seadme omadused, operatsioonisüsteem, keele-eelistused, viitavad URL-id, klikivoo andmed ning veebisaidi külastuste kuupäevad ja kellaajad. Kogume seda teavet selleks, et luua ühendus ja kuvada meie saite, mõista teie teekonda saitidel ning salvestada suvandid, mille olete valinud. Niisugune kogutud teave ei tuvasta teid otse, kuid võib olla meie jaoks oluline turunduseesmärkidel ja meie osutatavate teenuste täiustamisel.

Huvipõhine reklaam

Saame oma saidil teavet teie veebitegevuste kohta, et pakkuda teile reklaame seoses toodete ja teenustega, mis võivad olla teie huvidele kohandatud. Võite näha meie reklaame teistel veebisaitidel, kuna kasutame kolmanda poole reklaamiteenuseid. Nende reklaamiteenuste kaudu saame suunata oma sõnumid kasutajatele, võttes arvesse demograafilisi andmeid, kasutajate tuletatud huve ja sirvimiskonteksti. Need teenused jälgivad aja jooksul ning mitmel veebisaidil ja rakenduses teie võrgutegevusi, kogudes teavet automatiseeritud vahenditega, sealhulgas küpsiste, veebiserveri logide, veebimajakate ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Reklaamiteenused kasutavad seda teavet, et näidata teile reklaame, mis võivad olla kohandatud teie isiklikele huvidele. Teave, mida reklaamiteenused võivad koguda, sisaldab andmeid teie külastuste kohta reklaame esitavatele veebisaitidele, näiteks teie vaadatavaid lehti või reklaame ning veebisaitidel või rakendustes tehtavaid toiminguid. See andmete kogumine toimub nii meie saitidel kui ka kolmandate poolte veebisaitidel ja rakendustes, mis osalevad nendes reklaamiteenustes. See protsess aitab meil jälgida ka meie turundustegevuse tõhusust.

Kolmandate poolte analüüsiteenused

Võime oma saitidel kasutada kolmandate poolte analüüsiteenuseid. Saitide kaudu saadud teavet võidakse avaldada nendele teenustele või neid võidakse otse koguda.

Kuidas Herbalife isikuandmeid talletab?

Herbalife talletab teie isikuandmeid tsentraliseeritud hoidlas koos muu võimaliku teabega, mis meil teie kohta võib olla. See võimaldab meil vältida dubleerimist, hallata paremini oma teaberessursse ja pakkuda teile paremat teenust. Kasutame seda teavet ülalnimetatud eesmärkidel ja vastavalt teie valikutele.

Kui kaua Herbalife isikuandmeid säilitab?

Säilitame teie isikuandmeid teiega suhtlemise aja jooksul, millele lisandub mõistlik aeg kohaldatava aegumistähtaja järgimiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab lühemat säilitamisperioodi.

Kellega Herbalife isikuandmeid jagab?

Jagame teie ja teie klientide kohta saadud isikuandmeid järgmiste pooltega:

 • meie sidus- ja tütarettevõtted ning nende üksuste edasimüüjad, esindajad ja litsentsisaajad;
 • teenusepakkujad, kes osutavad teenuseid Herbalifei nimel, näiteks ettevõtted, kes aitavad meil veebisaiti arendada ja seda turvalisena hoida, ning ettevõtted, kes aitavad meil andmeanalüüsi teha ja reklaame asjakohasemaks muuta, sealhulgas algoritmipõhise analüüsi kaudu;
 • muud ettevõtted, kellega Herbalife on korraldanud otse või kaudselt teie kasuks teenuseid, nagu tellimuste täitmine, pakkide kohaletoimetamine, meilihaldusfunktsioonid, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeeninduse pakkumine; 
 • valitud Herbalifei liikmed, sealhulgas teist kõrgema tasandi Herbalifei liikmed, ainsa eesmärgiga toetada liikmeid nende Herbalifei äritegevuse edasiarendamisel, sealhulgas seoses põlvnemisaruannete, arusaamade ja statistikaga ja eesmärkide saavutamisega ning turundustööriistades ja platvormidel kasutamisega ja
 • teised pooled seaduses nõutu kohaselt või selleks, et täita kohtukutset, kohtumenetlust või sarnast õiguslikku või kohtulikku toimingut või vahekohtumenetlust, sealhulgas avalikustamine volitatud kolmandatest isikutest audiitoritele või valitsusasutustele, või pettuse uurimiseks või takistamiseks.

Enamik meie ülemaailmsetest teenusepakkujatest asub USA-s. Peale selle kaasab Herbalife kohalikke teenusepakkujaid riikides, kus see tegutseb. Nõuame, et teenusepakkujad töötleksid lepingu alusel isikuandmeid ainult meie nimel ning rakendaksid meetmeid isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmiseks. 

Peale selle võime avaldada teie kohta käivaid isikuandmeid, a) kui meil on seaduse või kohtumenetlusega kohustus või luba seda teha, näiteks kohtumääruse või õiguskaitseorgani taotluse tõttu, b) kui usume, et avalikustamine on vajalik või asjakohane vältimaks füüsilist kahju või rahalist kahju, c) seoses kahtlustatava või tegeliku pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse uurimisega ja d) juhul kui müüme või anname täielikult või osaliselt üle oma äri või vara (sealhulgas saneerimise, lõpetamise, likvideerimise, ühinemise, omandamise või pankrotimenetluse korral).

Kuidas Herbalife isikuandmeid edastab?

Herbalifei peakorter asub USA-s. Peale selle võivad teist kõrgemal tasandil asuvad liikmed paikneda USA-s või teistes riikides. Võime edastada teie kohta kogutud isikuandmed adressaatidele, kes asuvad mujal kui riigis, kus isikuandmeid algselt koguti. Nendes riikides ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui riigis, kus isikuandmeid algselt esitasite. Kui edastame teie isikuandmeid teistes jurisdiktsioonides (nt USA-s) asuvatele adressaatidele, kaitseme neid isikuandmeid selles poliitikadokumendis kirjeldatud viisil.

Järgime kehtivaid juriidilisi nõudeid, pakkudes piisavat kaitset isikuandmete edastamiseks andmesaajatele väljaspool teie jurisdiktsiooni. Kui need andmesaajad asuvad riikides, mida Euroopa Komisjon või mõni muu asjaomane asutus ei ole tunnustanud piisava andmekaitsetaseme tagajana, võtame asjakohaseid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on tagada vastav andmekaitse tase, sealhulgas andmete saajatega andmeedastuslepingute (nt EL-i lepingu tüüptingimuste) sõlmimine. Kehtestatud kaitsemeetmete koopia saamiseks võtke meiega ühendust allpool näidatud viisil.

Kas Herbalife on pühendunud laste privaatsuse tagamisele?

Saidid on mõeldud laiemale publikule. Mõnel juhul võib Herbalife koguda alaealiste isikuandmeid. Herbalife saab alaealise vanema või seadusliku eestkostja nõusoleku vastavalt kohaldatavatele seadustele. Me ei kogu, kasuta ega levita teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid ilma lapse vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta, võttes arvesse olemasolevat vanuse kontrollimise tehnoloogiat.

Mis on küpsised?

Küpsis on tekstiline teabelõim, mille veebileht edastab teie arvuti kõvakettal veebilehitseja küpsisefailile, et veebileht teid meelde jätaks. Küpsised aitavad veebilehel korraldada sisu nii, et see vastaks kiiremini teie eelistatud huvidele. Mõned küpsised võimaldavad meil oma saitidel kasutajate seansse taastada ja taasesitada.

Küpsis sisaldab tavaliselt selle domeeni nime, kust küpsis pärineb, küpsise kasutusiga ja selle väärtust, mis on üldiselt suvaliselt loodud ainulaadne number. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat https://www.herbalife.ee/policy-cookie.php.

Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?

Olenevalt kohaldatavast õigusest võib teil oma isikuandmetega seoses olla mitmesuguseid õigusi, näiteks õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, piirata või nende töötlemisele vastuväiteid esitada (sealhulgas esitada vastuväiteid otseturundus- ja profiilimistegevusele), oma isikuandmeid teisele kontrollijale edastada ja oma isikuandmeid teatud asjaoludel kustutada (õigus olla unustatud). Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu eespool selgitatud.

 

Mõned meie saidid võimaldavad teil oma isikuandmeid üle vaadata ja värskendada või teenuse liikmelisuse tühistada. Kui see funktsioon pole saadaval ja kui soovite abi muude isikuandmetega seotud õigustega, võtke meiega ühendust siin. Pange tähele, et nende õiguste suhtes kehtivad seaduses sätestatud piirangud.

 

Kui te ei soovi e-posti või SMSi teel reklaamteateid saada, antakse teile saadetavates teadetes võimalus neist loobuda.

Kui teil on lisaküsimusi nende eeskirjade ja meie tegevuse kohta või kui teil on kaebusi selle suhtes, kuidas Herbalife teie isikuandmeid kasutab, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

 

Kui olete Euroopa Liidus elav kasutaja ja liige ning teil on mure selle pärast, kuidas Herbalife teie isikuandmeid kogub ja kasutab, ning ettevõte ei suuda seda muret rahuldavalt lahendada, on teil õigus esitada kaebus oma riigi pädevale järelevalveasutusele.

Kuidas on lood andmete turvalisusega?

Võtame administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mille eesmärk on kaitsta saadud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või volitamata juurdepääsu, hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avalikustamise või kasutamise eest. Herbalifei saitide kogutud isikuandmeid hoitakse turvalistes töökeskkondades, mis pole avalikkusele kättesaadavad. Vajaduse korral krüptitakse isikuandmeid enne tehingu sooritamist sobivat turbetehnoloogiat kasutades.

Kas Herbalife võib seda poliitikadokumenti muuta?

Herbalife võib seda poliitikadokumenti aeg-ajalt muuta. Näitame poliitikadokumendi ülaosas, millal seda viimati värskendati. Soovitame teil meie veebisaiti regulaarselt külastada, et olla kursis meie poliitikadokumendi uusima versiooniga.

Kuidas on lood kolmandate poolte teenuste linkidega?

Meie saitidel võib olla linke muudele võrguteenustele ja need võivad sisaldada kolmandate poolte funktsioone, nagu rakendused, tööriistad, vidinad ja pistikprogrammid. Need võrguteenused ja kolmandate poolte funktsioonid töötavad meist sõltumatult. Asjaomaste kolmandate poolte privaatsustavad, sealhulgas üksikasjad teabe kohta, mida nad võivad teie kohta koguda, kehtivad nende poolte privaatsusavaldustes, mille soovitame teil tungivalt üle vaadata. Herbalife ei vastuta nende kolmandate isikute teabetavade eest.

Kuidas saan oma andmete Herbalifei kontrollijaga ühendust võtta?

Saate tuvastada Herbalifei üksuse, mis on teie isikuandmete kontrollija, kasutades allpool olevat elukohariigipõhist tabelit.

 

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Belgia

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bulgaaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Horvaatia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Küpros

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Tšehhi Vabariik

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)

Taani

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Eesti

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Soome

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Prantsusmaa

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Prantsuse Polüneesia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Saksamaa

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Kreeka

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Ungari

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Iirimaa

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Itaalia

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Läti

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Leedu

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Makedoonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Holland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norra

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poola

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Rumeenia

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Slovaki Vabariik

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)

Sloveenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Hispaania

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Rootsi

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Šveits

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Ühendkuningriik

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Ühendkuningriik

 

Peale selle on Herbalife Europe Ltd. teatud isikuandmete vastutav töötleja piiratud arvu kolmandatest pooltest teenusepakkujatega töötamiseks ning Herbalife Europe Ltd. on määranud ettevõtte Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. oma esindajaks Euroopa Liidus. Võite võtta ühendust ettevõttega Herbalife International Luxembourg S.à.r.l., kirjutades aadressil 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg või meiliaadressil privacy@herbalife.com.

et-EE | 19.06.2024 15:28:28 | zuswpwssg000005 | MyHL | 20.06.2024 1:28:28 | 1.24.0619.02