Használati feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ EZT A WEBHELYET VAGY BÁRMELY MÁS HERBALIFE WEBHELYE(KE)T, VAGY MIELŐTT A HERBALIFE-TÓL BÁRMILYEN TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST VÁSÁROLNA.

Ez a Megállapodás (a „Megállapodás”) a Herbalife International of America (Nevada Államban bejegyzett vállalat (a „Társaság”, „Herbalife”, illetve „mi”), és Ön között jön létre. Jelen Megállapodás rögzíti ennek a webhelynek és bármilyen más Herbalife webhely(ek)nek, valamint a Herbalife üzleti lehetőségnek (továbbiakban együttesen mint „Kínálat(ok)”-ra) az Ön által történő használatára és a Herbalife termékek, szolgáltatások vásárlására és/vagy használatára vonatkozó jogi feltételeit. Ez a Megállapodás tájékoztatást nyújt továbbá arról, hogyan lehet Ön Herbalife Tanácsadó. A Herbalife webhelyeinek használatával, beleértve az összes weboldalt (együttesen: a „Webhely”) és az ezekben található összes információ, adat, szöveg, szoftver, tájékoztatás, kép, hang és bármilyen más anyag (együttesen: a „Tartalom”), vagy bármilyen más Kínálat használatát vagy megvásárlását, Ön elfogadja a jelen Megállapodást, és vállalja, hogy betartja a Megállapodás feltételeit. Ha nincs megelégedve a Webhellyel vagy a Kínálattal, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége abban áll, hogy abbahagyja a Webhely vagy a Kínálat használatát. Ez a rendelkezés nem érinti a 6. pontban (Herbalife vásárlói garancia) foglaltakat.

1. MÓDOSÍTÁSOK

A Társaság bármikor:

Egyoldalúan módosíthatja a Megállapodás feltételeit;
Fejlesztheti, kiegészítheti, módosíthatja vagy megszüntetheti a Webhelyet vagy a Kínálatot, vagy a Webhely vagy a Kínálat bármely részét saját belátása szerint.
A Megállapodást érintő bármely változás az erről szóló értesítés kézhezvétele (e-mailben történő értesítés esetében), illetve közzététele (a Webhelyen történő közlés esetében; (együttesen: „Értesítés”) időpontjában lép hatályba. A Webhely vagy a Kínálat Értesítést követő használata e változtatások illetve módosítások elfogadásaként tekintendő. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen olvassa át ezt a Megállapodást és legyen tisztában a mindenkor hatályos változatával. A Webhelyet illetve a Kínálatot részben vagy egészben saját legjobb belátásunk szerint bármikor fejleszthetjük, módosíthatjuk, vagy akár meg is szüntethetjük. A webhely és a Kínálat bármilyen fejlesztése, bővítése vagy módosítása a jelen Megállapodás hatálya alá esik.

2. HOZZÁFÉRÉS

A Webhely használatához Önnek internetes hozzáféréssel kell rendelkeznie, és fizetnie kell a Webhelyhez történő hozzáféréshez kapcsolódó szolgáltatási díjakat. Ezen kívül Önnek kell gondoskodnia az Internet eléréséhez szükséges összes berendezésről. Kizárólag Ön felelős bármilyen hardver, szoftver, telefonos (vezetékes vagy más jellegű) szolgáltatás, és az Ön személyi számítógépére csatlakozó internetes hozzáférést biztosító szolgáltatás megvásárlásáért, csatlakoztatásáért, telepítéséért, betöltéséért, üzemeltetéséért és karbantartásáért és az ezzel kapcsolatos összes költségért. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy használatuk előtt átvizsgálja hardverét és szoftverét számítógépes vírusok ellen és más ezzel kapcsolatos problémák tekintetében. Semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terhel minket az Ön hardverének vagy szoftverének meghibásodásával vagy leállásával összefüggésbe hozható hibákért vagy mulasztásokért.

3. JOGOSULTSÁG

Ön kijelenti és szavatolja, hogy elmúlt 18 éves. A Herbalife termékeit és a Herbalife üzleti lehetőségét csak olyan országban lehet megrendelni, szállítani illetve értékesíteni, amit a Herbalife erre előzetesen feljogosított. Ezen országok listájának megtekintése céljából kérjük kattintson ide: Feljogosított Országok. A Herbalife folyamatosan bővíti értékesítését más piacokra, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket.

4. FÜGGETLEN HERBALIFE TANÁCSADÓK

A Herbalife termékek és szolgáltatások forgalmazása a Független Herbalife Tanácsadók hálózatán keresztül történik. Herbalife termékek vagy szolgáltatások vásárlásához nem szükséges Független Herbalife Tanácsadóvá válnia. Amennyiben mégis érdeklődik aziránt, hogy Független Herbalife Tanácsadóvá váljon, hívja Herbalife-t a 1-866-866-4744 FREE.-as telefonszámon.

5. FÜGGETLEN HERBALIFE TANÁCSADÓI WEBHELYEK

A Független Herbalife Tanácsadóknak lehetnek saját internetes webhelyeik. Minden Független Herbalife Tanácsadó kizárólagos felelőssége arról gondoskodni, hogy a webhelyének tartalma pontos legyen és megfeleljen valamennyi Herbalife előírásnak, irányelvnek és eljárásnak, beleértve – de nem kizárólag - a Herbalife Üzleti Szabályzatot és Tanácsadói Stratégiáját, a Herbalife Kiegészítő Szabályzatot, a Herbalife Életmód Klub Szabályzatát, az összes vonatkozó jogszabályt és rendelkezést minden olyan országban, ahol Ön tevékenykedik. Kérjük, olvassa el az összes Induló Üzleti Csomagban megtalálható Karrier útmutatót. Ha ebből több példányra van szüksége, kérjük hívja a Herbalife-t a …. telefonszámon. A HERBALIFE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FÜGGETLEN TANÁCSADÓI WEBHELYEKKEL KAPCSOLATBAN.

6. HERBALIFE VÁSÁRLÓI GARANCIA

A Herbalife garantálja a Herbalife névvel ellátott termékek minőségét, valamint tanúsítja, hogy a számára gyártott termékek frissesség és tisztaság szempontjából magas színvonalon eleget tesznek a fogyasztók szavatossági és minőségi kívánalmainak. Bízunk benne, hogy vásárlóink termékeinket minden szempontból megfelelőnek találják. Mégis, ha egy kiskereskedelmi ügyfél nem teljesen elégedett valamely Herbalife Tanácsadótól vásárolt termékkel, úgy a termék kézhezvételétől számítva harminc (30) napon belül az ár visszafizetését kérheti a Tanácsadótól.(Wyoming-ban lakó ügyfeleink a harminc napos visszafizetési időtartamot is túlléphetik). Ennek feltétele, hogy az ügyfél visszajuttatja a terméket vagy annak fel nem használt részét ahhoz a Tanácsadóhoz, akitől a terméket vásárolta. Az ügyfél számára a Tanácsadó beszámítja a teljes vételárat más Herbalife termék vásárlásába vagy visszatéríti a teljes vételárat. Ezt a garanciát bizonyos termékekhez mellékelt vagy csomagolt közelebbről meghatározott jótállások korlátozhatják. Ez a garancia nem vonatkozik semmilyen sérült vagy nem rendeltetésszerűen (fel)használt termékre.

7. AZ ÖN ADATAI ÉS AZ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

Az Ön által a Webhelyen közölt adatoknak teljesnek, pontosnak és mindenkor aktuálisnak kell lennie. Amennyiben szükséges, az adatokat időben aktualizálnia kell. Az Adatvédelmi Szabályzat értelmében az Ön által a Webhelyen megadott információkat harmadik fél tudomására hozhatjuk. További tájékoztatás céljából tekintse át a teljes Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása a Webhelyen történő közzétételt követő napon lép hatályba. A Webhely vagy a Kínálat használata a módosítás elfogadását jelenti. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen átolvassa az Adatvédelmi Szabályzatot, és ismerje hatályos változatát.

8. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

Ön a felelős mindennemű olyan tartalomért, amit a Herbalife-nak küld. A Webhelyet és a Kínálatot, illetve más a Herbalife-tól kapott információt nem használhat úgy, hogy:

bármelyik másik felhasználót a Webhely vagy a Kínálat használatában zavarjon;
bármilyen törvénytelen tevékenységet folytasson;
szándékosan kiskorúakat szólítson meg vagy bármilyen módon ártson nekik;
másokat saját személye vagy üzleti kapcsolatai tekintetében megtévesszen;
a Webhely vagy a Kínálat bármely részét módosítsa, alkalmazza, lefordítsa, visszafejtse, szétbontsa;
bármilyen szerzői jogi védelmet, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogot biztosító jelzést, közlést eltávolítson vagy módosítson;
előzetes írásos felhatalmazásunk nélkül keretbe illessze (frame), tükrözze, vagy mély hivatkozással (deep linking) kapcsolja a Webhely vagy a Kínálat bármelyrészét; vagy
bármilyen webhelyről, a Webhelyen belüli bármely oldalra vagy a Kínálatra irányuló olyan hivatkozást (link) hozzon létre, amely bármilyen termék vagy anyag gyógyító vagy egészségjavító hatására utal, függetlenül attól, hogy a hivatkozott terméknek vagy anyagnak ki a gyártója vagy forgalmazója.

9. A WEBHELY SEGÍTSÉGÉVEL BIZTOSÍTOTT E-MAIL CÍMEK HASZNÁLATA

A Webhelyen vagy a Kínálatban, illetve ezek segítségével biztosított e-mail cím használata során nem küldhet:

semmilyen törvénytelen, csalárd, fenyegető, félrevezető, rágalmazó, becsmérlő, közönséges, obszcén, ártalmas, zaklató, félremagyarázó, mások magánszféráját támadó, gyűlöletes, vagy faji, etnikai vagy máskülönben kifogásolható, vagy titoktartási megállapodás tárgyát képező, vagy olyan tartalmat, amely sérti a mi vagy harmadik személyek szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogainkat/jogát;
bármilyen nem nyilvános jellegű anyagot bármilyen társaságról;
bármilyen üzleti titkot; vagy
bármilyen olyan számítógépes kódot, állományt vagy programot (például számítógép vírust), amely bármilyen készülék biztonságának, illetve rendeltetésszerű működésének a megszakadását, tönkretételét vagy veszélyeztetését célozza vagy ilyen készülék működőképességét korlátozza.
Kéretlen e-mailek küldése (spamming) szigorúan tilos. Ebben a tekintetben kéretlen e-mail-nek (spam-nek) minősül egy kéretlen üzenet bármilyen természetes vagy jogi személy, hírcsoport, fórum, e-mail lista vagy más csoportok vagy listák számára történő küldése, hacsak nem kapott előzetesen kifejezett engedélyt az e-mail címzettjétől, vagy ha az e-mail címzettjével már üzleti vagy személyes kapcsolatban áll. AMENNYIBEN ÖN OLYAN SZEMÉLYTŐL KAP KÉRETLEN E-MAILT, AKI HERBALIFE TERMÉKEKET VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉGET KÍNÁL ÉRTÉKESÍTÉSRE VAGY REKLÁMOZ, AKKOR KÉRJÜK, LÉPJEN VELÜNK AZONNAL KAPCSOLATBA, HOGY MI MEGTEHESSÜK A MEGFELELŐ INTÉZKEDÉST.
Tilos a Herbalife termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos hamis fejlécek használata az e-mailekben, valamint bármilyen e-mail eredetével kapcsolatos félrevezető magatartás tanúsítása.
Önnek be kell tartania az adatvédelemre és promóciós anyagok küldésére vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. Ha egy természetes vagy jogi személy jelzi, hogy nem tart igényt e-mail fogadására, Ön nem küldhet több e-mailt e személynek. Amennyiben egy személy hozzájárult az e-mailek fogadásához, de később kéri az e-mailek küldésének leállítását, akkor Önnek eleget kell tennie ennek a kérésnek.
A Herbalife tiltja a fent írt magatartásokat, akkor is, ha azok más szolgáltatók vagy e-mail továbbító személyek felhasználásával vagy másként valósul meg.

10. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGAINK

A Webhely, a Kínálat, a Tartalom és a Webhelyen esetleg megjelenő hirdetések tartalma, valamint az ezekkel kapcsolatban használt szoftverek szerzői jogi, védjegy, szabadalmi és más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok és üzleti titkot és know-how-t védő jogszabályok védelme alatt állnak. Ezen felül a Webhelyen, egyéb Kínálatban, szponzori hirdetésben szereplő tartalmak, valamint az Önnek a Webhelyen, egyéb Kínálatban, szponzori tájékoztatásban feltüntetett információk szellemi tulajdonjogi védelem alá esnek. Ezek olyan felhasználása, amely eltér a Megállapodásban kifejezetten megengedett felhasználástól, így például ezek módosítása, megváltoztatása, továbbítása, értékesítése, forgalmazása, kölcsön vagy haszonbérbe adása, származtatott művek létrehozása stb., tilos.

11. TULAJDONJOG ÉS A HASZNÁLATOT ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

©2003 Herbalife International of America. Minden jog fenntartva. A Herbalife mint a szellemi tulajdonjogok jogosultja másokkal együttműködésben szerződéses megállapodások alapján működteti a Webhelyet és a Kínálatot. Előzetes írásos engedélyünk nélkül Ön semmilyen módon nem másolhatja le, jelentetheti meg újra, töltheti fel, postázhatja, közölheti vagy terjesztheti a Webhelyről vagy a Kínálatból származó anyagokat. Ön nem módosíthat semmilyen a Webhelyen vagy a Kínálatban található anyagot, és semmilyen ilyen anyagot nem használhat fel a jelen Megállapodásban kifejezetten megengedett céltól eltérő célra. A Webhely vagy a Kínálat használata alapján Ön semmilyen szellemi tulajdonjognak nem válik jogosultjává, semmilyen szellemi tulajdonon nem szerez tulajdonjogot. A jelen Megállapodásban egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményezhető engedélyt adunk Önnek a Webhelyen található tartalom használatára, amely használat kizárólag a Webhely vagy a Kínálat Interneten történő megtekintésére korlátozódhat. Ezen engedély értelmében Ön nem készíthet a Webhelyről vagy a Kínálatról sem ideiglenes, sem állandó másolatot semmilyen adathordozóra, semmilyen célból. Tartalom tulajdonjogát nem ruházzuk át Önre, a tartalommal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget fenntartunk. Nem értékesítheti, viszontértékesítheti, fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, és más módon sem változtathatja meg vagy teheti olvasásra alkalmassá a Webhely vagy a Kínálat bármely szoftver részét (kivéve a vonatkozó jogszabályok (ha van ilyen) által megengedett mértékig). A Webhely vagy a Kínálat semmilyen részét sem ruházhatja át harmadik félnek. A „Herbalife”, a logónk, és a társaság által előállított, forgalmazott és árusított termékek neve az Herbalife International of America, Inc. illetve leányvállalatai védjegyei és/vagy kereskedelmi márkanevei. A Webhelyen illetve a Kínálatban használt minden egyéb logó, kereskedelmi név, szolgáltatási név az adott logó, kereskedelmi név, szolgáltatási név tulajdonosának tulajdonát képezi.

12. ÖTLETEK BENYÚJTÁSA

Ha Ön bármilyen ötletet, javaslatot vagy nyilatkozatot beterjeszt, jogunkban áll, hogy a beterjesztését az általunk megfelelőnek vélt bármilyen formában ellenszolgáltatás nélkül felhasználjuk, beleértve az Interneten történő megjelentetését is. Ön csak akkor jelentethet meg ötleteket és anyagokat ezen a Webhelyen, ha előzetesen beszerezte a szükséges szerzői jogi és egyéb engedélyeket ahhoz, hogy ilyen anyagokat megjelentessen, és hogy megengedje nekünk, hogy ezeket az anyagokat korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználjuk. Ön vállalja, hogy harmadik fél jogait nem sérti meg, ideértve a titoktartással, közzététellel, szellemi és tulajdonjogokkal (pl. szerzői jogok és védjegyek) jogokat.

13. NYILATKOZATOK

A termékekkel és üzleti lehetőséggel kapcsolatos, a Webhelyen vagy a Kínálatban megjelenő nyilatkozatai minden esetben valóságos tapasztalatait tükrözik, élménybeszámoló jellegűek, és a tipikustól eltérőek lehetnek.

14. INTERNETES HIVATKOZÁSOK (LINKEK)

A Webhely harmadik személyek webhelyeire vagy forrásaira mutató internetes hivatkozásokat (linkeket) is tartalmazhat. Ilyen hivatkozások megadása nem jelenti a linken keresztül elérhető bármilyen információ, termék vagy szolgáltatás ajánlását. Mivel semmilyen befolyásunk sincs harmadik személyek webhelyeire, nem vállalunk felelősséget az azokon található bármilyen tartalomért.

15. HIBÁK

Habár megpróbáljuk fenntartani a Webhely és a Kínálat egységét, előfordulhatnak elírásból vagy egyéb okból fakadó hibák, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben úgy véli, hogy hibát fedezett fel, kérjük, hívjon minket a 866-866-4744-as telefonszámon, adja meg a hiba leírását, az internetes (URL) helyét és az Ön elérhetőségét. Mindent meg fogunk tenni a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

16. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Webhely illetve más Kínálat használatával Ön kifejezetten elfogadja, hogyA Webhely és az egyéb Kínálat "as is // tényleges" és "as available" / „ahogy rendelkezésre áll” alapon érhető el. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértéken belül lehárítunk magunktól mindennemű kifejezett vagy törvényes garanciát és egyéb feltételt, ideértve – de nem kizárólag – a törvényes garanciát, az értékesíthetőségre vagy a rendeltetésnek való megfelelésre és jogtisztaságra vonatkozó feltételeket, kivéve jelen Megállapodásban a a Herbalife Vásárlói garancia c. fejezetben kifejezetten rögzítetteket.
Nem szavatoljuk, hogy
a Webhely és egyéb Kínálat megfelel az Ön követelményeinek;
a Webhely és egyéb Kínálat működése folyamatosan, pontosan, biztosan és hibamentesen működik;
a Webhely és egyéb Kínálat használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak; vagy
a Webhelyen és egyéb Kínálaton lévő hibákat kijavítjuk.
Ön a Webhelyet és az egyéb Kínálatot csak saját felelősségére használhatja. Fontos személyi, orvosi, jogi vagy pénzügyi döntések meghozatalakor a tanácsokra, megállapításokra, véleményekre támaszkodni nem szabad. Forduljon szakemberhez, aki szaktanácsa kialakításakor az Ön személyes körülményeit is figyelembe veszi. Egyedül Ön felelős az Önt vagy harmadik felet ért mindennemű közvetett vagy közvetlen kárért, amit az Ön által a Webhelyről vagy az egyéb Kínálatból letöltött vagy onnan beszerzett anyag okoz. Nem vagyunk felelősek vírusok vagy más pusztító anyagok által okozott károkért.
Nem teszünk megállapításokat és nem is szavatolunk független Tanácsadói webhelyeken, ideértve a az értékesíthetőséget vagy a rendeltetésnek való megfelelést. Független Tanácsadó webhelyén lévő állításokra vagy garanciákra szem szabad építeni.
A Társaságnak minden további szavatosságot írásban kell jóváhagynia. Ön beleegyezik abba, hogy minket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, megbízottjainkat, tervezőinket, vagy Független Tanácsadóinkat, beszállítónkat nem tart felelősnek semminemű közvetlen vagy közvetett, baleseti, különleges, következményi vagy büntető kárért vagy veszteségért (ideértve többek között a nyereség elmaradását, cégérték (goodwill) romlását, adatvesztést) még akkor sem, ha az ilyen veszteség, kár az alábbiak kapcsán merül fel:
Ön nem tud bármikor hozzájutni regisztrációs adataihoz;
Ön mint Független Herbalife Tanácsadó közreműködése;
Ön a Webhelyet használhatja vagy nem tudja használni illetve az egyéb Kínálatokat használja vagy azokat vásárolja;
adatátvitelnek vagy adatainak módosítása vagy ahhoz történő illetéktelen hozzáférés; vagy
harmadik félnek a Webhellyel és egyéb Kínálattal kapcsolatos tevékenysége.
Ön ezennel lemond mindennemű – szerződéses, okozott káron vagy egyéb jogcímen alapuló – igényéről még abban az esetben is, ha minket tájékoztattak az adott kár bekövetkezésének lehetőségéről. Az alkalmazandó illetékes jogtól függően előfordulhat, hogy e fejezetben leírt egyes korlátozások Önre nem vonatkoznak. Például ha az Ön székhelye, állandó lakhelye az Egyesült Királyságban van, illetve ott végez üzleti tevékenységet, akkor a fenti korlátozások nem zárhatják ki a Herbalife felelősségét a Herbalife gondatlanságából eredő halálos vagy személyi sérüléssel járó balesetek kapcsán.

17. KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik, hogy teljes kártérítést nyújt illetve mentesít minket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, megbízottjainkat, tervezőinket, illetve Független Tanácsadóinkat minden velünk szemben támasztott igény, kár, veszteség, költség (ideértve az indokolt ügyvédi díjakat is) alól, amely közvetlenül vagy közvetve a következőkből származnak, vagy ezekkel kapcsolatban merülnek fel:

az Ön Webhellyel vagy a Kínálattal kapcsolatos cselekedete vagy mulasztása;
bárki az Ön felhasználó azonosítójával cselekszik vagy mulasztást követ el;
Az Ön vásárlása illetve a Webhely vagy a Kínálat használata illetve ha bárki az Ön felhasználói azonosítójával vásárol illetve használja a Webhelyet vagy a Kínálatot
jelen Megállapodás bármely rendelkezésének megsértése;
harmadik személy szerzői, szomszédos vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak vagy egyéb jogos érdekeinek a Webhely vagy a Kínálat használatával történő megsértése.
Minden olyan bizonyítható állítás, miszerint hozzánk a Webhelyen vagy a Kínálaton keresztül eljutatott bármilyen anyag megszegi vagy más módon sérti harmadik fél a szerzői, védjegy, üzleti titok, szellemi vagy egyéb tulajdonjogát; és/vagy
Bárki jogának megsértése, ideértve hamis vádaskodás, rágalmazás, közzétételi jog megsértése, birtokháborítás és szellemi illetve egyéb tulajdonjog megsértését.
Ha kártérítési igényt támasztunk, akkor Ön beleegyezik abba, hogy tőlünk írásos engedélyt kérjen és kapjon, mielőtt beleegyezik bármilyen igény vagy per rendezésébe.

18. MEGSZŰNÉS, MÓDOSÍTÁS

Bármikor és bármilyen okból felfüggeszthetjük az Ön Webhelyre vagy a Kínálatra vonatkozó használati jogának gyakorlását, vagy más módon korlátozhatjuk, vagy teljesen megvonhatjuk a használati jogát. Bármikor és bármilyen okból – akár az Ön értesítése nélkül – módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a Webhely és a Kínálat egészét vagy bármely részét. A jelen Megállapodást bármely fél értesítés nélkül felmondhatja. Mi nem vállalunk felelősséget az Önnél a Webhely és a Kínálat vonatkozó használati jogának módosításából vagy megszüntetéséből, az Önnek a Webhelyhez vagy egyéb Kínálathoz történő hozzáférésének megszüntetéséből fakadó közvetlen, közvetett, baleseti, különleges, következményi illetve büntető kárért, veszteségért.

19. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYE

Ha Ön a Webhelyhez vagy a Kínálathoz az Egyesült Államok területén kívülről fér hozzá, akkor az Ön felelőssége, hogy betartsa a helyi jogszabályokat úgy és oly mértékben, ahogy azt a vonatkozó rendelkezések előírják.

A Webhelyen vagy a Kínálatban használt összes szoftver az Egyesült Államok exportellenőrzésre vonatkozó jogszabályai hatálya alá tartozik. Semmilyen ilyen szoftver nem tölthető le és más módon nem exportálható (i) Kubába, Irakba, Líbiába, Észak-Koreába, Iránba, Szíriába vagy bármilyen más olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok kiviteli tilalom alá rendelt árukat; vagy (ii) bárkinek, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciális Kijelölt Állampolgárai listáján és az Egyesült Államok Kereskedelmi Osztályának Visszautasítandó Megbízások Jegyzékében. Bármilyen ilyen szoftver letöltésével vagy használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön nem tartozik semmilyen ilyen országban vagy ilyen lista ellenőrzése alá vagy ilyen ország állampolgárai vagy lakosai közé.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját megítélésünk szerint bármikor korlátozzuk a Webhely vagy a Kínálat elérhetőségét bármilyen személy vagy földrajzi terület részére.

20. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Kalifornia Állam jogszabályai vonatkoznak (jogütközésre való hivatkozás nélkül). Bármilyen a jelen Megállapodással kapcsolatos jogvita esetére a felek Los Angeles, Kalifornia Állam állami illetve szövetségi bírósáénak kizárólagos illetékességét kötik ki. Amennyiben a bíróság jelen Megállapodás egy részét érvényteleníti, a Megállapodás többi része változatlanul érvényben marad. Ez a teljes Megállapodás felek között a Webhellyel és a Kínálattal kapcsolatban, az összes olyan előző írott és szóbeli megállapodások helyére lép, amelyek balesetien léteztek a felek között. Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond a Megállapodás érvénytelenítésére és azzal kapcsolatos károk érvényesítésére szóló minden igényről és jogorvoslati lehetőségről, ami a Megállapodásban nem szereplő adatok helytelen közlése miatt (kivéve a szándékos helytelen közlést) merül fel. Ön a jelen Megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át harmadik félre. Ha nem tudjuk érvényesíteni a Megállapodás adott rendelkezését, azzal nem mondunk le arról a jogunkról, hogy azt a jövőben ne érvényesítsük. A Megállapodásban szereplő fejlécek csupán tájékoztatásul szolgálnak, és önmagukban nem érvényesíthető részeit a Megállapodásnak.p>

[Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2003. július 29.]

[© 2003] Herbalife International of America. Minden jog fenntartva.

hu-HU | 2024. 06. 18. 13:40:53 | zus2pwssg000000 | MyHL | 2024. 06. 18. 22:40:53 | 1.24.0527.02