Kasutustingimused

PALUN LUGEGE ENNE SELLE VEEBILEHE VÕI ÜKSKÕIK MILLISE HERBALIFE’I VEEBILEHE KASUTAMIST VÕI HERBALIFE’ILT MINGI TOOTE VÕI TEENUSE OSTMIST TÄHELEPANELIKULT KÄESOLEVAT LEPINGUT.

Käesolev Leping (“Leping”) on sõlmitud Nevada korporatsiooni Herbalife International of America (“Ettevõte”, “Herbalife”, “meie”, “meid” või „meile“) ja teie vahel. Käesolev Leping sätestab seaduslikud tingimused käesoleva veebilehe ja kõigi teiste Herbalife’i veebilehtede teiepoolseks kasutamiseks ja Herbalife’i toodete ja teenuste ostmiseks ja/või kasutamiseks teie poolt ja seoses Herbalife’i ärivõimalusega (edaspidi koos viidatud kui “Pakkumised”). Käesolev Leping annab ka informatsiooni selle kohta, kuidas saada Herbalife’i Distribuutoriks. Teiepoolne Herbalife’i veebilehe/lehtede, kaasa arvatud kõik veebilehed (koos “Veebileht”) ja kogu seal sisalduva informatsiooni, andmete, teksti, tarkvara, informatsiooni, piltide, helide või muu materjali (koos “Sisu”) kasutamine või kõigi muude Pakkumiste kasutamine või ostmine teie poolt kinnitab, et te olete selle Lepinguga nõus ja tähendab teie jätkuvat nõusolekut käesoleva Lepingu tingimustega. Kui teid ei rahulda Veebileht või muud Pakkumised, on teie ainukeseks abinõuks Veebilehe või teiste Pakkumiste peatamine, välja arvatud juhul, kui käesoleva Lepingu punktis Kuus (Herbalife’i kliendigarantii) ei ole selgesõnaliselt väljendatud teisiti.

1. MUUDATUSED

Me jätame endale õiguse ükskõik millal:

 • muuta käesoleva Lepingu tingimusi;
 • parendada, täiendada, muuta või lõpetada Veebileht või teised Pakkumised või ükskõik milline osa Veebilehest või teistest Pakkumistest ükskõik millisel ajal oma äranägemisel.
Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad kohe pärast teadaannet, mis võidakse teile saata e-posti teel või Veebilehel kuvades (edaspidi “Teadaanne”). Kui te kasutate Veebilehte või teisi Pakkumisi pärast sellist Teadaannet, peetakse teid nende muudatustega nõustunuks. Vaadake see Leping regulaarselt üle, et oleksite kindlasti tutvunud kõige viimase versiooniga. Veebilehte või teisi Pakkumisi võib tervikuna või osaliselt parendada, muuta või lõpetada meie äranägemisel. Kõik Veebilehe või teiste Pakkumiste parendused, lisandused või muudatused on allutatud käesolevale Lepingule.

2. LIGIPÄÄS

Te peate ligi pääsema internetile ja maksma kõik teenustasud, mis on seotud sellise ligipääsuga, et Veebilehte kasutada. Lisaks peate te soetama kõik seadmed, mis on teile vajalikud internetti pääsemiseks. Te olete ja jääte ainuisikuliselt vastutavaks igasuguse riistvara, tarkvara, telefoniteenuse (kaabel vm) ja teie personaalarvuti jaoks internetiteenuse ostmise, ühendamise, installeerimise, laadimise, funktsioneerimise ja hoolduse ning kõigi sellega seotud kulude eest. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma riistvara ja tarkvara arvutiviiruste osas skaneerimise ja teiste sellega seotud probleemide eest enne nende kasutamist. Meil ei ole vastutust ega kohustust seoses mis tahes vigade või tõrgetega, mis on seotud teie riistvara või tarkvara talitlushäire või tõrkega.

3. KÕLBLIKKUS

Te avaldate ja kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana. Herbalife’i tooteid ja Herbalife’i ärivõimalust ei saa pakkuda, saata ega müüa üheski riigis peale nende riikide, mis eelnevalt Herbalife’i poolt on heaks kiidetud. Selliste riikide nimekirja nägemiseks klikkige siia: Heakskiidetud Riigid. Herbalife laiendab oma müüki teistele turgudele, seepärast palume regulaarselt uuendusi kontrollida.

4. HERBALIFE’I SÕLTUMATUD DISTRIBUUTORID

Herbalife’i tooteid ja teenuseid müüakse Herbalife’i Sõltumatute Distribuutorite võrgu kaudu. Herbalife’i toodete või teenuste ostmiseks ei pea te saama Sõltumatuks Distribuutoriks. Kui te siiski olete huvitatud Herbalife’i Sõltumatuks Distribuutoriks saamisest, helistage Herbalife’i numbril 1-866-866-47441-866-866-4744 FREE FREE.

5. HERBALIFE’I SÕLTUMATUTE DISTRIBUUTORITE VEEBILEHED

Herbalife’i Sõltumatutel Distribuutoritel võivad olla nende endi veebilehed. Iga Sõltumatu Distribuutori ainuisikuline kohustust on tagada, et tema veebilehe sisu oleks täpne ja vastaks täielikult kõigile Herbalife’i eeskirjadele, strateegiatele ja protseduuridele, k.a. piiranguteta Herbalife’i käitumisreeglid ja Distribuutori eeskirjad, Herbalife’i täiendavad eeskirjad, Herbalife’i toitumisklubi reeglid, kõik rakendatavad föderaalsed ja riiklikud eeskirjad ja määrused ja kõik rakenduvad seadused ja määrused kõigis teistes riikides, kus te asute või töötate. Palun vaadake karjääri käsiraamatut, mis on lisatud kõigisse rahvusvahelistesse äripakettidesse. Kui te vajate lisakoopiat, võtke ühendust Herbalife’iga telefonil 1-866-866-47441-866-866-4744 FREE FREE. HERBALIFE EI VÕTA ENDALE MINGIT VASTUTUST, MIS TULENEB SÕLTUMATUTE DISTRIBUUTORITE VEEBILEHTEDEST VÕI ON NENDEGA MINGIL MOEL SEOTUD.

6. HERBALIFE’I KLIENDIGARANTII

Herbalife garanteerib kõigi toodete kvaliteedi, mis kannavad Herbalife’i nime, ja kinnitab, et selle jaoks toodetud tooted vastavad kõrgetele värskuse ja puhtuse standarditele kasutamiseks tarbija poolt. Me oleme kindlad, et meie kliendid peavad meie tooteid igas mõttes rahuldavaks. Siiski võib jaeklient juhul, kui ta mingil põhjusel ei ole täielikult rahul mingi Herbalife’i tootega, mis on ostetud Herbalife’i Distribuutorilt, nõuda tagasimakset Distribuutorilt kolmekümne (30) päeva jooksul alates kuupäevast, mil klient toote saab. (Wyomingis asuvad kliendid võivad 30-päevast tagasimakseperioodi ületada.) Kliendile antakse juhtnöörid toote või selle kasutamata osa tagastamiseks Distribuutorile, kellelt klient toote ostis. Distribuutor peab kliendile pakkuma täielikku krediiti teiste Herbalife’i toodete ostmiseks või ostuhinna täielikult tagasi maksma. See garantii on piiratud ainult teatud spetsiifiliste tagatistega, mis on lisatud teatud toodetele või nendega koos pakitud ega rakendu ühelegi tootele, mida on tahtlikult kahjustatud või valesti kasutatud.

7. TEIE ANDMED JA TEIE PRIVAATSUS

Kui te esitate Veebilehel andmeid, nõustute te esitama täpset, kehtivat ja täielikku informatsiooni enda kohta seal, kus seda nõutakse, ja te nõustute sellist informatsiooni asjakohaselt alal hoidma ja uuendama. Vastavalt meie Andmekaitse Põhimõtetele võime me teie kohta avaldada igasugust informatsiooni, mida me kogume Veebilehe kaudu või muul moel, kolmandatele osapooltele. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake meie täielikke Andmekaitse Põhimõtteid. Kõik Andmekaitse Põhimõtete muudatused jõustuvad kohe pärast Teadaannet. Kui te kasutate Veebilehte või teisi Pakkumisi pärast sellist Teadaannet, peetakse teid nende muudatustega nõustunuks. Vaadake kindlasti Andmekaitse Põhimõtted regulaarselt üle, et oleksite tuttav kõige uuema versiooniga.

8. KASUTAJA KÄITUMINE

Te vastutate igasuguse ja kogu Sisu eest, mida te meile saadate. Te ei tohi kasutada Veebilehte või teisi Pakkumisi või mingit informatsiooni, mida te saate Veebilehelt või teistest Pakkumistest, et:

 • häirida Veebilehe või teiste Pakkumiste kasutamist teiste kasutajate poolt;
 • tegeleda ebaseadusliku tegevusega;
 • tahtlikult mingil moel tülitada või kahjustada alaealisi;
 • valesti esitada oma isikukuuluvust või mingit kuuluvust, mis teil võib olla;
 • muuta, adapteerida, all-litsentsi anda, transleerida, müüa, pöördprojekteerida, dekompileerida või pöördassembleerida ükskõik millist osa Veebilehest või teistest Pakkumistest;
 • muuta või eemaldada mingeid autoriõiguse, kaubamärgi või teiste omandiõiguste märguandeid;
 • “raamida”, “peegeldada” või “sügavalt linkida” mingit osa Veebilehest või teistest Pakkumistest ilma meie eelneva kirjaliku volituseta või
 • linkida ühtegi Veebilehe lehekülge või teist Pakkumist mis tahes teiste veebilehtedega, mis kinnitavad ükskõik millise aine ravivat või tervist tugevdavat mõju, olgu see aine toodetud, turustatud, müüdud või jagatud meie poolt või mitte.

9. VEEBILEHEL ESITATUD E-POSTI AADRESSIDE KASUTAMINE

Kasutades e-posti aadressi, mis on esitatud teile Veebilehel või selle või teiste Pakkumiste kaudu, nõustute te mitte edastama ühelegi isikule ega majandusüksusele:

 • mis tahes Sisu, mis on ebaseaduslik, petturlik, ähvardav, teotav, laimav, vulgaarne, nilbe, kahjulik, kiuslik, piinav, teise isiku privaatsusse tungiv, vihkav või rassiliselt, etniliselt või muul moel ebasoovitav või puudutab mingit konfidentsiaalsuslepingut või rikub meie või mõne kolmanda poole intellektuaalomandi või teisi õigusi;
 • mis tahes mitteavalikku informatsiooni ükskõik millise firma kohta;
 • mis tahes ärisaladust või
 • mis tahes arvutikoodi, faili ega programmi (näiteks arvutiviirust), mis on kavandatud häirima, hävitama, seadma ohtu mingi seadme turvalisust või piirama selle funktsioneerimist.
 • Rämpspostitus on rangelt keelatud. Rämpsposti defineeritakse selles tähenduses kui palumata teate saatmist ükskõik millistele isikutele, majandusüksustele, uudisrühmadele, foorumitele, e-posti nimekirjadele või teistele rühmadele või nimekirjadele, kui eelnevalt ei ole saadud meili saajalt luba, mis selgesõnaliselt lubab neile meile saata, või kui ei ole juba meilisaajaga loodud ärilisi või isiklikke suhteid. KUI TEILE SAADAB RÄMPSPOSTI KEEGI, KES MÜÜB VÕI KIRJELDAB HERBALIFE’I TOOTEID VÕI ÄRIVÕIMALUST, VÕTKE PALUN KIIRESTI MEIEGA ÜHENDUST, ET ME SAAKSIME SOBIVAD MEETMED KASUTUSELE VÕTTA.
 • Valede pealkirjade kasutamine meilides või mingi meili päritolu võltsimine või moonutamine seoses Herbalife’i ja/või selle toodete ja teenustega on keelatud.
 • Te peate täitma kohalikke seadusi ja määrusi seoses andmekaitse ja reklaammaterjalide saatmisega. Lisaks nõustute te juhul, kui isik või majandusüksus osutab, et nad ei soovi meili saada, mitte saatma meili sellisele isikule või majandusüksusele. Kui isik alguses nõustub saama meili, kuid hiljem palub meilide saamine peatada, peate te sellele soovile kuuletuma.
 • Herbalife keelab tegelemise kõigi eelpool mainitud tegevustega, kasutades teise pakkuja, edasipostitaja teenust või muul moel.

10. MEIE OMANDIÕIGUSED

Veebileht ja teised Pakkumised ja tarkvara, mida kasutatakse seoses Veebilehe ja teiste Pakkumistega, sisaldavad informatsiooni, mida kaitsevad autoriõigused, kaubamärgid, ärisaladuse seadused, teenusemärgid, patendid ja/või teised omandiõigused ja seadused (koos “Intellektuaalomandi Seadused”). Lisaks kaitsevad Intellektuaalomandi seadused Sisu Veebilehel või teistes Pakkumistes või sponsorite reklaamides, informatsiooni, mida teile Veebilehe või teiste Pakkumiste kaudu esitatakse või informatsiooni, mida teile esitavad reklaamijad. Te nõustute mitte muutma, rentima, laenama, müüma, jaotama või looma tuletistöid, mis põhinevad Veebilehel või teistel Pakkumistel, tervikuna või osaliselt, kui me ei ole seda kirjalikult volitanud.

11. OMANDIÕIGUS JA PIIRANGUD KASUTAMISELE

©2003 Herbalife International of America, All Rights Reserved. Herbalife International of America omab ja haldab Veebilehte ja/või teisi Pakkumisi koos teistega vastavalt lepingulistele korraldustele. Te ei tohi mitte mingil moel kopeerida, paljundada, taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada ega jagada materjale Veebilehelt või teistest Pakkumistest enne meie eelnevat kirjalikku nõusolekut. Te ei tohi muuta mingeid materjale, mis sisalduvad Veebilehel või teistes Pakkumistes ega kasutada mingeid materjale ühelgi muul eesmärgil. Te kinnitate, et ei taotle mingeid omandiõigusi ühelegi intellektuaalomandile teie poolt Veebilehe või teiste Pakkumiste kasutamise kaudu. Me anname teile piiratud, mitteeksklusiivse, mitteedastatava, mitteloovutatava litsentsi kasutada Veebilehe Sisu üksnes eesmärgiga vaadata Veebilehte või teisi Pakkumisi interneti kasutamise käigus. Eespool mainitud litsentsi kohaselt ei või te teha ajutisi ega alalisi koopiaid Veebilehest või teistest Pakkumistest või mingist Sisust ükskõik millisele andmekandjale ega mitte mingil eesmärgil. Me ei anna teile õigust mingile Sisule. Me säilitame kõik õigused, valdusõigused ja asjaõigused kogu Sisule. Te ei tohi müüa, edasi müüa, dekompileerida, pöördprojekteerida, pöördassembleerida või muul moel transleerida ühtegi Veebilehe või teiste Pakkumiste osa inimestele loetavas vormis (välja arvatud piiratud mahus kui seda lubab rakenduv seadus). Te ei tohi edastada mingit osa Veebilehest või teistest Pakkumistest ühelegi kolmandale osapoolele. Herbalife, meie logo ja Ettevõtte poolt toodetud, turustatud, müüdud või jagatud toodete nimed on Herbalife International of America, Inc., või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja/või teenusemärgid. Kõik teised kaubamärgid, teenusemärgid ja logod, mida Veebilehel või teistes Pakkumistes on kasutatud, on nende vastavate omanike kaubamärgid, teenusemärgid või logod.

12. IDEEDE ESITAMINE

Kui te esitate meile mingeid ideid, ettepanekuid või tunnistusi, on meil õigus kasutada teie ettepanekut tasuta igal moel, mida me sobivaks peame, kaasa arvatud postitamine internetis. Te võite sellele Veebilehele postitada ideesid ja materjali ainult siis, kui olete saanud vastava autoriõiguse ja muu loa postitada selliseid materjale ja lubada meil sellist materjali piiranguteta kasutada. Te nõustute, et te ei riku ega kahjusta kolmandate poolte õigusi, kaasa arvatud privaatsuse, avalikustamise ja intellektuaalsed ja omandiõigused, näiteks autoriõigus või kaubamärgiõigus.

13. TÕENDID

Inimesed, kes annavad meie Veebilehel või teistes Pakkumistes tõendeid toote või ärivõimaluse kohta, demonstreerivad üksikisiku tegelikku kogemust, on lihtsalt naeruväärsed ja võivad olla ebatüüpilised.

14. LINGID

Me võime pakkuda linke kolmandate poolte veebilehtedele või ressursside juurde. Selliste linkide pakkumine meie poolt ei ole heakskiit mis tahes informatsioonile, tootele või teenusele, milleni sellise lingi kaudu jõutakse. Kuna meil puudub igasugune kontroll kolmanda poole veebilehtede või ressursside üle, ei saa meid pidada vastutavaks mis tahes Sisu või teiepoolse usalduse eest mis tahes Sisu osas, mida sellistelt kolmanda poole veebilehtedelt või ressurssidest leitakse.

15. VEAD

Kuigi me püüame säilitada Veebilehe ja teiste Pakkumiste terviklikkuse, ei anna me garantiisid Veebilehe või teiste Pakkumiste täpsuse või terviklikkuse osas. Kui te arvate, et olete leidnud vea Veebilehel või teistes Pakkumistes, võtke meiega ühendust telefonil 866-866-4744866-866-4744 ja lisage võimalusel vea kirjeldus, selle URL-asukoht ja oma kontaktinfo. Me teeme jõupingutusi teie probleemidega tegelemiseks.

16. GARANTIIDEST KEELDUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Kasutades veebilehte või teisi Pakkumisi nõustute te selgesõnaliselt, et:

 • Veebileht ja teised Pakkumised esitatakse baasil “nagu on” ja “nagu kättesaadav”. Rakenduva seaduse lubatud määrani keeldume me kõigist garantiidest, tingimuste seadmisest ja ükskõik millistest muudest tingimustest, olgu otsestest või kaudsetest, kaasa arvatud, kuid mitte sellega piiratud, kaudsed garantiid, tingimuste seadmised või muud turustatavuse, teatud eesmärgiks sobivuse ja seaduse mitterikkumise tingimused, välja arvatud juhul, kui seda ei ole selgesõnaliselt sätestatud käesoleva Lepingu punktis pealkirjaga Herbalife’i Kliendigarantii.
 • Me ei anna mingit garantiid, et
  • Veebileht või Pakkumised vastavad teie nõudmistele;
  • Veebileht või teised Pakkumised on terviklikud, õigeaegsed, turvalised või vigadeta;
  • tulemused, mida võib saada Veebilehe või teiste Pakkumiste kasutamisest, on täpsed või usaldusväärsed või
  • mis tahes vead veebilehel või teistes Pakkumistes parandatakse.
 • Veebilehe või teiste Pakkumiste kasutamine teie poolt on teie ainuisikuline risk. Nõuannetele, teadaannetele või arvamustele ei tohiks toetuda, kui teete tähtsaid isiklikke, meditsiinilisi, juriidilisi või rahalisi otsuseid. Te peaksite konsulteerima professionaalidega, et saada spetsiifilist nõu, mis sobib teie olukorraga. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi teile või mingile kolmandale poolele tekitatud kahjude eest, mis otseselt või kaudselt on põhjustatud mingist materjalist, mille te alla laadite või hangite veebilehe või teiste Pakkumiste kaudu. Meid ei saa pidada vastutavaks mingi kahju ega vea eest, mis on omistatav viirustele või muudele hävitavatele materjalidele.
 • Me ei tee mingeid avaldusi ega anna garantiisid seoses sõltumatute Distribuutorite veebilehtedega, kaasa arvatud garantiid seoses turustatavuse või eesmärgiga sobivusega. Te ei tohiks toetuda mingitele avaldustele või garantiidele, mis sisalduvad sõltumatute Distribuutorite veebilehtedel.
 • Ettevõte peab kõik täiendavad garantiid kinnitama kirjalikult. Te nõustute mitte pidama meid, meie ametnikke, direktoreid, töötajaid, agente, ametissemääratuid, esindajaid, sõltumatuid Distribuutoreid või meie hankijaid vastutavaks mingite otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste, tulenevate või näitlike kadude või kahjude eest (k.a näiteks kahjud kasumi kaotusest, maine kaotusest ja andmete kaotusest), isegi kui meile on teatatud, et võivad esineda sellised kahjud, mis tulenevad:
 • teie võimetusest ükskõik millisel ajal oma registreerimisandmetele ligi pääseda;
 • teie osalusest Herbalife’i Sõltumatu Distribuutorina;
 • teiepoolsest Veebilehe kasutamisest või suutmatusest seda kasutada või teiste Pakkumiste ostmisest või kasutamisest teie poolt;
 • volitamata ligipääsust teie edastustele või andmetele või nende muutmisest või
 • mingi kolmanda poole tegevusest, mis on seotud Veebilehe või teiste Pakkumistega.

Käesolevaga loobute te sellega seoses kõigist nõuetest, olgu lepingulisel, õigusrikkumise või muul alusel, isegi kui meile on teatatud selliste kahjude võimalikkusest. Sõltuvalt rakenduvast kohtualluvusest ei pruugi mõned selles punktis sisalduvatest piirangutest teile rakenduda. Näiteks kui te asute või teete äri Suurbritannias, ei välista ülalnimetatud piirangud Herbalife’i vastutust surma või isikukahjustuse eest, mis on põhjustatud Herbalife’i hooletusest.

17. VASTUTUSEST VABASTAMINE

Te nõustute meid, meie ametnikke, direktoreid, töötajaid, agente, ametissemääratuid, sõltumatuid Distribuutoreid ja esindajaid vastutusest vabastama, kaitsma ja hoidma ohutult nõudmiste eest kõigi nõuete, kahjude, kadude, kulude (k.a. põhjendatud juriidilised kulud) või muude kulude osas, mis tulenevad otseselt või kaudselt või on mingil moel lähtuvad:

 • teie tegevusest või tegevusetusest seoses Veebilehe või teiste Pakkumistega;
 • ükskõik millise inimese tegevusest või tegevusetusest seoses Veebilehe või teiste Pakkumistega, kes kasutavad teie kontot;
 • Veebilehe või teiste Pakkumiste ostmisest või kasutamisest teie poolt ja Veebilehe või teiste Pakkumiste ostmisest või kasutamisest ükskõik millise inimese poolt, kes kasutab teie kontot;
 • käesoleva Lepingu mingi sätte rikkumisest;
 • igasugusest kinnitusest, et mingid materjalid, mis on meile esitatud, edastatud meile või Veebilehe või teiste Pakkumiste kaudu, rikuvad või kahjustavad muul moel ükskõik millise kolmanda poole autoriõigust, kaubamärki, ärisaladust või muud intellektuaalomandit või teisi õigusi ja/või
 • ükskõik millise poole õiguste rikkumisest, k.a. piiranguteta kõik väited teotuse, laimu, avalikustamise õiguste rikkumise, õigusrikkumise ja intellektuaalomandi või muude omandiõiguste rikkumise kohta. Kui me esitame kahjutasu nõude, nõustute te meilt nõudma ja saama kirjaliku loa, enne kui nõustute esitama mingit nõuet või hagi.

18. LÕPETAMINE; MUUTMINE

Igal ajal ja mis tahes põhjusel võime me lõpetada Veebilehe ja teiste Pakkumiste kasutamise teie poolt ja teie ligipääsu nendele. Igal ajal ja mis tahes põhjusel võime me muuta Veebilehte või teisi Pakkumisi või ükskõik millist osa nendest või lõpetada nende edastamine teid sellest teavitades või mitte. Teavitamine ei ole nõutav seoses ühegi poole mis tahes katkestamisõigusega. Te ei saa meid pidada vastutavaks ühegi otsese, kaudse, juhusliku, spetsiaalse, järelduva või näitliku kao või kahju eest Veebilehe või teiste Pakkumiste muutmise või lõpetamise tõttu meie poolt või teie ligipääsu lõpetamise tõttu Veebilehele või teiste Pakkumisteni meie poolt.

19. USA SEADUSED

Kui te otsustate minna Veebilehele või teiste Pakkumiste juurde asukohast väljaspool USAd, vastutate te kohalike seaduste täitmise eest, juhul kui ja sellise määrani nagu vastavad kohalikud seadused rakenduvad.

Kogu tarkvara, mida Veebilehel või teistes Pakkumistes kasutatakse, on allutatud USA ekspordijärelevalvele. Sellist tarkvara ei tohi alla laadida või muul moel eksportida või reeksportida (i) Kuubasse, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani, Süüriasse või muusse riiki (ega nende riikide kodanikele ega residentidele), millele USA on kehtestanud kaubandusembargo või (ii) mitte kellelegi, kes on USA Riigikassa erakordselt määratud isikute nimekirjas või USA kaubandusministeeriumi tellimustest keeldumise tabelis. Mingi sellise tarkvara allalaadimisel või kasutamisel deklareerite ja kinnitate te, et te ei asu üheski sellises riigis, ei ole selle kontrolli all või kodanik või resident ega kuulu ühtegi sellisesse nimekirja.

Me jätame endale õiguse oma äranägemisel igal ajal piirata ligipääsu Veebilehele või teistele Pakkumistele ükskõik millistele isikutele, geograafilistele piirkondadele või jurisdiktsioonidele.

20. MITMESUGUST

Sellele Lepingule rakenduvad California osariigi seadused (ilma California seadusega konfliktis olemise põhimõteteta). Kõik vaidlused teie ja meie vahel tuleb viia osariigi või föderaalkohtutesse, mis asuvad California osariigi Los Angelese maakonnas. Kui kohus leiab, et osa sellest Lepingust on jõustamatu, siis ülejäänu sellest Lepingust on jätkuvalt kehtiv. See on terviklik Leping teie ja meie vahel, mis puudutab Veebilehte või teisi Pakkumisi ja see leping asendab kõiki eelnevaid kirjalikke või suulisi kokkuleppeid, mis võivad meie vahel sõlmitud olla. Te loobute pöördumatult ja tingimusteta kõigist õigustest või vahenditest, mis teil võivad olla, et nõuda kahjuhüvitist ja/või tühistada käesolev Leping mingite väärandmete esitamise tõttu (välja arvatud petturlik väärandmete esitamine), mis selles Lepingus ei sisaldu. Te ei saa oma käesoleva Lepingu kohaseid õigusi või kohustusi üle anda mitte kellelegi ilma meie kirjaliku loata. Meie ebaõnnestumine jõustada mingit käesoleva Lepingu punkti ei võta meilt õigust sama punkti jõustada tulevikus. Käesolevas Lepingus olevad pealkirjad on ainult informatiivsed ning ei ole ise käesoleva Lepingu jõustatavad sätted.

[Viimati parandatud 29. juulil 2003.]

[© 2003]. Herbalife International of America. All Rights Reserved.

et-EE | 20.06.2024 18:36:27 | zuswpwssg00000B | MyHL | 21.06.2024 4:36:27 | 1.24.0619.02