Условия за ползване(„Общи условия“)

Моля, прочетете настоящите Общи условия („Договора“) внимателно преди да използвате този уебсайт или всеки друг сайт на HERBALIFE, преди да закупите продукт или да ползвате услуги от HERBALIFE.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила  (наричано по-долу на кратко "Споразумението"), което се сключва между корпорация Herbalife International of America, Невада (наричана по-долу на кратко "Дружеството", "Herbalife" или "ние" ) със седалище и адрес: Herbalife International of America, Inc.P.O. Box 80210, Лос Анджелис, Калифорния 90080-0210 САЩ и Потребителя във връзка с услугите, предлагани от администрираната от Herbalife страница за електронна търговия (наричана по-долу „Онлайн магазин“/„Магазина“). Услугата, предоставяна от сайта на Потребителите, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, а именно търговия с продукти от интернет магазин, разположен на

Това Споразумение урежда правните термини и условия за ползването от страна на Потребителите на настоящия уеб сайт, както и на други сайтове на Herbalife, извършването на покупки и/или използването на всякакви продукти и услуги на Herbalife или Herbalife бизнес възможности (наричани по-долу "Приложения"). Настоящото споразумение предлага също информация за това как даден Потребител може да стане Член на Herbalife.

Използването на всички уеб страници на Herbalife (общо наричани "Сайтът") и цялата информация, данни, текст, лого, софтуер, изображения, звук или други материали (общо наричани "Съдържание"), съдържащи се в тях, и използването или закупуването на други продукти потвърждава съгласието на Потребителя с това Споразумение и предполага спазване на условията в него. Ако Потребителят не е доволен от използването на сайта, има право да преустанови използването на сайта или другите Приложения, освен ако друго изрично е посочено в настоящото споразумение (Herbalife гаранция за добро обслужване).

За целите на регистрацията Потребителят предоставя лични данни, съдържащи се в личния му профил. За избягване на всякакво съмнение това са данните, с които е създаден неговият акаунт. Договорът за използване на услугите от интернет сайта се счита за сключен от момента на регистрацията от Потребителя чрез интерфейса на Магазина.

В случай, че услугите на Магазина се използват без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването им се счита за сключен от момента на първото им използване от Потребителя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Потребителя до момента на преустановяване на използването й.

1. МОДИФИКАЦИИ

Herbalife си запазва правото по всяко време да:

 • Променя условията на настоящото споразумение;
 • Добавя, изменя или прекратява съществуването на сайта или другите приложения, или някаква част от сайта или други приложения, по всяко време и по свое усмотрение.

Всяка промяна в това Споразумение влиза в сила незабавно след отправяне на предизвестие, което може да бъде предоставено на Потребителя чрез електронна поща или директо на сайта (по-нататък наричано "Известие"). Използването на сайта или други приложения след това предупреждение ще се считат за приемане на направените промени. Потребителите следва да преразглеждат настоящото Споразумение периодично, за да гарантират, че са запознати с най-новата му версия. Всички подобрения, допълнения и изменения на сайта или другите приложения следва да се считат за и ще бъдат предмет на настоящото Споразумение.

2. ДОСТЪП

Потребителят на сайта следва да осигури за своя сметка достъп до Интернет и да заплаща съответните такси за обслужване, свързани с поддържането на такъв достъп. В допълнение, Потребителят ще носи отговорност за закупуването, свързването, монтажа, натоварването, експлоатацията и поддръжката на съответния хардуер, софтуер, телефон (кабел или други услуги), както и услугата за интернет достъп до личния си компютър и всички, свързани с тяхното закупуване и използавне, разходи ще бъдат за сметка на Потребителя. Потребителят носи отговорност за сканиране на неговия хардуер и софтуер за компютърни вируси и други проблеми по време на използавне на интеренет страницата на Herbalife. Herbalife не носи отговорсност за грешки или повреди, свързани с неизправности на хардуера или софтуера на Потребителя.

3. ДОПУСТИМОСТ

Потребителят на сайта на Herbalife следва да декларира, че е най-малко на 18 години. Herbalife продуктите и бизнес възможността не могат да бъдат предлагани, транспортирани в или продавани в страна извън страните, които са предварително разрешени от Herbalife. За списък на тези държави, Потребителят следва да кликне:

4. НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА HERBALIFE

Продуктите и услугите на Herbalife се продават през мрежата на Herbalife от Независими Членове. За да закупи Herbalife стоки или да ползва Herbalife услуги, Потребителят не е длъжен да стане Независим Член на Herbalife. В случай, че желае да стане Независим Член на Herbalife, следва да се обади на безплатен телефонен номер за България: 00800 118 44 33 - Herbalife.

5. УЕБ САЙТОВЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА HERBALIFE

Независимите Членове на Herbalife могат да имат свои собствени уеб сайтове. Задължение е на всеки Независим Член да гарантира, че съдържанието на уеб сайта напълно съответства на всички одобрени правила на Herbalife, политики и процедури, включително без ограничение на Herbalife Правила за поведение и политика, Допълнителнителните правила, Ръководството и правилата на поведение в Клуб за здравословен начин на живот, както и на всички приложими държавни изисквания и регулации и на всички приложими закони и разпоредби в други страни, където пребивава или работи Потребителят. За тази цел Потребителят следва да се обърне към Кариерните книги, която е включена във всички Пакети за Членство в Хербалайф. HERBALIFE не поема никаква отговорност, произтичаща от или свързана по някакъв начин с уеб сайтове на Независими Членове на Herbalife.

6. HERBALIFE ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ

Herbalife гарантира качеството на всеки продукт, който носи името Herbalife и удостоверява, че продуктите са произведени в съответствие с високите стандарти за качество. Екипът на Herbalife е уверен, че Потребителите ще намерят продуктите на дружеството задоволителни във всяко едно отношение. Въпреки това, Членовете, които поръчват продукти за собствена употреба и които не са напълно доволни от продукта, могат да го върнат в рамките на 30 дни от датата, когато Членът е получил продукта, в замяна на друг продукт. За да се изпълни замяната, моля свържете се с Отдела за контакти на безплатен номер: 00 800 118 44 33, е-мейл:

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При употребаната на елктронната страница на Herbalife, може да се наложи предоставяне от страна на Потребителя на определена лична информация и данни. В такъв случай Потребителят се съгласява да предостави точна, актуална и пълна информация, когато това бъде поискано и се съгласява да поддържа и актуализира тази информация както е уместно. Потребителят следва да прочете внимателно изложената на електронната страница информация относно гаранцията за конфиденциалност. Всяка промяна в политиката на конфиденциалност ще се счита за влязла в сила веднага след известяването за нея. Използването на сайта или други Приложения след оповестяването на съответните изменения ще се счита за приемане на тези промени от страна на Потребителя.

Herbalife декларира, че е надлежно регистриран администратор на лични данни в съответствие с изизскванията на законодателството относно защитата на личните данни.

8. СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

Интернет сайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Herbalife и предмет на защита от Закона за авторското право и сродните права и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието на интернет сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост може да се извършва само и единствено с изричното писменото съгласие на Herbalife или на неговите праводатели. Използването на услугите от сайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

9. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТА

Когато използва електронна поща, зададена от или чрез сайта или другите Приложения, Потребителят се съгласява да не предоставя/препраща по какъквто и да е начин на лица или организации:

 • Съдържание, което е незаконно, измамно, заплашително, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, вредно, нарушаващо нечий личен живот, пълно с омраза или расова, етническа или друга неприязън, или е предмет на споразумение на поверителност, или нарушава нашата или интелектуална собственост на трети страни или други права;
 • всяка непублична информация за Herbalife;
 • каквито и да било търговски тайни, или
 • компютърни кодове, файлове или програми (напр. компютърен вирус), предназначени да прекъсват, унищожават, застрашават сигурността на или ограничават функционалността на устройството.

Спамът е строго забранен. „Спам“ за целите на настоящото изложение представлява изпращане на нежелани съобщения до всички лица, организации, дискусионни групи, форуми, списъци с електронна поща или други групи или списъци, освен ако предварително разрешение не е било получено от електронната поща на получателя, и ако изрично позволява изпращане на електронна поща към него/нея, или ако бизнес или лични отношения не са вече установени чрез електронната поща на получателя. Ако Потребителят получи "нежелани съобщения" от някой, който продава или описва продукти на HERBALIFE или предлага бизнес възможности, свързани с Herbalife, следва да се свържете с Herbalife незабавно, за да се предприемат съответните действия.

Употребата на фалшиви заглавия в електронната поща или фалшифициране, подправяне или промяна на произхода на каквато и да е електронна поща във връзка с Herbalife и/или нейните продукти и услуги, е забранено.

Потребителят трябва да се съобразява с изискванията на приложимото законодателство и разпоредби по отношение на защитата на данните и изпращането на рекламни материали. Herbalife забранява извършване на някое от горепосочените дейности чрез използване на услугата от друг доставчик, анонимно препратени имейли или по какъвто и да е друг начин.

10. СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА

© 2015 Herbalife INTERNATIONAL Америка, Всички права запазени. Herbalife INTERNATIONAL Америка е собственик и оператор на сайта и/или другите Приложения по силата на закона и/или договорни отношения. Потребителят няма право да копира, възпроизвежда, качва, изпраща или разпространява материали от сайта или другите приложения по никакъв начин без нашето предварително писмено разрешение. Той не може да променя материали, съдържащи се в рамките на сайта или другите приложения нито да използва каквито и да е от материалите за каквито и да било други цели. Потребителят се съгласява, че няма да придобива право на собственост върху интелектуален продукт чрез използването на сайта или други Приложения. Herbalife предоставя неизключителен лиценз за ползване на съдържанието на сайта единствено с цел показване на сайта или другите Приложения по време на използването на страницата в Интернет. При това положение, Потребителят се съгласява, че не може да прави временни или постоянни копия на сайта или другите Приложения или на каквото и да било медийно съдържание за каквито и да е цели. Herbalife не прехвърля правото на собственост на цялото съдържание на сайта както и не прехвърля права, свързани с неговото използване.

Потребителите нямат право да прехвърлят каквато и да било част от сайта или каквото и да било медийно съдържание, свързано с него, на трети лица. Herbalife, логото и името на продуктите, произведени, продавани, продадени или разпределени от Дружеството, са регистирани търговски марки и/или марки за услуги на Herbalife INTERNATIONAL Америка Inc, или нейните дъщерни дружества и клонове. Всички други търговски марки, сервизни марки и лога на сайта, използвани или други предлагани са търговски марки, марки за услуги или емблеми на съответните им собственици.

11. ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ

Потребителят може да изпраща идеи, предложения или препоръки за начина на работа на сайта, като Herbalife има право да ги използва безплатно по начин, който счита за подходящ, включително да ги публикува в Интернет. Потребителите се съгласяват, че няма да нарушават или засягат правата на трети лица, включително правото на личен живот, интелектуална и индустриална собственост, добро име и др.

12. ВРЪЗКИ

Herbalife може да прави връзки към сайтове и ресурси на трети лица в Мрежата. Herbalife не носи отговорност за информация, продукт или услуга, постигнати/получени чрез такава връзка. Тъй като ние нямаме никакъв контрол над уеб сайтове или ресурси на трети страни, Herbalife не може да носи отговорност или задължение за съдържанието, установено на тези сайтове или ресурси на трети лица в Мрежата.

13. ГРЕШКИ

Ако Потребителят смята, че е открил грешка в сайта или другите Приложения, моля да се свърже с Herbalife на телефон 00800 118 44 33 и да включи, ако е възможно, описание на грешката, нейното URL местоположение и всички свои данни. Дружеството ще положи разумни усилия да отговори на неговия сигнал.

14. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

С използването на сайта или другите Приложеиня, Вие изрично се съгласявате, че сайтът и другите Приложения се предоставят за ползване така както са разработени и в състоянието, в което са. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме гаранции, условия и други условия от какъвто и да е вид, преки или косвени, включително, но не само подразбиращи се гаранции, условия или други условия за продаваемост, пригодност за определена цел и други, освен ако изрично не е отбелязано в раздел на настоящото споразумение, озаглавено Herbalife гаранция за добро обслужване.

Herbalife не дава никаква гаранция, че
(I) Сайтовете или Приложенията, ще отговарят на Вашите изисквания;
(II) Сайтове или други Приложения ще бъде непрекъснати, своевременно достъпни, сигурни или безгрешни;
(III) Резултатите, които могат да бъдат получени от използването на сайта или другите Приложения ще бъдат точни и надеждни; или
(IV) Всякакви грешки в сайта или други Приложения ще бъдат коригирани.

Herbalife не претендира, че продуктите или услугите, които предлага, могат да заместят лечение и/или представляват лекарствен продукт. Потребителите следва да се консултират със съответния специалист, за да получат професионални медицински, психологически, юридически или финансови съвети. Herbalife не поема ангажименти или гаранции по отношение на уеб сайтовете на Независимите Членове, включително гаранции за продаваемост или пригодност. Не трябва да се основавате на ангажименти или гаранции, съдържащи се на уеб сайтове на Независимите Членове.

Herbalife следва да одобри каквито и да е допълнителни гаранции в писмена форма за да бъдат те валидни. Вие се съгласявате да не ни държите както нас така и нашите служители, директори, агенти, посочени представители, Независими Членове или нашите доставчици отговорни за преки, косвени, случайни, последващи или примерни загуби или повреди (включително, напр. вреди за пропуснати печалби, загуба на репутация, както и загуба на данни), дори когато сме били информирани, че тези загуби могат да възникнат и които са резултат от:

 • Вашата невъзможност за достъп до Вашите данни за регистрация по всяко време;
 • участието Ви като Независим Член на Herbalife;
 • невъзможността Ви да използвате или невъзможността за употреба на сайта или другите Приложения;
 • неоторизиран достъп до или промяна на Вашите данни, или
 • действията на трети лица, отнасящи се до Сайта или другите Приложения.

Вие се отказвате от всякакви искове във връзка със сайта, независимо дали се основават на договорни, закононарушителни или други причини, дори ако сме били предупредени за възможността от подобни щети. В зависимост от приложимата юрисдикция, някои от ограниченията, съдържащи се в този раздел, може да не се отнасят за Вас. Например, ако се намирате или правите бизнес в Обединеното кралство, по-горните ограничения не освобождават от отговорност Herbalife в случай на смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на Herbalife.

15. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и да предпазвате от щети нашите служители, директори, служители, агенти, Независими Членове и представители при поискване от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи (включително адвокатски разходи) или други разходи, които възникват директно или индиректно на или по някакъв начин свързани с:

 • Ваши действия или бездействия, свързани със Сайта или други Предложения;
 • Действията или бездействията на всяко лице, използващо профила Ви във връзка със сайта или други предложения;
 • Ваши покупки или ползването на сайта или другите Приложения за покупка или ползването на сайта или другите Приложения от лице, използващо профила Ви;
 • Нарушение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение;
 • Всяко твърдение, че всички материали, предоставени за нас, които се предават на нас или чрез сайта или другите Приложения, нарушават или по друг начин са в нарушение на авторското право, търговска марка, търговска тайна или друга интелектуална собственост, или други права на трети лица и/или нарушение на правото на всяка страна, включително без ограничение всякакви претенции за клевета, нарушение на правата на публичност, престъпление и нарушение на интелектуалната собственост или други права на собственост.

16. ПОРЪЧКАТА

Всяка поръчка на продукт през сайта е свързана със задължение за плащане чрез кредитна карта или банков трансфер, по избор на Потребителя. Потребителят има възможност да види продуктите по време на поръчката, техните цени, предоставените от него лични данни, начина на доставка и начина на плащане.

След приключване на поръчката Потребителят следва да получи потвърждение за направената поръчка едновременно на интернет страницата и по имейл, което потвърждение ще съдържа основните параметри на направената поръчка.

17. ЦЕНИ И ДОСТАВКИ

Всички цени, посочени на сайта, са Цени на дребно (Retail pricе) и крайната цена за плащане ще бъде изчислена на база на отстъпката, която имате. Цените са без стойността на доствката. Стойността на доставката е за сметка на получателя и се заплаща при получаване на стоката от куриерската компания.
За Въпроси и отговори, свързани с поръчване на продукти от MyHerbalife.com, моля, кликнете тук.

18. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва чрез един от следните начини:

 1. Плащане чрез банков превод
 2. Плащане чрез кредитни/дебитни карти

19. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

За да се упражни правото на отказ, Потребителят следва да изрази писмен отказ и да представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, и всякакви други документи, издадени при закупуване на продукта.

Не се приема отказ от продажбата и за стоки, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя; на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

20. ГАРАНЦИИ

Гаранциите могат да бъдат законова и търговска

Срокът на гаранцията за стоки е 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.

Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й.

Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то Потребителят не може да се възползва от правото си на законова гаранция. Има изключение от двугодишната гаранция. Това са случаите, в които се касае за стоки, чиито „естествен” живот е по-кратък от 2 години.

21. РЕКЛАМАЦИИ

Съгласно Законът за защита на потребителите, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия на стоката.

Магазинът приема рекламации до 30 дни от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаване от куриера.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРОМЯНА

По всяко време и без необходимост от доказване на причина, Herbalife си запазва правото да прекрати използването и достъпа до сайта или другите Приложения. По всяко време и без необходимост от доказване на причина, Herbalife може да измени или прекрати предоставянето на сайтове или другите Приложеиня, или части от тях, с или без предупреждение. Пердупреждение не се изисва за да прекратим правата за достъп на всекиго. Вие нямате право да ни държите отговорни, както и не носим отговорност за преки, косвени, случайни, последващи или примерни загуби или вреди поради изменение или прекратяване на сайта или други Приложения или прекратяване на Вашия достъп до Сайта или други Приложения.

23. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите сайтът предоставя следната информация:

Наименование: Универсал К България ООД
Седалище и адрес на управление: София, бул. Тодор Александров 9
Данни за кореспонденция: София, бул. Тодор Александров 9; (02) 980 22 20
Номер на удостоверение за администратор на личните данни пред Комисията за защита на личните данни: 329088
Данни на Надзорни органи:

(1)     Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Уеб сайт:

(2)     Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:

bg-BG | 21.7.2024 г. 18:17:37 | zuswpwssg00000E | MyHL | 22.7.2024 г. 4:17:37 | 1.24.0718.04