Политика за поверителност

 

Последна редакция на 1 март 2023 г.

Herbalife и нейните филиали и дъщерни дружества („ние“, „нас“ или „наш“) зачитат Вашите опасения относно поверителността. Тази политика за поверителност Ви информира във формат на ЧЗВ за това как Herbalife използва Вашата лична информация и за правата, които имате по отношение на Вашата лична информация. Ако имате допълнителни въпроси относно тази политика, можете да се свържете с нас на privacy@herbalife.com.

Моля, имайте предвид, че тази политика се прилага само за уебсайтове и приложения („Сайтове“) на Herbalife, съдържащи връзка към тази политика.

Може да идентифицирате администратора на Вашата лична информация от Herbalife, като използвате таблицата в края на тази политика въз основа на Вашата държава на пребиваване. Администраторът на Вашата лична информация определя целите и средствата за обработка на личната информация.

Моля имайте предвид, че продуктите на Herbalife се продават изключително чрез нашите независими членове („членове“), които са администратори на личната информация, която им предоставяте. Трябва да се свържете директно с тях, за да разберете техните практики във връзка с данните.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

 • За какви цели Herbalife събира лична информация?
 • Каква лична информация събира Herbalife?
 • Как Herbalife съхранява личната информация?
 • За какъв срок Herbalife ще съхранява личната информация?
 • С кого Herbalife споделя лична информация?
 • По какъв начин Herbalife прехвърля лична информация?
 • Какъв е ангажиментът на Herbalife към поверителността на децата?
 • Какво са бисквитките?
 • Какви са правата ми по отношение на моята лична информация?
 • Каква е ситуацията със сигурността на данните?
 • Може ли Herbalife да променя тази политика?
 • Каква е ситуацията с връзките към услуги на трети страни?
 • Как мога да се свържа с администратора от Herbalife на моята лична информация?

За какви цели Herbalife събира лична информация?

Когато имаме договорни взаимоотношения с Вас, ние обработваме Вашата лична информация, за да изпълним договора си с Вас, да предоставим нашите продукти и услуги и да управляваме нашите взаимоотношения, по-специално:

 • да изготвим и сключим споразумение за членство с Вас; предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за сключване на договор;
 • да изпълняваме споразумението за членство, включително изчисляване на Вашите приходи и тези на другите членове, решаване на Вашите запитвания и поддържане и предоставяне на информация за хората нагоре и надолу по веригата (напр. отчети за произхода на данните);
 • да обработваме поръчките за продукти, да управляваме дейностите по осчетоводяването, фактурирането и инкасирането на паричните средства;
 • да доставяме и приемаме обратно продукти и да управляваме договори и гаранции; и
 • за целите на плащането.

Ние също така обработваме Вашата лична информация, за да изпълним нашите законови задължения, по-специално:

 • за счетоводни и данъчни цели; 
 • за извършване на операции по изтегляния на продукти; и
 • за изпълнение на заявки за информация от компетентни обществени органи и съдебни органи.

Ние обработваме личната информация, която предоставяте на сайтовете, за следните законни бизнес цели: 

 • за създаване и управление на Вашия онлайн акаунт (напр. Вашия акаунт в MyHerbalife);
 • за комуникация с Вас относно Вашия онлайн акаунт, включително изпращане до Вас на трансакционна информация относно функциите, сигурността и подобренията на акаунта;
 • за предоставяне на нашите продукти и услуги, както и за защита на целостта и сигурността на нашите услуги;
 • за поддръжка на нашите уебсайтове и цифрови платформи;
 • за извършване на дейности по отстраняване на технически неизправности, дейности по сигурността на данните и свързаните с тях отчети и анализи;
 • за извършване на дейности по управление на бизнеса на членовете и за предоставяне на членовете на инструменти за управление на техния самостоятелен бизнес;
 • за подпомагане на бизнеса на членовете, включително във връзка с отчети за произхода на данните, впечатления и статистики, и постигане на целите, чрез споделяне на личната информация, която получаваме за Вас и Вашите клиенти, с определени членове, включително членовете нагоре по веригата;
 • за подобряване на опита на потребителите в нашите сайтове, като те стават по-достъпни и по-удобни за потребителите, и за създаване на съдържание, по-приложимо за Вас;
 • за администриране и подобряване на нашата програма за поощрения за членство, включително оценяване и прогнозиране на допустимостта и преквалифицирането за комисиони, бонуси или отстъпки, свързани със статуса, въз основа на алгоритмично базиран анализ, обучение и прогнозни модели; никакви решения, които пораждат правни последици или по подобен начин значително засягат субектите на данни, не се основават единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • за отдаване на публично признаниенагради и/или тържествено отбелязване на постижения и/или кариерни издигания, направени в плана за продажби и маркетинг на Herbalife, включително чрез, сред другите канали, социалните медии, нашите сайтове или на мероприятия и събития на компанията;
 • за предоставяне на алгоритмично базирани препоръки за продукти на членовете; 
 • за разрешаване на жалби на членовете, комуникация с Вас, предлагане на поддръжка на клиенти и обработка на искове във връзка с нашите продукти и услуги;
 • за управление, оценяване и подобряване на нашите продукти и услуги (включително администриране на сайтовете; разработване на нови продукти и услуги; усъвършенстване, подобряване и анализиране на нашите продукти и услуги; управление на нашите комуникации; анализиране на нашата клиентска база и сайтове; извършване на анализ на данните);
 • за извършване на пазарни изследвания и анкетни проучвания, за рекламиране и предлагане на пазара на нашите продукти и услуги и за анализиране на ефективността на нашата реклама и маркетинг;
 • за извършване на проучвателно докладване и анализи, за разбиране на ефективността на бизнес програмите на Herbalife, за анализиране и докладване на дейността на нашите членове и перспективните клиенти и за подпомагане на развитието на компанията и нейната дейност;
 • за извършване на дейности по проверка на самоличността, организация на воденето на записите и докладване, включително анализиране на акаунтите или профилите в Herbalife, свързани с един и същ член;
 • за поддържане и подобряване на безопасността и сигурността на нашите сайтове, продукти и услуги и предотвратяване на злоупотреби;
 • за извършване на дейности по управление на заплахите и свързания мониторинг, докладване и анализи за идентифициране и осуетяване на заплахи за мрежите, системите, приложенията и базите данни на Herbalife;
 • за поддържане на бизнес записи и извършване на дейности по информационните технологии, включително съхранение на данни;
 • за упражняване на нашите права и средства за защита, като и защита срещу правни искове;
 • за защита, идентифициране и предотвратяване на измами и друга престъпна дейност, искове и други задължения;
 • за защита на интересите на Herbalife във връзка с маркетинговия план, инвентара и процедурите, свързани с бонуси, включително чрез одит на продажбите, например чрез свързване с ограничен брой клиенти на дребно на членовете, за да се потвърди продажбата;
 • за прилагане на нашите условия за ползване, нашите правила за членовете и нашите права, включително обработка и разследване на жалби и други запитвания; и
 • за предоставяне на Вас на информация и онлайн реклами относно нашите продукти, услуги и специални предложения, както е разрешено от приложимото законодателство;

Ние използваме лична информация за тези цели, защото имаме законен бизнес интерес да управляваме нашия бизнес и да предоставяме услуги на нашите членове и техните клиенти.  Ние предприемаме разумни мерки, за да гарантираме, че интересите, които преследваме, са балансирани с Вашите интереси, права и свободи, които с удоволствие ще обясним при поискване. Имате право да възразите срещу определени използвания на Вашата лична информация съгласно приложимото законодателство; но в този случай може да не сте в състояние да се възползвате в пълна степен от нашите продукти и услуги.

Когато се изисква от приложимото законодателство, ще получим Вашето съгласие за следните цели:

 • за да Ви дадем възможност да получавате специализирани услуги, като получаване на информационни пакети за нашите продукти и услуги, стартирания, оферти и промоции;
 • за да Ви дадем възможност да се свържете с член на Herbalife за информация относно това как да купувате продукти на Herbalife от него или за въвеждане в членство;
 • за да Ви дадем възможност да участвате в събития, анкетни проучвания и предизвикателства; 
 • за да използваме Вашата лична информация във връзка с маркетинга на продукти и услуги на Herbalife, включително маркетингови дейности в социалните медии; и
 • за да използваме определени бисквитки и подобни технологии, както се изисква от закона.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите на имейл адреса по-долу, като се откажете от рекламиране чрез имейл или SMS или като промените настройките за поверителност на Вашия браузър, както е посочено по-долу. Ако оттеглите съгласието си, може да не успеете да се възползвате напълно от нашите продукти и услуги.

Може също така да използваме лична информация по други начини, за които предоставяме специално уведомление в момента на събирането. 

Каква лична информация събира Herbalife?

Ние получаваме следните видове лична информация:

 • Информация за контакт, като Вашето име, телефонен номер и пощенски и имейл адрес;
 • Генерирано от потребителите съдържание, свързано с предпочитания за продукти, коментари, въпроси и отговори;
 • Ако сте член, ние също така получаваме името на Вашата компания (ако има такава), държава, местоположение на работа, информация за фактуриране и плащане и друга информация, необходима за установяване на членството Ви в Herbalife и за предоставяне на информация за нашите продукти и услуги;
 • Друга информация, която решите да предоставите, като например чрез нашата функция „Връзка с нас“ или други формуляри, налични на нашите сайтове.

Въпреки че личната информация, която решите да ни предоставите, е доброволна, определена лична информация е необходима, за да Ви предоставим съответния продукт или услуга. Ако решите да не предоставите необходимата информация, това може да повлияе на способността ни да Ви осигурим определени продукти или услуги.

Освен това личната информация, която ни предоставяте директно, ще бъде налична от контекста, в който я предоставяте. Например, когато попълните формуляр, за да поискате информация за продукти на Herbalife или членство в Herbalife, или за да установите контакт с член, или за да участвате в предизвикателство или лотария, ще предоставите Вашето име, данни за контакт и всяка друга информация, поискана съгласно формуляра. Например може доброволно да предоставите информация за здравословно състояние и благосъстояние, включително физически характеристики или описания, както и други данни, свързани с Вашето тяло, диета, дейности или физиология, в отговор на въпросник за профила на благосъстояние. В тези случаи може да Ви предоставим допълнителна информация и възможности за избор относно планираното използване от наша страна на Вашата лична информация, ако е необходимо. Ако се регистрирате за дадена функция на нашите сайтове, Вие ще предоставите името си и информация за контакт, както и всяка друга информация, необходима за достъп до функцията. Всеки формуляр на нашите сайтове се различава според информацията, която е необходима и която се събира. Необходимата информация е обозначена със звездичка (*) във формуляра. Може да решите да предоставите допълнителна информация в полетата, които не са задължителни. Освен това събираме Вашите предпочитания за комуникация, като например дали желаете да получавате електронни маркетингови съобщения от нас, или не желаете. 

За регистрирани членове Herbalife събира информация за продуктите, които купувате онлайн, статистически данни за обема и продажбите, комисиони на членовете, бонуси или отстъпки, ниво, посещаемост на събития, банкова информация до степента, необходима за спазване на законовите разпоредби във връзка с данъците и осчетоводяването, както и информация, доброволно качена от членовете на сайтовете, като техни потенциални клиенти и маркетингова дейност. 

Възможно е да получим допълнителна информация за Вас от публични и налични в търговската мрежа източници и други трети страни. Ако осъществите достъп до услуги на трети страни, като Facebook, Google или Twitter, чрез сайтовете, за да влезете в сайтовете или да споделите информация за Вашия опит в сайтовете с другите, ние събираме информация от тези услуги на трети страни.

Част от съдържанието или функционалността на сайтовете се предоставя от трети страни, като например добавки за Facebook и Twitter. Тези трети страни получават някаква информация за използването на нашия уебсайт от Ваша страна, включително чрез използването на бисквитки и подобни технологии (вижте раздела за бисквитки по-долу). Моля, направете справка с уебсайтовете на тези трети страни, за да разберете как те използват Вашата информация.

Информация, която се събира с автоматизирани средства

Можете да посещавате сайтовете, без да ни казвате кой сте. Ние обаче събираме техническа информация чрез сайтовете, като IP адрес на Вашето устройство, уникален идентификатор на устройството, характеристики на уеббраузъра, характеристики на устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уебстраници, и дати и часове на посещенията на уебсайтовете. Ние събираме тази информация, за да осъществим връзка и да покажем нашите сайтове, да разберем Вашето пътуване през сайтовете и да запишем опциите, които сте решили да изберете. Събраната информация не Ви идентифицира директно, но може да ни бъде от полза за маркетингови цели и подобряване на услугите, които предлагаме.

Реклама въз основа на интереси

На нашия сайт получаваме информация за Вашите онлайн дейности, за да Ви предоставим реклама за продукти и услуги, които може да са съобразени с Вашите интереси. Може да видите нашите реклами на други уебсайтове, защото използваме рекламни услуги на трети страни. Чрез тези рекламни услуги можем да насочим нашите съобщения към потребителите, като вземем предвид демографските данни, предполагаемите интереси на потребителите и контекста на сърфиране. Тези услуги проследяват Вашите онлайн дейности във времето и в множество уебсайтове и приложения, като събират информация чрез автоматизирани средства, включително чрез използването на бисквитки, регистри на уебсървъра, уебмаяци и други подобни технологии. Рекламните услуги използват тази информация, за да Ви показват реклами, които може да са съобразени с Вашите индивидуални интереси. Информацията, която рекламните услуги може да събират, включва данни за Вашите посещения на уебсайтове, които показват реклами, като например страниците или рекламите, които разглеждате, и действията, които предприемате в уебсайтовете или приложенията. Това събиране на данни се извършва както на нашите сайтове, така и на уебсайтове и приложения на трети страни, които участват в тези рекламни услуги. Този процес също ни помага да проследяваме ефективността на нашата маркетингова дейност.

Аналитични услуги на трети страни

Ние може да използваме аналитични услуги на трети страни на нашите сайтове. Информацията, която получаваме чрез сайтовете, може да се разкрива или да се събира директно от тези услуги.

Как Herbalife съхранява личната информация?

Herbalife съхранява Вашата лична информация в централизирано хранилище заедно с друга информация, която евентуално може да имаме за Вас. Това ни позволява да избегнем дублирането, да управляваме по-добре нашите информационни ресурси и да Ви предоставим по-добро обслужване. Ние използваме тази информация за целите, посочени по-горе, и в съответствие с Вашите избори.

За какъв срок Herbalife ще съхранява личната информация?

Ние задържаме Вашата лична информация за срока на взаимоотношенията ни с Вас плюс разумен период за спазване на приложимия давностен срок, освен ако приложимото законодателство не изисква по-кратък период на задържане.

С кого Herbalife споделя лична информация?

Споделяме личната информация, която получаваме за Вас и Вашите клиенти, с:

 • нашите филиали и дъщерни дружества, както и дистрибуторите, агентите и лицензополучателите на който и да било от тези субекти;
 • доставчици на услуги, които извършват услуги от името на Herbalife, например компании, които ни помагат да разработим уебсайта си и да го поддържаме защитен, и компании, които ни помагат да извършваме анализ на данни и да правим нашата реклама по-съотносима, включително чрез алгоритмично базиран анализ;
 • други компании, с които Herbalife пряко или косвено е уредила услуги във Ваша полза, например изпълнение на поръчки, доставяне на пакети, имейл административни функции, обработка на плащания с кредитни карти и предоставяне на обслужване на клиенти; 
 • избрани членове на Herbalife, включително членове на Herbalife нагоре по веригата, с единствената цел да се подпомагат членовете при по-нататъшното развитие на техните бизнеси с Herbalife, включително във връзка с отчети за произхода на данните, впечатления и статистики, и за постигане на целите, както и за използване в маркетингови инструменти и платформи; и
 • други страни, както е изискано от закона, или за спазване на съдебна призовка, съдебни производства или подобни правни или съдебни процеси или арбитраж, включително разкриване на трети лица – одитори или държавни органи, или за разследване или предотвратяване на измама.

По-голяма част от нашите глобални доставчици на услуги са базирани в САЩ. Освен това Herbalife ангажира местни доставчици на услуги в държавите, в които извършва дейност. Ние изискваме от доставчиците на услуги по договор да обработват лична информация само от наше име и да прилагат мерки за защита на сигурността и поверителността на личната информация. 

Освен това може да разкрием лична информация за Вас: a) ако се изисква или ни е разрешено да го направим по закон или съдебно производство, например поради съдебно разпореждане или искане от правоприлагаща агенция, б) когато смятаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба, в) във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или друга незаконна дейност, и г) в случай че продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес или активи (включително в случай на реорганизация, прекратяване, ликвидация, сливане, придобиване или процедура по несъстоятелност).

По какъв начин Herbalife прехвърля лична информация?

Herbalife е със седалище в САЩ. Освен това членовете нагоре по веригата може да са установени в САЩ или други държави. Може да прехвърлим личната информация, която събираме за Вас, на получатели в държави, различни от държавата, в която личната информация е събрана първоначално. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личната информация. Когато прехвърляме Вашата лична информация на получатели в други юрисдикции (като САЩ), ние ще защитим тази лична информация, както е описано в настоящата политика.

Ние ще спазваме приложимите законови изисквания, като предоставяме адекватна защита за прехвърлянето на лична информация на получатели на данни в държави извън Вашата юрисдикция. Доколкото тези получатели на данни са в държави, които не са признати от Европейската комисия или друг съответен орган като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, ние въвеждаме подходящи предпазни мерки, насочени към осигуряване на такова ниво на защита на данните, включително чрез сключване на споразумения за прехвърляне на данни (като стандартни договорни клаузи на ЕС) с получателите на данни. За получаване на екземпляр от предпазните мерки, които сме въвели, моля, свържете се с нас, както е указано по-долу.

Ангажиментът на Herbalife към поверителността на децата?

Сайтовете са предназначени за широка аудитория. В някои случаи Herbalife може да събира лична информация от непълнолетни. Herbalife получава съгласието на родителя или законния настойник на непълнолетния, както се изисква от приложимото законодателство. Ние съзнателно не събираме, не използваме и не разпространяваме каквато и да било лична информация от деца под 16-годишна възраст без съгласието на родителя или законния настойник на детето, като вземаме предвид наличната технология за проверка на възрастта.

Какво са бисквитките?

Бисквитка е низ от информация само с текст, която даден уебсайт прехвърля към файла с бисквитки на браузъра на твърдия диск на компютъра, за да може уебсайтът да помни кой сте. Бисквитките могат да помогнат на уебсайта да подрежда съдържанието така, че да съвпада с Вашите предпочитани интереси по-бързо. Някои бисквитки може да ни дадат възможност да пресъздадем или възпроизведем сесии на потребители на нашите сайтове.

Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от което бисквитката произлиза; „периода на валидност“ на бисквитката; и стойност, обикновено произволно генериран уникален номер. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки https://www.herbalife.bg/footer-pages/cookie-policy/.

Какви са правата ми по отношение на моята лична информация?

В зависимост от приложимото законодателство може да имате различни права по отношение на Вашата лична информация, като например право на достъп, коригиране, ограничаване или възражение срещу обработването на Вашата лична информация (включително възражение срещу директен маркетинг и дейности по профилиране), преносимост на Вашата лична информация до друг администратор и изтриване на личната информация при определени обстоятелства („право да бъдеш забравен“). Когато сте ни дали съгласие да обработваме Вашата лична информация, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, както е обяснено по-горе.

 

Някои от нашите сайтове Ви дават възможност да прегледате и актуализирате личната си информация или да анулирате членството си в услугата. Когато тази функция не е налична и за помощ относно други права върху личната информация, моля, свържете се с нас тук. Моля, имайте предвид, че тези права са предмет на ограничения, посочени в закона.

 

Ако не искате да получавате реклами по имейл или текстови съобщения, ще Ви бъде предоставена възможност за отписване в съобщенията, които получавате.

Ако имате допълнителни въпроси относно тази политика и нашите практики или ако имате оплаквания относно това как Herbalife използва Вашата лична информация, моля, свържете се с нас на:

Длъжностно лице по защита на данните – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Полша
privacy@herbalife.com

 

За потребители и членове в Европейския съюз, ако имате опасения относно събирането и използването на Вашата лична информация от Herbalife, които не могат да бъдат разрешени удовлетворително за Вас, имате правото да подадете жалба до компетентния надзорен орган във Вашата юрисдикция.

Каква е ситуацията със сигурността на данните?

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитават личната информация, която получаваме, срещу случаен, незаконен или неразрешен достъп, унищожаване, загуба, промяна, разкриване или използване. Личната информация, която се събира от сайтовете на Herbalife, се съхранява в защитени операционни среди, които не са налични за обществеността. Когато е необходимо, личната информация се криптира, преди да извършите Вашата трансакция, като се използва подходяща защитена технология.

Може ли Herbalife да променя тази политика?

Herbalife може периодично да променя тази политика. Ще укажем в горната част на политиката кога е била последно актуализирана. Препоръчваме да посещавате периодично нашия уебсайт, за да сте осведомени за последната версия на нашата политика.

Каква е ситуацията с връзките към услуги на трети страни?

Нашите сайтове може да предоставят връзки към други онлайн услуги и може да включват функции на трети страни, като приложения, инструменти, изпълними модули и добавки. Тези онлайн услуги и функции на трети страни работят независимо от нас. Практиките за поверителност на съответните трети страни, включително подробности за информацията, която те може да събират за Вас, са предмет на декларациите за поверителност на тези страни, които силно препоръчваме да прегледате. Herbalife не носи отговорност за тези информационни практики на трети страни.

Как мога да се свържа с администратора от Herbalife на моите данни?

Може да идентифицирате организацията Herbalife, която е администратор на Вашата лична информация, като използвате следната таблица въз основа на Вашата държава на пребиваване.

 

Австрия

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Германия 

Белгия

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Белгия

България

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Хърватия

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Хърватия (“Herbalife Croatia”)

Кипър

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Гърция (“Herbalife Greece”)

Чешка република

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Чешка република (“Herbalife Czech”)

Дания

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Естония

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Латвия (“Filuet”)

Финландия

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Финландия
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Франция

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Френска Полинезия

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Германия

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Германия

Гърция

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Гърция

Унгария

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Исландия

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ирландия

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Обединено кралство

Италия

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Италия

Латвия

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Латвия (“Filuet”)

Литва

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Латвия (“Filuet”)

Северна Македония

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Хърватия (“Herbalife Croatia”)

Малта

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Нидерландия

Нидерландия

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Нидерландия

Норвегия

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Полша

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Португалия

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, ПОРТУГАЛИЯ 

Румъния

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Румъния

Сърбия

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Хърватия (“Herbalife Croatia”)

Словашка република

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Словашка република (“Herbalife Slovakia”)

Словения

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Хърватия (“Herbalife Croatia”)

Испания

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Швеция

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Швейцария

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Германия

Обединено кралство

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Обединено кралство

 

Освен това Herbalife Europe Ltd. е администратор на определена лична информация за ангажименти с ограничен брой доставчици на услуги на трети страни и Herbalife Europe Ltd. е назначила Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. за свой представител в Европейския съюз. Може да се свържете с Herbalife International Luxembourg S.à.r.l., като пишете до 16, Avenue de la Gare L-1610 Люксембург или privacy@herbalife.com.

bg-BG | 21.7.2024 г. 19:01:41 | zuswpwssb00000D | MyHL | 22.7.2024 г. 5:01:41 | 1.24.0718.04