DATASKYDDSPOLICY

 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2019

Herbalife respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats och använder våra tjänster. Dataskyddspolicyn informerar dig i form av frågor och svar om hur Herbalife använder dina personuppgifter och dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor om policyn kan du kontakta oss på privacy@herbalife.com.

Observera att policyn endast gäller de av Herbalifes webbplatser (”webbplatser”) som har en länk till den här policyn.

Du hittar Herbalifes personuppgiftsansvariga i ditt land i tabellen i slutet av policyn. Den personuppgiftsansvariga fastställer ändamål och medel för hantering av personuppgifter.

Herbalifes produkter säljs endast via våra oberoende medlemmar (”medlemmarna”) som även de kan vara personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Kontakta medlemmarna direkt för att få reda på hur deras uppgiftshantering går till.

 

Vanliga frågor

 • Vilka fördelar finns det med att Herbalife samlar in mina uppgifter?
 • Vilken information samlas in via Herbalifes webbplats?
 • Hur samlar Herbalife in och lagrar informationen?
 • Hur länge lagrar Herbalife informationen?
 • Hur garanterar Herbalife integritetsskyddet för barn?
 • Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?
 • Hur är det med säkerheten på internet och webbplatsen?
 • Kan Herbalife ändra policyn?
 • Hur tar jag reda på vem som är Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina personuppgifter?

 

Vilka fördelar finns det med att Herbalife samlar in mina uppgifter?

Herbalife samlar in dina personuppgifter via webbplatsen av flera olika skäl:

 • För att ta fram och ingå avtal med dig, till exempel
  • förbereda och ingå medlemsavtal med dig
  • fullfölja medlemsavtalet, inklusive att räkna ut dina och andra medlemmars intäkter och upprätthålla och leverera information om din linje uppåt och nedåt (linjerapporter)
  • hantera produktbeställningar
  • sköta leveranser och produktreturer och hantera garantier
  • utföra betalningar.
 • För att uppfylla Herbalifes lagstadgade förpliktelser, till exempel
  • sköta redovisning och skatteärenden
  • hantera återkallelser av produkter
  • svara på begäran om information från behöriga myndigheter och juridiska myndigheter.
 • För att sköta Herbalifes legitima affärssyften, till exempel
  • tillhandahålla våra produkter och skydda integriteten och säkerheten för våra tjänster
  • förbättra användarupplevelsen på vår webbplats genom att göra den mer tillgänglig och användarvänlig och skapa innehåll som är mer relevant för dig
  • svara på medlemsfrågor
  • verkställa våra användarvillkor, medlemsregler och rättigheter
  • förse dig med information och webbannonser om våra produkter, tjänster och specialerbjudanden.

Du kan ha rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i så fall kanske du inte kan utnyttja alla fördelar med våra produkter och tjänster.

 • Med ditt samtycke
  • får du tjänster som du beställt, till exempel informationspaket
  • kan du kontakta Herbalife-medlemmar för att få en medlemskapspresentation eller för att delta i evenemang och utmaningar
  • får du en e-postadress och ett telefonnummer som du kan använda för att marknadsföra Herbalifes produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster
  • används vissa cookies och motsvarande teknik i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen nedan, genom att välja bort annonsering via e-post eller sms eller genom att ändra sekretessinställningarna i din webbläsare enligt beskrivningen nedan. Om du återtar ditt samtycke kanske du inte kan nyttja våra produkter och tjänster fullt ut.

 

Vilken information samlas in via Herbalifes webbplats?

Herbalife försöker ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. Du kan i princip besöka webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Vi samlar dock in teknisk information som IP-adress och webbläsarinformation för att skapa en kontakt och visa webbplatsen. Vi kan till exempel samla in information om hur du navigerar på webbplatsen eller registrera de val du gör. Det är en vanlig standardprocedur på många webbplatser. Informationen som samlas in identifierar inte nödvändigtvis dig direkt, men den kan hjälpa oss i marknadsföringssyfte och för att förbättra våra tjänster.

Det finns dock tillfällen då vi samlar in information direkt från dig, som ditt namn och din adress, till exempel när du fyller i ett formulär för att begära information om Herbalifes produkter eller medlemskap, för att kontakta en medlem eller för att delta i en utmaning eller utlottning. Vid dessa tillfällen kan vi vid behov erbjuda ytterligare information och alternativ för den avsedda användningen av dina personuppgifter. Vi kan även spara dina val avseende kommunikationssätt, till exempel om du vill få e-post med reklam eller inte.

För registrerade medlemmar samlar Herbalife in information om de produkter som medlemmarna köper på nätet och information som medlemmar frivilligt laddar upp på sina webbsidor, till exempel om deras potentiella kunder och marknadsföringsåtgärder.

Vi kan få ytterligare information om dig genom offentliga och kommersiellt tillgängliga källor eller tredje part. Om du använder tjänster från tredje part som till exempel Facebook, Google eller Twitter via webbplatsen, för att logga in eller för att dela information om din upplevelse på webbplatsen, kan vi samla in information från dessa tredjepartstjänster.

Vissa innehåll och funktioner på webbplatsen tillhandahålls av tredje part, såsom insticksprogram på Facebook och Twitter. Dessa tredje parter får viss information om hur du använder vår webbplats, bland annat genom att använda cookies och motsvarande teknik (se avsnittet om cookies nedan). Läs mer på tredje parternas webbplatser för att ta reda på hur de använder din information.

 

Hur samlar Herbalife in och lagrar informationen?

Herbalife lagrar dina personuppgifter i ett centraliserat datalager tillsammans med eventuell övrig information som vi har om dig. Det gör att vi kan undvika duplicering, hantera våra dataresurser bättre och erbjuda dig bättre tjänster. Vi använder informationen för de syften som anges ovan och i enlighet med dina val.

 

Hur länge lagrar Herbalife informationen?

Vi kan lagra informationen så länge det behövs för de syften den samlades in eller i enlighet med gällande lagstiftning, beroende på vilket som varar längst. Hur lång tid Herbalife lagrar dina personuppgifter beror på vad informationen används till.

Herbalife lagrar dina uppgifter i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Informationen är inte allmänt tillgänglig, förutom den information som du lämnar frivilligt i offentliga sammanhang, i forum på webbplatsen eller på plattformar som tillhör tredje part.

 • För mer information om hur du kan ändra eller uppdatera informationen som lagras om dig hänvisar vi till frågan nedan: ”Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?”.

 

Med vem delar Herbalife mina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med följande parter:

 • Herbalifes dotterbolag eller intressebolag och deras säljföretag, representanter och licensinnehavare
 • tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av Herbalife, till exempel företag som hjälper oss utveckla vår webbplats och hålla den säker och företag som hjälper oss göra vår marknadsföring mer relevant
 • övriga företag med vilka Herbalife direkt eller indirekt tillhandahåller tjänster för dig, till exempel för orderhantering, paketleveranser, e-postadministration, hantering av kreditkortsbetalningar och tillhandahållande av kundservice
 • utvalda Herbalife-medlemmar, inklusive Herbalife-medlemmar i linjen ovanför dig (till exempel linjerapporter)
 • övriga parter som krävs enligt lag eller för att fullfölja en stämning, rättegång eller liknande rättslig eller juridisk process eller medlingsverksamhet, inklusive utlämnande av information till tredje parts revisorer eller statliga myndigheter, eller för att utreda eller förhindra bedrägerier
 • övriga parter i samband med en företagstransaktion, såsom fusion, förvärv eller konkursförfarande.

 

Var lagras mina personuppgifter?

Herbalife har verksamhet i många länder i hela världen. För att vi ska kunna tillhandahålla dig enhetliga tjänster var du än befinner dig, hanterar vi vissa funktioner på webbplatsen från en central plats. Den platsen finns för närvarande i USA. Utöver detta kan medlemmar i linjen ovanför dig befinna sig i USA eller i andra länder. Det finns ingen heltäckande dataskyddslagstiftning som omfattar Europa, USA och övriga världen. Europeisk lag kräver att Herbalife vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter när de överförs till regioner utanför Europa. Dessa åtgärder beskrivs nedan:

 • För internationella överföringar till andra Herbalife-parter i världen använder Herbalife sina standardavtalsklausuler.
 • För internationella överföringar till tjänsteleverantörer beror skyddsåtgärderna på den aktuella tjänsteleverantören och var denne befinner sig, och innefattar avtal med de dataskyddsklausuler som lagen kräver.
 • För internationella överföringar till medlemmar i linjen ovanför dig förlitar sig Herbalife på gällande medlemsavtal.

 

Hur garanterar Herbalife integritetsskyddet för barn?

Det är viktigt att skydda barns integritet. I vissa fall kan Herbalife samla in personuppgifter om minderåriga. Herbalife ber om samtycke från den minderårigas förälder eller vårdnadshavare enligt gällande lagstiftning.

 

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?

Beroende på tillämplig lag kan du ha olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter, såsom rätt att få åtkomst till, rätta, begränsa eller invända mot behandling av dina personuppgifter (inklusive behandling för direktmarknadsföring) och överföring av dem till en annan personuppgiftsansvarig och radering av dem. Vissa av våra webbplatser tillåter att du granskar och uppdaterar dina personuppgifter eller avslutar ditt medlemskap för tjänsten. Om funktionen inte är tillgänglig och om du behöver hjälp med något annat avseende rättigheterna till personuppgifter ska du kontakta din lokala Herbalife-medlemsservice på https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Observera att rättigheterna är begränsade enligt gällande lagstiftning.

Om du inte vill få annonser via e-post eller sms kan du välja att avsluta tjänsten för sådan information.

Om du har ytterligare frågor om den här policyn och vår praxis eller om du har klagomål över hur Herbalife använder dina personuppgifter ska du kontakta oss på följande adress:

Data Protection Officer – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Polen

privacy@herbalife.com

För användare inom EU: om du har invändningar mot hur Herbalife samlar in och använder dina personuppgifter som Herbalife inte kan lösa så att du blir nöjd, har du rätt att lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet i din region.

 

Hur är det med säkerheten på internet och webbplatsen?

Internet är inget säkert system och du ska alltid vara försiktig när det gäller vilken information du delar på nätet. Personuppgifter som samlas in på Herbalifes webbplats lagras i säkra driftsmiljöer som inte är allmänt tillgängliga. När det är nödvändigt krypteras dina personuppgifter med lämplig teknik innan du genomför transaktioner på webbplatsen.

 

Kan Herbalife ändra den här policyn?

Lagarna och riktlinjer om dataskydd och rättspraxis ändras hela tiden. Herbalife förbehåller sig därför rättigheten att ändra policyn från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker vår webbplats regelbundet för att informera dig om den senaste versionen av vår policy.

 

Hur tar jag reda på vem som är Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina personuppgifter?

Du hittar Herbalifes personuppgiftsansvariga i ditt land i tabellen i slutet av policyn.

 

Armenien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Österrike

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland

Azerbajdzjan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Vitryssland

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Vitryssland

Belgien

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgien

Bosnien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (”Herbalife Kroatien”)

Bulgarien

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (”Herbalife Polen”)

Kroatien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (”Herbalife Kroatien”)

Cypern

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Grekland (”Herbalife Grekland”)

Tjeckien

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,Tjeckien (”Herbalife Tjeckien”)

Danmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estland

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (”Herbalife”)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsingfors, Finland
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrike

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Franska Polynesien

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Georgien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Tyskland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Ghana

Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana

Grekland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Grekland

Ungern

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Storbritannien

Israel

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Italien

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italien

Kazakstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Kazakstan

Kirgizistan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (”Herbalife”)

Lettland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Libanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Grekland (”Herbalife Grekland”)

Litauen

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Makedonien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (”Herbalife Kroatien”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederländerna

Moldavien

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Moldavien

Mongoliet

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Nederländerna

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Norge

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polen

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, Portugal

Rumänien

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Rumänien

Ryssland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (”Herbalife Ryssland”)

Serbien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Kroatien (”Herbalife Kroatien”)

Slovakien

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovakien (”Herbalife Slovakien”)

Slovenien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (”Herbalife Kroatien”)

Sydafrika (inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Sydafrika

Spanien

Herbalife International de España S.A.C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sverige

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sverige
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Schweiz

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Turkiet

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Turkiet

Ukraina

Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraina

Storbritannien

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Storbritannien

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Herbalife Europe Ltd. är dessutom en registeransvarig för vissa personuppgifter för avtal med ett begränsat antal tredjepartsleverantörer och Herbalife Europe Ltd. har utnämnt Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. som dess representant i Europeiska unionen. Du kan kontakta Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. genom att skriva till 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxemburg eller privacy@herbalife.com.

 

 

sv-FI | 08-12-2022 01:40:29 | zus2pwssb000001 | MyHL | 08-12-2022 11:40:29 | 1.22.1114.02