Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Chanh

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ: TRÀ THẢO MỘC CÔ ĐẶC - HƯƠNG CHANH TỰ NHIÊN

(HEALTH SUPPLEMENT: HERBAL TEA CONCENTRATE - LEMON NATURAL FLAVOR)

Số xác nhận công bố: 49131/2017/ATTP-XNCB

Giá bán (VNĐ - đã bao gồm VAT):

vi-VN | 05/12/2019 6:19:30 SA | zus2pwssb000006 | MyHL | 05/12/2019 9:19:30 CH | 1.19.1121.02