Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Chanh

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ: TRÀ THẢO MỘC CÔ ĐẶC - HƯƠNG CHANH TỰ NHIÊN

(HEALTH SUPPLEMENT: HERBAL TEA CONCENTRATE - LEMON NATURAL FLAVOR)

Số xác nhận công bố: 49131/2017/ATTP-XNCB

Giá bán (VNĐ - đã bao gồm VAT):

vi-VN | 22/01/2020 8:23:21 CH | zus2pwssb000000 | MyHL | 23/01/2020 11:23:21 SA | 1.20.0110.07