F1 Shake - Hương Sô Cô La

THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT: HỖN HỢP DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 1 - HƯƠNG SÔ CÔ LA


(FOOD FOR SPECIAL DIETARY USES: FORMULA 1 NUTRITIONAL SHAKE MIX – CHOCOLATE)


Số xác nhận công bố: 582/2019/ATTP-ĐKSP

Giá bán (VNĐ - đã bao gồm VAT):

vi-VN | 05/12/2019 6:58:47 SA | zus2pwssb000004 | MyHL | 05/12/2019 9:58:47 CH | 1.19.1121.02