Villkor för användning

VAR VÄNLIG OCH LÄS DETTA AVTAL NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA ANDRA AV HERBALIFES WEBBPLATSER ELLER KÖPER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN HERBALIFE.

Detta avtal (”avtalet”) har ingåtts mellan Herbalife International of America, ett företag från Nevada (”företaget”, ”vi” eller ”oss”) och dig. Avtalet anger de juridiska villkoren för användning av webbplatsen och Herbalifes övriga webbplatser samt för inköp och/eller användning av alla Herbalifes varor och tjänster eller i samband med Herbalifes affärsmöjlighet (hädanefter gemensamt kallat ”erbjudanden”). Avtalet ger också information om hur man blir Herbalifedistributör.

Användning av Herbalifes webbplatser inklusive alla webbsidor (gemensamt kallade ”webbplatsen”) och all information, data, text, programvara, information, bilder, ljud och annat material (gemensamt kallat ”innehållet”) på dessa, eller användning eller inköp av några erbjudanden bekräftar att du går med på detta avtal och även i fortsättningen samtycker till dessa villkor.

Om du är missnöjd med webbplatsen eller andra erbjudanden får du ingen gottgörelse utöver att sluta använda webbplatsen eller andra erbjudanden, utom efter vad som uttryckligen fastställs i avsnitt sex i detta avtal (Herbalifes kundgaranti).

1. ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst:

Ändra avtalets villkor;
Att när som helst och efter eget gottfinnande utvidga, lägga till i, ändra eller upphöra med webbplatsen eller andra erbjudanden, eller delar av webbplatsen eller andra erbjudanden.
Alla ändringar i detta avtal gäller så fort de tillkännages, vilket kan ske via e-post eller genom att det anslås på webbplatsen (hädanefter ”tillkännagivande”). Användning av webbplatsen eller andra erbjudanden efter ett sådant tillkännagivande anses vara ett godkännande av ändringarna. Gå regelbundet igenom avtalet för att hålla dig uppdaterad med den mest aktuella versionen.

Webbplatsen eller andraerbjudanden kan, i sin helhet eller delvis, efter vårt gottfinnande utvidgas, ändras eller avslutas. Alla förbättringar, tillägg eller ändringar på webbplatsen eller andra erbjudanden är underställt detta avtal.

2. TILLGÅNG

Du måste ha tillgång till Internet och betala alla avgifter i anslutning till detta för att kunna använda webbplatsen. Du måste dessutom ha all nödvändig utrustning för att kunna koppla upp dig mot Internet. Du är och förblir ensam ansvarig för inköp, anslutning, installation, laddning, drift och underhåll av all hårdvara, programvara, telefon (telefontjänster och annat) service och Internetuppkoppling till din hemdator och för alla kostnader i samband med detta. Du är själv ansvarig för att skanna din hård- och mjukvara efter datorvirus eller andra relaterade problem innan du använder den. Vi har inget ansvar för fel eller krasch avseende krångel eller fel på din hård- eller mjukvara.

3. BERÄTTIGANDE

Du uppger och försäkrar att du är minst 18 år. Herbalifes produkter och Herbalifes affärsmöjlighet kan inte erbjudas i, levereras till eller säljas i andra länder än de som redan är öppna för Herbalife. Klick här för information om vilka länder som omfattas: Öppna länder. Eftersom Herbalife utökar sin verksamhet till andra marknader är det bra att regelbundet kontrollera om listan uppdaterats.

4. HERBALIFES OBEROENDE DISTRIBUTÖRER

Herbalifes produkter och tjänster säljs via Herbalifes nätverk av oberoende distributörer. Du måste inte bli oberoende Herbalifedistributör för att köpa Herbalifes varor och tjänster. Men om du skulle vara intresserad av att bli oberoende distributör är du välkommen att ringa Herbalife på 0200 88 4652.

5. WEBBPLATSER SOM TILLHÖR HERBALIFES OBEROENDE DISTRIBUTÖRER

Herbalifes oberoende distributörer kan ha sina egna hemsidor på Internet. Det är varje oberoende distributörs ansvar att se till att innehållet på webbplatsen är korrekt och att det överensstämmer med Herbalifes regler, policys och rutiner, inklusive men inte begränsat till, Herbalifes affärsregler och distributörsregler, Herbalifes föreskrifter för Internet, postorder och införskaffande av leads och alla tillämpliga federala och statliga regler och föreskrifter. HERBALIFE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR SOM PÅ NÅGOT SÄTT RÖR WEBBSIDOR SOM TILLHÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖRER.

6. HERBALIFES KUNDGARANTI

Herbalife garanterar kvaliteten på alla produkter som bär Herbalifes namn och försäkrar att produkterna tillverkas för kunderna i enlighet med den höga standard när det gäller renlighet och färskhet. Vi är övertygade om att våra kunder skall bli nöjda med produkterna på alla sätt. Om någon kund trots allt inte är helt nöjd med en Herbalifeprodukt som köpts av en Herbalifedistributör, kan kunden inom trettio (30) dagar efter det att hon eller han mottagit produkten be distributören om att få pengarna tillbaka. (Kunder som bor i Wyoming kan överskrida återbetalningsperioden på 30 dagar.) Kunden blir ombedd att återlämna produkten, eller vad som återstår av den, till den distributör som tillhandahöll den. Distributören måste erbjuda kunden att få tillbaka hela beloppet, antingen i form av en annan Herbalifeprodukt eller som en utbetalning. Denna garanti begränsas enbart av vissa speciella garantier fästa vid eller bifogade vissa förpackningar och gäller inte produkter som avsiktligt skadats eller använts felaktigt.

7. INFORMATION OCH SEKRETESS

Om du lämnar information på webbplatsen samtycker du till att ange korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv där sådana efterfrågas och du samtycker till att uppdatera informationen när det är lämpligt. I enlighet med vår sekretesspolicy kan vi överlåta de personuppgifter vi inhämtar via webbplatsen eller på annat sätt till tredjeman. För ytterligare information, se vår sekretesspolicy. Alla ändringar i sekretesspolicyn börjar gälla så snart de publiceras. Din användning av webbplatsen eller andra erbjudanden anses som godkännande av sådana ändringar. Gå igenom sekretesspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad med den mest aktuella versionen.

8. ANVÄNDARANSVAR

Du är ansvarig för alla uppgifter du skickar till oss.

Du får inte använda webbplatsen eller andra erbjudanden eller någon information som du får via webbplatsen eller andra erbjudanden till att:

hindra andras användning av webbplatsen eller andra erbjudanden
utföra olagliga aktiviteter,
avsiktligt påverka eller skada minderåriga på något sätt,
felaktigt framställa din egen identitet eller någon anknytning som du kan ha,
ändra, anpassa, vidarelicensiera, översätta, sälja, manipulera med, dekompilera eller montera ner någon del av webbplatsen eller andra erbjudanden,
förändra eller avlägsna meddelanden om copyright, varumärken eller andra tecken på äganderätt,
”rama in”, ”spegla” eller ”djuplänka” någon del av webbplatsen eller andra erbjudanden utan föregående skriftligt medgivande eller
länka till någon sida inom webbplatsen eller till andra erbjudanden från någon webbplats eller webbsida som på något sätt hänvisar till ämnens botande eller hälsofrämjande verkan, oavsett om detta ämne tillverkas, marknadsförs säljs eller distribueras av oss.

9. ANVÄNDNING AV E-POSTADRESSER SOM ANGES PÅ WEBBPLATSEN

När du använder en e-postadress som du fått på eller via webbplatsen eller andra erbjudanden samtycker du till att inte förmedla:

något innehåll som är olagligt, bedrägligt, hotfullt, oegentligt, ärekränkande, nedsättande, vulgärt, obscent, trakasserande, otrevligt, krångligt, inkräktande på andras privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt obehagligt eller föremål för sekressavtal eller som gör intrång på våra eller tredje mans immateriella tillgångar eller andra rättigheter,
icke officiell information om något företag,
affärshemligheter eller
datakoder, filer eller program (till exempel ett datavirus) avsedda att störa, förstöra, äventyra säkerheten eller begränsa funktionen hos någon utrustning. Spamning är absolut förbjuden. Spam definieras i detta fall som att skicka oombedda meddelanden till personer, enheter, nyhetsgrupper, fora, e-postlistor eller andra grupper eller listor utan att föregående godkännande har erhållits från e-postmottagaren som uttryckligen tillåter e-postkommunikation, eller med mindre en affärs- eller personlig relation redan har etablerats med e-postmottagaren. KONTAKTA OSS OMEDELBART OM DU FÅR SPAM AV NÅGON SOM SÄLJER ELLER BESKRIVER HERBALIFES PRODUKTER ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET SÅ ATT VI KAN VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER.
Användningen av falska brevhuvud i e-post eller förfalskning eller ändring av ursprunget på någon e-post i samband med Herbalife och/eller dess produkter eller tjänster är förbjuden.
Om en person eller enhet anger att de inte vill motta e-post samtycker du till att inte skicka e-post till denna person eller enhet. Om en person först samtycker till att motta e-post men senare ber om att inte längre få någon e-post måste du följa denna begäran.
Herbalife förbjuder alla ovanstående aktiviteter även om det sker genom att använda någon annans tjänster, remailer-tjänst eller på annat sätt.

10. VÅRA EGENDOMSRÄTTIGHETER

Webbplatsen och andra erbjudanden och programvara som används med webbplatsen och andra erbjudanden innehåller information som skyddas av copyright, varumärken, lagar som skyddar affärshemligheter, patent och/eller andra lagar om äganderätt (sammanfattat: ”immateriella tillgångar”). Dessutom skyddas innehållet på webbplatsen eller andra erbjudanden eller i sponsorannonser, i information som framförs via webbplatsen eller andra erbjudanden eller i information som framförs av annonsörer av lagar om immateriella tillgångar. Du samtycker till att inte ändra, hyra, leasa, låna, sälja, distribuera eller skapa härlett arbete baserat på webbplatsen eller andra erbjudanden, helt eller delvis, med mindre än att detta godkänts skriftligt av oss.

11. ÄGANDERÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNING

©2003 Herbalife International of America, alla rättigheter förbehållna. Herbalife International of America äger och driver webbplatsen och/eller andra erbjudanden i samarbete med andra i enlighet med kontraktsenliga avtal. Du får inte på något sätt kopiera, återge, på nytt publicera, överföra, skicka, vidarebefordra eller distribuera material från webbplatsen eller andra erbjudanden utan föregående skriftligt godkännande. Du får inte ändra något material som finns på webbplatsen eller andra erbjudanden och inte heller använda material till något annat ändamål. Genom att använda webbplatsen eller andra erbjudanden tillstår du att du inte får någon äganderätt till immateriella tillgångar.

Vi beviljar en begränsad, icke exklusiv, icke överlåtbar, icke anförbar licens att använda innehållet på webbplatsen uteslutande i syfte att se webbplatsen eller andra erbjudanden medan Internet används. I enlighet med ovanstående licens får du inte göra tillfälliga eller varaktiga kopior av webbplatsen eller andra erbjudanden eller något innehåll, i något medium eller för något syfte överhuvudtaget. Vi överlåter inte befogenheten till något innehåll på dig. Vi behåller alla rättigheter, befogenheter och anspråk på innehållet. Du får inte sälja, återförsälja, dela upp, manipulera, montera ner eller på annat sätt översätta någon del av mjukvaran på webbplatsen eller andra erbjudanden i en form som är läsbar för människan. Du får inte överföra någon del av webbplatsen eller andra erbjudanden till tredje man.

Herbalife, vår logotyp och namnen på produkter som tillverkas, marknadsförs, säljs eller distribueras av företaget är varumärken eller servicemärken som tillhör Herbalife International of America, Inc. eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken, servicemärken och logotyper som används på webbplatsen eller andra erbjudanden är varumärken eller logotyper som tillhör sina respektive ägare.

12. FRAMHÅLLANDE AV IDÉER

Om du kommer med idéer, förslag eller rekommendationer till oss har vi rätt att använda dessa utan ersättning på det sätt vi anser lämpligt, inklusive offentliggörande på Internet. Du får bara skicka in idéer och material till webbplatsen om du har erhållit lämplig copyright eller annat tillstånd att skicka in sådant material och att vi därigenom tillåts använda materialet utan förbehåll. Du intygar till att du inte bryter mot eller överträder tredje mans rättigheter, inklusive sekretess-, publicitets- och immateriell- eller äganderätt , såsom copyright eller rätt till varumärken.

13. ERFARENHETER

De personer som berättar om sina erfarenheter av produkterna eller affärsmöjligheten på webbplatsen eller andra erbjudanden återberättar sina egna upplevelser. Dessa är enbart anekdotiska och kan vara atypiska.

14. LÄNKAR

Vi kan ange länkar till tredje mans webbplatser eller tillgångar. Detta tillhandahållande innebär inte att vi ställer oss bakom någon information, produkt eller tjänst som nås via en sådan länk. Eftersom vi inte har någon kontroll över webbplatser eller tillgångar som tillhör tredje man, kan vi inte hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för dess innehåll eller för din tillit till innehåll som återfinns på webbplatser eller tillgångar som tillhör tredje man.

15. FEL

Trots att vi försöker upprätthålla webbplatsernas och de andra erbjudandenas okränkbarhet, garanterar vi inte att webbplatsen eller andra erbjudanden är korrekta och fullständiga. Om du tror att du har upptäckt ett fel på webbplatsen eller andra erbjudanden, kontakta oss på 866-866-4744 och beskriv om möjligt felet, dess URL-läge och dina kontaktuppgifter. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att avhjälpa felet.

16. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Genom att använda webbplatsen eller andra erbjudanden samtycker du uttryckligen till:

Webbplatsen och andra erbjudanden tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång”. Vi frånsäger oss alla former av garantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och icke överträdelse, utom vad som uttryckligen anges i avsnittet i detta avtal som heter Herbalifes kundgaranti.

Vi garanterar på intet sätt att (i) webbplatsen eller erbjudandena skall motsvara dina krav, (ii) webbplatsen eller andra erbjudanden skall vara oavbrutna, i rätt tid, säkra eller felfria, (iii) de resultat som kan uppnås genom användning av webbplatsen eller andra erbjudanden är exakta eller tillförlitliga eller (iv) några fel på webbplatsen eller andra erbjudanden skall rättas till.

•    All användning av webbplatsen eller anda erbjudanden sker på egen risk. Råd, påståenden eller åsikter skall inte ligga till grund för viktiga personliga, medicinska, juridiska eller ekonomiska beslut. Du bör rådfråga en expert för att få specifika råd med hänsyn till dina omständigheter. Du är själv ansvarig för skador som tillfogats dig eller tredje man och som orsakats, direkt eller indirekt, via material som du laddar ner eller skaffat genom webbplatsen eller andra erbjudanden. Vi kan inte hållas ersättningsskyldiga för skador som beror på virus eller annat fördärvligt material.

Vi gör inga utfästelser och ställer inga garantier när det gäller webbplatser som tillhör oberoende distributörer, inklusive garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Du ska inte förlita dig på några uppgifter eller garantier som står på webbplatser tillhörande oberoende distributörer.

Företaget måste skriftligt godkänna alla ytterligare garantier.

Du samtycker till att inte hålla oss, våra tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, ställföreträdare, representanter, oberoende distributörer eller våra leverantörer ersättningsskyldiga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, betydande eller avskräckande skador (inklusive till exempel skador på grund av utebliven vinst, förlust av goodwill och förlust av data) även om vi har underrättats om att sådana förluster kan uppkomma som ett resultat av:

din oförmåga att ange dina registreringsuppgifter vid en viss tidpunkt,

din medverkan som oberoende Herbalifedistributör,

din användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller dina inköp eller användning av andra erbjudanden,

obehörig åtkomst till eller ändring av din överföring eller data, eller

agerande från tredje man som har samröre med webbplatsen eller andra erbjudanden.

Du avsäger dig härmed alla anspråk med avseende på detta, oavsett om det baseras på kontrakt, åtalbar handling eller andra skäl, även om vi har underrättats om möjligheten att sådana skador kan inträffa. Beroende på gällande lagstiftning kanske vissa av de begränsningar som anges i avsnittet inte gäller dig.

17. GOTTGÖRELSE

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss, våra tjänstemän, direktörer, anställda, agenter ställföreträdare, oberoende distributörer och representanter skadeslösa från och mot alla krav, skador, förluster, kostnader (inklusive rimlig juridisk kostnad) eller andra kostnader som kan uppkomma direkt eller indirekt på grund av eller i samband med:

dina handlingar eller försummelser i anslutning till webbplatsen eller andra erbjudanden,
någon annan persons handlingar och försummelser å dina vägnar i anslutning till webbplatsen eller andra erbjudanden,
dina inköp eller användning av webbplatsen eller andra erbjudanden och inköp eller användning av webbplatsen eller andra erbjudanden av person som använder ditt konto,
brott mot stadgar i detta avtal,
alla utsagor att material som överlämnats eller överförts till oss eller via webbplatsen eller andra erbjudanden överträder eller på annat sätt kränker copyright, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell tillgång eller andra rättigheter som tillhör tredje man, och/eller
kränkningar av någons rättigheter, inklusive utan begränsningar alla påståenden om käromål, förtal, överträdelse av publiceringstillstånd, intrång och kränkning av immateriella tillgångar eller äganderätter.
Om vi gör anspråk på gottgörelse samtycker du till att söka och erhålla skriftligt tillstånd från oss innan överenskommelse görs att avgöra ett anspråk eller en handling.

18. UPPHÖRANDE, MODIFIERING

Vi kan när som helst och oavsett skäl avbryta din användning och åtkomst till webbplatsen eller andra erbjudanden. Vi kan när som helst och oavsett skäl modifiera eller avbryta leveransen av webbplatsen eller andra erbjudanden, eller delar av dessa, med eller utan föregående meddelande till dig. Det krävs inget meddelande från någondera parten för att verkställa våra rättigheter att upphöra. Du skall inte hålla oss ansvariga eller ersättningsskyldiga för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, betydande eller skadeståndskrav som uppkommit på grund av att vi modifierat eller upphört med webbplatsen. Inte heller på grund av andra erbjudanden eller på grund av att vi avbrutit din åtkomst till webbplatsen.

19. AMERIKANSK LAGSTIFTNING

Om du väljer att få tillgång på webbplatsen eller andra erbjudanden från platser utanför USA är du skyldig att följa gällande nationell lagstiftning i den mån den är tillämplig.

Programvara från webbplatsen eller andra erbjudanden står under amerikansk exportkontroll. Ingen sådan programvara får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller vidareexporteras (i) till (eller till en medborgare eller boende i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land till vilket USA har infört embargo, eller (ii) till någon som på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller U.S. Commerce Departments Table of Deny Orders. Genom att ladda ned eller använda programvaran, anger och försäkrar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av, är en medborgare eller boende i något sådant land eller på någon sådan lista.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till webbplatsen eller andra erbjudanden för person, geografiskt område eller domvärjo.

20. DIVERSE

Delstaten Kaliforniens lagar gäller för detta avtal (utan avseende på Kaliforniens motsägande lagar). Alla tvister mellan dig och oss måste föras inför domstol i Los Angeles County, Kalifornien. Om en domstol finner att någon del i detta avtal inte är tillämplig fortsätter resten av avtalet att gälla. Detta är hela avtalet mellan dig och oss med avseende på webbplatsen eller andra erbjudanden, och detta avtal ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser som kan ha funnits mellan oss. Du kan inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter under detta avtal till någon annan utan vårt skriftliga medgivande. Underlåtenhet från vår sida att upprätthålla villkoren i detta avtal innebär inte att vi avsäger oss rätten att göra det i framtiden. Rubrikerna i avtalet är bara i informationssyfte och utgör inte i sig själv tvingande villkor i avtalet.

Senast redigerad den 7. maj, 2007

© 2003. Herbalife International of America. Alla rättigheter förbehållna.

sv-SE | 2024-05-22 07:47:32 | zuswpwssg000008 | MyHL | 2024-05-22 16:47:32 | 1.24.0417.15