Sekretesspolicy

 

Senast ändrad den 1 mars 2023

Herbalife och dess dotterbolag (”vi”, ”oss” eller ”vår”) respekterar din integritet. Med den här sekretesspolicyn får du information i ett format med vanliga frågor om hur Herbalife använder dina personliga uppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller dina personliga uppgifter. Om du har ytterligare frågor om policyn kan du kontakta oss på privacy@herbalife.com.

Observera att den här policyn endast gäller för Herbalife-webbplatser och -program (”webbplatser”) som innehåller en länk till den här policyn.

Du kan identifiera den personuppgiftsansvariga på Herbalife för dina uppgifter med hjälp av tabellen i slutet av den här policyn, baserat på ditt hemland. Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter avgör ändamål och metod för behandling av personuppgifter.

Observera också att Herbalife-produkter säljs exklusivt via våra oberoende medlemmar (”medlemmar”), som är ansvariga för de personuppgifter som du lämnar till dem. Du bör kontakta dem direkt om du vill ha information om deras datarutiner.

Vanliga frågor

 • I vilka syften samlar Herbalife in personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter samlar Herbalife in?
 • Hur lagrar Herbalife personuppgifterna?
 • Hur länge lagrar Herbalife personuppgifterna?
 • Vem delar Herbalife personuppgifterna med?
 • Hur överför Herbalife personuppgifter?
 • Hur hanterar Herbalife barns integritet?
 • Vad är cookies?
 • Vilka rättigheter har jag avseende mina personuppgifter?
 • Hur är det med datasäkerhet?
 • Kan Herbalife ändra den här policyn?
 • Vad gäller för länkar till tjänster från tredje part?
 • Hur kan jag kontakta Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina personuppgifter?

I vilka syften samlar Herbalife in personuppgifter?

Om vi har en avtalsrelation med dig behandlar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra vårt avtal med dig, tillhandahålla våra produkter och tjänster och hantera vår relation, i synnerhet följande:

 • för att förbereda och ingå ett medlemskapsavtal med dig. Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter men det är nödvändigt för att du ska kunna ingå ett avtal
 • för att verkställa medlemsavtalet, inklusive beräkning av dina intäkter och intäkter från andra medlemmar, få svar på dina frågor samt underhålla och leverera information i din upline och downline (t.ex. rapporter om härledning)
 • för att bearbeta produktbeställningar och hantera redovisnings-, fakturerings- och insamlingsuppgifter
 • för att leverera och återlämna produkter och hantera avtal och garantier, och
 • för betalningssyften.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, i synnerhet följande:

 • för redovisnings- och skatteändamål 
 • för att utföra produktåterkontakter och
 • för att svara på informationsförfrågningar från behöriga myndigheter och juridiska enheter.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar på webbplatserna i följande legitima affärssyften: 

 • för att upprätta och hantera ditt onlinekonto (t.ex. ditt konto på MyHerbalife)
 • för att kommunicera med dig om ditt onlinekonto, inklusive skicka transaktionsinformation om kontofunktioner, säkerhet och förbättringar
 • för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att skydda våra tjänsters integritet och säkerhet
 • för att underhålla våra webbplatser och digitala plattformar
 • för att utföra tekniska felsökningsåtgärder, datasäkerhetsåtgärder och relaterade rapporter och analyser
 • för att genomföra affärshanteringsuppgifter för medlemmar och ge medlemmarna verktyg för hantering av deras oberoende verksamhet
 • för att stödja medlemmarnas verksamhet, inklusive i samband med rapporter, insikter och statistik, och uppnå mål, genom att dela personlig information som vi får om dig och dina kunder med utvalda medlemmar, inklusive medlemmar i din upline
 • för att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser genom att göra webbplatserna mer tillgängliga och användarvänliga och skapa innehåll som är mer relevant för dig
 • för att administrera och förbättra vårt program för medlemsbelöning, inklusive att bedöma och förutsäga berättigande och återkvalificering för statusrelaterad provision, bonus eller rabatt baserat på algoritmbaserade analyser, utbildningar och prediktiva modeller – inga beslut som ger rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar registrerade baseras på enbart automatiserad behandling, inklusive profilering
 • för att tillhandahålla offentligt erkännande, utmärkelser och firande av framsteg som gjorts inom Herbalifes försäljnings- och marknadsföringsplan, inklusive via kanaler, sociala medier, våra webbplatser eller på företagsrelaterade evenemang
 • för att tillhandahålla algoritmbaserade produktrekommendationer till medlemmar 
 • för att behandla klagomål från medlemmar, kommunicera med dig, erbjuda kundsupport och behandla anspråk i samband med våra produkter och tjänster
 • för att hantera, utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster (inklusive administration av webbplatserna, utveckling av nya produkter och tjänster, förbättra och analysera våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera vår kundbas och våra webbplatser, utföra dataanalys)
 • för att genomföra marknadsundersökningar och enkäter, annonsera och marknadsföra våra produkter och tjänster och analysera effektiviteten i vår annonsering och marknadsföring
 • för att genomföra informationsrapporter och analyser, förstå hur effektiva Herbalifes affärsprogram är, analysera och rapportera våra medlemmars och tilltänkta medlemmars aktiviteter och stödja företaget och dess utveckling
 • för att utföra identitetsverifiering, arkivhantering och rapporteringsaktiviteter, inklusive analys av Herbalife-konton och -profiler som är relaterade till samma medlem
 • för att upprätthålla och förbättra säkerheten för våra webbplatser, produkter och tjänster och förhindra missbruk
 • för att utföra hothanteringsaktiviteter och tillhörande övervakning, rapportering och analyser för att identifiera och avvärja hot mot Herbalifes nätverk, system, program och databaser
 • för att upprätthålla affärsregister och utföra IT-uppgifter, inklusive datalagring
 • för att utöva våra rättigheter och åtgärder och försvara oss mot rättsliga krav
 • för att skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan kriminell aktivitet, anspråk och andra skyldigheter
 • för att skydda Herbalifes intressen i relation till marknadsföringsplan, lager och bonusrelaterade rutiner, inklusive genom att granska försäljning, till exempel genom att kontakta ett begränsat antal medlemmars detaljhandelskunder för att bekräfta försäljning
 • för att verkställa våra användarvillkor, medlemsregler och rättigheter, inklusive hantering och undersökning av klagomål och andra frågor samt
 • för att förse dig med information och onlineannonsering om våra produkter, tjänster och specialerbjudanden, enligt vad som tillåts enligt gällande lag.

Vi använder personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att driva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster till våra medlemmar och deras kunder.  Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att våra intressen är balanserade med dina intressen, rättigheter och friheter, som vi gärna förklarar på begäran. Du har rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter enligt gällande lag, men i sådana fall kanske du inte kan dra full nytta av våra produkter och tjänster.

Om så krävs enligt gällande lag inhämtar vi ditt samtycke för följande ändamål:

 • för att du ska kunna ta emot särskilda tjänster, som att ta emot informationspaket om våra produkter och tjänster, lanseringar, erbjudanden och kampanjer
 • för att du ska kunna kontakta en Herbalife-medlem för att få information om hur du köper Herbalife-produkter från dem eller få en introduktion till medlemskap
 • för att du ska kunna delta i evenemang, undersökningar och utmaningar 
 • för att vi ska kunna använda dina personuppgifter i samband med marknadsföring av Herbalife-produkter och -tjänster, inklusive marknadsföringsaktiviteter i sociala medier, samt
 • för användning av vissa cookies och liknande teknik enligt gällande lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss på e-postadressen nedan, genom att välja bort annonsering via e-post eller sms eller genom att ändra sekretessinställningarna för din webbläsare enligt nedan. Om du återkallar ditt samtycke kan du kanske inte dra full nytta av våra produkter och tjänster.

Vi kan även använda personuppgifter på andra sätt. I sådana fall informerar vi dig om detta vid tidpunkten för uppgiftsinsamlingen. 

Vilka personuppgifter samlar Herbalife in?

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Dina kontaktuppgifter, som namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
 • Användargenererat innehåll relaterat till produktpreferenser, kommentarer, frågor och svar.
 • Om du är medlem samlar vi även in ditt företagsnamn (om detta finns), land, arbetsplats, fakturerings- och betalningsinformation samt annan information som krävs för att upprätta ditt Herbalife-medlemskap och tillhandahålla information om våra produkter och tjänster.
 • Annan information som du väljer att tillhandahålla, t.ex. via funktionen Kontakta oss eller andra formulär som finns på våra webbplatser.

De personuppgifter du väljer att tillhandahålla oss är visserligen frivilliga, men vissa personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få den relevanta produkten eller tjänsten. Om du väljer att inte tillhandahålla nödvändig information kan det påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter eller tjänster.

Personuppgifter som du lämnar direkt till oss visas i det sammanhang där du tillhandahåller dem. När du till exempel fyller i ett formulär för att begära information om Herbalife-produkter eller Herbalife-medlemskap eller för att upprätta kontakt med en medlem eller delta i en utmaning eller ett lotteri, uppger du ditt namn, kontaktuppgifter och annan information som efterfrågas i formuläret. Du kan till exempel frivilligt tillhandahålla information om hälsa och välbefinnande, inklusive fysiska egenskaper och beskrivningar, och andra data relaterade till din kropp, kost, aktiviteter eller fysiologi, som svar på ett hälsoprofilsformulär. Vid dessa tillfällen kan vi ge dig ytterligare information och valmöjligheter om vår avsedda användning av dina personuppgifter, om så krävs. Om du registrerar dig för en funktion på våra webbplatser anger du ditt namn, dina kontaktuppgifter och all annan information som krävs för att du ska få åtkomst till funktionen. Vilken information som krävs och samlas in varierar mellan de olika formulären på våra webbplatser. Obligatorisk information anges med en asterisk (*) i formuläret. Du kan välja att ange ytterligare information i fält som inte är obligatoriska. Vi samlar även in dina kommunikationsinställningar, till exempel om du vill få elektronisk marknadsföring från oss eller inte. 

För registrerade medlemmar samlar Herbalife in information om produkter som du köper online, volym- och försäljningsstatistik, medlemmens provision, bonusar och rabatter, nivå, deltagande i evenemang, bankuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade bestämmelser gällande skatt och redovisning samt information som frivilligt laddas upp av medlemmar på webbplatserna, t.ex. deras leads och marknadsföringsinsatser. 

Vi kan få ytterligare information om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor och andra tredje parter. Om du använder tredjepartstjänster (t.ex. Facebook, Google eller Twitter) via webbplatserna, för att logga in på webbplatserna eller för att dela information om din upplevelse på webbplatserna med andra, samlar vi in information från dessa tredjepartstjänster.

En del av innehållet och funktionerna på webbplatserna tillhandahålls av tredje part, till exempel plugin-program för Facebook och Twitter. Dessa tredje parter får viss information om din användning av vår webbplats, inklusive genom användning av cookies och liknande teknik (se avsnittet om cookies nedan). Besök dessa tredje parters webbplatser för att förstå hur de använder din information.

Information som samlas in automatiskt

Du kan besöka webbplatserna utan att tala om för oss vem du är. Vi samlar dock in teknisk information via webbplatserna, till exempel enhetens IP-adress och unika enhetsidentifierare, webbläsaregenskaper, enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisnings-URL:er, clickstream-data samt datum och tid för webbplatsbesöket. Vi samlar in den här informationen för att skapa en anslutning och visa våra webbplatser, förstå din väg genom webbplatserna och registrera de alternativ du har valt. Den insamlade informationen identifierar dig inte direkt men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyfte och för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Anpassad reklam

På vår webbplats samlar vi in information om dina onlineaktiviteter för att förse dig med reklam om produkter och tjänster som kan vara anpassade till dina intressen. Du kan se våra annonser på andra webbplatser eftersom vi använder annonstjänster från tredje part. Genom dessa annonstjänster kan vi rikta in vårt budskap mot användare med hjälp av demografiska data, användarnas härledda intressen och webbläsarkontext. Dessa tjänster spårar dina onlineaktiviteter över tid och på flera webbplatser och appar genom att samla in information via automatiserade metoder, inklusive genom användning av cookies, webbserverloggar, webbfyrar och annan liknande teknik. Annonstjänsterna använder den här informationen för att visa annonser som kan vara anpassade till dina individuella intressen. Den information som annonstjänsterna kan samla in omfattar data om dina besök på webbplatser som visar annonser, till exempel vilka sidor eller annonser du tittar på och vad du gör på webbplatserna eller i apparna. Datainsamlingen sker både på våra webbplatser och på webbplatser och appar från tredje part som deltar i dessa annonstjänster. Den här processen hjälper oss även att spåra effektiviteten i våra marknadsföringsinsatser.

Analystjänster från tredje part

Vi kan använda analystjänster från tredje part på våra webbplatser. Den information vi erhåller via webbplatserna kan lämnas ut till eller samlas in direkt av de här tjänsterna.

Hur lagrar Herbalife personuppgifterna?

Herbalife lagrar dina personuppgifter i ett centralt datalager tillsammans med eventuell annan information som vi kan ha om dig. Detta gör att vi kan undvika dubbletter, hantera våra informationsresurser bättre och ge dig bättre service. Vi använder den här informationen i de syften som nämns ovan och i enlighet med de val du gjort.

Hur länge lagrar Herbalife personuppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under hela vår relation med dig plus en rimlig period därefter för att uppfylla gällande förordningar, såvida inte en kortare lagringsperiod krävs enligt gällande lag.

Vem delar Herbalife personuppgifterna med?

Vi delar personuppgifter som vi får om dig och dina kunder med följande:

 • Våra dotterbolag samt distributörer, agenter och licenstagare för dessa enheter.
 • Tjänsteleverantörer som utför tjänster på uppdrag av Herbalife, till exempel företag som hjälper oss att utveckla och skydda vår webbplats och företag som hjälper oss att utföra dataanalys och göra vår annonsering mer relevant, inklusive genom algoritmbaserad analys.
 • Andra företag med vilka Herbalife direkt eller indirekt har ordnat tjänster för dig, till exempel att utföra beställningar, leverera paket, utföra e-postadministrativa funktioner, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. 
 • Utvalda Herbalife-medlemmar inklusive Herbalife-medlemmar i din upline i det enda syftet att stödja medlemmarna i att vidareutveckla sina Herbalife-verksamheter, inklusive i samband med rapporter om härledning, statistik och att uppnå mål samt för användning i marknadsföringsverktyg och på marknadsföringsplattformar.
 • Andra parter i enlighet med vad som krävs enligt lag eller för att efterleva en domstolskallelse, rättsliga förfaranden eller liknande rättslig process eller skiljedom, inklusive utlämning till behöriga tredjepartsgranskare eller statliga myndigheter eller för att utreda eller förhindra bedrägeri.

De flesta av våra globala tjänsteleverantörer är baserade i USA. Därutöver anlitar Herbalife lokala tjänsteleverantörer i de länder där de är verksamma. Vi kräver att tjänsteleverantörer enligt avtal behandlar personuppgifter endast för vår räkning och vidtar åtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för personuppgifter. 

Vi kan dessutom lämna ut personlig information om dig (a) om vi är skyldiga eller tillåtna att göra det enligt lag eller juridisk process, till exempel på grund av ett domstolsbeslut eller en begäran från en polismyndighet, (b) när vi anser att utlämning är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, (c) i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller annan olaglig aktivitet och (d) om vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning, likvidation, sammanslagning, förvärv eller konkursförfarande).

Hur överför Herbalife personuppgifter?

Herbalife har sitt huvudkontor i USA. Därutöver kan medlemmar i din upline vara etablerade i USA eller andra länder. Vi kan överföra de personuppgifter som vi samlar in om dig till mottagare i andra länder än det land där personuppgifterna ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll personuppgifterna. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra jurisdiktioner (t.ex. USA) skyddar vi dessa personuppgifter i enlighet med den här policyn.

Vi följer gällande juridiska krav genom att tillhandahålla lämpligt skydd för överföring av personuppgifter till datamottagare i länder utanför din jurisdiktion. I den utsträckning som dessa datamottagare finns i länder som av EU-kommissionen eller annat relevant organ inte anses tillhandahålla en tillräcklig nivå av dataskydd vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa en sådan nivå av dataskydd, inklusive genom att ingå dataöverföringsavtal (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) med datamottagarna. Om du vill ha en kopia av de skyddsmekanismer vi har upprättat kontaktar du oss enligt nedan.

Hur hanterar Herbalife barns integritet?

Webbplatserna är avsedda för allmänheten. I vissa fall kan Herbalife samla in personuppgifter från minderåriga. Herbalife erhåller samtycke från den minderårigas förälder eller vårdnadshavare enligt vad som krävs enligt gällande lag. Vi samlar inte medvetet in, använder eller sprider några personuppgifter från barn under 16 år utan medgivande från barnets förälder eller vårdnadshavare, med hänsyn till den tillgängliga tekniken för åldersverifiering.

Vad är cookies?

En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till cookie-filen i webbläsaren på din dators hårddisk så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. Cookies kan hjälpa en webbplats att snabbare ordna innehåll så att det passar dina intressen. Vissa cookies gör att vi kan återskapa och spela upp användarsessioner på våra webbplatser igen.

En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän där cookien har sitt ursprung, cookie-filens livslängd och ett värde, vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Mer information finns i vår cookiepolicy https://www.herbalife.se/footer-pages/cookiepolicy/.

Vilka rättigheter har jag avseende mina personuppgifter?

Beroende på gällande lag kan du ha olika rättigheter avseende dina personuppgifter, som rätten till åtkomst, rättelse, begränsning eller invändning mot behandling av dina personuppgifter (inklusive att invända mot direkt marknadsföring och profilering), att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig och att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter (”rätten att bli bortglömd”). När du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, enligt beskrivningen ovan.

 

På vissa av våra webbplatser kan du granska och uppdatera dina personuppgifter eller avbryta ditt medlemskap i tjänsten. Om den här funktionen inte är tillgänglig och om du behöver hjälp med andra rättigheter för personuppgifter kan du kontakta oss här. Observera att dessa rättigheter omfattas av de begränsningar som anges i lag.

 

Om du inte vill ta emot reklam via e-post eller sms får du möjlighet att välja bort den i de meddelanden du får.

Om du har ytterligare frågor om den här policyn och våra rutiner eller om du har klagomål på hur Herbalifes använder dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Polen
privacy@herbalife.com

 

Om du är användare eller medlem inom EU och är orolig för Herbalifes insamling och användning av dina personuppgifter och Herbalife inte kan lösa detta till din belåtenhet har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet i din jurisdiktion.

Hur är det med datasäkerhet?

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter vi erhåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, förstörelse, förlust, ändring, utlämnande eller användning. Personuppgifter som samlas in av Herbalife-webbplatser lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. Vid behov krypteras personuppgifterna innan du utför transaktionen med hjälp av lämplig säker teknik.

Kan Herbalife ändra den här policyn?

Herbalife kan då och då ändra denna policy. När den senast uppdaterades anges högst upp i policyn. Vi rekommenderar att du besöker vår webbplats med jämna mellanrum och läser igenom den senaste versionen av vår policy.

Vad gäller för länkar till tjänster från tredje part?

Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra onlinetjänster och kan innehålla funktioner från tredje part, som appar, verktyg, widgetar och plugin-program. Dessa onlinetjänster och funktioner från tredje part fungerar oberoende av oss. Sekretessrutinerna för relevanta tredje parter, inklusive information om den information de samlar in om dig, omfattas av dessa parters sekretesspolicyer, som vi starkt rekommenderar att du läser igenom. Herbalife är inte ansvarigt för dessa tredje parters informationspraxis.

Hur kontaktar jag Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina data?

Du kan identifiera den Herbalife-entitet som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter genom att använda tabellen nedan, baserat på ditt hemland.

 

Österrike

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland 

Belgien

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgien

Bulgarien

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (Herbalife Polska)

Kroatien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (Herbalife Croatia)

Cypern

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Aten, Grekland (Herbalife Greece)

Tjeckien

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Tjeckien (Herbalife Czech)

Danmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estland

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Lettland (Filuet)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrike

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Franska Polynesien

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Tyskland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Grekland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Aten, Grekland

Ungern

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building ”B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Storbritannien

Italien

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Rom, Italien

Lettland

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Lettland (Filuet)

Litauen

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Lettland (Filuet)

Makedonien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (Herbalife Croatia)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederländerna

Nederländerna

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederländerna

Norge

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Rumänien

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bukarest, Rumänien

Serbien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Kroatien (Herbalife Croatia)

Slovakien

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovakien (Herbalife Slovakia)

Slovenien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (Herbalife Croatia)

Spanien

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sverige

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sverige
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Schweiz

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Storbritannien

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Storbritannien

 

Dessutom är Herbalife Europe Ltd. personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter vid åtaganden med ett begränsat antal tredjepartsleverantörer av tjänster, och Herbalife Europe Ltd. har utsett Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. som representant inom EU. Du kan kontakta Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. genom att skriva till 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxemburg eller privacy@herbalife.com.

 

sv-SE | 2024-05-22 06:46:57 | zus2pwssb000008 | MyHL | 2024-05-22 15:46:57 | 1.24.0417.15