Politika privatnosti

 

Poslednje izmene: jun 2021.

Herbalife poštuje privatnost svakog pojedinca koji poseti njene veb-sajtove i koristi njene usluge. Ova Politika privatnosti vas obaveštava u formi Najčešće postavljanih pitanja (Frequently Asked Questions, FAQ) o načinu na koji Herbalife koristi vaše lične podatke i o pravima koja imate u vezi sa vašim ličnim podacima. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi s ovom politikom, možete nam se obratiti na: privacy@herbalife.com.

Molimo vas da imate u vidu da se ova politika primenjuje samo na Herbalife veb-sajtove („Sajtovi”) koji sadrže link ka ovoj politici.

Možete da utvrdite ko je rukovalac vašim podacima o ličnosti u Herbalife uz pomoć tabele na kraju ove politike, na osnovu zemlje vašeg prebivališta. Rukovalac vašim podacima o ličnosti određuje svrhu i način obrade vaših podataka o ličnosti.

Molimo vas takođe da imate na umu da se proizvodi Herbalife prodaju isključivo preko naših Nezavisnih članova („članovi”), koji takođe mogu biti rukovaoci vašim podacima o ličnosti. Njima bi trebalo neposredno da se obratite kako biste razumeli njihove aktivnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

 • Koje su prednosti toga što Herbalife prikuplja moje lične podatke?
 • Koje podatke Sajtovi mogu da prikupljaju?
 • Kako će Herbalife prikupljati i čuvati te podatke?
 • Koliko dugo će Herbalife čuvati te podatke?
 • Koliko je Herbalife posvećeno privatnosti dece?
 • Šta su kolačići?
 • Kako se koriste kolačići na ovom sajtu i koje informacije se prikupljaju?
 • Kako mogu da onemogućim i omogućim kolačiče?
 • Koja su moja prava u pogledu mojih ličnih podataka?
 • Šta je sa bezbednošću na internetu i veb-sajtu?
 • Da li Herbalife može da izmeni ovu politiku?
 • Kako mogu da identifikujem rukovaoca mojim podacima o ličnosti u Herbalife?

 

Koje su koristi od toga što Herbalife prikuplja moje lične podatke?

Preko svojih veb-sajtova, Herbalife prikuplja podatke iz sledećih razloga:

 Radi pripreme i ispunjenja ugovora koji zaključuje sa vama, kao na primer:

 • pripremanje i zaključenje ugovora o članstvu;
 • ispunjenje ugovora o članstvu, uključujući obračunavanje vaše i zarade drugih članova, kao i održavanje i pružanje informacija o članovima mreže iznad i ispod vas (izveštaji o mreži);
 • obrada porudžbina proizvoda;
 • isporuka i povraćaj proizvoda i rešavanje reklamacija i
 • u svrhe plaćanja.

 Radi ispunjenja svojih zakonskih obaveza, kao na primer:

 • u računovodstvene svrhe i svrhe obračuna poreza;
 • povraćaj proizvoda i
 • odgovaranje na zahteve za dostavljanje informacije od strane nadležnih državnih organa i sudskih vlasti.

 U legitimne poslovne svrhe Herbalife, kao na primer:

 • pružanje naših usluga i zaštita njihovog integriteta i bezbednosti;
 • poboljšanje korisničkog iskustva na našim veb-sajtovima tako što se oni čine pristupačnijim i prilagođenijim korisniku i kreiranje relevantnog sadržaja;
 • rešavanje upita članova;
 • izvršavanje naših Uslova korišćenja, naših pravila o članstvu i naših prava i
 • pružanje informacija i onlajn reklamiranje naših proizvoda, usluga i posebnih ponuda.

Možete imati pravo da se usprotivite određenom korišćenju vaših ličnih podataka prema važećem pravu, ali u tom slučaju možda nećete moći da u potpunosti koristite pogodnosti naših proizvoda i usluga.

 Na osnovu vaše saglasnosti:

 • dobijanje namenskih usluga, kao što je primanje informacionih paketa;
 • kontaktiranje člana Herbalife radi prijema u članstvo ili radi učešća u događajima i izazovima;
 • korišćenje adrese vaše e-pošte ili broja telefona u vezi sa reklamiranjem proizvoda i usluga Herbalife i povezanih proizvoda i usluga i
 • korišćenje određenih kolačića i sličnih tehnologija, na način na koji to zakon predviđa.

Možete da povučete svoju saglasnost u svako doba tako što ćete nas obavestiti na adresu e-pošte navedenu u daljem tekstu, tako što ćete se odjaviti sa primanja reklama putem e-pošte ili SMS-a ili izmenom postavki privatnosti u vašem pretraživaču, na način naveden u daljem tekstu. Ako povučete saglasnost, možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti uživate u našim proizvodima i uslugama.

 

Koje podatke Sajtovi mogu da prikupljaju?

Mi, u društvu Herbalife, nastojimo da vam omogućimo što je moguće veću kontrolu nad vašim ličnim podacima. Uopšteno, možete da posećujete Sajtove bez da nam kažete ko ste i otkrijete bilo kakve informacije o sebi. Međutim, mi prikupljamo tehničke informacije, kao što su IP adresa i informacije o vašem pretraživaču da bismo napravili konekciju i prikazali naš veb-sajt. Na primer, možemo da prikupljamo podatke o vašem kretanju veb-sajtom ili da zabeležimo opcije koje ste odabrali. To je uobičajena standardna procedura za sve veb-sajtove na internetu. Prikupljene informacije vas ne identifikuju neposredno, ali mogu da nam budu od koristi u svrhe marketinga i radi unapređenja usluga koje nudimo.

Postoje, međutim, situacije kada informacije prikupljamo neposredno od vas, i to vaše ime, prezime i adresu, na primer kada popunjavate obrazac kojim tražite informacije o proizvodima Herbalife ili članstvu ili da biste uspostavili kontakt sa članom ili učestvovali u izazovu ili nagradnoj igri. U tim situacijama, možemo da vam pružimo dodatne informacije i izbore u vezi sa našom namerom da koristimo vaše lične podatke, ako se to zahteva. Prikupljamo takođe informacije o vašim željenim postavkama u vezi sa komunikacijom, kao na primer, da li želite da primate reklamne poruke e-pošte.

Za registrovane članove, Herbalife prikuplja informacije o proizvodima koje kupuju online i informacije koje članovi dobrovoljno otpremaju na Sajtove, kao što su njihovo učešće na sajtu (leads) i marketinški angažman.

Dodatne informacije o vama možemo da primamo iz javno dostupnih izvora i od treće strane. Ako pristupate servisima treće strane, kao što su Facebook, Google ili Twitter preko Sajtova, da biste se prijavili na Sajtove ili podelili sa drugima informacije o svom iskustvu na Sajtovima, možemo da prikupljamo informacije sa tih servisa treće strane.

Deo sadržaja ili funkcija na Sajtovima pružaju treća lica, kao što su dodatne komponente Facebook-a i Twitter-a. Ta treća lica beleže neke informacije o vašem korišćenju veb-sajta, putem kolačića i sličnih tehnologija (pogledati odeljak o kolačićima u daljem tekstu). Molimo vas da pogledate veb-sajtove tih trećih lica da biste razumeli kako oni koriste vaše podatke.

 

Kako će Herbalife prikupljati i čuvati te podatke?

Herbalife čuva vaše lične podatke u centralizovanom skladištu zajedno sa drugim informacijama koje možemo imati o vama, ako takve postoje. To nam omogućava da izbegnemo dupliranje, da bolje upravljamo našim izvorima informacija i da vam pružimo bolju uslugu. Te informacije koristimo u svrhe navedene u tekstu iznad i u skladu s vašim izborima.

 

Koliko dugo će Herbalife čuvati te podatke?

Vaše informacije možemo da čuvamo onoliko koliko je potrebno za svrhe u koje su prikupljene ili koliko to zakon dozvoljava, u zavisnosti od toga koji rok je duži. Period tokom kojeg Herbalife čuva vaše lične podatke zavisi od svrhe u koju se ti podaci koriste.

Herbalife čuva vaše podatke u bezbednom okruženju zaštićenom kombinacijom fizičkih i tehničkih mera. Ne postoji opšti javni pristup tim informacijama, izuzev za informacije koje dobrovoljno javno podelite na forumima, Sajtovima ili platformama trećih lica.

 • Da biste razumeli kako možete da izmenite i dopunite ili ažurirate informacije koje čuvamo o vama, molimo vas da pogledate pitanje u daljem tekstu, pod nazivom: „Koja su moja prava u pogledu mojih ličnih podataka?”

 

Sa kim Herbalife deli moje lične podatke?

Relevantne lične podatke će deliti sa:

 • povezanim pravnim licima i dilerima, agencijama i korisnicima licence bilo kojih od tih društava;
 • pružaocima usluga koji rade za Herbalife, na primer, društva koje nam pomažu u razvoju i obezbeđivanju našeg veb-sajta i društva koje nam pomažu da reklamiranje učinimo relevantnijim;
 • drugim društvima sa kojima Herbalife ima neposredno ili posredno dogovorene usluge u vašu korist, na primer, obrada porudžbina, isporuka paketa, administrativne funkcije e-pošte, obrada plaćanja kreditnom karticom i pružanje usluga korisničkog servisa;
 • odabranim članovima Herbalife, uključujući članove Herbalife koji su iznad vas u mreži (na primer, Izveštaji o mreži);
 • trećoj strani kada to zakon zahteva ili da bi se ispunile obaveze u vezi sa sudskim pozivima, sudskim postupcima ili arbitražama, uključujući otkrivanje podataka nezavisnim revizorima ili vladinim organima ili da bi se ispitala ili sprečila prevara i
 • ostalim licima u svrhe korporativnih transakcije, kao što su spajanje, pripajanje ili postupak likvidacije privrednog društva.

 

Gde će se čuvati vaši lični podaci?

Herbalife posluje u mnogim zemljama širom sveta. Da bismo mogli da vam ponudimo ujednačenu uslugu, gde god da se nalazite, određenim funkcijama veb-sajta upravljamo sa jedne, centralne lokacije. Ona se trenutno nalazi u SAD-u. Pored toga, članovi mreže iznad vas mogu se nalaziti u SAD-u ili drugim zemljama. Ne postoji jedan skup zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je primenjiv na Evropu, SAD i druge delove sveta. Evropski zakoni zahtevaju da Herbalife preduzme mere kako bi zaštitila vaše podatke prilikom njihovog prenosa van Evrope. Te mere obuhvataju:

 • za međunarodni prenos podataka drugim Herbalife entitetima širom sveta, Herbalife primenjuje svoj Model ugovornih klauzula;
 • za međunarodni prenos podataka pružaocima usluga, zaštitne mere zavise od datog pružaoca usluge i njegovog sedišta i obuhvataju ugovore koji sadrže odredbe o zaštiti podataka o ličnosti, kako to zakon nalaže, i
 • za međunarodni prenos podataka, ako postoji, članovima mreže koji su iznad vas, Herbalife se primenjuje odredbe ugovora o članstvu.

 

Posvećenost Herbalife privatnosti dece?

Zaštita privatnosti dece je važna. U nekim slučajevima, Herbalife može da prikuplja lične podatke od maloletnih lica. Herbalife pribavlja saglasnost roditelja ili staratelja maloletnog lica, kako nalaže važeći zakon.

 

Šta su kolačići?

Kolačić je skup informacija sastavljen samo od teksta, koji veb-sajt prebacuje u datoteku kolačića u pretraživaču na hard-disku vašeg računara tako da veb-sajt može da zapamti ko ste vi. Kolačići mogu da pomognu veb-sajtu da uredi sadržaj tako da brže može da odgovori vašim interesovanjima. Neki kolačići nam omogućavaju da ponovo kreiramo i ponovo reprodukujemo sesije korisnika na Sajtovima. Većina velikih veb-sajtova koristi kolačiće.

Kolačić će obično sadržati naziv domena sa kog potiče; „životni vek” kolačića i vrednost, obično nasumično generisani jedinstveni broj.

 

Zašto koristimo kolačiće?

Herbalife koristi različite vrste kolačića da bi ostvarile određene svrhe koje pomažu da se zaštiti, obradi i poboljša korisničko iskustvo. Neki od tih kolačića su privremeni i napuštaju vaš pretraživač kada zatvorite naš sajt. Neki od tih kolačića ostaju mnogo duže u vašem pretraživaču (koliko dugo, zavisiće od životnog veka kolačića). Treća lica takođe mogu da šalju kolačiće preko Sajtova kako bi pomogli ostvarenju svrhe. Vrste kolačića koje koristimo obuhvataju sledeće:

Kolačići učinka

Oni se koriste u sledeće svrhe:

 • da bi nam pomogli da usmeravamo saobraćaj između servera;
 • da bismo razumeli koliko brzo se funkcije učitavaju za korisnike;
 • da bismo identifikovali i rešavali probleme korisničkog iskustva i poboljšali operacije veb-sajta;
 • da bismo odgovarali na upite članova i pomogli da se obezbedi usklađenost sa pravilima članstva i
 • da bismo znali broj korisnika našeg sajta.

Kolačići željenih postavki

Oni se koriste u sledeće svrhe:

 • da bi se omogućilo da veb-sajt bude funkcionalan i personalizovan;
 • da bi se omogućilo Sajtovima da zapamte informacije koje menjaju način na koji se sajt ponaša ili izgleda;
 • da bi se podaci prenosili među stranicama i izbeglo ponovno unošenje podataka i
 • da bi vam se omogućio pristup informacijama sačuvanim u okviru sesije.

Kolačići analitike

Oni se koriste u sledeće svrhe:

 • za sastavljanje zbirke statističkih podataka koji nam omogućavaju da poboljšamo strukturu našeg veb-sajta;
 • da bi nam pomogli da bolje razumemo na koji način ljudi koriste mogućnosti veb-sajta i aplikacije i
 • da bi nam pomogli da utvrdimo koje reklame proizvoda su najrelevantnije.

Kolačići bezbednosti i potvrde identiteta

Oni se koriste u sledeće svrhe:

 • da bi se utvrdio identitet korisnika i sprečilo prevarno korišćenje akreditiva;
 • da bi se podaci korisnika zaštitili od neovlašćenih lica;
 • da bi se omogućila bezbednost korpi za kupovinu ili transakcija i
 • da bi se sprečila aktivnost koja krši naše politike.

Ciljajući i reklamni kolačići

Oni se koriste u sledeće svrhe:

 • da bi nam omogućili da sadržaj ili reklame prilagodimo vašim interesovanjima ili da bismo izbegli ponovno prikazivanje istih reklama;
 • da bi pomogli u merenju učinka marketinških kampanja i
 • da bismo imali uvid u to kako ljudi koriste naše proizvode.

Veb-monitori

Neke od naših Veb-stranica mogu da sadrže elektronske slike, poznate kao Veb-monitori (ponekad se nazivaju i providnim gif-ovima), koje nam omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili te stranice. Veb-monitori prikupljaju samo ograničene informacije koje obuhvataju broj kolačića, vreme i datum pregledanja stranice i opis stranice na kojoj se nalazi Veb-monitor. Možemo takođe da držimo Veb-monitore koje postavljaju nezavisni oglašivači. Ti Monitori se koriste samo za praćenje efikasnosti određene kampanje.

 

Kako mogu da onemogućim i omogućim kolačiče?

Objavili smo centar za željene postavke kolačića koji će vam omogućiti da prihvatite ili odbijete kolačiće na našim Sajtovima. Molimo vas da imate na umu da su neki kolačići neophodni za funkcionalnost naših Sajtova, za potrebe bezbednosti ili usklađenosti i da se ti kolačići ne mogu isključiti u centru za željene postavke. Našem centru za željene postavke kolačića možete pristupiti posećivanjem stranice našeg centra za željene postavke.

Pored toga, imate mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće izmenom postavki u vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sve interaktivne funkcije našeg sajta ako onemogućite određene kolačiće. Ako želite da budete upozoreni pre nego što kolačić bude prihvaćen na vaš hard-disk, pratite uputstva u daljem tekstu:

 • Postavke kolačića u Internet Explorer-u
 • Postavke kolačića u Firefox-u
 • Postavke kolačića u Chrome-u
 • Postavke kolačića u Safari web-u i iOS-u.

Brisanje kolačića

Svaki kolačić koji je instaliran u fascikli s kolačićima u vašem pregledaču možete lako da izbrišete. Na primer, ako koristite Microsoft Windows Explorer:

 • Otvorite Windows Explorer
 • Kliknite na dugme „Pretraga” na traci s alatkama
 • Ukucajte „kolačić” u polje za pretragu za „Fascikle i datoteke”
 • Odaberite „Moj računar” u polju „Pogledaj u”
 • Kliknite na „Pretraži sada”
 • Dva puta kliknite na pronađene fascikle
 • „Odaberite” bilo koju datoteku kolačića
 • Kliknite na dugme „Izbriši” na svojoj tastaturi

Ako ne koristite Microsoft Windows Explorer, onda odaberite „kolačiće” u funkciji „Pomoć” za informacije o tome gde možete pronaći svoju fasciklu s kolačićima.

 

Koja su moja prava u pogledu mojih ličnih podataka?

U zavisnosti od važećeg zakona, možete imati različita prava u pogledu svojih ličnih podataka, kao što su pravo na pristup, ispravku, ograničenje ili protivljenje obrađivanju vaših podataka o ličnosti (uključujući obrađivanje radi direktnog marketinga), pravo na prenošenje podataka drugom rukovaocu i pravo na njihovo brisanje. Neki od naših Sajtova vam omogućavaju da pregledate i ažurirate svoje lične podatke ili da otkažete svoje članstvo u servisu. Tamo gde ova funkcija nije dostupna i za pomoć u pogledu drugih prava u vezi s ličnim podacima, molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj kancelariji za usluge članovima Herbalife ili nam se obratite na: https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Molimo vas da imate na umu da ova prava podležu ograničenjima utvrđenim zakonom.

Ako ne želite da primate reklame putem e-pošte ili SMS-a, imaćete priliku da se odjavite u porukama koje primite.

Ako imate dodatnih pitanja o ovoj politici i našim aktivnostima u ovoj oblasti ili imate pritužbe na korišćenje vaših ličnih podataka od strane Herbalife, molimo vas da nam se obratite na:

Data Protection Officer [Službenik za zaštitu podataka] – EMEA
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

Ukoliko ste korisnik ili član iz Evropske Unije, ako imate pitanja u vezi s prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka od strane Herbalife, a koje Herbalife nije u mogućnosti da reši, imate pravo na podnošenje pritužbe nadležnom Nadzornom organu prema nacionalnom zakonodavstvu.

 

Šta je sa bezbednošću na internetu i Sajtu?

Internet nije bezbedan sistem i trebalo bi da uvek da budete oprezni s informacijama koje otkrivate na mreži. Lične informacije koje prikupljaju Herbalife veb-sajtovi čuvaju se u bezbednim operativnim okruženjima koja nisu dostupna javnosti. Kada je to neophodno, lični podaci se kodiraju pre izvršenja transakcije, uz pomoć odgovarajuće bezbednosne tehnologije.

 

Da li Herbalife može da izmeni ovu politiku veb-sajta?

Zakoni, smernice i sudska praksa o zaštiti podataka o ličnosti se stalno menjaju. Stoga Herbalife zadržava pravo da izmeni i dopuni ovu politiku s vremena na vreme. Preporučujemo vam da povremeno posetite naš veb-sajt da biste bili upoznati s najnovijom verzijom naše politike.

Kako mogu da identifikujem rukovaoca mojim podacima u Herbalife?

Možete da utvrdite koji Herbalife entitet je rukovalac vašim podacima o ličnosti uz pomoć tabele u daljem tekstu, na osnovu zemlje vašeg prebivališta.

 

Jermenija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Austrija

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany

Azerbejdžan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Belorusija

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

Belgija

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bosna

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Hrvatska („Herbalife Croatia”)

Bugarska

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska”)

Hrvatska

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Hrvatska („Herbalife Croatia”)

Kipar

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece („Herbalife Greece”)

Češka Republika

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic („Herbalife Czech”)

Danska

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6 1103 København K

Estonija

LLC „Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. („Herbalife”)

Finska

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francuska Polinezija

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Gruzija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Nemačka

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Gana

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Grčka

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Mađarska

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building „B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irska

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Izrael

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Italija

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Kazahstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Kirgistan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. („Herbalife”)

Letonija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Liban

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece („Herbalife Greece”)

Litvanija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Makedonija

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Hrvatska („Herbalife Croatia”), zastupano putem MST Interneshnel d.o.o.e.l, Blvd. Ilinden 103, lokal 1, 1 000 Skoplje, Severna Makedonija

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Moldavija

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre „Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Mongolija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Holandija

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norveška

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poljska

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Portugalija

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL

Rumunija

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Rusija

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia”)

Srbija

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Hrvatska („Herbalife Croatia”), zastupano putem MST International d.o.o., Milutina Milankovića 11 B, 11 070 Novi Beograd, Srbija

Slovačka Republika

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic („Herbalife Slovakia”)

Slovenija

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Hrvatska („Herbalife Croatia”)

Južna Afrika (uključujući Bocvanu, Lesoto, Namibiju i Svazilend)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Španija

Herbalife International de España S.A. C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Švedska

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Švajcarska

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Turska

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.,
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir,
34752, İstanbul/Türkiye

Ukrajina

Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine

Ujedinjeno Kraljevstvo

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road,
Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Ujedinjeno Kraljevstvo

Zambija

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

sr-RS | 28.3.2023. 02.16.46 | zus2pwssb000004 | MyHL | 28.3.2023. 11.16.46 | 1.23.0214.04