Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Prosimo, da te pogoje preberete pozorno, saj vsebujejo pomembne informacije o vaših pravicah in obveznostih. Te pogoje si lahko tudi natisnete, in sicer s klikom na gumb za tiskanje v svojem brskalniku.

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje, preden začnete uporabljati spletno mesto, ki ga upravlja Herbalife (U. K.) Limited ("Herbalife", "naše" ali "mi") (registrska številka podjetja: 1710199, ID za DDV: GB 669 133 612).

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje, preden začnete uporabljati spletno mesto, ki ga upravlja Herbalife (U. K.) Limited ("Herbalife", "naše" ali "mi") (registrska številka podjetja: 1710199, ID za DDV: GB 669 133 612).

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje, preden začnete uporabljati spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta, vključno z vsemi spletnimi stranmi in vsemi informacijami, podatki, besedili, programsko opremo, slikami, zvoki ali drugimi gradivi (imenovano s skupnim izrazom: vsebina), ki jih vsebuje to spletno mesto, oziroma uporabo ali nakupom katerih koli drugih izdelkov ali ponudbe (kot je opredeljeno spodaj), se strinjate, da vas pravno zavezujejo ti pogoji uporabe, vaša uporaba pa temelji na stalni skladnosti s temi pogoji uporabe.

Če ne sprejemate teh pogojev uporabe, ne uporabljajte spletnega mesta niti ne opravite spletnih nakupov.

Obseg
Intelektualna lastnina
Prilagoditve
Dostop
Upravičenost
Herbalifova garancija za stranke
Vaše informacije in vaša zasebnost
Vedenje uporabnikov
Uporaba e-naslovov v okviru spletnega mesta
Pričevanja
Povezave
Napake
Narava transakcij
Vaš preklic naročila
Naš preklic naročila
Cena
Dostava izdelkov
Poprodajna pomoč
Popust
Plačilo
Volumenski mesec
Izjava o odklonitvi jamstva, omejitvi odgovornosti
Odškodnina
Prekinitev, prilagoditev
Ničnost in veljavna zakonodaja

1 OBSEG

1.1 To spletno mesto je namenjeno uporabi distributerjev v povezavi s poslovno priložnostjo Herbalife (kot je opisano na spletnem naslovu http://www.herbalifemail.com/temp/pdf/20100331_bus_presbook_col_en.pdf, vključno s Herbalifovo dobavo izdelkov distributerjem (imenovano s skupnim izrazom v nadaljevanju: ponudba). Spletno mesto ponuja tudi informacije o tem, kako postati distributer. Če niste zadovoljni s spletnim mestom ali katero koli drugo ponudbo, kot svoj in izključni ukrep nehajte uporabljati spletno mesto ali druge ponudbe, razen če je drugače navedeno v teh pogojih uporabe.

1.2 Dobava izdelkov je omejena na naročila, ki se pošljejo v Združenem kraljestvu. Herbalife ne prevzema odgovornosti, v obsegu, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, za kakršne koli stroške, izgube ali poškodbe, ki so posledica nakupa izdelkov ali so v zvezi s tem nakupom, če so ti izdelki poslani ven iz Združenega kraljestva.

1.3 Uporaba spletnega mesta predpostavlja veljavno pogodbeno razmerje med vami in Herbalifom. Ti pogoji uporabe ne nadomeščajo katerega koli pogodbenega razmerja med vami in Herbalifom, ampak veljajo le za spletni nakup izdelkov in uporabo spletnega mesta.

2 INTELEKTUALNA LASTNINA

2.1 Lastništvo in omejitev uporabe Vsebina spletnega mesta je zaščitena z mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine. Te pravice so v lasti družb Herbalife International Inc in Herbalife Europe Limited (njunih odvisnih družb ali drugih neodvisnih dajalcev licenc). Gradiv s spletnega mesta ali drugih ponudb na noben način ne smete kopirati, reproducirati, na novo objaviti, naložiti na strežnik, poslati po pošti, posredovati ali distribuirati brez predhodnega pisnega soglasja. Gradiv, ki jih vsebuje spletno mesto, ali drugih ponudb ne smete spreminjati, niti ne smete kakršnih koli gradiv uporabljati za kateri koli drugi namen. Strinjate se, da ne zahtevate kakršnih koli lastniških pravic za katero koli intelektualno lastnino v okviru uporabe spletnega mesta ali drugih ponudb. Dodeljujemo vam omejeno, neekskluzivno, neprenosno in neprenosljivo pravico za uporabo vsebine spletnega mesta izključno za namene uporabe spletnega mesta ali drugih ponudb. Skladno s to pravico ne smete narediti začasne ali stalne kopije spletnega mesta ali druge ponudbe oziroma katere koli vsebine na kateri koli medij oziroma za kakršne koli namene. Na vas ne prenašamo pravic za kakršno koli vsebino. Za vso vsebino si pridržujemo vse pravice, lastništvo in udeležbo v vseh vsebinah. Ne smete prodajati, znova prodati, povratno prevajati, izvajati obratnega inženirstva, povratno zbirati ali kako drugače prevesti katerega koli dela programske opreme spletnega mesta ali drugih ponudb v berljivi obliki (razen v omejenem obsegu, če sploh, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja). Nobenega dela spletnega mesta ali drugih ponudb ne smete prenesti na katero koli drugo osebo. Herbalife, naš logotip in nazivi izdelkov, ki jih proizvede, trži, prodaja oziroma distribuira podjetje, so blagovne znamke in/ali storitvene znamke družbe Herbalife International of America, Inc ali njenih odvisnih družb. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki se uporabljajo na spletnem mestu ali v drugih ponudbah, so blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipi njihovih lastnikov. Vsakršna komercialna uporaba oziroma izkoriščanje tega spletnega mesta oziroma njegove vsebine sta strogo prepovedana. V primeru kršitev katerega koli izmed teh pogojev uporabe se zgoraj navedena pravica samodejno prekliče, vi pa morate nemudoma uničiti vse prenesene ali natisnjene izvlečke s spletnega mesta.

2.2 Predložitev vsebine Če nam predložite kakršno koli vsebino, nam za objavo te vsebine dovolite neizključno, nepreklicno, brezplačno pravico, veljavno za objavo po vsem svetu. Na spletnem mestu lahko objavite samo vsebino, za katero ste pridobili ustrezne avtorske in druge pravice za objavo take vsebine, in nam dovolite objavo take vsebine brez omejitev. Strinjate se, da vse zamisli, predlogi ali pričevanja, ki nam jih predložite, ne kršijo pravic tretjih oseb in niso v nasprotju s temi pravicami, vključno z zasebnostjo, javnostjo ter intelektualnimi in lastninskimi pravicami, kot so avtorske pravice ali pravice iz blagovne znamke, ter da nas odvežete odgovornosti in nas na zahtevo polno in učinkovito odvežete odgovornosti za vsakršne ukrepe, zahtevke, izgube, odgovornosti, postopke, škodo, stroške, izdatke, izgubo posla, izgubo dobička, prekinitev posla in drugo gmotno ali posledično izgubo (vključno s pravnimi stroški in izdatki), ki je nastala zaradi nas in izhaja neposredno ali posredno iz objave vsebine, ki ste nam jo predložili. "

3 SPREMEMBE SPLETNEGA MESTA

Pridržujemo si pravico, da kadar koli po svoji presoji izboljšamo, dopolnimo, spremenimo, začasno ustavimo ali ukinemo spletno mesto (vključno z vašim dostopom do njega), vsebino ali druge ponudbe oziroma kateri koli del spletnega mesta ali drugih ponudb. Razen če je izrecno navedeno drugače, za vse izboljšave, dopolnitve ali spremembe spletnega mesta, vsebine ali drugih ponudb veljajo ti pogoji uporabe. Ne sprejemamo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno izgubo ali škodo zaradi katere koli izboljšave, dopolnitve, spremembe, začasne ustavitve ali ukinitve spletnega mesta ali drugih ponudb oziroma našega preklica vašega dostopa do spletnega mesta ali drugih ponudb.

4 SPREMEMBE TEH POGOJEV UPORABE

Pridružujemo si pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje uporabe. Vse spremembe teh pogojev uporabe bodo začele veljati takoj po objavi obvestila, ki vam je lahko poslano po elektronski pošti ali je prikazano na spletnem mestu (v nadaljevanju: obvestilo). Vaša uporaba spletnega mesta ali drugih ponudb po tem obvestilu se šteje za sprejetje teh sprememb. Te pogoje uporabe pregledujte redno, da boste povsem seznanjeni z najnovejšo različico teh.

5 DOSTOP

Za uporabo spletnega mesta morate pridobiti dostop do svetovnega spleta in plačati vse pristojbine za storitve, povezane s tem dostopom. Poleg tega si morate zagotoviti vso opremo, potrebno za vaš dostop do svetovnega spleta. Sami ste in tudi ostanete izključno odgovorni za nakup, priklop, namestitev, naložitev, delovanje in vzdrževanje kakršne koli strojne opreme, programske opreme, telefonskih storitev (po kabelski ali drugi povezavi) ter storitve dostopa do svetovnega spleta za svoj osebni računalnik in vse s tem povezane stroške. Sami ste izključno odgovorni za zaščito strojne in programske opreme pred računalniškimi virusi ter druge povezane težave, preden to opremo uporabite. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli napake ali okvare, ki se nanašajo na napake ali okvare vaše strojne opreme ali programske opreme, niti za kakršno koli škodo, nastalo zaradi vaše nezmožnosti za dostop do spletnega mesta. Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je spletno mesto na voljo 24 ur na dan, ne moremo zagotavljati, da bo spletno mesto delovalo stalno oziroma brez prekinitev ali brez napak in ne prevzemamo odgovornosti, če spletno mesto iz kakršnega koli razloga ni na voljo v vsakem trenutku ali v katerem koli obdobju. Ne smete poskušati vplivati na pravilno delovanje spletnega mesta in predvsem ne smete poskušati izogibati se zaščiti, spreminjati, vdirati ali kakor koli onemogočiti varnostni računalniški sistem, strežnik, spletno mesto, usmerjevalnik ali katero koli drugo napravo, povezano s spletom.

6 UPRAVIČENOST

Za nakup izdelkov ali sodelovanje v poslovni priložnosti Herbalife morate biti starejši od 18 let, poleg tega izražate in zagotavljate, da ste stari vsaj 18 let. Izdelkov in poslovne priložnosti Herbalife ni mogoče ponuditi, odpremiti ali prodati v katero koli državo zunaj Združenega kraljestva. Če niso upravičeni do nakupa izdelkov ali sodelovanja v poslovni priložnosti Herbalife, se, prosimo, odjavite in takoj zapustite spletno mesto.

7 HERBALIFOVA GARANCIJA ZA STRANKE

Herbalife zagotavlja kakovost vsakega izdelka, na katerem je navedeno ime Herbalife, in potrjuje, da izdelki, ki so proizvedeni zanj, ustrezajo visokim standardom svežine in čistosti za namene uporabe strank. Prepričani smo, da bodo naše stranke povsem zadovoljne z našimi izdelki. Vendar, če drobnoprodajna stranka iz katerega koli razloga ni povsem zadovoljna s katerim koli izdelkom, kupljenim od distributerja, lahko od distributerja zahteva vračilo denarja, in sicer v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je izdelek prejela. Stranki se svetuje, da izdelek ali neuporabljeni del izdelka vrne distributerju, od kogar je kupila izdelek. Distributer mora stranki ponuditi dobropis za celotni znesek za nakup drugih izdelkov ali vračilo celotnega vplačanega zneska. To garancijo omejujejo le pogoji nekaterih posebnih jamstev, ki so priložena nekaterim izdelkom oziroma so pakirana skupaj z izdelki in ne veljajo za kateri koli izdelek, ki je bi namerno poškodovan ali nepravilno uporabljen. Ta garancija velja poleg zakonsko določenih pravic za stranko v okviru Sale of Goods Act 1979 (Zakona o prodaji blaga iz leta 1979).

8 VAŠI PODATKI IN VAŠA ZASEBNOST

Če spletnemu mestu predložite podatke, se strinjate, da zagotovite točne, veljavne in popolne podatke o sebi, kjer je to potrebno, se strinjate, da boste ustrezno ohranjali in posodabljali te informacije. Našo uporabo osebnih podatkov, ki jih ste jih predložili v okviru spletnega mesta, urejajo pogoji naše politike zasebnosti. Morebitne spremembe politike zasebnosti bodo začele veljati takoj po obvestilu. Vaša uporaba spletnega mesta ali drugih ponudb po tem obvestilu se šteje za sprejetje teh sprememb. To politiko zasebnosti pregledujte redno, da boste povsem seznanjeni z njeno najnovejšo različico.

9 VEDENJE UPORABNIKOV

Sami ste odgovorni za vso vsebino, ki nam jo predložite. Spletnega mesta ali drugih ponudb oziroma katerih koli informacij, ki ste jih pridobili prek spletnega mesta ali drugih ponudb, ne smete uporabiti za:
9.1 oviranje drugih uporabnikov pri uporabi spletnega mesta ali drugih ponudb,
9.2 kakršne koli nezakonite ali goljufive dejavnosti, vključno - brez omejitev - z objavljanjem ali prenosom kakršnih koli žaljivih, obrekljivih, hujskaških ali opolzkih gradiv,
9.3 namerno nagovarjanje mladostnikov ali kakršno koli povzročanje škode mladoletnikom,
9.4 svoje netočno predstavljanje ali kakršne koli morebitne povezanosti,
9.5 spreminjanje, prilaganje, dodelitev pravice drugim, prevajanje, prodajo, obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali povratno zbiranje katerega koli dela spletnega mesta ali drugih ponudb,
9.6 spreminjanje ali odstranjevanje katerih koli navedb glede avtorske pravice, blagovne znamke ali drugih lastninskih pravic,
9.7 zasnovo, zrcalno kopiranje ali ustvarjanje globoke povezave katerega koli dela spletnega mesta ali drugih ponudb brez našega predhodnega pisnega dovoljenja,
9.8 povezavo na katero koli stran v okviru spletnega mesta ali drugih ponudb iz katerega koli drugega spletnega mesta ali spletne strani, ki zatrjujejo zdravilne učinke ali učinke izboljšanja zdravja katere koli snovi, ne glede na to, ali mi proizvajamo, tržimo, prodajamo ali distribuiramo to snov ali ne, ali
9.9 uvajanje virusov, trojanskih konjev, črvov ali drugega zlonamernega ali tehnološko škodljivega gradiva.

10 UPORABA E-NASLOVOV V OKVIRU SPLETNEGA MESTA

10.1 Če uporabljate e-poštni naslov, pridobljen v okviru spletnega mesta ali drugih ponudb, se strinjate, da ne boste nobeni fizični ali pravni osebi poslali: (a) kakršne koli nezakonite, goljufive, grozilne, žaljive, obrekljive, vulgarne, opolzke, škodljive, vznemirjujoče, nerazumljive vsebine, vsebine, ki posega v zasebnost druge osebe, sovražne vsebine oziroma vsebine, ki je rasistično, etnično ali kako drugače sporna, ali spada v okvir izjave o zaupnosti, ali krši naše pravice intelektualne lastnine ali druge pravice oziroma pravice katere koli tretje osebe;
(b) kakršne koli informacije o našem podjetju, ki ni namenjena javnosti;
(c) kakršne koli poslovne skrivnosti ali
(d) kakršne koli računalniške kode, datoteke ali programa (na primer računalniškega virusa), narejenega z namenom motenja, uničenja ali oviranja varnosti oziroma omejevanja polnega delovanja katere koli naprave.

10.2 Pošiljanje neželene pošte je strogo prepovedano. Neželena pošta je za ta namen opredeljena kot pošiljanje neželene pošte kateri koli fizični ali pravni osebi, novičarskim skupinam, forumom, po e-poštnih seznamih ali drugim skupinam, razen če je bilo pridobljeno predhodno soglasje prejemnika e-sporočila, ki je izrecno dovolil pošiljanje e-sporočil oziroma je bilo poslovno ali osebno razmerje vzpostavljeno s prejemnikom e-sporočila. ČE VAM KDOR KOLI, KI PRODAJA ALI PREDSTAVLJA IZDELKE HERBALIFE ALI POSLOVNO PRILOŽNOST, POŠILJA NEŽELENO POŠTO, NAS O TEM TAKOJ OBVESTITE, DA BOMO LAHKO USTREZNO UKREPALI.

10.3 Prepovedano je uporabljate netočne glave e-sporočil ali ponarejati oziroma spreminjati izvirno e-sporočilo v povezavi s Herbalifom in/ali njegovimi izdelki in storitvami.

10.4 Ravnati morate skladno z veljavno lokalno zakonodajo in predpisi v zvezi z varstvom podatkov in pošiljanjem promocijskih materialov. Poleg tega, če fizična ali pravna oseba izrazi, da ne želi prejemati e-sporočil, se strinjate, da ji ne boste pošiljali e-pošte. Če se oseba najprej strinja za prejemanje e-pošte, pozneje pa izrazi željo, da se e-pošta ne pošilja več, morate spoštovati to zahtevo.

10.5 Herbalife prepoveduje sodelovanje v kateri koli od navedenih dejavnosti z uporabo storitve drugega ponudnika, pošiljatelja e-sporočil ali kako drugače.

11 PRIČEVANJA

Ljudje, ki povedo svoje mnenje o izdelkih ali poslovni priložnosti za naše spletno mesto ali druge ponudbe, izražajo dejanske izkušnje vsakega posameznika, to so le zgodbe in so lahko netipične. Mnenja ali stališča ne izražajo nujno stališč Herbalifa.

12 RAZPOLOŽLJIVOST SPLETNIH GRADIV

Potrudili smo se po najboljših močeh, da bi zagotovili, da naše spletno mesto ustreza zakonodaji Združenega kraljestva. Vendar pa ne zagotavljamo, da so gradiva na spletnem mestu ustrezna ali na voljo za uporabo zunaj Združenega kraljestva. Tisti, ki obiščejo spletno mesto z drugih lokacij, to počnejo na lastno pobudo in so odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni. Če sta uporaba spletnega mesta in/ali ogledovanje tega, ali uporaba katerega koli gradiva ali vsebine na spletnem mestu oziroma storitve ali izdelka, ki je na voljo v okviru spletnega mesta, v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki velja za vas, ali jo krši, ne smete ogledovati ali uporabljati tega spletnega mesta in ga morate takoj zapustiti.

13 POVEZAVE

Lahko navedemo povezave do drugih neodvisnih spletnih strani ali virov. Naše navajanje teh povezav ne pomeni strinjanja z vsemi informacijami, izdelki ali storitvami, ki so na voljo na taki povezavi. Ker nimamo nobenega nadzora nad drugimi neodvisnimi spletnimi stranmi ali viri, ne sprejemamo odgovornosti za nobeno vsebino ali vaše zanašanje na kakršno koli vsebino, najdeno v okviru drugih neodvisnih spletnih strani ali virov. Z morebitnimi pomisleki glede katere koli zunanje povezave se obrnite na skrbnika zadevnega spletnega mesta ali spletnega upravljavca.

14 VARNOST

Sami ste izključno odgovorni v vseh vidikih za vsakršno uporabo in varovanje zaupnosti katerega koli uporabniškega imena, potrditev e-naslova in gesla, ki vam je bilo dano ali ste ga sami izbrali za uporabo v okviru tega spletnega mesta. Teh podatkov ne smete posredovati ali deliti z drugimi osebami. O kakršni koli nepooblaščeni uporabi teh podatkov ali kateri koli drugi kršitvi varnosti v zvezi s spletnim mestom, za katero izveste, morate takoj obvestiti Herbalife.

15 NAPAKE

Čeprav se trudimo, da so podatki na spletnem mestu in drugih ponudb točni, ne moremo jamčiti točnosti in popolnosti spletnega mesta, njegove vsebine ali drugih ponudb. Spletno mesto lahko vsebuje tiskarske napake ali druge netočnosti ali zastarele podatke. Ne sprejemamo nobene obveznosti za posodobitev takšnih gradiv. Če menite, da ste na spletnem mestu ali pri drugih ponudbah našli napako, nam to sporočite na številko 0845 056 0606 ali +44 (0) 1895 819000 (od ponedeljka do petka 9.00–17.30 v Združenem kraljestvu) in vključite, če je to mogoče, opis napake, njeno URL-lokacijo in vaše kontaktne podatke. Vaše mnenje bomo upoštevali po svojih najboljših močeh.

16 NARAVA TRANSAKCIJ

16.1 Transakcije v okviru tega spletnega mesta naj bi potekale med Herbalifom in distributerji, pri tem pa so obravnavane kot poslovne transakcije.
16.2 Vse pravice v skladu s Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (uredbi o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo) so v največjem možnem obsegu, kot to dovoljuje zakonodaja, izključene. To vključuje pravico do odstopa od pogodbe in vračila.
16.3 V največjem obsegu, kot to dovoljuje zakonodaja, in s pridržkom preizkusa primernosti ne velja noben izraz, da je kateri koli izdelek primeren za določen namen.

17 VAŠ PREKLIC NAROČILA

17.1 Če zaradi naše napake prejmete izdelke, ki so različni od tistih, ki ste jih naročili, imate pravico do preklica naročila ali zahtevati popravek v skladu z določbo 17.2 spodaj. V takem primeru in če je bila pomota posledica napake na naši strani, prevzemamo odgovornost za stroške vračila izdelkov, ki se nam pošljejo.
17.2 Če izdelki, ki smo jih dobavili, ne ustrezajo naročenim, so poškodovani, z napako, ali je dobavljena nepravilna količina izdelkov, ne prevzemamo odgovornosti do vas, razen če nas v 10 delovnih dneh od dobave zadevnih izdelkov na naš naslov pisno obvestite o težavi.
17.3 Če nas obvestite o kateri koli zadevi skladno z določbo 17.2 zgoraj, bo naša edina obveznost po vaši izbiri: (a) dopolnitev kakršne koli pomanjkljivosti ali nedostave, (b) nadomestitev ali zamenjava katerih koli poškodovanih izdelkov oziroma izdelkov z napako ali (c) vračilo vplačanega zneska za zadevne izdelke, na način, kot ga izberemo.
17.4 Ne prevzemamo odgovornosti do vas za kakršno koli posredno ali posledično izgubo, škodo, stroške ali izgubo dobička, poslovnih priložnosti, kvalifikacij ali dobrega imena, ki so kakor koli posledica napak ali kakršnih koli dogodkov, navedenih v določbah 17.1 in 17.2 zgoraj, tudi ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za izplačilo denarja za odškodnino, razen sredstev, navedenih v določbi 17.3 zgoraj."

18 NAŠ PREKLIC NAROČILA

18.1 Pridržujemo si pravico za preklic naročila, če: (a) nimamo dovolj zalog za dobavo izdelkov, ki ste jih naročili, (b) ne dobavljamo v vaš kraj ali (c) če Herbalife zaradi vašega statusa distributerja ne more obdelati naročila.
18.2 Čeprav se trudimo zagotoviti, da so cene, navedene na spletnem mestu, točne, si tudi pridržujemo pravico do preklica naročila, če je za enega ali več izdelkov, ki ste jih naročili, navedena netočna cena, in sicer zaradi tiskarske napake ali napake podatkov o cenah. 18.3 V primeru našega preklica vašega naročila vas bomo o tem obvestili po e-pošti in vam na vaš račun v 30 dneh od vašega naročila vrnili znesek, za katerega smo bremenili vašo kreditno kartico. 18.4 Nismo zavezani ponuditi kakršnega koli dodatnega nadomestila za razočaranje in/ali kakršno koli posledično izgubo, škodo ali stroške (vključno z izgubo dobička, poslovne priložnosti, kvalifikacij ali dobrega imena), ki so posledica našega preklica iz katerega koli razloga iz določbe 18.1. 18.5 Če se preklic naročila navezuje na katerega koli od dejavnikov iz določb 17.1 in 18.1, se tak preklic naročila šteje kot razlog za to, da se nadomestno naročilo šteje za tisti volumenski mesec, v katerem je bilo oddano zadevno preklicano naročilo.

19 CENA

19.1 Cene, ki veljajo za izdelke, so navedene na spletnem mestu, zraven vsakega izdelka. Cene ne vključujejo DDV. 19.2 Ob končanju nakupa vam bo na voljo izpisek z navedenimi izdelki in skupnim zneskom vašega nakupa. Ta vključuje pakiranje in obdelavo, stroške pošiljanja/prevzema in DDV. 19.3 Z oddajo naročila izrecno sprejemate skupni znesek, ki velja za naročilo, in te pogoje uporabe.

20 DOSTAVA IZDELKOV

20.1 Izdelke, ki ste jih naročili, bomo dostavili na naslov, ki ste ga navedli ob oddaji naročila.
20.2 Dostava bo izvedena takoj, ko bo mogoče, po oddaji vašega naročila oziroma najpozneje v 30 dneh po naši potrditvi naročila.
20.3 Po dostavi izdelkov postanete vi lastnik izdelkov in jih obdržite na svojo odgovornost, mi ne prevzemamo odgovornosti za njihovo izgubo ali uničenje.
20.4 Pošiljanje bo izvedeno skladno z vašimi navodili. Če navodila niso točna ali si premislite po tem, ko ste oddali naročilo, bodo zaračunani dodatni stroški. To ne bo vplivalo na prenos odgovornosti na vas.
20.5 Če dostava na nekatera področja ni mogoča, vas lahko zaprosimo za nadomestne informacije za dostavo. Pridržujemo si pravico za preklic naročila, kot je navedeno v določbi 18.1(b).
20.6 Če je dostava v Združenem kraljestvu in so za destinacijo dostave izbrani Kanalski otoki, si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo ustrezni DDV, če je dostava izvedena v Združeno kraljestvo. Naročila za Kanalske otoke so obračunana z 0-odstotnim DDV, zato mora biti obračunan ustrezni DDV, če se naročeno dostavi na celinski del Združenega kraljestva, za dostavo pa je bila izbrana napačna regija.

21 POPRODAJNA POMOČ

21.1 S kakršnimi koli težavami v zvezi s svojim naročilom se obrnite na službo za distributerske storitve na telefonski številki 0845 056 0606 (od ponedeljka do petka 9.00–17.30) ali na e-naslov aftersalesuk&ir@herbalife.com.
21.2 S kakršnimi koli težavami v zvezi z uporabo spletnega mesta se obrnite na spletnega administratorja na e-naslovu: Webadministrator@herbalife.com.
21.3 Lahko pa obiščete stran Stik z nami in poiščete druge možnosti za vzpostavitev stika z nami.

22 POPUST

22.1 Če ste dosegli raven Supervisor, bo 50-odstotni popust samodejno veljal za vaše naročilo.
22.2 Če menite, da ste upravičeni do 50-odstotnega popusta, ta pa vam ni obračunan samodejno, se obrnite na službo za distributerske storitve na e-naslovu druk@herbalife.com ali po telefonski številki 0845 056 0606 (od ponedeljka do petka 9.00–17.30).
22.3 Kot distributer ste upravičeni do od 25- do 42-odstotnega popusta. Sami pa morate ob oddaji naročila navesti pravilni popust. Za pojasnilo o popustih si preberite stran 28 seznama izdelkov ter ustrezni del Prodajnega in marketinškega načrta v svojem vodniku, ki je del knjižice o mednarodni poslovni priložnosti, prejete v okviru mednarodnega poslovnega paketa, ko ste se včlanili.
22.4 Če ugotovite, da smo vam obračunali napačni popust, ali vas obvestimo, da smo vam obračunali napačni obračun, nam morate takoj vrniti znesek napačno obračunanih popustov.

23 PLAČILO

23.1 Plačila za izdelke se lahko izvedejo le s kreditno ali debetno kartico.
23.2 Ko je plačilo obdelano, boste v vednost prejeli e-sporočilo, v katerem so navedeni začasna številka spletnega naročila, plačilo in podrobnosti dostave.
23.3 Na svoj e-naslov boste prejeli še podrobnosti naročila po končani obdelavi, vključno z dejansko Herbalifovo številko naročila. Tedaj se zbrane volumenske točke vašega naročila pokažejo tudi na vašem računu.
23.4 Če je v času oddaje naročila zapadlo plačilo letne pristojbine za obdelavo, bo ta ustrezno obračunana pri vašem naročilu.

24 VOLUMENSKI MESEC

24.1 Upoštevajo se veljavna pravila za konec meseca.
24.2 Mesec naročila se šteje od trenutka končanega nakupa.
24.3 V primerih, ko gre za konec meseca (End of Month, EOM), morajo biti naročila oddana in v celoti plačana do polnoči zadevnega datuma, ki velja za EOM.

25 IZJAVA O ODKLONITVI JAMSTVA, OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Z uporabo tega spletnega mesta ali drugih ponudb se izrecno strinjate, da: 25.1 so spletno mesto in druge ponudbe dostopni, ""kot so"" in ""kot so na voljo"". V obsegu, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, vam omogočamo dostop do spletnega mesta, pri tem pa odklanjamo vsa jamstva, zastopanja in druge kakršne koli pogoje, ne glede na to, ali so izrecni ali implicitni, vključno z, a ne omejeno nanje, implicitnimi jamstvi, drugimi pogoji o primernosti za prodajo, ustreznostjo za določen namen in odsotnostjo kršitve ter drugih pogojev, ki bi brez teh pogojev uporabe bi lahko učinkovali v zvezi s spletnim mestom, razen če je izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, v poglavju Herbalifova garancija za stranke.
25.2 Ne zagotavljamo, da:
(a) spletno mesto ali ponudbe ustrezajo vašim zahtevam,
(b) so spletno mesto ali druge ponudbe povsem brez motenj, pravočasni, varni ali brez napak,
(c) so rezultati, ki se pridobijo ob uporabi spletnega mesta ali drugih ponudb, točni oziroma zanesljivi ali
(d) bodo napake na spletnem mestu ali drugih ponudb odpravljene.

25.3 Vaša uporaba tega spletnega mesta ali drugih ponudb je izključno na vašo odgovornost. Pomembne osebne, medicinske, pravne ali finančne odločitve naj ne bi temeljile na nasvetih, izjavah ali mnenjih. O svojem stanju se posvetujte s strokovnjakom, da pridobite nasvet, primeren prav za vas. Mi in naši zadevni partnerji, uradniki, člani, zaposleni in svetovalci ne sprejemamo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, niti za izgubo dohodka, dobička, posla, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov, povzročenih kateri koli osebi zaradi zanašanja na izjavo ali opustitev spletnega mesta. Sami ste izključno odgovorni za kakršno koli škodo, povzročeno vam ali kateri koli tretji osebi neposredno ali posredno zaradi katerega koli gradiva, ki ste ga prenesli ali pridobili v okviru spletnega mesta ali drugih ponudb. Mi ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki se nanaša na viruse ali druga škodljiva gradiva.

25.4 Ne zastopamo niti ne dajemo jamstev v zvezi s spletnimi mesti distributerjev, vključno z jamstvi o primernosti za prodajo ali ustreznostjo za določen namen. Ne zanašajte se na kakršna koli zastopanja ali jamstva, navedena na katerem koli spletnem mestu distributerjev.

25.5 Herbalife mora vsakršno dodatno jamstvo potrditi pisno. Strinjate se, da mi, naši uradniki, direktorji, člani, zaposleni, zastopniki, oblikovalci, predstavniki, distributerji ali naši dobavitelji nismo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno izgubo ali škodo zaradi izgube dobička, prihodka, pričakovanih prihrankov, dobrega imena in podatkov, tudi če smo bili opozorjeni, da so takšne izgube mogoče, kar je lahko posledica: (a) vaše nezmožnosti za dostop do prijavnih podatkov v katerem koli času,
(b) vašega sodelovanja v vlogi distributerja,
(c) vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali vašega nakupovanja oziroma uporabe drugih ponudb,
(d) neodobrenega dostopa do ali spreminjanja vaših prenosov ali podatkov ali
(e) dejanj katere koli tretje osebe v zvezi s spletnim mestom ali drugimi ponudbami.

25.6 Odpovedujete se vsem morebitnim zahtevkom v zvezi z zadevo v določbi 25.5, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, oškodovanju ali drugih razlogih, tudi če smo bili opozorjeni o možnosti take škode. Nič v teh pogojih uporabe ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za: (a) smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti (kot je to opredeljeno z Unfair Contract Terms Act 1977 (zakonom o nepoštenih pogodbenih pogojih iz leta 1977) ali
(b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje ali
(c) kakršno koli odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

26 ODŠKODNINA

26.1 Strinjate se, da boste nas, naše uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike, oblikovalce, distributerje in predstavnike odvezali odgovornosti, varovali in za navedene prevzeli obveznosti na zahtevo v zvezi s kakršnimi koli morebitnimi zahtevki, škodo, izgubami, stroški (vključno z zmernimi honorarji odvetnikov) ali drugimi izdatki, ki izhajajo neposredno ali posredno iz ali so kakor koli povezani z/s:

(a) vašimi dejanji ali opustitvijo dejanj v zvezi s spletnim mestom ali drugimi ponudbami,
(b) dejanji ali opustitvijo dejanj katere koli osebe v zvezi s spletnim mestom ali drugimi ponudbami, ki uporablja vaš račun,
(c) vašim nakupom ali uporabo spletnega mesta ali drugih ponudb in nakupa ali uporabe spletnega mesta ali drugih ponudb, ki ju izvede katera koli oseba, ki uporablja vaš račun, (d) kršitvijo katere koli določbe teh pogojev uporabe,
(e) kakršno koli trditvijo, da katera koli gradiva, ki so nam predložena, prenesena nam ali v okviru spletnega mesta ali drugih ponudb, kršijo ali so kakor koli v nasprotju z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo ali drugimi pravicami intelektualne lastnine oziroma drugimi pravicami katere koli tretje osebe in/ali
(f) kršenjem pravic katere koli strani, vključno – brez omejitev – z vsemi zahtevki glede obrekovanja, razžalitve, kršenja pravic do neobjave, motenja posesti ali kršenja intelektualne lastnine oziroma drugih lastninskih pravic.
26.2 V primeru zahtevka za odškodnino se strinjate, da zaprosite in pridobite pisno dovoljenje od nas, preden se strinjate s poravnavo glede katerega koli zahtevka ali dejanja.

27 SPLOŠNO

27.1 Mi lahko, vi pa ne smete, dodelimo katero koli pravico in/ali prenesemo, oddamo podizvajalcu ali pooblastimo koga za kakršne koli obveznosti iz teh pogojev uporabe in/ali zaračunamo ali obravnavamo kakor koli drugače skladno s temi pogoji uporabe oziroma našimi zadevnimi pravicami ali obveznostmi. Kateri koli prikriti dodelitev pravice, prenos, sklenitev pogodbe s podizvajalci, dodelitev pooblastil, zaračunavanje ali obravnavanje v nasprotju s to določbo 27.1 so neučinkoviti. Ti pogoji uporabe veljajo osebno za vas, vi pa jih sami sprejemate, za svoje prednosti, in ne za prednosti katere koli druge osebe.
27.2 Ti pogoji uporabe, skupaj s politiko zasebnosti, katerim koli obrazcem za naročilo in navodili za način plačila, če obstajajo, vsebujejo celotni dogovor med vami in Herbalifom. Potrjujete in se strinjate, da ne sprejemate teh pogojev uporabe v zvezi s katero koli izjavo ali z zastopanjem katere koli osebe, ki ni izrecno vključena v teh pogojih uporabe. Nepreklicno in brezpogojno se odrekate vsakršni pravici ali morebitnemu pravnemu sredstvu v zvezi z zahtevkom za odškodnino in/ali razveljavitev teh pogojev zaradi kakršne koli napačne predstavitve (razen goljufive lažne navedbe), ki ni navedena v teh pogojih uporabe, politiki zasebnosti, obrazcu za naročilo in navodilih za način plačila.
27.3 Če kateri koli sodni ali drugih pristojni organ katero koli določbo teh pogojev uporabe šteje za neveljavno ali neizvršljivo, vse druge določbe teh pogojev uporabe ostanejo polno veljavne in s polnim učinkom ter ne bodo nikakor oslabljene. Če je katera koli določba teh pogojev uporabe neveljavna ali neizvršljiva, vendar bi bila veljavna ali izvršljiva, če so bili izbrisani nekateri del določbe, ali se obdobje obveznosti skrajša, ali se zmanjša obseg dejavnosti, ali se zmanjša obseg področja, ki ga pokriva, bo zadevna določba spremenjena z minimalnimi spremembami, potrebnimi, da bo veljavna in izvršljiva.
27.4 Ti pogoji uporabe in vsakršni spori ali zahtevki, ki izhajajo iz ali v povezavi z njimi ali z zadevnimi zadevami, ne glede na to, ali gre za pogodbeno ali nepogodbeno razmerje, se obravnavajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Anglije in Walesa. Vi in Herbalife se nepreklicno strinjate, da imajo sodišča Anglije in Walesa neizključno pristojnost za reševanje vseh sporov, ki lahko nastanejo iz ali v povezavi s temi pogoji uporabe.
27.5 Razen za plačilne obveznosti ne vi ne Herbalife ni odgovoren za kakršno koli neizpolnjevanje obveznosti drug do drugega zaradi vzrokov, ki presegajo vaš ali Herbalifov ustrezni razumni nadzor.
27.6 Vsakršna opustitev izvajanja ali zamude v izvajanju kakršne koli pravice ali pravnega sredstva v skladu s temi pogoji uporabe ne pomenijo opustitve te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva. Vaša ali naša opustitev katere koli pravice ali pravnega sredstva, ki izhaja iz teh pogojev uporabe ali zakonodaje, ne pomeni stalne opustitve te pravice ali pravnega sredstva ali opustitve katere koli druge pravice ali pravnega sredstva. 27.7 (Ti pogoji uporabe ne prenašajo nobenih pravic na katero koli osebo ali stran (razen vas in/ali nas) v skladu Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Zakonom o pogodbah (Pravice tretjih oseb) iz leta 1999).)

28 OBVESTILA

28.1 Vsa obvestila se sporočijo:
(a) nam na e-naslov druk@herbalife.com ali
(b) vam ali na e-naslov ali poštni naslov, ki ste ga navedli v postopku naročanja.
28.2 Obvestilo se šteje za prejeto, ko je e-sporočilo prejeto v celoti (ali naslednji delovni dan, če ga prejemnik prejme konec tedna ali na državni praznik) oziroma v 3 dneh po datumu pošiljanja.

29 ZAMENJAVA

Ti pogoji uporabe nadomeščajo vse druge pogoje uporabe, ki so veljali pred tem za uporabo našega spletnega mesta in/ali prodajo izdelkov.

sl-SI | 22. 05. 2024 06:47:50 | zuswpwssg00000E | MyHL | 22. 05. 2024 15:47:50 | 1.24.0417.15