HerbalifeNutrition интернеттеги Глобалдык купуялуулук саясаты

 

Акыркы редакция: 2020-ж. 30-июну.

 

Ушул Herbalife Nutrition Купуялуулк саясаты (мындан ары «Саясат») Herbalife International of America, Inc. компаниясына жана анын дүйнө жүзүндөгү туунду жана аффилирленген уюмдарына карата колдонулат, алар ушул Саясат менен байланышкан жана анны жетекчиликке алышат. Ушул Саясат аларда ушул Саясат жайгаштырылган онлайн-аянтчалар жана мобилдик тиркемелер («Сайттар») аркылуу  Herbalife Nutrition компаниясы чогулткан бардык маалыматтарга карата жайылтылат. Herbalife Nutrition айрым веб-сайттарында интернеттеги купуялуулук жөнүндө жеке региондук кабарлоого шилтемелер камтылган, алар жергиликтүү талаптарга ылайык кошумча маалыматты жана ачыктоолорду камтышы мүмкүн. Ушул Саясат Herbalife Nutrition автономдуу режимде чогулткан маалыматтарга карата дагы колдонулат. Эгерде башкача көрсөтүлбөсө, ушул Саясат эгерде ал Herbalife Nutrition компаниясы тарабынан берилбесе жана сакталбаса, Herbalife Nutrition Көз карандысыз Өнөктөшү («Көз карандысыз Өнөктөш») тарабынан сизден же Herbalife Nutrition компаниясынан тышкары, башка булактардан түз алынган маалыматтарды чогултууга же пайдаланууга жайылтылбайт.

Ушул Купуялуулук саясатынын максаты – биз кандай маалыматтардын түрлөрүн чогулта алаарыбыз, алар кандай пайдаланыла турганы, кимге берилиши мүмкүн экени, мындай маалыматтарды чогултууга, пайдаланууга жана берүүгө карата сиз кандай иш-аракеттерди көрө алаарыңыз, кантип аларга жетүү мүмкүндүгүн алууга болоору жана оңдоолорду киргизүү, ошондой эле аларды коргоо үчүн кандай коопсуздукту камсыздоо чараларын көрө турганыбыз жөнүндө маалымдоо.

1. Herbalife Nutrition кандай маалыматтарды чогултат?Herbalife Nutrition компаниясы мейли түз же анын атынан аракеттенген үчүнчү жактар аркылуу, чогулту максатына тиешеси бар жеке маалыматтарды гана чогултууну жүзөгө ашырат. Биз ар дайым жеке маалыматтарды тиешелүү юрисдикциянын жеке маалымиаттарды чогултууну жөнгө салган мыйзамдарына ылайык мыйзамдуу жана адилеттүү ыкмалар менен чогултабыз.

Сиз бизге түз берген маалыматтар

Ар кандай учурларда сиз маалыматтарды түз Herbalife Nutrition компаниясына беришиңиз мүмкүн, мисалы, аты жана фамилиясы, почта дареги, телефон номери, электрондук почта дареги, кредиттик карта жөнүндө маалымат, банктык жана биографиялык маалыматтар (анын ичинде туулган күнү жана үй-бүлөлүк абалы жөнүндө маалыматтар). Мисалы, Сайттарды пайдаланууда же Herbalife Nutrition Көз карандысыз Өнөктөшү же Herbalife Nutrition Артыкчылыктуу Кардары («Артыкчылыктуу кардар») статусун алууда бизге маалыматтарды беришиңиз мүмкүн. Эгерде сиз бизге суралган маалыматтарды бербесеңиз, айрым учурларда сизге сураган кызмат көрсөтүүнү бере албай калабыз.

Эгерде сиз бизге башка адамдын маалыматтарын ачыктасаңыз, сиз бул адамдын мындай маалыматты бизге ачыктоого макулдугун талууга милдеттүүсүз.

Сиздин түзүлүш жана Сайттарды пайдалануу жөнүндө маалымат

Биз айрым маалыматтарды автоматтык түрдө чогултабыз, мисалы, IP-даректер, браузердин түрү, интернет-кызмат көрсөтүсүнүн провайдери, алар менен шилтеме боюнча өткөн / сайттан чыккан баракчалар жөнүндө маалыматтар, операциялык система, дата / убакыт белгилери, Сайттагы миздин активдүүлүк (анын ичинде сиз караган Сайттын контенти, чычкандын кыймылы, чычканды басуу, баскычтарды басуу жана сиз караган маалымат) жөнүндө маалыматтар жана/же тенденцияларды талдоо, Сайттарды администрациялоо, Сайттардын функцияларын жана контентин жакшыртуу жана биздин Шарттарды сактоону камсыздоо үчүн кирүүлөр жөнүндө маалыматтар. Мындай маалыматтарды чогулту үчүн биз cookie файлдары, веб-маяктар, сеанстарды ойнотуу / экранды камтуу жана башка технологиялар сыяктуу стандарттуу интернет-технологияларды cookie файлдары жөнүндө төмөндөгү бөлүмдө сүрөттөлгөндөй пайдаланабыз.

Ошондой эле биз сиздин жайгашкан жериңиз жөнүндө так маалыматты, мисалы, сиздин мобилдик түзүлүштүн GPS-координаттарын, уюлдук байланыш мунараларынан маалыматты жана/же WiFi-сигналдарды чогулта алабыз. Бул маалыматтардын негизинде Herbalife Nutrition сиздин Сайттар, Сергек жашоо образы клубдары же Herbalife Nutrition башка товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү менен өз ара аракеттенүүсүн жекелештире алат. Эгерде сиз Herbalife Nutrition сиздин турган жериңиз жөнүндө маалыматты чогултушун жана пайдалануусун калабасаңыз, сиз өз түзүлүшүңүздө турган жерин аныктоо функциясын өчүрө аласыз. Муну кантип жасоону билүү үчүн, түзүлүштү өндүрүүчүнүн нускамасын караңыз.

Купуялуулк саясаты

Herbalife Nutrition Веб-сайттарга кирген бардык жеке адамдын жеке жашоого кол тийбестигин сактайт жана Сиз жөнүндө алынган бардык маалымат биринчиден, Сиз сураган кандайдыр бир кызмат көрсөтүүнү берүү үчүн, экинчиден, Сиз көрсөткөн кызматтардын сапатын жакшыртуу үчүн колдонулат. Бул милдеттерди аткаруу үчүн Сизден алынган маалыматты талаптагыдай пайдаланабыз. Herbalife Nutrition Веб-сайттарында өзүңүз тууралуу маалыматты берүү менен, Сиз ушул Купуялуулк саясатынын шарттарына ылайык аны иште чыгууга жана пайдаланууга өзүңүздүн түз макулдугуңузду бересиз.

Сиздин маалыматты Herbalife Nutrition компаниясынан, анын аффилирленген жактарынан же байланыштуу компанияларынан, бардык бул компаниялардын дилерлеринен, агенттиктеринен жана лицензиаттарынан жана Herbalife Nutrition Сиздин кызыкчылыгыңызда кызмат көрсөтүү жөнүндө түз же кыйыр түрдө макулдашкан башка компаниялардан тышкары кимдир бирөөгө ачыктабайт. Маалымат маалыматтарды коргоо жөнүндө колдонуудагы укуктук ченемдерге ылайык иштелип чыгат жана башынан баштап Европа Бирлигинин аймагында же анын чектеринен тышкары дүйнөнүн каалаган жеринде сакталат жана иштелип чыгат. Маалымат Herbalife Nutrition өнүмдөрүнүн жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн жана коштоочу өнүмдөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн маркетинги жана илгерилетүү максатында гана колдонулат.

Сиз жеке жак катары Сиз жөнүндө кандай маалыматты сактай турганыбызга тиешелүү маалыматты алуу укугуна жана эгерде зарыл болсо, аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү укугуна ээ болосуз; ошондой эле Сиз жөнүндө маалыматты андан ары чогултууга жана пайдаланууга каршылык билдирүүгө укуктуусуз. Сиздин каалоо-тилектериңизди аткаруу үчүн бардык мүмкүн болгон аракетти жумшайбыз. Өзгөчө жагдайларда колдонуудагы мыйзамдар Сиздин жеке маалыматты өчүрүүбүзгө тыюу салышы мүмкүн. Сиз укуктарыңызды кантип жүзөгө ашыра ала турганыңыз жөнүндө төмөндөгү “Көп берилген суроолор” бөлүмүнүң 11-пунктун караңыз.

Көп берилген суроолор

 1. Herbalife Nutrition компаниясынын мен тууралуу маалыматты чогултуусунда мен үчүн анын пайдасы кандай?
 2. Herbalife Nutrition Веб-сайттарында кандай маалымат чогултулушу мүмкүн?
 3. Herbalife Nutrition мындай маалыматты кантип чогултат жана сактайт?
 4. Herbalife Nutrition канчалык узакка мындай маалыматты сактайт?
 5. Сиздин жеке маалыматтарыңыз кайда сакталат?
 6. Эмне үчүн Herbalife Nutrition мындай маалыматты чогултат?
 7. Бул саясат кимге карата колдонулат?
 8. Балдардын купуялулугуна карата Herbalife Nutrition милдеттенмеси.
 9. "cookie" түрүндөгү маалыматтар файлдары деген эмне?
 10. Кардарлар досьеси деген эмне?
 11. Мен кантип  озүм жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүндүгүн алып же өзгөртө алам?
 12. Эгер мен катталгым келсе, менде кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот?
 13. Эгер мен катталгым келбесе, эмне болот?

Herbalife Nutrition компаниясынын мен тууралуу маалыматты чогултуусунда мен үчүн анын пайдасы кандай?

Мындай маалыматты чогултуу Herbalife Nutrition компаниясына төмөндөгүлөргө жетүү мүмкүңдүгүн берет:

 1. Сиз үчүн Сайтты пайдаланууну оңой кылуу, анткени Сиз бирден көп жолу маалыматты киргизишиңиз керек болот.
 2. Бизге маалыматты тез берүүгө жардам берет.
 3. Сиздин суроо-талапка ылайык келгнен контентти түзүүгө жардам берет.
 4. Herbalife Nutrition компаниясы берген кызмат көрсөтүүнү же маалыматты тез табууга жардам берет.
 5. Сайттын иштөөсүн өркүндөтүү үчүн маалыматты пайдалануу.
 6. Веб-сайттын негизги тенденцияларын жана аны пайдаланууну баалоо.
 7. Сизге жаңы өнүмдөр, атайын сунуштар, жаңыртылган маалымат жана башка Herbalife Nutrition пикиринде Сизди кызыктырышы мүмкүң болгон жаңы сервистер жөнүндө кабарлоо. Эгерде Сизден уруксат алсак, биз башка компанияларга Сиз менен түз байланышуу ыйгарым укуктарын беребиз.

 

Herbalife Nutrition Веб-сайттарында кандай маалымат чогултулушу мүмкүн?

Herbalife Nutrition Сизге жеке маалыматыңыздын үстүнөн көбүрөөк контроль кылууну берүүнү ниет кылат. Эреже болгондой, Сиз өзүңүз жөнүндө маалымдабай же өзүңүз жөнүндө кандайдыр бир маалыматты ачыктабай, Herbalife Nutrition сайтына кире аласыз. Бирок Сиз жөнүндө маалымат талап кылынган учурлар болот, мисалы, Сиздин атыңыз жана дарегиңиз. Интернетте Сиз жөнүндө маалыматты чогултук баштаардан мурда Сизге маалымдоону ниет кылабыз.

Каттоого чейин дагы биз Сиз Веб-сайтты кантип пайдаланыңыз жөнүндө анонимдүү маалыматты чогултабыз. Бул Интернеттеги бардык Веб-сайт үчүн кадимки стандарттуу процедура. Топтолгон маалымат маалыматтар жеке Сизге таандык экенин аныктоо мүмкүнчүлүгүн бербейт, бирок маркетинг максаттары үчүн же биз көрсөткөн кызматтарды жакшыртуу үчүн колдонушубуз мүмкүн.

Эгерде Сиз бизге керек болгон, мисалы, Сиз менен кат жазышу же Сизге жазылууну берүү үчүн керектелген, жеке маалыматтарыңызды Herbalife Nutrition компаниясына Интернет аркылуу берүүнү чечсеңиз, мындай маалыматты кандай пайдалана турганыбызды Сизге маалымдоону ниет кылабыз. Эгерде Сиз мындай маалымат андан ары Сиз менен байланышуу үчүн колдонулушун каалабай турганыңызды маалымдасаңыз, Сиздин каалооңузду аткарабыз.

HerbalifeNutrition мындай маалыматты кантип чогултат жана сактайт?

Сиз жөнүндө маалымат Сайтта ар кандай жол менен чогултулушу мүмкүн; Сизге түз сурам жөнөтүү аркылуу (каттоо формасындагыдай) же Сиздин Сайтка киргениңиз жөнүндө автоматтык түрдө белгилөө аркылуу. Мисалы, биз сиздин Сайттагы кыймылыңыз жөнүндө маалыматты чогултуп же Сиз тандаган кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү жазууну жүргүзө алабыз.

Маалымат физикалык да, техникалык да каражаттар менен корголгон, коопсуз шарттарда сакталат. Маалымат кеңири жетүү мүмкүндүгү үчүн жабык.

Herbalife Nutrition мындай маалыматты канчалык көпкө сактайт?

Herbalife Nutrition мындай маалыматты талаптагыдай жана корголгон шарттарда Сизге кантип пайдалуу боло алаарыбызды жана каалоолоруңузду кантип сактоо керектигин баалоо үчүн бизге канча талап кылынса ошончолук көпкө сакталат. Мындан тышкары, мыйзамдар бизди мындай маалыматты белгилүү убакыт аралыгында сактоого милдеттендириши мүмкүн. Өзүңүз туурадуу маалыматты кантип өзгөртүүгө, тактоого болоорун түшүнүү үчүн, сураныч, ушул бөлүмдөгү тиешелүү суроону караңыз.

Сиздин жеке маалыматтар кайда сакталат?

Herbalife Nutrition өз ишин дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө жүргүзөт. Биздин кардарлар кайда гана жүрбөсүн, аларга макулдашылган кызматтарды көрсөтүү максатында Интернет сайттарыбызды бир борбордук кеңседен башкарабыз. Азыркы убакта ал Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан. Herbalife Nutrition компаниясы ЕБ/Швейцариянын жана АКШнын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык жеке жашоого көл тийбестик үчүн “коопсуз гавани принциптерин” сактоо жөнүндө жарыялады жуну муну менен ЕБ/Швейцариядагыдай тиешелүү маалыматты коргоо деңгээлин сактоону кепилдейт. Сиз сураган кызмат көрсөтүүлөргө же маалыматтарды сактоо жана иштеп чыгуу процедураларына жараша, Сиздин жеке маалымат Европа Бирлигинин аймагынан тышкары башка өлкөлөрдө жайгаштырылышы мүмкүн. Эгерде Сиз ЕБ жана АКШ чегинен тышкары турсаңыз, Сиз муну менен Веб-сайттарда Herbalife Nutrition кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануу менен байланыштуу дүйнөнүн каалаган жеринде Herbalife Nutrition серверлерине маалыматтарыңыз берилиши мүмкүн экенине өз макулдугуңузду түз бересиз.

Эмне үчүн Herbalife Nutrition мындай маалыматты чогултат?

Бизге мындай маалымат Сиздерге көрсөтүлүүчү кызматтарды өркүндөтүү үчүн керек; биздин өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү Сиздин конкреттүү суроо-талапка ылайык оңой тандоого боло тургандай жасоону каалайбыз.

Бул саясат кимдерге карата колдонулат?

Ушул саясат жеке ькеректөөчүлөрдүн, ошондой эле юридикалык жактардын пайдалануусу үчүн арналган веб-сайттарга карата колдонулат.

Балдардын купуялуулугуна карата Herbalife Nutrition милдеттенмеси

Балдардын купуялуулугун сактоо маанилүү. Ушундан улам биз веб-сайтыбызда алар 18 жаштан кичүү экени белгилүү болгон адамдар жөнүндө маалыматты эч качан чогултпайбыз жана иштеп чыкпайбыз.

«Сookie» файлдарына карата саясат

«Сookie» файлдары деген эмне?

Cookie бул веб-сайт Сиздин компьютердин катуу дискине браузердин cookie файлына бере турган текст маалыматынын чакан порциясы, ошондуктан веб-сайт Сиз жөнүндө маалыматты эстеп калышы мүмкүн. Cookie Сиздин каалоолорго ыкчам жооп кылуу үчүн веб-сайтта контентти уюштурууга жардам берет – көпчүлүк ири веб-сайттар cookie пайдаланышат. Сookie Сиздин өздүгүңүздү аныктоо үчүн өз алдынча пайдаланылбайт.

Cookie файлы негизинен cookie файлы пайда болгон доментин аталышын, cookie “жашоо мөөнөтүң” жана маанини, негизинен кокустан түзүлгөн номерди камтыйт.

Биздин веб-сайтта cookie файлдарынын эки түрү колдонулат:

Сеанстык cookie, убактылуу файлдар болуп саналат, Сиз сайттан чыккан учурга чейин Сиздин браузердин cookie файлында болот.

Туруктуу cookie сиздин браузердин cookie файлында кыйла узакка калат (бирок бул мезгилдин узактыгы конкреттүү файлдын жашоо мөөнөтүнөн көз каранды болот)

Ушул сайтта cookie файлдары кандай колдонулат жана кандай маалымат чогултулат?

Сеанстык cookie төмөндөгүлөр үчүн колдонулат:

 • Биздин сайттын бир баракчасынан маалыматты башка баракчага жылдыруу жана мындай маалыматты кайталап киргизбөө мүмкүнчүлүгүн берет.
 • Каттоо алкагында Сизге сакталган маалыматка жетүү мүмкүндүгүн берет.

Турктуу cookie төмөндөгүлөр үчүн колдонулат:

 • Сиз веб-сайтка кайтып келгенде Сизди женке колдонучу катары таанууга жардам берет (номерди пайдалануу менен, Сиз жеке идентификациялана албайсыз).
 • Сиздин кызыгууларга ылайык келген контентти же жарнаманы тандоо же бир эле жарнама жарыясын кайталап көрсөтүүнүн алдын алуу мүмкүнчүлүгүн берет.
 • Бизге колдонуучулар биздин сайтты кандай пайдалана турганын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген анонимдүү, комплекстүү статистикалык маалыматтарды чогултуу. Мындай жол менен биз Сизди жеке идентификациялай албайбыз.

Четтик cookie

Үчүнчү тараптар ушул сайт аркылуу cookie файлдарын беришет. Бул төмөндөгүлөр үчүн жасалат:

 • Биздин сайтта жарнама жарыяларын тейлөө жана мындай жарнама жарыялары колдонуучуларга ачык болгонун көзөмөлдөө.
 • Конкреттүү жарнама кулактандыруусу Сизге канчалык тезден көрсөтүлө турганын контролдоо.
 • Сиздин каалоолоруңузга ылайык контентти тандоо.
 • Биздин сайттын анонимдүү колдонуучуларынын санынын эсебин жүргүзүү.
 • Сатып алуулар же бүтүмдөр үчүн себетке карата коопсуздукту камсыздоо.

 

Веб Маяктар

Биздин веб баракчалардын тайрымдары веб маяктар («webbeacons», кээде «cleargifs» деп аталган) деп аталган электрондук сүрөттөрдү камтышы мүмкүн, алар бизге бул баракчаларга кирген колдонучулардын санын эсептөө мүмкүнчүлүгүн берет. Веб маяктар өзүнө cookie, баракчаны кароо убактысын жана датасын, веб маяк жайгашкан баракчанын сүрөттөмөсүн  камтыган чектелген маалыматты гана тчогултат. Ошондой эле бизде четтик жарнама берүчүлөр жайгаштырган веб маяктар болушу мүмкүн. Мындай маяктар кандайдыр бир жеке идентификациялык маалыматтарды алып жүрбөйт жана конкреттүү жармана компаниясынын натыйжалуулугун көзөмөлдөө үчүн гана пайдаланылат.

Cookies өчүрүү жана кошуу

Сиздин браузердин тескөөлөрүн өзгөртүү аркылуу cookie файлдарын кабыл алуу же четке кагуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эгерде cookie активдештирилбесе, Сиз биздин сайттын бардык интеравтивдик мүнөздөмөлөрүн пайдалана албайсыз. Эгерде Сиздин катуу дискке cookie файлы кабыл алынганга чейин эскертүү алууну кааласаңыз, төмөндө берилген нускамаларды сактаңыз:

Netscape Navigator 3.0 колдонуучулары үчүн:

 • “Парамметрлер” менюсун ачыңыз
 • “Тармактык параметрлер” менюсун басыңыз.
 • “Протоколдор” дегенди басыңыз.
 • “cookie кабыл алуудан мурда эскертүү” дегендин жанына белгилеңиз.
 • Сиздин Netscape папкаңызга кириңиз.
 • «cookies.txt» деп аталган файлды өчүрүңүз, мындай жол менен Сиз бардык cookie файлдарын өчүрөсүз.
 • Windows 95те «cookies.txt» файлын издөө үчүн Сиз “Старт” менюсунда “Табуу” параметрин пайдаланышыңыз керек.

Explorer 3.0 пайдаланууда:

 • “Көрүнүш” менюсун тандаңыз.
 • “Параметрлер” дегенди басыңыз.
 • “Кеңейтилгендер” дегенди басыңыз.
 • “cookie кабыл алуудан мурда эскертүү” дегендин жанына белгилеңиз.
 • Cookie каталогуна кириңиз.
 • Ал жакта болгон бардык файлдарды өчүрүңүз, мындай жол менен бардык cookie файлдарын өчүрөсүз.

Сиз бул файлдарды өчүрөөр замат, Сизде cookie файлдары калбайт, жана веб-сайт Сиздин системага cookie жөнөтүүгө аракет кылган ар бир жолу сурам аласыз. Ошондо Сиз cookie “Кабыл алуу” же “Четке кагуу” дегенди тандай аласыз.

Netscape 4.0+ колдонуучулары үчүн:

 • Башкы менюда “Редакциялоону” тандаңыз.
 • “Параметрлер” дегенди басыңыз.
 • “Кеңейтилгендер” дегенди басыңыз.
 • “Cookies файлын кабыл алуудан мурда эскертүү” деген жерге белги коюңуз.
 • Эми “Старт” баскычын тандаңыз.
 • “Издөө” дегенди басыңыз.
 • “Файлдар жана папкалар” дегенди басыңыз.
 • Пайда болгон издөө сабында «cookies.txt» деп териңиз.
 • “Эми издөө” басыңыз.
 • Издөөнүн жыйынтыктары пайда болгондо, бардык файлдарды “Таштанды себетине” жылдырыңыз, мындай жол менен Сиз бардык cookie файлын өчүрөсүз.
 • Эми ишти аяктаңыз жана Netscape иштетиңиз.

Сиз бул файлдарды өчүрөөр замат, Сизде cookie файлдары калбайт, жана веб-сайт Сиздин системага cookie жөнөтүүгө аракет кылган ар бир жолу сурам аласыз. Ошондо Сиз cookie “Кабыл алуу” же “Четке кагуу” дегенди тандай аласыз.

InternetExplorer 4.0 пайдаланууда:

 • “Көрүнүш” менюсун тандаңыз.
 • “Интернеттин параметрлерин” басыңыз.
 • “Кеңейтилгендер” дегенди басыңыз.
 • “cookie кабыл алуудан мурда суроо берүү” пунктун белгилеңиз.
 • Эми cookie каталогуна кириңиз.
 • Сизде болгон бардык файлдарды өчүрүңүз, мындай жол менен бардык cookie файлдарын өчүрөсүз.

Сиз бул файлдарды өчүрөөр замат, Сизде cookie файлдары калбайт, жана веб-сайт Сиздин системага cookie жөнөтүүгө аракет кылган ар бир жолу сурам аласыз. Ошондо Сиз cookie “Кабыл алуу” же “Четке кагуу” дегенди тандай аласыз.

InternetExplorer 5.0+ пайдаланууда:

 • Менюда “Куралдар” дегенди тандаңыз.
 • “Интернет параметрлери” дегенди басыңыз.
 • “Коопсуздук” салмасын басыңыз.
 • “Интернет” зонасын белгилеңиз (алдын ала тандалган).
 • Бул зона үчүн “Жогорку” коргоо деңгээлин тандаңыз.
 • “ОК” басыңыз.
 • Сиздин Cookie каталогуңузга кириңиз.
 • Сизде болгон бардык файлдарды өчүрүңүз, мындай жол менен бардык cookie файлдарын өчүрөсүз.

Сиз бул файлдарды өчүрөөр замат Сизде cookie файлдары калбайт жана Сиздин браузер жаңы cookie файлдарын жөнөтпөйт же албайт.

Netscape 6.0+ колдонучулары үчүн:

 • Башкы менюда “Редакциялоону” тандаңыз.
 • “Параметрлер” дегенди басыңыз.
 • “Кеңейтилгендер” дегенди басыңыз.
 • “Cookies” талаасын тандаңыз.
 • “Cookies кабыл алууда мага эскертүү” же “Cookies четке кагуу” белгиси менен белгилеңиз.
 •  “ОК” басыңыз.
 • “Старт” баскычын тандаңыз.
 • “Издөө” дегенди басыңыз.
 • “Файлдар жана папкалар” дегенди басыңыз.
 • Пайда болгон издөө сабында «cookies.txt» деп териңиз.
 • “Издеп баштоону” басыңыз, издөөнүн жыйынтыктары пайда болгондо, бардык файлдарды “Таштанды себетине” жылдырыңыз, мындай жол менен Сиз бардык cookie файлын өчүрөсүз.
 • Эми ишти аяктаңыз жана Netscape иштетиңиз.

Сиздин тандооңузга ылайык, веб-сайт жаңы cookie жөнөтүүгө аракет кылган ар бир жолу сурам аласыз же эч кандай cookie орнотулбайт же алынбайт.

Internet Explorer 6.0+ пайдаланууда:

 • Менюда “Куралдар” дегенди тандаңыз.
 • “Интернетти тескөөлөр” дегенди басыңыз.
 • “Купуялуулук” салмасын басыңыз.
 • Каалаган тескөөлөрдү тандоо үчүн жөндөгүчтү жылдырыңыз.
 • “ОК” басыңыз.
 • Cookie папкасын тандаңыз.
 • Сизде болгон бардык файлдарды өчүрүңүз, мындай жол менен бардык cookie файлдарын өчүрөсүз.

Сиз бул файлдарды өчүрөөр замат Сизде cookie файлдары калбайт жана Сиздин браузер жаңы cookie файлдарын жөнөтпөйт же албайт.

Netscape 7.0+ колдонучулары үчүн:

 • Башкы менюда “Редакциялоону” тандаңыз.
 • “Параметрлер” дегенди басыңыз.
 • “Купуялуулук & Коопсуздук” дегенди басыңыз.
 • “Cookies” талаасын тандаңыз.
 • Каалаган тескөөлөрдү тандаңыз.
 • “ОК” басыңыз.
 • “Старт” баскычын тандаңыз.
 • “Издөө” дегенди басыңыз.
 • “Файлдар жана папкалар” дегенди басыңыз.
 • Пайда болгон издөө сабында «cookies.txt» деп териңиз.
 • “Издеп баштоону” басыңыз.
 • Издөөнүн жыйынтыктары пайда болгондо, бардык файлдарды “Таштанды себетине” жылдырыңыз, мындай жол менен Сиз бардык cookie файлын өчүрөсүз.
 • Эми ишти аяктаңыз жана Netscape иштетиңиз.

Сиздин тандооңузга ылайык, веб-сайт жаңы cookie жөнөтүүгө аракет кылган ар бир жолу сурам аласыз же эч кандай cookie орнотулбайт же алынбайт.

Cookie өчүрүү

 

Сиздин браузердин cookie папкасында орнотулган каалаган cookie файлын эч кыйынчылыксыз өчүрө аласыз. Мисалы, эгерде Сиз Microsoft Windows Explorer пайдалансаңыз:

 • «Windows Explorer» ачыңыз.
 • Башкы менюда “Издөө” баскычын басыңыз.
 • “Папкалар жана файлдарда” издөө сабында “cookie” деп териңиз.
 • “Издөө” терезесинде “Менин компьютеримди” тандаңыз.
 • “Издөөнү баштоону” басыңыз.
 • Папканы табуу үчүн клавишаны эки ирет басыңыз.
 • Каалаган cookie файлын “тандаңыз”.
 • Клавиатурада “Өчүрүү” баскычын басыңыз.

Эгерде Сиз Microsoft Windows Explorer пайдалансаңыз, анда сиздин cookie папк4аны кайдан издөө керек деген маалымат алыш үчүн “Жардам” бөлүмүндө  “cookies” дегенди териңиз.

Кантип өзүм жөнүндө маалыматты өзгөртө алам?

Айрым  Herbalife Nutrition веб-сайттары каттоо баракчаларында Сиз берген жеке маалыматтарды текшерүү жана оңдоолорду киргизүү мүмкүнчүлүгүн берет. Башка сайттарда Сизге өз мүчөлүгүңүздү жокко чыгаруу укугу гана берилет. Башка учурларда, эгерде Сиз мурда Herbalife Nutrition сайтында берген жеке маалыматтарыңызга жетүү мүмкүндүгүн алуу же өзгөртүү талап кылынса, сураныч, Сиздин жергиликтүү Көз карандысыз Өнөктөштөрдү маалыматтык колдоо бөлүмү менен байланышыңыз же www.kgru.myherbalife.com сайтына кириңиз жана Сиздин маалыматка он-лайн өзгөртүүлөрдү киргизиңиз. Сураныч, мындай өзгөртүүлөр бардык Herbalife Nutrition системасында чагылдырылышы үчүн аайрым убакыт талап кылына турганына көңүл буруңуз, ошондуктан өзгөртүүлөр дароо көрүнбөй калышы мүмкүн.

Интернеттин жана Сайттын коопсуздугу жөнүндө эмнени билебиз?

Интернет коопсуз система эмес жана Сиз сайттарда маалыматты ачыктоо менен, этият болушуңуз керек. Herbalife Nutrition Сайттарында чогултулган жеке маалыматтар кеңири коомчулукка жеткиликтүү болбогон, коопсуз шарттарда сакталат. Айрым учурларда жеке маалыматтар талапетагыдай ькоопсуздук технологиясын пайдалануу менен, Сиз бүтүм жасаардан мурда шифр менен жазылат.

Эгер мен катталгым келбесе, эмне болот?

Эгерде Сиз катталбоону же жеке маалыматтарды бербөөнү чечсеңиз, көпчүлүк учурларда Сиз Herbalife Nutrition Веб-сайттарынын көпчүлүгүн пайдалана аласыз. Бирок Сиз каттоо талап кылынган тсайттын бөлүктөрүндө жетүү мүмкүндүгүн ала албайсыз. Сиз каталбасаңыз дагы, мезгил-мезгили менен Сиз Веб-сайтты кантип пайдаланганыңыз жөнүндө анонимдүү маалыматты чогултабыз. Бул маалымат Сиздин өздүгүңүздү аныктабайт, бирок маркетинг максаттары же биз көрсөткөн кызматтарды өркүндөтүү максаттары үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.

 

Кыргыз Республикасы үчүн каралган кошумча купуялык саясаты

Эгер Сайттарга Кыргыз Республикасынан кирип же жеке маалыматыңызды кандайдыр бир башка жол менен берип жатсаңыз, Herbalife компаниясынын Интернеттеги Жалпы купуялык саясатынын (мындан ары “Саясат”) тийиштүү бөлүмдөрүнө кошумча, жеке маалыматты иштетүү процессине атайын Кыргыз Республикасы үчүн иштелип чыккан жоболор колдонулмакчы (мындан ары “Кыргыз Республикасы үчүн каралган Тиркеме). Саясат менен Кыргыз Республикасы үчүн каралган Тиркеменин тийиштүү бөлүмдөрүнүн ортосунда келишпестиктер келип чыкса, Кыргыз Республикасы үчүн каралган Тиркеменин жоболору көбүрөөк күчкө ээ болот. Саясат да, Кыргыз Республикасы үчүн каралган Тиркеме да Кыргыз Республикасынын учурда колдонуудагы мыйзамдарына баш иет.

Биздин Сайттарга кирүү, пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алуу же пайдалана берүү менен, Сиз баарын билип туруп, өз эркиңиз жана ыктыярыңыз менен, так жана даана ушул Саясаттын жана Кыргыз Республикасы үчүн каралган Тиркеменин шарттарын кабыл алганыңызды, ошондой эле бизге, биздин филиалдарыбызга, ошону менен катар бизде иштегендерге, кесипкөй кеңешчилерге, агенттерге жана өкүлдөрүбүзгө жеке маалыматыңызды мыйзам чегинде пайдаланууга, жеке маалыматыңызга карата кандайдыр бир аракеттерди (операцияларды) же аракеттер (операциялар) топтомун автоматташтырылган жабдык менен же ансыз аткарууга, ошондой эле жеке маалыматыңызды жыйноого, каттоого, иштетүүгө, системалаштырууга, топтоого, сактоого (Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары да), түшүндүрүүгө (жаңыртууга, өзгөртүүгө), чыгарып алууга, пайдаланууга, өткөрүп берүүгө (жайылтууга, ачыктоого, көрүүгө), ошондой эле үчүнчү жактарга берүүгө, ээсиздендирүүгө, бөгөттөөгө, өчүрүүгө жана жок кылууга, ошондой эле чек аралар ортосунда өткөрүүгө макулдугуңузду бересиз. Эгер ушул документтеги шарттарды кабыл албасаңыз же жеке маалыматыңыздын кандайча топтолуп жана иштетилишине макул болбосоңуз, биздин Сайттарыбызды пайдаланбаңыз.

Макулдугуңузду артка алганыңызды жазуу жүзүндө билдирип койсоңуз, жеке маалыматыңызды иштетүүнү дароо токтотобуз, эгер макулдугуңузду артка алганыңыз келишимде же мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарыбыз менен милдеттенмелерибизди бузбай турган болсо.

Жеке маалыматыңыздын иштелишине макул болбосоңуз же макулдугуңузду артка алсаңыз, Сайттарыбызга кирүү мүмкүнчүлүгүңүздү дароо убактылуу жана/же биротоло токтотууга укугубуз бар.

 

Жеке маалыматты бөлүшүү

Саясатта көрсөтүлгөн нерселерден тышкары, Саясаттын 1-бөлүмүндө келтирилген жеке маалыматыңызды бизде иштегендер, кесипкөй кеңешчилер, агенттер жана филиалдарыбыздын, өнөктөш компаниялардын өкүлдөрү менен дагы бөлүшөбүз.

Жеке маалыматты көрүү мүмкүнчүлүгү жана оңдоо

Биз топтогон, сактаган жана иштеткен жеке маалыматыңыздын бар экендигин, ошондой эле мындай жеке маалыматты көрүүнү жазуу жүзүндө суроого укугуңуз бар. Жазуу жүзүндө жөнөткөн өтүнүчүңүз алынгандан баштап жети календардык күндүн ичинде жооп беребиз.

Тийиштүү документтер менен тастыкталган негиздер болсо, жеке маалыматыңызга өзгөртүүлөрдү/түзөтүүлөрдү киргизүүнү жазуу жүзүндө сурай аласыз. Жазуу жүзүндөгү кайрылууңузга ал алынган күндөн баштап жети календардык күндүн ичинде өтүнүчүңүз канааттандырылды деп же эмне үчүн канааттандыра албай турганыбызды түшүндүрүп жооп беребиз.

Чек аралар аркылуу өткөрүү

Сиз менен түзүлгөн келишимдин шарттарын аткаруу үчүн жеке маалыматыңыздын Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары өткөрүлүп берилишине (б.а. жеке маалыматтын чек аралар аркылуу өткөрүлүшүнө) өзүнчө уруксат беришиңиз керек.

Балдардын маалыматы    

Бул сайттар жалпы колдонуучуларга арналган веб-сайттар (14 жашка чейинки балдарга киргенге болбойт). Биз 14 жашка чейинки балдардын жеке маалыматтарын топтобойбуз, пайдаланбайбыз же жайылтпайбыз. Сайттардан сиздин балаңызга байланыштуу жеке маалымат топтолду деп ойлосоңуз, төмөнкү дарек боюнча байланышсаңыз, тийиштүү мыйзамга ылайык ал маалыматты өчүргөнгө болгон аракетибизди көрөбүз: privacy@herbalife.com.

Глобальная Политика конфиденциальности в интернете Herbalife Nutrition

Последняя редакция: 30 июня 2020 г.

Настоящая Политика конфиденциальности Herbalife Nutrition (далее «Политика») применяется к компании Herbalife International of America, Inc. и ее дочерним и аффилированным организациям по всему миру, которые связаны с настоящей Политикой и руководствуются ею. Настоящая Политика распространяется на все данные, собираемые компанией Herbalife Nutrition через ее онлайн-площадки и мобильные приложения («Сайты»), на которых размещена настоящая Политика конфиденциальности. На некоторых веб-сайтах Herbalife Nutrition также содержатся ссылки на собственные региональные уведомления о конфиденциальности в интернете, которые могут содержать дополнительную информацию и раскрытия в соответствии с местными требованиями. Настоящая Политика также применяется к данным, которые Herbalife Nutrition собирает в автономном режиме. Если не указано иное, настоящая Политика не распространяется на сбор или использование данных, полученных Независимым Партнером Herbalife Nutrition («Независимы Партнер») напрямую от вас или из других источников, кроме Herbalife Nutrition, если только она не будет передаваться и храниться компанией Herbalife Nutrition.

Цель настоящей Политики конфиденциальности — проинформировать вас о том, какие виды данных мы можем собирать, как они могут использоваться, кому они могут быть переданы, какие действия вы можете предпринять в отношении сбора, использования и передачи таких данных, как получить к ним доступ и внести в них исправления, а также какие процедуры обеспечения безопасности мы применяем для их защиты.

1. Какие данные собирает Herbalife Nutrition?

Компания Herbalife Nutrition осуществляет сбор, будь то напрямую или через третьих лиц, действующих от ее имени, только тех персональных данных, которые имеют отношение к цели сбора. Мы всегда собираем персональные данные законными и справедливыми способами в соответствии с законодательством, регулирующим сбор персональных данных в соответствующей юрисдикции.

Данные, которые вы предоставляете нам напрямую

В различных случаях вы можете предоставлять данные напрямую компании Herbalife Nutrition, например свое имя и фамилию, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, информацию о кредитной карте, банковские и биографические данные (включая, помимо прочего, дату рождения и сведения о семейном положении). Например, вы можете предоставить нам данные при использовании Сайтов или при получении статуса Независимого Партнера Herbalife Nutrition или Привилегированного Клиента Herbalife Nutrition («Привилегированный Клиент»). Если вы не предоставляете нам запрошенные данные, в некоторых случаях мы не сможем предоставить вам запрошенную вами услугу.

Если вы раскрываете нам данные другого лица, вы обязаны получить согласие этого лица на раскрытие нам этих данных.

Информация о вашем устройстве и использовании Сайтов

Мы можем собирать некоторые данные автоматически, например IP-адреса, сведения о типе браузера, провайдере интернет-услуг, страницах, с которых был совершен переход по ссылке / выход с сайта, данные об операционной системе, метках даты / времени, вашей активности на Сайте (включая просматриваемый вами контент Сайта, движения мыши, нажатия мыши, нажатия кнопок и просматриваемую вами информацию) и / или сведения о посещениях для анализа тенденций, администрирования Сайтов, улучшения функций и контента Сайтов и обеспечения соблюдения наших Условий. Для сбора этих данных мы используем стандартные интернет-технологии, такие как файлы cookie, веб-маяки, воспроизведение сеансов / захват экрана и аналогичные технологии, как описано ниже в разделе о файлах cookie.

Мы также можем собирать точные данные о вашем местоположении, например GPS-координаты вашего мобильного устройства, информацию с вышек сотовой связи и / или WiFi-сигналы. На основе этих данных Herbalife Nutrition может персонализировать ваше взаимодействие с Сайтами, Клубами здорового образа жизни или другими товарами и услугами Herbalife Nutrition. Если вы не хотите, чтобы Herbalife Nutrition собирала и использовала данные о вашем местоположении, вы можете отключить функции определения местоположения на своем устройстве.  Чтобы узнать, как это сделать, изучите инструкцию производителя устройства.

Политика конфиденциальности

Herbalife Nutrition соблюдает неприкосновенность частной жизни любого физического лица, посетившего Веб-сайты, и любая информация, полученная о Вас, будет использована, во-первых, для предоставления какой-либо запрошенной Вами услуги, во-вторых, для улучшения качества оказываемых Вам услуг. Для выполнения этих задач мы надлежащим образом используем полученную от Вас информацию. Предоставляя информацию о себе на Веб-сайтах Herbalife Nutrition, Вы предоставляете свое прямое согласие на ее обработку и использование в соответствии с условиями настоящей Политики конфиденциальности.

Мы не будем раскрывать Вашу информацию кому-либо вне компании Herbalife Nutrition, ее аффилированных лиц или связанных компаний, дилеров, агентств и лицензиатов любых этих компаний, и любых других компаний, с которыми Herbalife Nutrition напрямую или косвенно договорился о предоставлении услуг в Ваших интересах. Информация будет обрабатываться в соответствии с применимыми правовыми нормами о защите данных, и может изначально храниться и обрабатываться на территории Европейского Союза или за его пределами в любой точке мира. Информация будет использоваться только в целях маркетинга и продвижения продуктов и услуг Herbalife Nutrition и сопутствующих продуктов и услуг.

Вы как физическое лицо имеете право на получение информации, касающейся того, какие данные о Вас мы храним, и, если необходимо, право на внесение в них изменений; Вы также вправе возражать против дальнейшего сбора и использования информации о Вас. Мы приложим все возможные усилия для выполнения Ваших пожеланий. В особых обстоятельствах, однако, применимое законодательство может запретить нам удалять Вашу персональную информацию. О том, как Вы можете осуществлять свои права, см. пункт 11 раздела «Часто задаваемые вопросы» ниже.

Часто задаваемые вопросы

 1. В чем состоит польза для меня в сборе информации обо мне компанией Herbalife Nutrition?
 2. Какая информация может быть собрана на Веб-сайтах Herbalife Nutrition?
 3. Как Herbalife Nutrition собирает и хранит такую информацию?
 4. Как долго Herbalife Nutrition хранит такую информацию?
 5. Где будут храниться Ваши персональные данные?
 6. Зачем Herbalife Nutrition собирает такую информацию?
 7. К кому применима эта политика?
 8. Обязательство Herbalife Nutrition в отношении Конфиденциальности детей.
 9. Что такое файлы данных типа "cookie"?
 10. Что такое клиентское досье?
 11. Как мне получить доступ или изменить информацию о себе?
 12. Какие возможности у меня появятся, если я захочу зарегистрироваться?
 13. Что произойдет, если я не захочу регистрироваться?

В чем состоит польза для меня в сборе информации обо мне компанией Herbalife Nutrition?

Сбор такой информации поможет Herbalife Nutrition достичь следующего:

 1. Сделать Сайт проще в использовании для Вас, поскольку Вам не придется вводить информацию более одного раза.
 2. Помогает нам быстрее предоставлять информацию.
 3. Помогает создавать контент, наиболее соответствующий Вашим запросам.
 4. Помогает Вам быстро находить услуги или информацию, предоставляемые Herbalife Nutrition.
 5. Использовать информацию для совершенствования работы Сайта.
 6. Оценить основные тенденции Веб-сайта и его использования.
 7. Уведомлять Вас о новых продуктах, специальных предложениях, обновленной информации и других новых сервисах, которые, по мнению Herbalife Nutrition, могут Вас заинтересовать. В случаях, если мы получим от Вас разрешение, мы сможем уполномочить другие компании связываться с Вами напрямую.

Какая информация может быть собрана на Веб-сайтах Herbalife Nutrition?

Herbalife Nutrition намерена предоставить Вам как можно больше контроля над Вашей персональной информацией. Как правило, Вы можете зайти на сайт Herbalife Nutrition, не сообщая о себе или раскрывая какую-либо информацию о себе. Бывают ситуации, однако, когда нам требуется информация о Вас, например, Ваше имя и адрес. Мы намерены информировать Вас, перед тем, как начать собирать информацию о Вас в Интернете.

Даже до регистрации мы будем собирать анонимную информацию о том, как Вы использовали Веб-сайт. Это обычная стандартная процедура для любого Веб-сайта в Интернете. Собранная информация не позволяет определить принадлежность данных Вам лично, но может быть использована нами для маркетинговых целей или для улучшения предоставляемых нами услуг.

Если Вы решили предоставить Herbalife Nutrition через Интернет персональную информацию, которая нам может потребоваться, например, для переписки с Вами или предоставления Вам подписки, мы намерены сообщать Вам, как мы будем использовать такую информацию. Если Вы сообщите нам, что Вы не хотите, чтобы такая информация использовалась, как основание для дальнейших контактов с Вами, мы будем соблюдать Ваши пожелания.

Если Вы решили предоставить Herbalife Nutrition через Интернет персональную информацию, которая нам может потребоваться, например, для переписки с Вами или предоставления Вам подписки, мы намерены сообщать Вам, как мы будем использовать такую информацию. Если Вы сообщите нам, что Вы не хотите, чтобы такая информация использовалась, как основание для дальнейших контактов с Вами, мы будем соблюдать Ваши пожелания.

Как Herbalife Nutrition собирает и хранит такую информацию?

Информация о Вас может собираться разными способами на Сайте; путем обращения к Вам прямого запроса (как в регистрационной форме) или автоматического фиксирования информации о Ваших посещения Сайта. Например, мы можем собирать информацию о Ваших передвижениях по Сайту или вести запись дополнительных услуг, которые Вы выбрали.

Информация хранится в безопасных условиях, защищенная, как физическими так и техническими средствами. Информация закрыта для широкого доступа.

Как долго Herbalife Nutrition будет хранить такую информацию?

Herbalife Nutrition будет хранить такую информацию в надежных и защищенных условиях, так долго, сколько потребуется нам для оценки того, чем мы можем быть Вам полезными и как соблюсти Ваши пожелания. Кроме того, законодательство может обязать нас хранить такую информацию в течение определенного периода времени. Чтобы понять, как Вы можете изменить, уточнить информацию о себе, пожалуйста, смотрите соответствующий вопрос в этом разделе.

Где будут храниться Ваши персональные данные?

Herbalife Nutrition осуществляет деятельность во многих странах мира. В целях предоставления согласованных услуг нашим клиентам, где бы они не находились, мы управляем нашими Интернет сайтами из одного центрального офиса. В настоящее время он находится в Соединенных Штатах Америки. Компания Herbalife Nutrition объявила о соблюдении «принципов безопасной гавани» для неприкосновенности частной жизни в соответствии с договором, заключенным между ЕС/Швейцарией и США, и, настоящим гарантирует поддержание соответствующего уровня защиты информации, такого, как в ЕС/Швейцарии. В зависимости от запрашиваемых Вами услуг или процедур хранения и обработки данных, Ваша персональная информация может быть размещена в других странах вне территории Европейского Союза. Так как не существует одного общемирового свода законов о защите данных, Европейское право требует Вашего согласия с таким размещением. Если Вы находитесь за пределами ЕС и США, Вы настоящим прямо предоставляете свое согласие на то, что Ваши данные могут быть переданы на серверы Herbalife Nutrition в любой точке мира в связи с использованием Вами услуг Herbalife Nutrition на Веб-сайтах.

Зачем Herbalife Nutrition собирает такую информацию?

Нам нужна такая информация для совершенствования предоставляемых Вам услуг; мы хотим сделать так, чтобы наши продукты и услуги можно было легко подобрать под Ваши конкретные запросы.

К кому применима эта политика?

Настоящая политика применима к веб-сайтам, предназначенным для пользования как индивидуальными потребителями, так и юридическими лицами.

Обязательство Herbalife Nutrition в отношении Конфиденциальности детей.

Защита конфиденциальности детей важна. По этой причине мы никогда не собираем и не обрабатываем информацию на нашем веб-сайте о лицах, о которых нам известно, что они младше 18 лет.

Политика в отношении файлов «cookie»

Что такое файлы «cookie»?

Cookie это небольшая порция текстовой информации, которую веб-сайт передает в файл cookie браузера на жесткий диск Вашего компьютера, так что веб-сайт может запомнить информацию о Вас. Cookie помогают организовать контент на веб-сайте для более оперативного реагирования на Ваши предпочтения - большинство крупных веб-сайтов используют cookie. Сookie сами по себе не могут быть использованы, чтобы установить Вашу личность.

Файл cookie обычно содержит имя домена, откуда файл cookie появился, «срок жизни» cookie, и значение, обычно случайно генерируемый номер.

На нашем веб-сайте используются два типа файлов cookie:

Сеансовые cookie, являющиеся временными файлами, существуют в файле cookie Вашего браузера до того момента, когда Вы покинете сайт.

Постоянные cookie остаются в файле cookie вашего браузера гораздо дольше (хотя продолжительность этого периода зависит от срока жизни конкретного файла.)

Как файлы cookie используются на этом сайте и какая информация собирается?

Сеансовые cookie используются для того, чтобы:

 • Позволить Вам перенести информацию с одной страницы нашего сайта на другую и не вводить такую информацию повторно.
 • В рамках регистрации позволить Вам получить доступ к сохраненной информации.

Постоянные cookie используются для того, чтобы:

 • Помочь нам распознать Вас как индивидуального посетителя (используя номер, Вы не можете быть идентифицированы персонально), когда Вы вернетесь на веб-сайт.
 • Позволить нам подбирать контент или рекламу, наиболее соответствующие Вашим интересам или предупреждать повторную демонстрацию одних и тех же рекламных объявлений.
 • Собирать анонимные, комплексные статистические данные, которые позволят нам понять, как пользователи используют наш сайт, что поможет нам усовершенствовать структуру нашего веб-сайта. Таким способом мы не можем идентифицировать Вас персонально.

Сторонние cookie

Третьи стороны предают файлы cookie через этот сайт. Это делается для того, чтобы:

 • Обслуживать рекламные объявления на нашем сайте и отслеживать, были ли такие рекламные объявления открыты пользователями.
 • Контролировать, как часто Вам демонстрируется конкретное рекламное объявление.
 • Подобрать контент в соответствии с Вашими предпочтениями.
 • Вести подсчет количества анонимных пользователей нашего сайта.
 • Обеспечить безопасность в отношении корзины для покупок или сделок.

 

Веб Маяки

Некоторые из наших веб страниц могут содержать электронные изображения, называемые веб маяками («web beacons», иногда называемые «clear gifs»), которые позволяют нам подсчитывать количество пользователей, посетивших эти страницы. Веб маяки собирают только ограниченную информацию, включающую в себя номер cookie, время и дату просмотра страницы, описание страницы, на которой располагается веб маяк. У нас также могут быть веб маяки, размещенные сторонними рекламодателями. Такие маяки не несут каких-либо персональных идентификационных данных, и используется только для того, чтобы отследить эффективность конкретной рекламной компании.

Отключение и подключение Cookies

У Вас есть возможность принять или отклонить файлы cookie путем изменения настроек Вашего браузера. Однако если cookie не активированы, Вы не сможете пользоваться всеми интерактивными характеристиками нашего сайта. Если Вы хотите получить предупреждение, перед тем, как файл cookie будет принят на Ваш жесткий диск, следуйте ниже приведенным инструкциям:

Для пользователей Netscape Navigator 3.0:

 • Откройте меню «Параметры».
 • Нажмите на «Сетевые Параметры».
 • Нажмите «Протоколы».
 • Поставьте галочку рядом с «Предупредить перед тем, как принять файл cookie».
 • Войдите в Вашу папку Netscape.
 • Удалите файл, который называется «cookies.txt», таким образом Вы удалите все файлы cookie.
 • В Windows 95 для поиска файла «cookies.txt» Вам нужно использовать параметр «Найти» в меню «Старт».

При использовании Explorer 3.0:

 • Откройте меню «Вид».
 • Нажмите «Параметры».
 • Нажмите «Расширенные».
 • Поставьте галочку рядом с «Предупредить перед тем, как принять файл cookie».
 • Войдите в каталог cookie.
 • Удалите все файлы, которые там есть, таким образом Вы удалите все файлы cookie.

Как только Вы удалите эти файлы, у Вас больше не останется файлов cookie, и Вы будете получать запрос каждый раз, когда веб-сайт будет пытаться послать cookie в Вашу систему. Тогда Вы можете выбрать «Принять» или «Отклонить» cookie.

Для пользователей Netscape 4.0+:

 • Выберите «Редактировать» в главном меню.
 • Нажмите на «Параметры».
 • Нажмите на «Расширенные».
 • Поставьте галочку рядом с «Предупредить перед тем, как принять файл cookie».
 • Теперь нажмите «Старт».
 • Нажмите на «Найти».
 • Нажмите на «Файлы и Папки».
 • Наберите «cookies.txt» в появившуюся поисковую строку.
 • Нажмите «Найти теперь».
 • Когда появятся результаты поиска, перенесите все файлы в «Мусорную корзину», таким образом Вы удалите все файлы cookie.
 • Теперь завершите работу и запустите Netscape.

Как только Вы удалите эти файлы, у Вас больше не останется файлов cookie, и Вы будете получать запрос каждый раз, когда веб-сайт будет пытаться послать cookie в Вашу систему. Тогда Вы можете выбрать «Принять» или «Отклонить» cookie.

При использовании Internet Explorer 4.0:

 • Выберите меню «Вид».
 • Нажмите на «Параметры Интернета».
 • Нажмите на «Расширенные».
 • Отметьте галочкой пункт «Задать вопрос перед тем, как принять cookie».
 • Теперь войдите в каталог cookie.
 • Удалите все файлы, которые у Вас есть, таким образом Вы удалите все файлы cookie.

Как только Вы удалите эти файлы, у Вас больше не останется файлов cookie, и Вы будете получать запрос каждый раз, когда веб-сайт будет пытаться послать cookie в Вашу систему. Тогда Вы можете выбрать «Принять» или «Отклонить» cookie.

При использовании Internet Explorer 5.0+:

 • Выберите меню «Инструменты».
 • Нажмите на «Интернет Параметры».
 • Нажмите на закладку «Безопасность».
 • Отметьте зону «Интернет» (выбранную по умолчанию).
 • Выберите уровень защиты «Высокий» для этой зоны.
 • Нажмите на «OK».
 • Войдите в Ваш каталог cookie.
 • Удалите все файлы, которые у Вас есть, таким образом Вы удалите все файлы cookie.

Как только Вы удалите эти файлы, у Вас не останется большое файлов cookie и Ваш браузер больше не будет посылать или получать новые файлы cookie.

Для пользователей Netscape 6.0+:

 • Выберите «Редактировать» в главном меню.
 • Нажмите на «Параметры».
 • Нажмите на «Расширенные».
 • Выберите поле «Cookies»
 • Отметьте галочкой «Предупредить меня перед принятием Cookies» или «Отклонить Cookies».
 • Нажмите на «OK».
 • Нажмите на кнопку «Старт».
 • Нажмите на «Поиск».
 • Нажмите на «Файлы и Папки».
 • Наберите «cookies.txt» в появившейся поисковой строке.
 • Нажмите «Начать поиск», когда появятся результаты поиска, переместить все файлы в «Мусорную корзину», таким образом Вы удалите все файлы cookie.
 • Теперь завершите работу и запустите Netscape.

В соответствии с Вашим выбором, Вы будете получать запрос каждый раз, когда веб-сайт будет пытаться послать новые cookie, или никакие cookie не будут установлены или получены.

При использовании Internet Explorer 6.0+:

 • Выберите в меню «Инструменты».
 • Нажмите «Настройки Интернета».
 • Нажмите на закладку «Конфиденциальность».
 • Сдвиньте регулятор, чтобы выбрать желаемые настройки.
 • Нажмите на «OK».
 • Выберите папку cookie.
 • Удалите все файлы, которые у Вас есть, таким образом Вы удалите все файлы cookie.

Как только Вы удалите эти файлы, у Вас больше не будет файлов cookie и Ваш браузер больше не будет отправлять или получать новые файлы cookie.

Для пользователей Netscape 7.0+:

 • Выберите «Редактировать» в главном меню.
 • Нажать на «Параметры».
 • Нажать на «Конфиденциальность & Безопасность».
 • Выбрать поле «Cookies».
 • Выберите желаемые настройки.
 • Нажмите «OK».
 • Выберите кнопку «Старт».
 • Нажмите на «Поиск».
 • Нажмите на «Файлы и папки».
 • Наберите «cookies.txt» в появившуюся поисковую строку.
 • Нажмите «Начать поиск».
 • Когда появятся результаты поиска, переместите все файлы в «Мусорную корзину», таким образом Вы удалите все файлы cookie.
 • Теперь завершите работу и запустите Netscape.

В соответствии с Вашим выбором, Вы будете получать запрос каждый раз, когда веб-сайт будет пытаться послать новые cookie, или никакие cookie не будут установлены или получены.

 

Удаление Cookie

Вы без труда можете удалить любые cookie, которые были установлены в папке cookie Вашего браузера. Например, если Вы используете Microsoft Windows Explorer:

 • Откройте «Windows Explorer».
 • Нажмите на кнопку «Поиск» в главном меню.
 • Наберите «cookie» в поисковой строке в «Папки и Файлы».
 • Выбрать «Мой Компьютер» в окне «Искать в».
 • Нажать «Начать поиск».
 • Двойное нажатие клавиши на обнаруженные папки.
 • «Выбрать» любой файл cookie.
 • Нажмите кнопку «Удалить» на клавиатуре.

Если Вы не используете Microsoft Windows Explorer, тогда Вы должны набрать «cookies» в разделе «Помощь», чтобы получить информацию, где искать Вашу папку cookie.

Как я могу изменить информацию о себе?

Некоторые веб-сайты Herbalife Nutrition позволяют проверять и вносить правки в предоставленные Вами персональные данные на регистрационных страницах. На других сайтах Вам просто предоставляется право отмены своего членства. В других случаях, если Вам потребуется получить доступ или изменить персональные данные, которые Вы ранее предоставили на сайт Herbalife Nutrition, пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным Отделом информационной поддержки Независимых Партнеров, или зайдите на сайт www.kgru.myherbalife.com и внесите изменения в Вашу информацию он-лайн. Пожалуйста, обратите внимание, что иногда требуется некоторое время, чтобы такие изменения отразились во всей системе Herbalife Nutrition, поэтому изменения не сразу можно будет увидеть.

Что мы знаем о безопасности Интернета и Сайта?

Интернет не является безопасной системой, и Вы всегда должны быть осторожны, раскрывая информацию на сайтах. Персональные данные, собранные на Сайтах Herbalife Nutrition хранятся в безопасных условиях, недоступных широкой публике. В некоторых случаях, персональные данные зашифровывается перед осуществлением Вами сделки, используя надлежащие технологии безопасности.

Что произойдет, если я решу не регистрироваться?

Если Вы решите не регистрироваться или не предоставлять персональные данные, в большинстве случаев, Вы сможете пользоваться большинством Веб-сайтов Herbalife Nutrition. Однако Вы не сможете получить доступ в те части сайта, где требуется регистрация. Даже если Вы не зарегистрируетесь, время от времени мы будем собирать анонимную информацию о том, как Вы использовали Веб-сайт. Это информация не будет устанавливать Вашу личность, но может быть полезна для маркетинговых целей или целей совершенствования предоставляемых нами услуг.

 

Дополнительная политика конфиденциальности для Кыргызской Республики

Если вы осуществляете доступ к Веб-сайтам из Кыргызской Республики или иным образом предоставляете свою персональную информацию в Кыргызской Республике, то в дополнение к соответствующим разделам Глобальной политики конфиденциальности Herbalife в Интернете («Политика») к обработке нами вашей персональной информации применяются следующие положения, разработанные с учетом специфики Кыргызской Республики («Дополнение для Кыргызской Республики»). В случае противоречия между соответствующими разделами Политики и положениями Дополнения для Кыргызской Республики положения Дополнения для Кыргызской Республики имеют преимущественную силу. Как Политика, так и Дополнение для Кыргызской Республики регламентируются применимым законодательством Кыргызской Республики.

Получая доступ, используя либо продолжая получать доступ или использовать наши Веб-сайты, вы сознательно, свободно, добровольно и недвусмысленно выражаете свое согласие быть юридически связанными положениями и условиями Политики и Дополнения для Кыргызской Республики, а также даете свое безоговорочное согласие нам и нашим аффилированным лицам, включая сотрудников, профессиональных консультантов, агентов и представителей, на любое законное использование вашей персональной информации, включая любые действия (операции) или совокупность действий (операций) (как с использованием, так и без использования автоматического оборудования) с вашей персональной информацией, включая сбор, запись, обработку, систематизацию, накопление, хранение (в том числе за пределами Кыргызской Республики), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, раскрытие, доступ), в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение вашей персональной информации, а также трансграничную передачу вашей персональной информации. Если вы не принимаете изложенные здесь положения и условия или не согласны с тем, как мы собираем и обрабатываем вашу персональную информацию, не пользуйтесь нашими Веб-сайтами и не заходите на них.

Вы можете в любое время предоставить нам письменное уведомление об отзыве своего согласия, после чего мы прекратим обработку вашей персональной информации в той мере, в какой это практически осуществимо, за исключением случаев, когда отзыв вашего согласия ущемляет наши права и обязанности в силу контрактных обязательств или закона.

В случае отказа предоставить согласие на обработку нами вашей персональной информации или отзыва такого согласия мы оставляем за собой право по собственному усмотрению в любое время немедленно приостановить и (или) прекратить использование вами наших Веб-сайтов.

Передача персональной информации

Помимо организаций, указанных в Политике, мы также вправе передавать вашу персональную информацию, как описано выше в разделе 1 Политики, сотрудникам, профессиональным консультантам, агентам и представителям наших дочерних, ассоциированных или связанных компаний.

Доступ и исправление

Вы имеете право запросить в письменном виде сведения о наличии вашей персональной информации, которую мы могли собрать, хранить и обработать, а также запросить доступ к такой персональной информации. Мы ответим на ваш письменный запрос в течение семи календарных дней с момента его получения.

При наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами, вы имеете право письменно попросить нас внести соответствующие изменения/корректировки в вашу персональную информацию. Мы обязуемся ответить на ваше письменное уведомление в письменном виде в течение семи календарных дней с момента его получения, указав, выполнили ли мы условия вашего уведомления или не можем этого сделать по указанным нами причинам.

Случаи трансграничной передачи

В случае передачи ваших данных за пределы Кыргызской Республики дополнительно может потребоваться ваше отдельное согласие на передачу вашей персональной информации за пределы Кыргызской Республики (т. е. трансграничную передачу персональной информации) для того, чтобы мы могли выполнить наш контракт с вами.

Информация о детях

Веб-сайты предназначены для общей аудитории и не предназначены для детей младше 14 лет. Мы сознательно не собираем, не используем и не распространяем персональную информацию детей в возрасте до 14 лет. Если вы считаете, что мы могли собрать персональную информацию вашего ребенка на Веб-сайтах, свяжитесь с нами по адресу privacy@herbalife.com, и мы приложим разумные усилия, чтобы удалить ее из наших записей, как это требуется по закону.ru-KG | 01.12.2023 19:09:04 | zus2pwssb00000D | MyHL | 02.12.2023 9:09:04 | 1.23.1110.03