POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnio zrewidowano w dniu 15 sierpnia 2019 r.

Herbalife szanuje prywatność każdego człowieka, który odwiedza jej strony internetowe oraz korzysta z jej serwisów.    Ta Polityka Prywatności informuje, w formacie FAQ (Często Zadawanych Pytań), o tym, w jaki sposób Herbalife używa twoich danych osobowych oraz o tym, jakie prawa przysługują tobie w związku z tym.   Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z tymi zasadami, możesz skontaktować się z nami e-mailowo privacy@herbalife.com.

Pamiętaj, że ta polityka ma zastosowanie jedynie do stron Herbalife („Strony”), zawierających link do tej polityki.

Zidentyfikować właściwego dla ciebie administratora danych osobowych możesz na podstawie twojego kraju zamieszkania, korzystając z zestawienia, przytoczonego na końcu tej polityki.    Administrator twoich danych osobowych ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych.

Prosimy również wziąć pod uwagę, że produkty Herbalife są sprzedawane wyłącznie poprzez Niezależnych Partnerów Herbalife (‘partner”), którzy także mogą występować w charakterze administratorów danych osobowych.  W celu ustalenia praktykowanych przez nich zasad w zakresie danych osobowych, powinieneś kontaktować się z nimi bezpośrednio.

Często Zadawane Pytanie (FAQ)

 • Jakie mam korzyści z tego, że Herbalife zbiera moje informacje osobiste?
 • Jakie informacje mogą być zbierane przez Strony?
 • W jaki sposób Herbalife będzie zbierać i przechowywać te informacje?
 • Jak długo Herbalife będzie przechowywać te informacje?
 • W jaki sposób Herbalife przyczynia się do ochrony Prywatności Dzieci?
 • Jakie mam prawa mam w związku z moimi danymi osobowymi?
 • Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Internecie i na stronach internetowych?
 • Czy Herbalife może zmienić obecną politykę?
 • W jaki sposób mogę ustalić, kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jakie mam korzyści z tego, że Herbalife zbiera moje informacje osobiste?

Poprzez swoje strony internetowe, Herbalife zbiera twoje dane osobowe, z wielu różnych powodów:

 • Aby przygotowywać i wykonywać zawierane z tobą umowy, na przykład:
 • aby przygotować i zawrzeć z tobą umowę partnerską.
 • w celu egzekwowania postanowień umowy partnerskiej, a w tym: dokonywania obliczeń przysługującego tobie i innym partnerom wynagrodzenia, oraz dostarczania i przechowywania informacji o twojej organizacji upline i downline (raporty organizacji (lineage reports)).
 • aby przetwarzać zamówienia produktowe;
 • aby realizować dostawy i zwroty produktów oraz zarządzać gwarancjami; a także
 • do realizacji płatności.
 • Aby spełniać nasze zobowiązania prawne, w następującym zakresie:
 • do potrzeb, związanych z księgowością czy podatkami;
 • do potrzeb realizacji reklamacji produktowych; a także
 • aby odpowiadać na zapytania o informacje ze strony upoważnionych pomiotów państwowych oraz władz sądowniczych.
 • Do uprawomocnionych celów biznesowych, takich jak:
 • świadczenie naszych usług oraz ochrona ich integralności oraz bezpieczeństwa;
 • doskonalenia naszych stron pod kątem wygody użytkowania i intuicyjnego interfejsu, a także zapewnienia treści bardziej dostosowanych do twoich potrzeb;
 • rozpatrywania zapytań wysyłanych przez partnerów;
 • w celu egzekwowania naszych Zasad Korzystania, zasad postępowania dla naszych partnerów oraz naszych praw; a także
 • dostarczania tobie informacji, treści reklamowych dotyczących naszych produktów i usług, a także ofert specjalnych

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie pewnych sposobów używania twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; aczkolwiek, w takim wypadku możesz nie mieć możliwości pełnego korzystania z naszych produktów czy usług.

 • Na bazie wyrażonej przez ciebie zgody, możemy korzystać z danych:
 • w celu otrzymywania dedykowanych usług, takich jak otrzymywanie pakietów informacyjnych;
 • w celu nawiązywania kontaktu z partnerem Herbalife w celu wprowadzenia do działalności płatnerskiej lub brania udziału w wydarzeniach i wyzwaniach;
 • aby używać twojego adresu e-mail lub numeru telefonu w celu promocji produktów i usług Herbalife, a także powiązanych produktów i usług; a także
 • aby używać określonych typów plików cookie lub podobnych technologii, w zakresie przewidzianym przez prawo.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami na poniższy adres e-mail, lub rezygnując (opting out) z reklamy, wysyłając wiadomość e-mail lub sms, albo poprzez dostosowanie ustawień prywatności swojej przeglądarki, w sposób opisany poniżej.  Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możesz utracić możliwość korzystania z naszych produktów i usług w pełnym zakresie.

Jakie informacje mogą być zbierane przez Strony?

W Herbalife dążymy do tego, aby zapewnić ci jak największy stopień kontroli nad twoimi informacjami osobistymi. Ogólnie, możesz odwiedzać Strony, nie udzielając nam żadnych informacji na temat tego, kim jesteś czy podawania innych informacji na swój temat.  Aczkolwiek, mimo to zbieramy informacje techniczne, takie, jak adres IP oraz informacje o twojej przeglądarce, aby nawiązać połączenie oraz wyświetlić stronę internetową.  Na przykład, możemy zbierać dane na temat tego, w jaki sposób poruszasz się po stronie czy przechowywać informacje na temat tego, jakie opcje wybrałeś.  To są praktyki, które są powszechnie stosowane przez każdą stronę w Internecie.  Pozyskane informacje nie identyfikują ciebie bezpośrednio, ale mogą okazać się przydatne do celów marketingowych oraz do poprawienia jakości oferowanych przez nas usług.

W niektórych przypadkach jednak, zbieramy informacje dotyczące ciebie bezpośrednio, takie, jak twoje imię czy adres; na przykład, gdy wypełniasz formularz zapytania o udzielenie informacji na temat produktów Herbalife czy na temat bycia partnerem Herbalife, albo w celu nawiązania kontaktu z partnerem lub wzięcia udziału w wezwaniu czy konkursie.  W takich przypadkach, możemy zapewnić ci więcej informacji oraz więcej możliwości wyboru w zakresie celów, w jakich możemy używać twoich informacji osobistych, jeżeli jest to niezbędne.  Zbieramy też informacje o twoich preferencjach w zakresie komunikacji, na przykład o tym, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości o charakterze komercyjnym. 

Dla zarejestrowanych partnerów, Herbalife przechowuje informacje na temat produktów, jakie kupujesz online, a także informacje dobrowolnie wprowadzone przez partnerów, takie, jak informacje kontaktowe potencjalnych klientów (leads) czy działania marketingowe.

Możemy pozyskiwać dodatkowe informacje na twój temat z publicznych i dostępnych do użytku komercyjnego źródeł oraz od innych stron trzecich.  Jeżeli korzystasz z usług stron trzecich, takich jak Facebook, Google czy Twitter poprzez Strony, w celu logowania się na Stronach lub udostępniania informacji na temat twoich doświadczeń na Stronach innym osobom, możemy zbierać informacje od wspomnianych stron trzecich.

Niektóre treści czy funkcjonalności na Stronach, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter, są dostarczane przez strony trzecie.  Te strony trzecie pozyskują niektóre informacje na temat tego, jak korzystasz z naszych stron, w tym - w jaki sposób korzystasz z plików cookie lub podobnych technologii (patrz rozdział o plikach cookie poniżej).  Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób te strony trzecie używają twoich informacji, skonsultuj się z nimi bezpośrednio.

W jaki sposób Herbalife będzie zbierać i przechowywać te informacje?

Herbalife przechowuje twoje informacje osobiste  w centralnym repozytorium, wraz z innymi informacjami na twój temat, jeżeli takowe istnieją.   To pozwala nam uniknąć dublowania informacji, lepiej zarządzać naszymi zasobami informacyjnymi, a także zapewniać wyższy poziom świadczenia usług.    Używamy tych informacji w wyżej wymienionych celach oraz zgodnie z twoim wyborem.

Jak długo Herbalife będzie przechowywać te informacje?

Możemy przechowywać twoje informacje tak długo, jak to jest niezbędne do celów, do których zostały one pozyskane, albo przez okres wymagany przez prawo - w zależności od tego, który okres jest dłuższy.  Czas, przez jaki Herbalife przechowuje twoje informacje osobiste zależy od celu, w jakim używasz informacji.

Herbalife przechowuje twoje informacje w bezpiecznym środowisku, chronionym przez zabezpieczenia, będące połączeniem środków fizycznych oraz odpowiednich technologii.   Te dane nie są udostępniane publicznie, z wyjątkiem informacji, które dobrowolnie udostępniasz publicznie na forach czy innych publicznie dostępnych zasobach w obrębie Stron lub na platformach prowadzonych przez strony trzecie.

 • Aby lepiej zrozumieć, jak możesz dostosować lub zaktualizować zakres przechowywanych informacji o tobie, prosimy o przeczytanie odpowiedzi na pytanie zamieszczone poniżej zatytułowane: Jakie mam prawa w zakresie moich danych osobowych?

Komu Herbalife może udostępniać moje dane osobowe?

Istotne dane osobowe będą udostępniane:

 • firmom połączonym lub stowarzyszonym z Herbalife, a także dealerom, agencjom czy licencjobiorcom każdej z tych firm.
 • dostawcom usług pracującym dla Herbalife, na przykład, firmom współpracującym z nami w zakresie tworzenia naszych stron internetowych czy ich zabezpieczania, oraz firmom pomagającym nam w opracowaniu lepiej dostosowanych treści reklamowych.
 • innym firmom, z usług których Herbalife korzysta w sposób bezpośredni lub pośredni, działając na twoją korzyść, na przykład w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, zarządzania komunikacją e-mail, przetwarzania płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych, a także zapewnienia obsługi klienta.
 • wybranym partnerom Herbalife, łącznie z partnerami Herbalife z twojej organizacji upline (na przykład, raporty organizacji (lineage reports);
 • innym stronom, o ile wymaga tego prawo, lub w celu podporządkowania się decyzji sądu lub działania w zgodzie z innego typu postępowaniem prawnym, sądowym lub arbitrażowym, łącznie z ujawnieniem tych informacji autoryzowanym zewnętrznym audytorom oraz organom państwowym, albo w celu prewencji oszustw lub prowadzenia dochodzeń w sprawach oszustw.
 • innym stronom w kontekście transakcji korporacyjnych, takich jak operacje połączenia podmiotów, akwizycji czy postępowania upadłościowego.

Gdzie będą przechowywane twoje dane osobowe?

Herbalife działa w wielu krajach na całym świecie.  Abyśmy mogli świadczyć tobie usługi w sposób ciągły i spójny, niezależnie od tego, w jakiej części świata jesteś, niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej są zarządzane z jednej lokalizacji centralnej.  Obecnie ta lokalizacja leży na terenie Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, członkowie twoje organizacji upline mogą mieć swoją siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.  Brak jest jednego spójnego zbioru regulacji prawnych, obejmującego swoim zasięgiem Europę, Stany Zjednoczone oraz inne części świata.  Prawo europejskie zobowiązuje Herbalife do podejmowania kroków w zakresie ochrony twoich danych osobowych gdy pochodzi do ich transferu poza Europę.  Kroki te obejmują:

 • w przypadku transferów międzynarodowych do innych podmiotów Herbalife na całym świecie - Herbalife polega na swoich Standardowych Klauzulach Umownych.
 • w przypadku transferów międzynarodowych do dostawców usług, zabezpieczenie zależy od dostawcy usług, którego dany transfer dotyczy oraz jego lokalizacji, i obejmuje porozumienia zawierające klauzule w zakresie ochrony danych, stosowane w formie i zakresie wymaganym przez prawo; a także
 • w przypadku transferów międzynarodowych, do członków twojej organizacji upline, jeżeli ma to miejsce, Herbalife polega na wykonywaniu zapisów z umowy partnerskiej

W jaki sposób Herbalife przyczynia się do ochrony Prywatności Dzieci?

Zapewnienie prywatności dzieciom jest ważne.  W niektórych przypadkach, Herbalife może zbierać Dane Osobowe od osób małoletnich.  Herbalife uzyskuje zgodę rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej, w zakresie wymaganym przez właściwe prawo.

 

Jakie mam prawa mam w związku z moimi danymi osobowymi?

W zależności od właściwego prawa, możesz mieć szereg praw związanych z twoimi danymi osobowymi, takich, jak prawo do dostępu do twoich danych, ich poprawiania, zastrzeżenia zakresu ich przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym przetwarzania do celów marketingowych), a także prawo do przeniesienia (mobilności) twoich danych do innego administratora czy ich usunięcia.  Niektóre nasze Strony umożliwiają rewizję i aktualizację twoich danych osobowych, lub rezygnację z członkostwa w serwisie.  Tam, gdzie funkcja ta nie jest dostępna, albo w celu uzyskania pomocy w zakresie innych praw związanych z danymi osobowymi, skontaktuj się ze swoim lokalnym serwisem obsługi partnerów lub napisz do nas na adres e-mail https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Prosimy również o wzięcie pod uwagę, że te prawa mogą podlegać ograniczeniom ustanowionym przez obowiązujące przepisy prawne.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać reklam droga e-mailową lub poprzez wiadomości SMS, będziesz miał możliwość rezygnacji (opt out) wewnątrz wiadomości, które otrzymujesz.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w związku z tą polityką oraz naszymi praktykami, lub jeżeli masz skargi odnośnie tego, w jaki sposób Herbalife używa twoich danych osobowych, napisz do nas na poniższy adres:

Inspektor Danych Osobowych (IDO) - region EMEA
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

Użytkownicy czy partnerzy z Unii Europejskiej, którzy mają obawy związane z tym, jak Herbalife zbiera i używa ich danych osobowych, mogą wnieść skargę do odpowiednich Organów Nadzorczych wewnątrz swojej jurysdykcji, w przypadku, jeżeli Herbalife nie jest w stanie w sposób satysfakcjonujący dla nich rozstrzygnąć ich wątpliwości czy zastrzeżeń.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Internecie i na Stronach?

Internet nie jest bezpiecznym systemem, a więc zawsze powinieneś być czujny, gdy ujawniasz jakiekolwiek informacje online.  Dane osobowe zbierane przez strony internetowe Herbalife są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są udostępniane publicznie.  W przypadkach, gdy to jest niezbędne, dane osobowe są szyfrowane zanim dokonasz transakcji, za pomocą odpowiedniej bezpiecznej technologii.

Czy Herbalife może zmienić obecną politykę?

Prawa w zakresie ochrony prywatności, obowiązujące wytyczne oraz orzecznictwo ciągle się zmienia.  W związku z tym, Herbalife zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce od czasu do czasu.  Zalecamy, abyś odwiedzał naszą stronę co jakiś czas, aby mieć świadomość najnowszej wersji naszej polityki. 

Jak mogę ustalić, kto jest administratorem moich danych?

Możesz zidentyfikować podmiot wewnątrz Herbalife, będący administratorem twoich danych osobowych za pomocą tabeli umieszczonej poniżej, w zależności od kraju, w którym mieszkasz.

Armenia

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy

Azerbajdżan

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Białoruś

Herbalife Bela LLC, ul. Prityckogo 29-91A, 220092 Mińsk, Białoruś

Belgia

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 Bruksela – Belgia

Bośnia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)

Bułgaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Chorwacja

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)

Cypr

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. Ul. Pentelis 110, Marousi, 15126 Ateny, Grecja (“Herbalife Grecja”)

Czechy

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Numer Identyfikacyjny (IČO): 028 55 089, ul. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praga 8, Czechy (“Herbalife Czechy”)

Dania

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estonia

LLC “Herbalife International RS” |  Prospect Mira, 33/1, 129110, Moskwa, Rosja (“Herbalife”)

Finlandia

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finlandia

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francja

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Polinezja Francuska

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Gruzja

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Niemcy

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy

Ghana

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Grecja

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., ul. Pentelis 110, 151 26 Marousi, Ateny, Grecja

Węgry

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Budynek “B”

Islandia

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irlandia

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Wielka Brytania

Izrael

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD.,  ul. Derech Hamakabim 46, Strefa Przemysłowa, Rishon, Letzion 75359, Izrael

Włochy

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Rzym, Włochy

Kazachstan

LLC Herbalife Kazachstan,  al. Mukanov 241., 050008 Ałmaty, Republika Kazachstanu

Kirgistan

LLC Herbalife Kazakhstan,  al. Mukanov 241., 050008 Ałmaty, Republika Kazachstanu (“Herbalife”)

Łotwa

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Liban

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. Ul. Pentelis 110, Marousi , 15126 Ateny, Grecja (“Herbalife Grecja”)

Litwa

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Macedonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandia

Mołdawia

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Ul. Ismail 81/1, Centrum Biznesowe “Panorama”, piętro. 2, MD-2001, Kiszyniów, Mołdawia

Mongolia

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Holandia

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandia

Norwegia

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polska

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Portugalia

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL

Rumunia

Herbalife RO SRL, Ul. Arhitect Louis Blanc nr. 1, piętro 7, Sektor 1, kod pocztowy 011751, Bukareszt, Rumunia

Rosja

ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)

Słowacja

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratysława (“Herbalife Słowacja”)

Słowenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)

Afryka Południowa (obejmuje: Botswanę, Lesotho, Namibię oraz Suazi).

Herbalife International South Africa, Ltd., Parter, Budynek 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Południowa Afryka

Hiszpania

Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa 1, 28043 Madrid

Szwecja

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Sztokholm, Szwecja

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Szwajcaria

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy

Turcja

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752,  Istambuł, Turcja

Ukraina

Herbalife Ukraine LLC, ul. Kikvidze 26, 01103 Kijów, Ukraina

Wielka Brytania

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Wielka Brytania

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Sklep nr. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia


Ponadto Herbalife Europe Ltd. jest administratorem niektórych danych osobowych w celu współpracy z ograniczoną liczbą zewnętrznych dostawców usług, a Herbalife Europe Ltd. wyznaczyła Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. jako jego przedstawiciel w Unii Europejskiej. Możesz skontaktować się z Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. pisząc na adres 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg lub privacy@herbalife.com.

pl-PL | 21.07.2024 19:06:50 | zus2pwssg000007 | MyHL | 22.07.2024 04:06:50 | 1.24.0718.04