last ned

Brukervilkår

VENNLIST LES DISSE BRUKERVILKÅRENE OG PERSONVERNERKLÆRINGEN SOM ER TILGJENGELIG ("PERSONVERNERKLÆRINGEN"), FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN ELLER KJØPER PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA HERBALIFE NUTRITION.

Disse brukervilkårene ("Brukervilkårene") fastsetter de juridiske vilkårene og betingelsene for din bruk av denne nettsiden ("Nettsiden"), uavhengig av om du er en Distributør eller en Prioritert Kunde ("deg"), som eies av Herbalife Internationals of America, Inc., et amerikansk selskap, og som også opprettholdes av Herbalife Norway Products AS med hovedkontor i Fornebuveien 4648, 1366 Lysaker ("Herbalife Nutrition", "vi" eller "oss").

Din bruk av Nettsiden og all informasjon, data, tekst, programvare, informasjon, bilder, lyder eller annet materiale som finnes der, eller din bruk eller kjøp av Herbalife Nutrition-produkter, bekrefter ditt ubetingede samtykke til å være bundet av disse Brukervilkårene og at du vil fortsette å følge disse Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar å være bundet av disse Brukervilkårene ber vi om at du ikke går inn på eller på annen måte bruker Nettsiden. 

Disse Brukervilkårene og Personvernerklæringen og alle andre vilkår og retningslinjer inntatt her ved referanse (samlet omtalt som "Andre retningslinjer"), utgjør hele avtalen mellom deg og oss knyttet til innholdet her og erstatter alle tidligere eller andre ordninger, forståelser, forhandlinger og diskusjoner, enten det er muntlig eller skriftlig. Ingen fraskrivelse av noen av bestemmelsene i denne Avtalen skal utgjøre en fraskrivelse av andre bestemmelser her (enten lignende eller ikke), og en slik fraskrivelse skal heller ikke utgjøre en vedvarende fraskrivelse med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Informasjonen og funksjonene på denne Nettsiden kan endres når som helst uten varsel. Ved å gå inn på eller ved linking til denne Nettsiden (i den grad linking er tillatt), påtar du deg risikoen for at informasjonen på denne Nettsiden kan bli endret eller fjernet.

1. ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til å: 

 • Endre vilkårene og betingelsene i disse Brukervilkårene;

 • Forbedre, legge til, endre eller avvikle Nettsiden eller deler av Nettsiden når som helst etter eget skjønn.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og til enhver tid, å endre, oppdatere, legge til, oppheve, fjerne, revidere eller på annen måte endre deler av disse Brukervilkårene, helt eller delvis. Hvis du oppgir informasjon til oss, får tilgang til eller bruker Nettsiden eller deltar i et Tilbud på noen måte etter at disse Brukervilkårene er endret, vil det bli ansett som at du har lest, forstått og samtykket til og godtatt slike endringer. Den siste versjonen av disse Brukervilkårene vil være tilgjengelig på Nettsiden og vil erstatte alle tidligere versjoner.

Det er ditt ansvar å lese disse Brukervilkårene før du bruker Nettsiden. 

2. TILGANG

Du må ha tilgang til Internett og betale eventuelle servicegebyrer knyttet til slik tilgang for å bruke Nettsiden. Du må i tillegg sørge for alt nødvendig utstyr som er nødvendig for å få tilgang til Internett. Du er og forblir eneansvarlig for kjøp, tilkobling, installasjon, lasting, drift og vedlikehold av maskinvare, programvare, telefon (kabel eller annen), og Internett til din personlige datamaskin og for alle relaterte kostnader. Du er eneansvarlig for å skanne maskinvaren og programvaren din for datavirus og andre relaterte problemer før du bruker dem. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler relatert til funksjonsfeil eller feil på maskinvaren eller programvaren din i forbindelse med bruk av Nettsiden.

3. BERETTIGELSE

Enkelte funksjoner på denne Nettsiden (inkludert, men ikke begrenset til, brukerregistrering) kan være underlagt krav til alder og/eller andre kvalifikasjoner.

4. Å BLI HERBALIFE NUTRITION PRIORITERT KUNDE ELLER
HERBALIFE NUTRITION UAVHENGIG DISTRIBUTØR

Herbalife® Nutrition-produkter og -tjenester selges gjennom Herbalife Nutritions nettverk av Uavhengige Distributører. For å kjøpe Herbalife® Nutrition-produkter eller -tjenester trenger du ikke å bli Distributør. Du kan i stedet kjøpe Herbalife® Nutrition-produkter fra en Distributør eller bli Herbalife Nutrition Prioritert Kunde. Hvis du er interessert i å kjøpe produkter fra en Distributør eller bli Prioritert Kunde, vennligst se delen Produkter på Nettsiden. Hvis du derimot er interessert i å starte din egen virksomhet som Herbalife Nutrition Uavhengig Distributør, vennligst se delen Forretningsmuligheter på Nettsiden.

5. INFORMASJON OG PERSONVERN

Dersom du oppgir informasjon til Nettsiden bekrefter du at du oppgir nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon der det blir bedt om det, og du godtar å opprettholde og oppdatere slik informasjon etter behov. Vi vil bruke og opprettholde all personlig informasjon som vi samler inn gjennom Nettsiden i samsvar med vår Personvernerklæring som er tilgjengelig .

6. BRUKERFORUM

Forumer, oppslagstavler, chatterom eller andre interaktive områder som tilbys eller kan tilbys på Nettsiden ("Brukerforum") er opprettet for å gi brukere et forum for å uttrykke sine meninger og dele sine ideer og informasjon. Enkeltpersoner som legger ut innhold i brukerforumene ("Fellesskapsinnhold") er ansvarlig for påliteligheten, nøyaktigheten og sannheten til slikt innhold, og vi har ingen kontroll over dette. Vi har dessuten ingen kontroll over om noe slikt publisert materiale er av en karakter som brukere vil finne støtende, usmakelig eller på annen måte uakseptabelt og fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for slikt materiale.

Vi vurderer ikke og kan ikke gjennomgå hver melding som er lagt ut av brukere i Brukerforumene og er ikke ansvarlige for innholdet i disse meldingene eller synspunktene eller meningene som uttrykkes av brukerne av Brukerforumene. Informasjon som oppgis i Brukerforumene anses offentliggjort. Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet, til å slette, flytte eller redigere innhold, helt eller delvis, sendt inn av deg til Nettsiden, av noen grunn etter eget skjønn. I tillegg kan vi slette, flytte, redigere eller oppgi innholdet i meldinger når det er pålagt å gjøre det ved lov eller at vi i god tro mener at en slik handling er nødvendig for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom eller for å beskytte sikkerheten til våre brukere eller offentligheten. Under ingen omstendigheter påtar vi oss noen forpliktelse til å overvåke Brukerforumene eller fjerne noe spesifikt materiale.

Du forstår at opplasting til og/eller publisering av Fellesskapsinnhold i et Brukerforum ikke skal være underlagt noen forpliktelse til konfidensialitet fra Selskapets side, og vi skal ikke være ansvarlige for bruk eller offentliggjøring av Fellesskapsinnhold. 

Bruksbegrensninger

Med hensyn til din bruk av og funksjonaliteten til Brukerforumene godtar du å overholde "Fellesskapsretningslinjer" som er angitt nedenfor. Uten å begrense våre andre rettigheter og rettsmidler, kan enkeltpersoner som bryter følgende Fellesskapsretningslinjer, etter vårt skjønn, permanent utestenges fra å bruke Nettsiden:

 • trakassere, forfølge eller på annen måte skjelle ut en annen bruker;

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som antyder at deltakelse i Herbalife Nutrition-muligheten vil resultere i en overdådig livsstil, inkludert følgende, eller noen vesentlig lignende bilder: overdådige herskapshus, private helikoptre, jetfly, eller yachter; eller eksotiske biler; 

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er falskt, skadelig, truende, fornærmende, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, nedsettende (inkludert nedsettende for Herbalife Nutrition), vulgært, uanstendig, pornografisk eller som fremmer vold, rasehat, terrorisme eller ulovlige handlinger, eller som på annen måte er støtende (slik det anses av oss etter vårt skjønn);

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er eller kan være skadelig for eller som på annen måte kan redusere, skade eller svekke omdømmet eller ryktet til Herbalife Nutrition, dets produkter, Distributører, varemerker, handelsnavn eller goodwill;

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig eller krenker eller misbruker patenter, varemerker, handelsidentitetsrettigheter, forretningshemmeligheter, publisitetsrettigheter, personvernrettigheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en tredjepart;

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig virus, trojanske hester eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer eller materiale som forstyrrer en tredjeparts bruk og glede av Nettsiden; 

 • utgi seg for å være en person eller enhet, eller på annen måte skjule opprinnelsen til innhold som overføres via Nettsiden eller til Herbalife Nutrition, inkludert forfalskning av TCP/IP-pakkeoverskrifter eller deler av overskriftsinformasjonen i enhver overføring til Nettsiden, uansett årsak;

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig via Nettsiden personlig reklame, søppelpost, spam, kjedebrev, pyramidespill eller tilbud om salg av produkter eller tjenester, unntatt i områder, om noen, spesielt utpekt for slike formål; eller

 • bryte gjeldende nasjonal eller internasjonal lov, regel eller forskrift;

 • delta i noen deler av Nettsiden hvis du er under atten (18) år; 

 • overføre, legge ut, sende, laste opp, distribuere, sende inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold via Nettsiden som inneholder pengeoppfordringer, kampanjer, reklame eller oppfordring til kjøp av varer eller tjenester. Du erkjenner også herved at det er forbudt å oppfordre andre gjester til å bli med i eller bli medlemmer av en kommersiell onlinetjeneste eller annen organisasjon;

 • samle inn eller høste informasjonen til en bruker eller på annen måte få tilgang til Nettsiden ved hjelp av automatiserte midler (inkludert, men ikke begrenset til, bots, roboter, spiders eller scrapers);

 • "innramme", "speile" eller "dyplinke" noen del av Nettsiden uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning;

 • linke til en hvilken som helst side på Nettsiden fra et hvilket som helst nettsted eller nettside som fremsetter påstander med hensyn til de helbredende eller helsefremmende kreftene til ethvert stoff, enten slikt stoff produseres, markedsføres, selges eller distribueres av oss eller ikke. 

Vi bifaller ikke Fellesskapsinnholdet i Brukerforumene og fraskriver oss spesifikt ethvert ansvar overfor noen person eller enhet (inkludert, men ikke begrenset til, personer som kan bruke eller støtte seg på slikt materiale) for tap, skade (enten direkte eller indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, eller annet tap), krav, ansvar eller annen årsak av noe slag eller karakter basert på eller et resultat av Fellesskapsinnhold offentliggjort via et Brukerforum. Ved å legge ut eller laste opp Fellesskapsinnhold til et Brukerforum eller sende inn annet Fellesskapsinnhold til oss, gir du (eller garanterer at eieren av slike rettigheter uttrykkelig har gitt) oss en evigvarende, global, royaltyfri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, gjengi, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, viderelisensiere, lage avledede verk fra og distribuere slikt materiale eller innta slikt Fellesskapsinnhold i enhver form, medium eller teknologi som er kjent nå og i all ettertid. I tillegg garanterer du at innholdet slik det er lastet opp eller lagt ut av deg ikke krenker en persons såkalte publisitetsrettigheter eller "moralske rettigheter" eller andre lignende eller analoge rettigheter i henhold til gjeldende lover i noe land eller region i verden.

7. BRUK AV E-POSTADRESSER HENTET FRA NETTSIDEN

Når du bruker en e-postadresse hentet fra eller via Nettsiden, godtar du å bruke slike epostadresser i samsvar med alle gjeldende lover og ikke å overføre til en person eller enhet:

 • noe innhold som krenker Fellesskapsretningslinjene angitt ovenfor med hensyn til Brukerforumene, eller som er ulovlig, uredelig, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, skadelig, trakasserende, skadevoldende, krenkende av andres personvern, hatefullt eller er rasemessig, etnisk eller på annen måte kritikkverdig, eller er underlagt en avtale om konfidensialitet, eller krenker vår eller en tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre rettigheter; 

 • ikke-offentlig informasjon om et selskap;

 • forretningshemmeligheter; eller

 • datakoder, filer eller programmer (for eksempel et datavirus) designet for å avbryte, ødelegge, kompromittere sikkerheten eller begrense funksjonaliteten til en enhet;

 • spamming er strengt forbudt. Spam er for dette formål definert som å sende en uønsket melding til personer, enheter, nyhetsgrupper, forum, e-postlister eller andre grupper eller lister, med mindre forhåndsgodkjenning er innhentet fra e-postmottakeren som eksplisitt tillater sending av e-postkommunikasjon til dem, eller med mindre det allerede er etablert et forretningsmessig eller personlig forhold til e-postmottakeren. DERSOM DU BLIR "SPAMMET" AV NOEN SOM SELGER ELLER BESKRIVER HERBALIFE NUTRITIONS PRODUKTER ELLER FORRETNINGSMULIGHET, VENNLIGST KONTAKT OSS UMIDDELBART; 

 • Bruk av falske overskrifter i e-poster eller å forfalske, etterligne eller endre opprinnelsen til en e-post i forbindelse med Herbalife Nutrition og/eller dets produkter og tjenester er forbudt;

 • Dersom en person eller enhet indikerer at de ikke ønsker å motta e-post, samtykker du i å ikke sende e-post til denne personen eller enheten. Dersom en person i utgangspunktet godtar å motta e-post, men senere ber om å slippe å motta e-post, må du følge denne forespørselen;

 • Herbalife Nutrition forbyr å delta i noen av de ovennevnte aktivitetene, personlig eller gjennom tjeneste fra en annen leverandør, remailer-tjeneste eller annet.

8. VÅRE EIENDOMSRETTIGHETER

Denne Nettsiden og alt den inneholder, eller kan komme til å inneholde i fremtiden, inkludert, men ikke begrenset til artikler, meninger, annen tekst, kataloger, guider, fotografier, illustrasjoner, bilder, video- og lydklipp og reklame, samt varemerker, opphavsrettigheter, logoer, domenenavn, kode, handelsnavn, servicemerker, patenter og alt annet opphavsrettslig materiale (inkludert kilde- og objektkode) og/eller annen form for immaterielle rettigheter (samlet omtalt som "Materialet") er eid av eller lisensiert til oss eller andre autoriserte tredjeparter og er beskyttet mot uautorisert bruk, kopiering og spredning i henhold til åndsverksloven, varemerkeloven, patentloven og annen lovgivning og internasjonale traktater. Med mindre det er skriftlig og uttrykkelig akseptert av oss, kan du ikke ta, reprodusere, utføre, overføre, selge, lisensiere, modifisere, skape avledede verk fra eller basert på, publisere, omvendt konstruere, laste opp, redigere, legge ut, overføre, vise offentlig, linke til, distribuere eller utnytte hele eller deler av Materialet. Ingenting i disse Brukervilkårene eller som fremgår på Nettsiden skal tolkes som en tillatelse, lisens eller rett til å bruke noe av Materialet på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss eller den tredjepart som eier Materialet eller de immaterielle rettighetene som fremgår på Nettsiden. UAUTORISERT BRUK, KOPIERING, REPRODUKSJON, MODIFISERING, PUBLISERING, REPUBLISERING, OPPLASTING, NEDLASTING, INNLEGGING, OVERFØRING, DISTRIBUERING, DUPLISERING ELLER ANNEN MISBRUK AV NOE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT. Enhver bruk av Materialet annet enn det som er tillatt etter disse Brukervilkårene, utgjør et brudd på disse Brukervilkårene og kan utgjøre et varemerkeinngrep, patentinngrep, eller inngrep i opphavsrettigheter. Du samtykker til ikke å bruke Materialet til ulovlige formål og til ikke å krenke våre eller andres rettigheter. Du samtykker i at du ikke skal forstyrre eller tillate tredjeparter å forstyrre de alminnelige prosessene på eller bruk av Nettsiden av andre brukere, inkludert, men ikke begrenset til, å forsøke å få tilgang til administrative områder på Nettsiden. Vi har rett til å legge til, endre, avvikle, fjerne eller suspendere noe av Materialet til enhver tid, uten varsel og uten ansvar. Herbalife Nutrition, vår logo og navnet på produktene som produseres, markedsføres, selges eller distribueres av Herbalife Nutrition, er varemerker og/eller servicemerker tilhørende Herbalife International of America, Inc., eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker, servicemerker og logoer som benyttes på Nettsiden er varemerker, servicemerker eller logoer tilhørende de respektive eierne.

9. MEDLEMSKAP OG REGISTRERING

Enkelte deler av Nettsiden krever registrering eller kan på andre måter kreve at du oppgir informasjon for å benytte enkelte funksjoner eller for å få tilgang til deler av innholdet. Beslutningen om å oppgi denne informasjonen er frivillig og valgfri. Hvis du imidlertid velger å ikke oppgi slik informasjon kan det hende du ikke får tilgang til deler av innholdet eller ikke kan benytte enkelte av funksjonene på Nettsiden.

Dersom du registrerer deg på Nettsiden, aksepterer du at du har ansvar for all aktivitet som foregår på din konto, med din e-post eller ditt passord, og du samtykker i at du ikke skal selge, overføre eller overdra medlemskapet ditt, eventuelle medlemsrettigheter eller e-postadresse utstedt fra Nettsiden. 

Du er ansvarlig for å holde ditt passord, dersom du har et, konfidensielt, og for å begrense adgangen til datamaskinen din slik at andre ikke kan få tilgang til den passordbeskyttede delen av Nettsiden eller e-postkontoen din som er utstedt fra Nettsiden, ved å bruke navnet ditt helt eller delvis.

Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å kontakte Medlemsservice via Online Support service som er tilgjengelig på Nettsiden eller ved å ringe Medlemsservice på +47 67 12 66 66.

10. INNSENDELSE AV IDEER

Vi hører gjerne fra brukere og tar gjerne imot kommentarer angående Herbalife Nutritions tjenester og produkter. Ikke desto mindre tillater ikke våre vedvarende selskapsretningslinjer å godta eller vurdere kreative ideer, forslag eller annet materiale enn det som det spesifikt er bedt om (se nedenfor). Selv om vi setter pris på tilbakemeldingene dine om våre tjenester og produkter, ber vi om at du er spesifikk i kommentarene dine om disse tjenestene og produktene, og at du ikke sender inn kreative ideer, forslag eller materialer. Vi håper du vil forstå at hensikten med disse retningslinjene er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter utviklet av oss eller våre tilknyttede selskapers profesjonelle ansatte kan se ut for andre å ligne deres eget kreative arbeid. Følgelig ber vi om at du ikke sender oss noe originalt kreativt materiale, slik som showdesign, fotografier, tegninger eller originale kunstverk. 

Hvis du sender eller legger ut visse spesifikke bidrag på vår forespørsel (f.eks. via oppslagstavler eller i forbindelse med konkurranser), eller hvis du sender oss kreative forslag, ideer, notater, fotografier, tegninger, konsepter eller annen informasjon (hver, en "Innsendelse" og samlet "Innsendelser") til tross for vår forespørsel om at du ikke sender oss noen uoppfordrede bidrag eller annet kreativt materiale, vil Innsendelsen bli behandlet som ikke-konfidensiell. For formålene med dette avsnittet skal alt Fellesskapsinnhold anses som inkludert i definisjonen av Innsendelser. Ingen av Innsendelsene skal være underlagt noen fortrolighetsplikt fra vår side, og vi skal ikke holdes ansvarlige for bruk eller offentliggjøring av Innsendelser.

11. KAMPANJER

Denne Nettsiden kan inneholde lotterier, konkurranser eller andre kampanjer som krever at du sender materiale eller informasjon om deg selv. Vær oppmerksom på at lotterier, konkurranser eller kampanjer som tilbys via Nettsiden kan være, og ofte er, styrt av et eget sett med regler som, i tillegg til å beskrive slike lotterier, konkurranser eller kampanjer, kan ha kvalifikasjonskrav, f.eks. begrensinger i alder eller geografisk område, vilkår og betingelser som regulerer bruken av materialet du sender inn, og angivelse av hvordan personopplysningene dine kan brukes. Det er ditt ansvar å lese slike regler for å avgjøre om du vil og er kvalifisert til å delta, registrere deg og/eller delta. Ved å delta i slike lotterier, konkurranser eller andre kampanjer, godtar du å overholde slike regler og avgjørelsene til sponsoren(e) som er identifisert der, som skal være endelige og bindende i alle henseender.

12. LINKER

Vi kan ha linker til tredjeparts nettsider eller ressurser. At slike linker finnes på vår Nettside er ikke en bekreftelse av informasjon, produkter eller tjenester som nås via en slik link. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller ytelsen til noen del av Internett, inkludert andre verdensomspennende nettsteder som Nettsiden kan være koblet til, og som Nettsiden kan åpnes fra. Du bes om å informere oss om eventuelle feil eller upassende materiale som finnes på nettsider som denne Nettsiden er eller kan være knyttet til.

13. FEIL

Selv om vi prøver å opprettholde integriteten til Nettsiden, gir vi ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten til Nettsiden eller andre Tilbud. Hvis du mener at du har oppdaget en feil på Nettsiden, vennligst kontakt oss via Online Support service som er tilgjengelig på Nettsiden eller ved å ringe Medlemsservice på +47 67 12 66 66 og inkludere, om mulig, en beskrivelse av feilen, URL-adressen og kontaktinformasjonen din. Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i forholdet.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING

U FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DENNE NETTSIDEN OG ALT MATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHETER SOM INNGÅR I NETTSIDEN ER DISTRIBUERT "SOM DEN ER", "SOM TILGJENGELIG" "MED ALLE FEIL" OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERLIGGENDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, HJEMMELSGARANTI ELLER GARANTIER OM SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER GARANTIER SOM FØLGER AV RELEVANT LOVGIVNING ELLER FRA ET HANDELSFORLØP ELLER BRUK AV HANDEL. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV UNDERLIGGENDE GARANTIER, SLIK AT BEGRENSNINGEN OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDER FOR DEG. DU KAN DERFOR HA ANDRE RETTIGHETER SOM AVHENGER AV JURISDIKSJON.

DU SAMTYKKER TIL AT VI OG VÅRE MORSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, LISENSGIVERE OG OPPDRAGSGIVERE, OG DERES RESPEKTIVE7 ANSATTE, LEDERE OG STYREMEDLEMMER (SAMLET DE "SKADESLØSHOLDTE") IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG OVERFOR DEG PÅ NOEN MÅTE, VERKEN BASERT PÅ ALMINNELIG ERSTATNINGSANSVAR, KONTRAKTSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER LIGNENDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, FØLGESKADER, KONSEKVENSTAP, ELLER ANNET TAP, SOM HAR SITT UTSPRING I ELLER KNYTTER SEG TIL NETTSIDEN, TILBUDENE, BRUKERFORUMENE, MATERIALET, ELLER ANDRE FEIL ELLER MANGLER I DEN TEKNISKE DRIFTEN ELLER MATERIALET, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ENTEN HELT ELLER DELVIS FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, TELEKOMMUNIKASJONSFEIL, OMSTENDIGHETER UTENFOR VÅR KONTROLL, TYVERI, ØDELEGGELSE AV ELLER IKKE- AUTORISERT TILGANG TIL NETTSIDEN ELLER TILKNYTTET INFORMASJON ELLER PROGRAMMER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER OG BETINGELSER, OG/ELLER FRASKRIVELSE AV ENKELTE TYPER TAP, SLIK AT NOE AV DET OVENSTÅENDE KANSKJE IKKE GJELDER DEG.

Vi gir ingen representasjoner eller garantier angående fullstendigheten, nøyaktigheten eller tilstrekkeligheten til informasjon, fakta, synspunkter, meninger, ytringer eller anbefalinger som fremgår på Nettsiden, i noe Materiale. Henvisninger til produkter, prosesser, publikasjoner eller tjenester fra en tredjepart med handelsnavn, domenenavn, varemerke, servicemerke, logo, produsent eller på annen måte betyr ikke at dette er anbefalt eller godkjent av oss. Synspunkter og meninger fra brukere av denne Nettsiden viser ikke eller reflekterer ikke nødvendigvis Herbalife Nutritions synspunkter og meninger. Brukere er ansvarlige for å søke råd fra fagfolk, i den grad det er nødvendig, for å vurdere informasjon, synspunkter, råd eller annet innhold som er tilgjengelig på Nettsiden.

Internett kan bli utsatt for sikkerhetsbrudd. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader på brukerens datamaskin fra slike sikkerhetsbrudd eller fra virus, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, mangler, avbrudd, sletting, mangler, forsinkelse i drift eller overføring, datafeil, teknisk feil, eller annen funksjonsfeil. Du bør også være oppmerksom på at e-postmeldinger via internett ikke er sikret, og du bør vurdere dette før du sender informasjon til noen via internett. Vi gir ingen garantier for egnethet, funksjonalitet, tilgjengelighet eller drift av denne Nettsiden. Denne Nettsiden kan være midlertidig utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller feil på datautstyr.

15. SKADESLØSHOLDELSE

Ved å bruke denne Nettsiden samtykker du i å erstatte, forsvare og holde Herbalife Nutrition skadesløs fra og mot eventuelle tredjepartskrav, påståtte krav, søksmål, dommer, skader, tap, forpliktelser og alle kostnader og utgifter til forsvar, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatutgifter som skyldes eller knytter seg til: brudd på dine representasjoner, garantier, bestemmelse eller avtaler; brudd på disse Brukervilkårene eller gjeldende lovgivning; din bruk av Nettsiden og/eller Materialet i strid med disse Brukervilkårene; informasjon eller materiale som er lagt ut eller overført via din datamaskin eller konto som krenker opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, patent, publisitet, personvern eller andre rettigheter til en person eller ærekrenker en person; enhver feilaktig fremstilling fra deg; og/eller vår bruk av informasjonen din. Du samtykker til å samarbeide fullt og helt så langt det nødvendig for at vi skal forsvare oss mot ethvert krav.

16. OPPSIGELSE; ENDRING

Vi vil etter eget skjønn avgjøre om du overholder disse Brukervilkårene, og vår avgjørelse skal være endelig og bindende. Ethvert brudd på disse Brukervilkårene kan medføre begrensninger på din tilgang til hele eller deler av Nettsiden (inkludert webområde eller e-postadresse fra Nettsiden) og slike brudd kan henvises til politiet. 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller avvikle denne Nettsiden, eller deler av den, uten varsel til deg eller en tredjepart.

Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse Brukervilkårene viser seg å være ugyldige, vil ikke ugyldigheten av en slik bestemmelse påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene i disse Brukervilkårene, som fortsatt vil gjelde med full virkning. Overskriftene i disse Brukervilkårene er kun ment for din hjelp og har ingen juridisk eller kontraktsmessig betydning.

17. LOVVALG

Disse Brukervilkårene skal være underlagt norsk lov. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med bruken av Nettsiden eller et kjøp av et Herbalife Nutrition-produkt skal være underlagt norsk lov og skal forelegges den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. 

18. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller bemerkninger knyttet til Nettsiden, kan du gjerne kontakte oss via Online Support service som er tilgjengelig på Nettsiden eller ved å ringe Medlemsservice på +47 67 12 66 66.

Sist revidert 11/11/2021

nn-NO | 19.06.2024 15:39:21 | zus2pwssg000001 | MyHL | 20.06.2024 00:39:21 | 1.24.0619.02