Personvernerklæring

 

Sist revidert 1. mars 2023

Herbalife og dets tilknyttede foretak og datterselskaper («vi», «oss» eller «vår») respekterer bekymringer om personvern. Denne personvernerklæringen informerer deg, i en egen del med ofte stilte spørsmål og svar, om hvordan Herbalife bruker personopplysningene dine og om hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Hvis du har flere spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på privacy@herbalife.com.

Merk at denne erklæringen bare gjelder nettstedene og applikasjonene til Herbalife («nettsteder») som inneholder en kobling til erklæringen.

Du kan finne den personen i Herbalife som fungerer som behandlingsansvarlig for personopplysningene dine ved å bruke oversikten i slutten av denne erklæringen, ut fra hvilket land du holder til i. Den som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, hva som er formålet med å behandle personopplysningene, og hvordan de skal behandles.

Merk også at Herbalife-produkter utelukkende selges gjennom uavhengige medlemmer («medlemmer»), som er behandlingsansvarlig for personopplysningene du gir til dem. Du må kontakte dem direkte for å finne ut hvordan de behandler opplysningene.

Ofte stilte spørsmål og svar

 • Til hvilke formål samler Herbalife inn personopplysninger?
 • Hvilke personopplysninger samler Herbalife inn?
 • Hvordan oppbevarer Herbalife personopplysninger?
 • Hvordan lenge oppbevarer Herbalife personopplysninger?
 • Hvem deler Herbalife personopplysninger med?
 • Hvordan overfører Herbalife personopplysninger?
 • Hva gjør Herbalife for å beskytte barns personopplysninger?
 • Hva er informasjonskapsler?
 • Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med personopplysningene mine?
 • Hva med datasikkerhet?
 • Kan Herbalife endre denne personvernerklæringen?
 • Hva med koblinger til tredjepartstjenester?
 • Hvordan kan jeg kontakte behandlingsansvarlige i Herbalife som har ansvar for personopplysningene mine?

Til hvilke formål samler Herbalife inn personopplysninger?

Hvis vi har inngått en kontrakt med deg, behandler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle vår del av kontrakten, tilby produkter og tjenester og administrere relasjonen vår, særlig for:

 • å forberede og inngå en medlemskapsavtale med deg – utlevering av personopplysninger er frivillig, men nødvendig for å inngå en kontrakt
 • å oppfylle medlemskapsavtalen, blant annet ved å regne ut din og andre medlemmers godtgjørelser, løse eventuelle problemer og oppdatere og levere informasjon om medlemmene foran deg og bak deg på linjen (f.eks. med linjerapporter)
 • å behandle produktbestillinger og administrere regnskap, regninger og innkreving
 • å levere og ta tilbake produkter, og administrere kontrakter og garantier
 • betalingsformål

Vi behandler også personopplysningene dine for å oppfylle våre egne juridiske forpliktelser. Dette gjelder spesielt:

 • regnskaps- og skatteplikter 
 • gjennomføre tilbakekalling av produkter
 • svare på forespørsler om informasjon fra kompetente offentlige organer og juridiske myndigheter

Vi behandler personopplysninger som du oppgir på nettstedene for følgende berettigede forretningsformål: 

 • etablere og administrere nettkontoen din (f.eks. kontoen din på myHerbalife)
 • kommunisere med deg om nettkontoen din, blant annet ved å sende deg transaksjonsopplysninger om kontofunksjoner, -sikkerhet og -forbedringer
 • levere produktene og tjenestene våre og beskytte integriteten og sikkerheten til tjenestene
 • vedlikeholde nettstedene og de digitale plattformene våre
 • utføre tekniske problemsøkingsaktiviteter, datasikkerhetsaktiviteter og relaterte rapporter og analyser
 • utføre virksomhetsadministrasjon for medlemmer og tilby dem verktøy, så de kan administrere sin egen virksomhet
 • støtte medlemmers virksomhet, blant annet i forbindelse med linjerapporter, innsikt og statistikk, og med måloppnåelse, ved å dele personopplysninger vi samler inn om deg og kundene dine med utvalgte medlemmer, inkludert medlemmer som er foran deg på linjen
 • forbedre brukeropplevelsen av nettstedene våre ved å gjøre dem mer tilgjengelige og brukervennlige, og skape innhold som er mer relevant for deg
 • administrere og forbedre belønningsprogrammet for medlemmer, blant annet ved å vurdere og forutse kvalifisering og rekvalifisering for statusrelaterte provisjoner, bonuser eller rabatter basert på algoritmiske analyser, opplæring og forutsigbare modeller; ingen avgjørelser som har rettslige virkninger, eller som i vesentlig grad vil påvirke de registrerte personene, er utelukkende basert på automatisk behandling, herunder profilering
 • gi offentlig anerkjennelse, dele ut priser og/eller arrangere feiring av prestasjoner og/eller fremskritt som er gjort i salgs- og markedsføringsplanen til Herbalife, i kanaler som sosiale medier, nettstedene våre eller ved selskapets seremonier og arrangementer
 • gi algoritmebaserte produktanbefalinger til medlemmer 
 • håndtere klager fra medlemmer, kommunisere med deg, tilby kundestøtte og behandle erstatningskrav i forbindelse med produktene og tjenestene våre
 • drifte, evaluere og forbedre produktene og tjenestene våre (inkludert administrere nettstedene, utvikle nye produkter og tjenester, forbedre og analysere produkter og tjenester, håndtere kommunikasjon, analysere kundebasen vår og nettstedene våre og utføre dataanalyser)
 • gjennomføre markedsundersøkelser og spørreundersøkelser, annonsere og markedsføre produktene og tjenestene våre og analysere hvor effektiv annonsene og markedsføringen er
 • gjennomføre undersøkelsesrapporter og -analyser, få en forståelse av hvor effektive Herbalifes forretningsprogrammer er, analysere og rapportere aktiviteten til medlemmer og potensielle kunder og støtte utviklingen av selskapet og dets virksomhet
 • utføre identitetskontroll, arkivbehandling og rapporteringsaktiviteter inkludert analyse av Herbalifes kontoer og profiler knyttet til det samme medlemmet
 • opprettholde og forbedre sikkerheten til nettstedene, produktene og tjenestene våre og forebygge misbruk
 • utføre trusselhåndteringsaktiviteter og relatert overvåkning, rapportering og analysering for å identifisere og forhindre trusler mot Herbalifes nettverk, systemer, applikasjoner og databaser
 • vedlikeholde forretningsmessige opptegnelser og utføre aktiviteter relatert til informasjonsteknologi, inkludert datalagring
 • utøve våre rettigheter og bruke rettsmidler til å forsvare oss mot rettslige krav
 • beskytte mot, identifisere og forhindre svindel og annen kriminelle aktivitet, erstatningskrav og andre ansvarsforhold
 • beskytte Herbalifes interesser knyttet til markedsføringsplanen, inventering og bonusrelaterte prosedyrer, inkludert ved å revidere salgstallene, for eksempel ved å kontakte et begrenset antall medlemmers sluttkunder for å bekrefte et salg
 • håndheve vilkårene for bruk, medlemsreglene og rettighetene våre, inkludert ved å håndtere og etterforske klager eller andre forespørsler
 • gi deg informasjon om og nettannonser for produkter, tjenester og spesialtilbud, i den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lover

Vi bruker personopplysninger til disse formålene fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i å drive virksomheten vår og tilby tjenester til medlemmene våre og kundene deres.  Vi iverksetter rimelige tiltak for å sikre at interessene vi forfølger, er veid opp mot interessene og rettighetene dine og frihetene dine, som vi gjerne forteller deg mer om, hvis du tar kontakt med oss. Du har rett til å protestere på visse måter personopplysningene brukes på dine under gjeldende rett, men i så fall kan det være at du ikke får nyte godt av alle fordelene ved produktene og tjenestene våre.

Der det er påkrevd av gjeldende rett, vil vi be om ditt samtykke for følgende formål:

 • la deg motta dedikerte tjenester, for eksempel å motta informasjonspakker om produkter og tjenester, lanseringer, tilbud og kampanjer;
 • la deg ta kontakt med et Herbalife-medlem for å få informasjon om hvordan du kjøper Herbalife-produkter fra dem, eller en introduksjon til medlemskap;
 • la deg delta i arrangementer, spørreundersøkelser og utfordringer; 
 • bruke personopplysningene dine i forbindelse med markedsføringen av Herbalifes produkter og tjenester, inkludert markedsføringsaktiviteter i sosiale medier;
 • bruke visse informasjonskapsler og lignende teknologi, i henhold til lovgivningen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å informere oss om dette via e-postadressen nedenfor, ved å velge bort annonsering per e-post eller SMS, eller ved å endre personverninnstillingene i nettleseren din, som beskrevet nedenfor. Dersom du trekker tilbake samtykket ditt, kan det være at du ikke kan benytte deg av alle fordelene ved produktene og tjenestene våre.

Det kan også være at vi bruker personopplysninger på andre måter. I så fall kommer vi til å varsle deg før vi samler dem inn. 

Hvilke personopplysninger samler Herbalife inn?

Vi samler inn følgende typer personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse.
 • Brukergenerert innhold knyttet til foretrukne produkter, kommentarer, spørsmål og svar.
 • Dersom du er medlem, kan det også være at vi bruker navnet på virksomheten din (hvis relevant), land, arbeidssted, betalingsinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å opprette Herbalife-medlemskapet og gi deg informasjon om produktene og tjenestene våre.
 • Annen informasjon du velger å gi oss, for eksempel via «Kontakt oss»-funksjonen, eller andre skjemaer som er tilgjengelige på nettstedene våre.

Selv om det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, er visse personopplysninger nødvendige for å kunne tilby relevante produkter og tjenester til deg. Hvis du velger å ikke gi oss denne nødvendige informasjonen, kan det ha innvirkning på om vi er i stand til å gi deg visse produkter eller tjenester.

I tillegg vil visse personopplysninger som du gir oss direkte, fremgå av den sammenhengen du oppgir dem i. Hvis du for eksempel fyller ut et skjema for å be om informasjon om Herbalife-produkter eller et Herbalife-medlemskap, eller for å etablere kontakt med et medlem eller delta i en utfordring eller konkurranse, oppgir du navn, kontaktopplysninger og annen informasjon via det skjemaet. Du kan for eksempel frivillig oppgi informasjon om helse og velvære, inkluderte fysiske egenskaper eller beskrivelser, og andre opplysninger relatert til kroppen din, diett, aktiviteter eller fysiologi, når du svarer på en spørreundersøkelse om velvære. I slike tilfeller kan vi sende deg tilleggsinformasjon og valgmuligheter om tiltenkt bruk av personopplysningene dine, dersom det er nødvendig. Hvis du registrerer deg for en funksjon på nettstedene våre, oppgir du navn og kontaktopplysninger og eventuell annen informasjon som er nødvendig for å få tilgang til funksjonen. Hvilken informasjon som er nødvendig å oppgi, er ulik for de forskjellige skjemaene på nettstedene våre. Påkrevd informasjon indikeres av en stjerne (*) på skjemaet. Du kan velge å oppgi tilleggsinformasjon i feltene som ikke er strengt nødvendige. Vi samler også inn kommunikasjonspreferansene dine, for eksempel hvorvidt du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss via e-post. 

Hvis du er et registrert medlem, samler Herbalife inn informasjon om produkter du har kjøpt på nettet, volum- og salgsstatistikk, medlemsprovisjoner, bonuser og rabatter, nivå, deltakelse på arrangementer, bankinformasjon i den grad det er nødvendig for å overholde skatte- og regnskapsrelaterte lovbestemmelser og informasjon som lastes opp frivillig av medlemmer på nettstedet, for eksempel potensielle kunder og markedsføringstiltak. 

Det kan være at vi mottar tilleggsinformasjon om deg fra offentlige og kommersielt tilgjengelige kilder og andre tredjeparter. Hvis du bruker tredjepartstjenester som Facebook, Google, eller Twitter gjennom nettstedene, for å logge inn på nettstedene eller for å dele informasjon om erfaringen av nettstedene med andre, så samler vi inn informasjon fra disse tredjepartstjenestene.

Noe av innholdet, for eksempel funksjoner på nettstedene, blir levert til oss av tredjeparter, for eksempel Facebook- og Twitter-plugin-moduler. Disse tredjepartene mottar noe informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, inkludert bruk via informasjonskapsler og lignende teknologi (se avsnittet om informasjonskapsler nedenfor). Se de aktuelle nettstedene til disse tredjepartene for å få mer informasjon om hvordan de bruker opplysningene dine.

Opplysninger samlet inn ved bruk av automatiserte metoder

Du kan besøke nettstedene uten å fortelle oss hvem du er. Vi samler imidlertid inn teknisk informasjon via nettstedene, for eksempel IP-adressen til enheten din, unik enhets-ID, nettleseregenskaper, enhetsegenskaper, operativsystem, språkinnstillinger, henvisende URL-adresse, klikkstrømdata og dato og klokkeslett du besøkte nettstedene. Vi samler inn denne informasjonen for å opprette en forbindelse og vise nettstedene våre, forstå hvordan du navigerer på nettstedene, og registrere hvilke alternativer du velger. Den innsamlede informasjonen identifiserer ikke deg direkte, men kan være nyttig for oss i forbindelse med markedsføring og forbedring av tjenestene vi tilbyr.

Interessebasert markedsføring

Vi samler inn formasjon om aktivitetene dine på nettstedene våre for å gi kunne vise deg annonser for produkter og tjenester som kan være mer tilpasset interessene dine. Det kan være at du får se annonsene våre på andre nettsteder fordi vi bruker annonsetjenester fra tredjeparter. Vi kan bruke slike annonsetjenester til å målrette meldingene våre til brukere basert på demografiske data, brukerens tilsynelatende interesser og nettleserdata. Disse tjenestene sporer aktivitetene dine på nettet over tid og på tvers av flere nettsteder og apper ved å samle inn informasjon via automatiserte metoder, inkludert gjennom bruken av informasjonskapsler, nettserverlogger, skjulte sporingsbilder og lignende teknologi. Annonsetjenestene bruker denne informasjonen til å vise deg annonser som kan skreddersys til dine individuelle interesser. Informasjonen som annonsetjenestene kan samle inn, inkluderer data om besøkene dine på nettsteder som benytter annonser, slik som nettsidene eller annonsene du ser på, og handlingene du utfører på disse nettstedene eller i disse appene. Denne datainnsamlingen skjer både på nettstedene våre og på nettstedene og appene til tredjeparter som deltar i disse annonsetjenestene. Denne prosessen hjelper oss også med å spore effektiviteten av markedsføringen vår.

Analysetjenester fra tredjeparter

Det kan være at vi benytter analysetjenester fra tredjeparter på nettstedene våre. Informasjonen vi samler inn via nettstedene, kan bli tilgjengeliggjort for eller samlet inn direkte av disse tjenestene.

Hvordan oppbevarer Herbalife personopplysninger?

Herbalife oppbevarer personopplysningene dine i et sentralisert depot sammen med annen informasjon vi eventuelt har om deg. Dette hjelper oss å unngå overlappinger, administrere informasjonsressursene på en bedre måte, og gi deg en bedre tjeneste. Vi bruker denne informasjonen til formålene som er nevnt ovenfor, og i henhold til valgene dine.

Hvordan lenge oppbevarer Herbalife personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysningene dine så vår relasjon til deg varer, pluss en rimelig periode etterpå for å overholde gjeldende foreldelsesregler, med mindre gjeldende rett krever en kortere oppbevaringsperiode.

Hvem deler Herbalife personopplysninger med?

Vi deler personopplysninger vi samler inn om deg og kundene dine, med:

 • tilknyttede selskaper og datterselskaper samt distributørene, representantene og lisenshaverne til disse enhetene;
 • tjenesteleverandører som utfører tjenester på vegne av Herbalife, for eksempel virksomheter som hjelper oss med å utvikle nettstedet vårt og passe på at det er sikkert, og virksomheter som hjelper oss med dataanalyse og med å gjøre annonseringen mer relevant, inkludert ved bruk av algoritmebasert analyse;
 • andre selskaper som Herbalife direkte eller indirekte har avtalt tjenester med, til din fordel, for eksempel å effektuere bestillinger, levere pakker, administrere e-postfunksjoner, behandle kortbetalinger og tilby kundeservice; 
 • utvalgte Herbalife-medlemmer, inkludert Herbalife-medlemmer foran deg på linjen, med det ene formålet å støtte medlemmene i å utvikle Herbalife-virksomheten deres, inkludert knyttet til linjerapporter, innsikt og statistikk, oppnå mål, og for bruk i markedsføringsverktøy og -plattformer;
 • andre parter, slik loven krever, eller for å overholde en stevning, rettslig prosess eller lignende rettslig prosedyre eller megling, inkludert utlevering til autoriserte tredjeparts revisorer eller myndigheter, eller for å etterforske eller forhindre svindel.

De fleste av de globale tjenesteleverandørene vår er basert i USA. Herbalife engasjerer i tillegg lokale tjenesteleverandører i landene vi driver virksomhet i. Vi krever at tjenesteleverandører skriftlig forplikter seg til å behandle personopplysninger bare på våre vegne, og gjennomfører tiltak for å beskytte alle personopplysninger og holde dem konfidensielle. 

I tillegg kan vi utlevere personopplysningene dine (a) hvis vi blir pålagt det eller blir tillatt å gjøre det ved loven eller en rettslig prosess, for eksempel som følge av en rettskjennelse eller på forespørsel fra en rettshåndhevende myndighet; (b) når vi mener at en slik utlevering av personopplysninger er nødvendig eller passende for å forhindre en fysisk skade eller et økonomisk tap; (c) i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk uredelig eller annen ulovlig aktivitet, og (d) i tilfelle vi selger eller overfører hele eller deler av virksomheten eller eiendelene våre (inkludert ved omorganisering, oppløsning, avvikling, fusjon, oppkjøp eller konkurs).

Hvordan overfører Herbalife personopplysninger?

Herbalife har hovedkvarter i USA. I tillegg kan medlemmer som befinner seg foran deg på linjen, være etablert i USA eller i andre land. Det kan være at vi overfører personopplysninger vi samler inn om deg, til mottakere i andre land enn det landet personopplysningene opprinnelig ble samlet inn i. Det kan også være at disse landene ikke har en personvernlovgivning tilsvarende de som gjelder i det landet der du ga samtykke til innsamling av personopplysningene. Når vi overfører personopplysninger om deg til mottakere i andre jurisdiksjoner (for eksempel USA), blir disse personopplysningene beskyttet i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi overholder gjeldende juridiske krav ved å gi tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger til opplysningsmottakere i land utenfor din jurisdiksjon. I den grad disse opplysningsmottakerne befinner seg i land som ikke er anerkjent av Europakommisjonen, eller et annet relevant organ, for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av vern av personopplysninger, har vi iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak som tar sikte på å sikre et slik nivå av vern av personopplysninger, inkludert ved å inngå dataoverføringsavtaler (for eksempel med EUs standardavtalevilkår) med opplysningsmottakerne. Hvis du ønsker en kopi av sikkerhetstiltakene vi har på plass, kan du ta kontakt med oss på den måten som er angitt nedenfor.

Hva gjør Herbalife for å beskytte barns personopplysninger?

Nettstedene er tenkt å være tilgjengelig for allmennheten. I noen tilfeller kan det være at Herbalife samler inn personopplysninger fra mindreårige. Herbalife sørger for samtykke fra den mindreårige personens forelder eller verge, slik som det kreves av gjeldende rett. Vi vil aldri bevisst samle inn, bruke eller spre personopplysninger om barn under 16 år uten samtykke fra barnets forelder eller verge, og vi bruker tilgjengelig teknologi for alderskontroll for å sørge for dette.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en streng av tekstinfo som et nettsted overfører til informasjonskapselfilen i nettleseren på harddisken til datamaskinen din, slik at nettstedet kan huske hvem du er. Informasjonskapsler kan hjelpe et nettsted med å ordne innhold til å raskt matche de foretrukne interessene dine. Noen informasjonskapsler kan gjør det mulig for oss å gjenskape og spille av brukerøkter på nytt på nettstedene våre.

En informasjonskapsel inneholder som regel navnet på domenet som den kom fra, «levetiden» til informasjonskapselen, og en verdi, vanligvis et tilfeldig generert og unikt nummer. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Retningslinjer for informasjonskapsler https://www.herbalife.no/footer-pages/retningslinjene-vare-for-informasjonskapsler/.

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med personopplysningene mine?

Avhengig av hvilken lovgivning som gjelder, kan du ha ulike rettigheter knyttet til personopplysningene dine, for eksempel rett til innsyn, rett til å rette, rett til begrensning eller rett til å protestere på behandling av personopplysninger (herunder rett til å protestere på direkte markedsføring og profileringsaktiviteter), overføring av personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig og sletting av personopplysninger under visse omstendigheter («retten til å bli glemt»). Der du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake det samtykket når som helst, slik det er forklart ovenfor.

 

Noen av nettstedene lar deg gjennomgå og oppdatere personopplysningene dine eller å avbryte medlemskapet for tjenesten. Når denne funksjonen ikke er tilgjengelig, eller hvis du trenger hjelp med andre rettigheter tilknyttet personopplysninger, kan du ta kontakt med oss her. Merk at disse rettighetene er underlagt begrensningene som fremgår av lovgivningen.

 

Hvis du ikke ønsker å motta reklame via e-post eller SMS, har du muligheten til å takke nei i kommunikasjonen du mottar.

Hvis du har flere spørsmål om disse retningslinjene og vår praksis, eller hvis du har problemer med måten Herbalife bruker personopplysningene dine på, ta gjerne kontakt på:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

 

Hvis du er en bruker eller et medlem i EU, og har bekymringer angående hvordan Herbalifes samler inn og bruker personopplysninger, som ikke kan løses på en måte som gjør deg fornøyd, har du rett til å sende en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon.

Hva med datasikkerhet?

Vi benytter administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som er implementert for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet, ulovlig og uautorisert tilgang, ødeleggelse, tap, endring, avsløring og bruk. Personopplysninger som samles inn på Herbalifes nettsteder, blir lagret i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Der det er nødvendig, blir personopplysningene kryptert før du gjennomfører transaksjonen, ved hjelp av en egnet, sikker teknologi.

Kan Herbalife endre denne personvernerklæringen?

Herbalife kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi viser til siste oppdateringsdato øverst i erklæringen. Vi anbefaler at du besøker nettstedet vårt og/eller applikasjonen vår regelmessig for å få med deg den nyeste versjonen av erklæringen.

Hva med koblinger til tredjepartstjenester?

Nettstedene våre kan inneholde koblinger til andre nettjenester, og kan også inneholde funksjoner fra tredjeparter, for eksempel apper, verktøy, kontrollprogrammer (widgets) og plugin-moduler. Disse nettjenestene og funksjonene fra tredjeparter blir drevet uavhengig fra oss. Personvernpraksisen til de relevante tredjepartene, inkludert detaljer om eventuell informasjon de samler inn om deg, er underlagt personvernerklæringene til disse partene, som vi anbefaler at du setter deg inn i. Herbalife er ikke ansvarlig for praksisen slike tredjeparter følger for å håndtere personopplysninger.

Hvordan kan jeg kontakte den i Herbalife som er behandlingsansvarlig for personopplysningene mine?

Du kan identifisere den Herbalife-enheten som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine ved å bruke oversikten nedenfor, basert på bostedsland.

 

Østerrike

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland 

Belgia

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgia

Bulgaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn («Herbalife Polska»)

Kroatia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatia («Herbalife Croatia»)

Kypros

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Hellas («Herbalife Greece»)

Den tsjekkiske republikk

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Den tsjekkiske republikk («Herbalife Czech»)

Danmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estland

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvia («Filuet»)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrike

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Fransk Polynesia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Tyskland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Hellas

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Hellas

Ungarn

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Bygning «B»

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Storbritannia

Italia

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Latvia

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvia («Filuet»)

Litauen

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvia («Filuet»)

Makedonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatia («Herbalife Croatia»)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Nederland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Norge

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Romania

Herbalife RO SRL, Str. Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia («Herbalife Croatia»)

Slovakia

Herbalife Slovakia s.r.o., ID-nr.: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovakia («Herbalife Slovakia»)

Slovenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatia («Herbalife Croatia»)

Spania

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sverige

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Sveits

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Tyskland

Storbritannia

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Storbritannia

 

Videre er Herbalife Europe Ltd. behandlingsansvarlig for visse personopplysninger for engasjementer med et begrenset antall tredjeparts tjenesteleverandører, og Herbalife Europe har utnevnt Herbalife Internasjonal Luxembourg S.à.r.l. som sin representant i EU. Du kan kontakte Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ved å skrive til 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg eller på privacy@herbalife.com.

nn-NO | 19.06.2024 17:10:22 | zus2pwssg000001 | MyHL | 20.06.2024 02:10:22 | 1.24.0619.02