Политика за приватност

Последна ревизија на 1 март 2023 година

Herbalife и нејзините соработници и подружници („ние“, „нас“ или „наше“) ја почитуваат вашата загриженост околу заштитата на личните податоци. Политиката за заштита на личните податоци преку формат на ЧПП ве известува за тоа како Herbalife ги користи вашите лични податоци, како и за правата што ги имате во врска со вашите лични податоци. Ако имате дополнителни прашања во однос на оваа политика, можете да контактирате со нас на privacy@herbalife.com.

Земете предвид дека оваа политика се однесува само на веб-локациите и апликациите на Herbalife („Локации“) што содржат врска до оваа политика.

Можете да го препознаете контролорот на Herbalife за вашите лични податоци користејќи ја табелата на крајот од оваа политика, според вашата земја на живеење. Контролорот на вашите лични податоци ги определува целите и средствата за обработувањето на личните податоци.

Исто така земете предвид дека производите на Herbalife се продаваат исклучиво преку нашите независни членови („членови“) кои се контролори на личните податоци што им ги давате. Треба да контактирате со нив директно за да ги разберете нивните практики за податоците.

Често поставувани прашања

 • За какви цели Herbalife ги собира личните податоци?
 • Кои лични податоци ги собира Herbalife?
 • Како Herbalife ги чува личните податоци?
 • Колку долго Herbalife ќе ги чува личните податоци?
 • Со кого Herbalife ги споделува личните податоци?
 • Како Herbalife ги префрла личните податоци?
 • Каква е заложбата на Herbalife во однос на личните податоци на децата?
 • Што се колачиња?
 • Какви се моите права во однос на моите лични податоци?
 • Каква е состојбата околу безбедноста на податоците?
 • Дали Herbalife може да ја смени оваа политика?
 • Каква е состојбата во однос на врските до услугите од трета страна?
 • Како можам да контактирам со контролорот на Herbalife за моите лични податоци?

За какви цели Herbalife ги собира личните податоци?

Таму каде што имаме договорен однос со вас, ги обработуваме вашите лични податоци за да го извршиме нашиот договор со вас, да ги обезбедиме нашите производи и услуги и да управуваме со нашиот однос, а особено:

 • за да подготвиме и да стапиме во спогодба за членство со вас; обезбедувањето на личните податоци е доброволно, но неопходно за стапување во договор;
 • за да ја извршиме спогодбата за членство, вклучувајќи ги пресметката на вашата заработка и заработката на другите членови, за решавање на вашите прашања и за одржување и испорачување информации за лицата што се организациски над и под вас (на пример, линиски извештаи);
 • за обработување на нарачките за производи, управување на активностите за сметководство, наплата и присилна наплата;
 • за испорачување и враќање производи и за управување со договори и гаранции; и
 • за платежни цели.

Исто така, ги обработуваме вашите лични податоци за да ги исполниме нашите правни обврски, а особено:

 • за сметководствни и даночни цели; 
 • за спроведување операции за отповикување производи; и
 • за да одговориме на барања за податоци од страна на надлежни јавни институции и судски власти.

Ги обработуваме личните податоци што ги давате на локациите за следниве легитимни деловни цели: 

 • за воспоставување и управување со вашата онлајн сметка (на пример, вашата сметка на MyHerbalife);
 • за да комуницираме со вас во врска со вашата онлајн сметка, вклучително и за да ви испраќаме трансакциски информации за функциите, безбедноста и подобрувањата на сметката;
 • за да ги обезбедиме нашите производи и услуги и за да ги заштитиме интегритетот и безбедноста на нашите услуги;
 • за да ги одржуваме нашите веб-локации и дигитални платформи;
 • за да изведуваме технички активности за решавање проблеми, активности за безбедноста на податоците и за создавање поврзани извештаи и анализи;
 • за да изведуваме активности за деловно управување на членовите и за на членовите да им обезбедиме алатки за управување со нивниот независен бизнис;
 • за да го поддржиме бизнисот на членовите, вклучително и во врска со линиските извештаи, увидите и статистиката и постигнувањето цели преку споделување лични податоци што ги добиваме за вас и вашите клиенти со избрани членови, вклучувајќи членови што се над вас;
 • за да го подобриме корисничкото искуство на нашите локации правејќи ги попристапни и попрактични за корисниците и за да создадеме содржини што се порелевантни за вас;
 • за да ја администрираме и подобруваме нашата програма за награди за членство, вклучувајќи ги проценувањето и предвидувањето на подобноста и преквалификацијата за провизии поврзани со статусот, бонуси или попусти врз основа на алгоритамски заснована анализа, обуки и предвидливи модели; ниедни одлуки што произведуваат правни последици или на сличен начин значително влијаат врз субјектите на податоците не се засноваат единствено врз основа на автоматизираното обработување, вклучувајќи го и профилирањето;
 • за да обезбедиме јавно признание, награди и/или прослави за постигнувањата и/или напредоците во планот за продажба и маркетинг на Herbalife, покрај другите канали, вклучително и преку социјалните медиуми, нашите локации или на компаниските функции и настани;
 • за на членовите да им обезбедиме алгоритамски засновани препораки за производите; 
 • за да ги решиме поплаките од членовите, да комуницираме со вас, да понудиме корисничка поддршка и да ги обработуваме барањата во врска со нашите производи и услуги;
 • за да ги управуваме, оценуваме и подобруваме нашите производи и услуги (вклучувајќи го администрирањето на локациите; развивањето нови производи и услуги; зајакнувањето, подобрувањето и анализирањето на нашите производи и услуги; управувањето со нашите комуникации; анализирањето на нашите корисничка база и локации; извршувањето аналитика на податоците);
 • за да вршиме истражувања на пазарот и анкети, да ги рекламираме и изложуваме нашите производи и услуги на пазарот и за да ја анализираме ефикасноста на нашето рекламирање и изложување на пазарот;
 • за да спроведуваме разузнавачки извештаи и анализи, да ја разбереме ефективноста на деловните програми на Herbalife, да ја анализираме и да создаваме извештаи за активноста на нашите членови и потенцијали и да го поддржуваме развојот на компанијата и нејзиниот бизнис;
 • за да извршиме потврда на идентитетот, да ги снимаме активностите за управување и поднесување извештаи, вклучително и за анализирање на сметките или профилите на Herbalife поврзани со истиот член;
 • за да ги одржуваме и подобруваме безбедноста и сигурноста на нашите локации, производи и услуги и за да спречиме злоупотреба;
 • за да извршуваме активности за справување со закани и соодветно следење, поднесување извештаи и анализа за препознавање и осуетување закани кон мрежите, системите, апликациите и базите на податоци на Herbalife;
 • за да одржуваме деловна евиденција и да спроведуваме активности со информатичка технологија, вклучително и чување податоци;
 • за да ги практикуваме нашите права и правни лекови и да се браниме од правни побарувања;
 • за да се заштитиме, препознаеме и спречиме измами и друг вид криминални активности, побарувања и друг вид одговорност;
 • за да ги заштитиме интересите на Herbalife во однос на планот за маркетинг, постапките поврзани со инвентарот и бонусите, вклучително и преку ревизија на продажбите, на пример, преку контактирање на ограничен број малопродажни клиенти на членовите за да ја потврдат продажбата;
 • За да ги спроведеме нашите услови за користење, нашите правила и права во врска со членовите, вклучувајќи ги управувањето и истражувањето поплаки и други истраги; и
 • за да ви обезбедиме информации и онлајн рекламирање на нашите производи, услуги и специјални понуди, како што е дозволено согласно важечките закони;

Ги користиме личните податоци за овие цели затоа што имаме легитимен деловен интерес во раководењето на нашиот бизнис и обезбедувањето услуги за нашите членови и нивните клиенти.  Преземаме разумни мерки за да обезбедиме интересите кон кои се стремиме да бидат урамнотежени со вашите интереси, права и слободи, а нив со задоволство ќе ги објасниме доколку тоа биде побарано. Вие имате право да се спротивставите на определени користења на вашите лични податоци, согласно важечките закони; но во тој случај, нема да можете да ја имате целосната придобвка од нашите производи и услуги.

Таму каде што тоа се бара според важечките закони, ќе бараме ваша согласност за следниве цели:

 • за да ви овозможиме да примате назначени услуги, како што се примање пакети со информации за нашите производи и услуги, претставувања на пазарот, понуди и промоции;
 • за да ви овозможиме да контактирате со некој член на Herbalife за информации околу тоа како да купувате производи на Herbalife од нив или за воведување во членството;
 • за да ви овозможиме да учествувате во настани, анкети и предизвици; 
 • за да ги користиме вашите лични податоци во врска со рекламирањето на производите и услугите на Herbalife, вклучувајќи рекламни активности во социјалните медиуми; и
 • за користење определени колачиња и слични технологии, како што се бара согласно законите.

Можете да ја повлечете вашата согласност во секое време со тоа што ќе нѐ известите на долунаведената адреса на е-пошта, откажувајќи се од рекламирањето преку е-пошта или SMS или преку менување на поставувањата за заштита на личните податоци на вашиот прегледувач, како што е наведено подолу. Ако ја повлечете согласноста, може да не бидете во можност целосно да уживате во нашите производи и услуги.

Исто така, може да ги користиме личните податоци на други начини за коишто даваме конкретна напомена во времето кога се собираат. 

Кои лични податоци ги собира Herbalife?

Ги добиваме следниве типови лични податоци:

 • Информации за контакт, како што се вашето име, телефонскиот број и поштенскиот код, како и адресата на е-пошта;
 • Кориснички генерирана содржина поврзана со преференците за производите, коментарите, прашањата и одговорите;
 • Ако сте член, ги добиваме и името на вашата компанија (доколку постои), земјата, локацијата каде што работите, податоци за наплата и плаќање и други податоци потребни за воспоставување на вашето членство во Herbalife и ви даваме информации за нашите производи и услуги;
 • Други податоци што избирате да ги дадете, како што се тие преку функцијата „Контактирајте со нас“ или преку други достапни форми на нашите локации.

Иако личните податоци што избирате да ни ги дадете се на доброволна основа, определени лични податоци се неопходни за да ви се обезбеди соодветниот производ или услуга. Ако изберете да не ги давате неопходните податоци, тоа може да влијае врз нашата способност да ви обезбедиме определени производи или услуги.

Дополнително, личните податоци што ни ги давате директно нам ќе бидат очигледни од контекстот во којшто ги давате. На пример, кога ќе пополнувате формулар за да побарате информации за производите на Herbalife или членството во Herbalife или за да воспоставите контакт со некој член или за да учествувате во некој предизвик или лотарија, ќе ги дадете вашето име, деталите за контакт и сите други податоци што ги бара формуларот. На пример, може доброволно да дадете податоци за здравјето и добросостојбата, вклучувајќи физички карактеристики или описи и други податоци поврзани со вашето тело, начин на исхрана, активности или физиологија, како одговор на прашалникот за профилот на добросостојбата. Во тие случаи, може да ви дадеме дополнителни информации и избори околу нашата намера за користење на вашите лични податоци, доколку биде побарано. Ако се пријавите за некоја функција на нашите локации, ќе ги дадете вашето име и информациите за контакт, како и сите други податоци што се неопходни за пристапување до функцијата. Секој формулар на нашите локации се разликува според податоците што се бараат и собираат. Бараните информации се назначени со ѕвездичка (*) на формуларот. Може да изберете да дадете дополнителни податоци во полињата што не се бараат задолжително. Исто така ги собираме вашите преференци во однос на комункацијата, на пример дали сакате да добивате електронски маркетиншки известувања од нас или не. 

За регистрираните членови, Herbalife собира податоци за производите што ги купувате онлајн, статистики за обемот и продажбата, провизии за членот, бонуси или попусти, ниво, присутност на настан, банкарски информации до опсегот потребен за усогласување со статутарните одредби поврзани со даноците и сметководството, како и податоци што се на доброволна основа испратени од страна на членовите на локациите, како што се нивните ментри и маркетиншки напори. 

Може да добиеме дополнителни податоци за вас од јавните и комерцијално-достапни извори и од други трети страни. Ако пристапите до услуги од трети страни, како што се Facebook, Google или Twitter преку локациите, за да се најавите на локациите или за да споделиме податоци за вашето искуство на локациите со други субјекти, ги собираме податоците од тие услуги од трети страни.

Дел од содржините или функционалноста на локациите се обезбедува од трети страни, како што се дополнителни компоненти на Facebook и Twitter. Овие трети страни примаат некои податоци за вашето користење на нашата веб-локација, вклучително и преку користење колачиња и слични технологии (видете го делот за колачиња подолу). Погледнете на веб-локациите на тие трети страни за да разберете како тие ги користат вашите податоци.

Податоци собрани преку автоматизирани средства

Можете да ги посетите локациите без да ни кажете кој сте вие. Сепак, ние собираме технички податоци преку локациите, како што се IP -адресата на вашиот уред, единствениот идентификациски код на уредот, карактеристиките на веб-прегледувачот, карактеристиките на уредот, оперативниот систем, преференците за јазикот, референтните УРЛ-адреси, податоците за посетите на веб-страниците и редоследот по кој се посетуваат, како и датумите и времињата на посетите на веб-локацијата. Ги собираме овие податоци за да направиме поврзување и да ги прикажеме нашите локации, да го разбереме вашиот пат низ локациите и за да ги снимиме опциите што сте одбрале да ги изберете. Собраните податоци не ве препознаваат вас директно, но може да ни бидат корисни нам за маркетиншки цели и за подобрување на услугите што ги нудиме.

Рекламирање врз основа на интересите

На нашата локација добиваме податоци за вашите онлајн активности за да ви обезбедиме рекламирање за производи и услуги што може да е приспособено според вашите интереси. Може да ги видите нашите реклами на други веб-локации затоа што користиме услуги за реклами од трети страни. Преку овие услуги за реклами можеме да ги насочиме нашите пораки кон корисниците, земајќи ги предвид демографските податоци, увидените интереси на корисниците и контекстот на прегледувањето. Овие услуги ги следат вашите онлајн активности со тек на време и на повеќе веб-локации и апликации, преку собирање информации со автоматизирани средства, вклучително и преку користење колачиња, евиденции на веб-сервер, веб-бројачи и други слични технологии. Услугите за реклами ги користат овие податоци за да ви прикажат реклами што може да се приспособени според вашите индивидуални интереси. Податоците што може да ги собираат услугите за реклами вклучуваат податоци за вашите посети на веб-локациите што нудат реклами, како што се страниците или рекламите што ги прегледувате, како и дејствата што ги преземате на веб-локациите или апликациите. Собирањето податоци се одвива и на нашите локации, и на веб-локациите од трета страна, и на апликациите што учествуваат во овие услуги за реклами. Овој процес помага и за следење на ефективноста на нашите маркетиншки напори.

Аналитички услуги од трета страна

Може да користиме аналитички услуги од трета страна на нашите локации. Податоците што ги добиваме преку локациите може да им се откриваат на тие услуги или да се собираат директно од страна на нив.

Како Herbalife ги чува личните податоци?

Herbalife ги чува вашите лични податоци во централизиран склад, заедно со другите податоци што може да ги имаме за вас, доколку такви постојат. Ова ни овозможува да избегнеме дуплирање, подобро да управуваме со нашите информатички ресурси и да ви обезбедиме подобра услуга. Ги користиме овие податоци за целите наведени погоре и во согласност со вашите избори.

Колку долго Herbalife ќе ги чува личните податоци?

Ги задржуваме вашите лични податоци во времетраењето на нашиот однос со вас, со дополнителен разумен период за усогласување со важечката застареност, освен ако со важечки закон не се бара пократок период на задржување.

Со кого Herbalife ги споделува личните податоци?

Ги споделуваме личните податоци што ги добиваме за вас и вашите клиенти со:

 • нашите соработници и подружници, како и со дистрибутерите, агентите и примателите на лиценци на кој било од овие субјекти;
 • давателите на услуги што извршуваат услуги во име на Herbalife, на пример, компаниите што ни помагаат да ја развиеме нашата веб-локација и да ја одржуваме безбедна, како и компаниите што ни помагаат да спроведеме податочна аналитика и да го направиме нашето рекламирање порелевантно, вклучително и преку алгоритамски заснована анализа;
 • други компании со коишто Herbalife директно или индиректно договорил услуги за ваша придобивка, на пример за исполнување нарачки, испорачување пакети, административни функции за е-пошта, обработка на плаќања преку кредитна картичка и обезбедување корисничка услуга; 
 • избрани членови на Herbalife, вклучувајќи ги членовите на Herbalife што се над вас, со единствена цел за поддржување на членовите во дополнителниот развој на нивниот бизнис со Herbalife, вклучително и во врска со линиските извештаи, увидите и статистиката, како и со постигнувањето цели, а и за користење во маркетиншки алатки и платформи; и
 • други страни, како што се бара согласно законите или за да се одговори на судски налог, правни постапки или сличен правен или законодавен процес или арбитража, вклучувајќи откривање на овластени ревизори од трета страна или владини институции или за истрага или спречување измама.

Поголем дел од нашите глобални даватели на услуга се со седиште во САД. Дополнително, Herbalife ангажира локални даватели на услуга во земјите каде што го врши бизнисот. Со договор бараме од давателите на услугата да ги обработуваат личните податоци само во наше име и да спроведуваат мерки за заштита на безбедноста и доверливоста на личните податоци. 

Дополнително, може да откриеме лични податоци за вас (а) ако со закон или поради правна постапка од нас се бара тоа или тоа ни е дозволено, на пример, поради судски налог или барање од агенција за спроведување на законот, (б) кога сметаме дека откривањето е неопходно или соодветно за да се спречи физичка штета или финансиска загуба, (в) во врска со истрага околу сомнително или фактичко измамничко или друг вид незаконско дејство и (г) во случај да го продадеме или пренесеме целиот или дел од нашиот бизнис или средства (вклучително и во случај на постапка за реорганизација, распуштање, ликвидирање, спојување, стекнување или банкрот).

Како Herbalife ги префрла личните податоци?

Седиштето на Herbalife е во САД. Дополнително, членовите над вас може да се воспоставени во САД или други земји. Може да ги префрлиме личните податоци што ги собираме за вас до приматели во земји поинакви од земјата во којашто првично биле собрани личните податоци. Тие земји може да не ги имаат истите закони за заштита на податоците како земјата во којашто првично сте ги дале личните податоци. Кога ги пренесуваме вашите лични податоци на приматели во други законодавства (како што е САД), ние ќе ги заштитиме тие лични податоци како што е опишано во оваа политика.

Ние ќе се придржуваме до важечките правни барања преку обезбедување соодветна заштита за пренесувањето лични податоци до примателите на податоци во земјите надвор од вашето законодавство. До опсегот до којшто овие приматели на податоци се наоѓаат во земји што не се признаени од страна на Европската комисија или друга релевантна институција дека обезбедуваат соодветен степен на заштита на податоците, ние применуваме соодветни заштитни механизми насочени кон обезбедување такво ниво на заштита на податоците, вклучително и преку склучување договори за пренос на податоци (како што се стандардните договорни клаузули на ЕУ) со примателите на податоци. За да добиете копија од заштитните механизми што ги применуваме, контактирајте со нас на начинот што е наведен подолу.

Посветеноста на Herbalife за заштита на личните податоци на децата?

Локациите се наменети за општата јавност. Во некои случаи, Herbalife може да собира лични податоци од малолетни лица. Herbalife добива согласност од родителот или законскиот старател на малолетното лице, како што се бара согласно важечките закони. Ние свесно не собираме, користиме или распространуваме никакви лични податоци од деца под 16-годишна возраст без согласност на родителот или законскиот старател на детето, земајќи ја предвид достапната технологија за потврда на возраста.

Што се колачиња?

Колаче е низа на информаци што содржат само текст, а којашто некоја веб-локација ја префрла во датотеката на колаче на прегледувачот што се наоѓа на тврдиот диск на вашиот компјутер, така што веб-локацијата ќе може да памти кој сте вие. Колачињата можат да ѝ помогнат на веб-локацијата побрзо да ја подреди содржината за да се совпадне со вашите претпочитани интереси. Некои колачиња може да ни овозможат одново да создадеме и пуштиме кориснички сесии на нашите локации.

Колачето обично ги содржи името на доменот од којшто потекнува колачето; „животниот век“ на колачето; и вредност којашто обично претставува единствен број создаден по случаен избор.

Какви се моите права во однос на моите лични податоци?

Во зависност од важечките закони, може да имате различни права во однос на вашите лични податоци, како што се правото на пристап, исправка, ограничување или несогласување со обработувањето на вашите лични податоци (вклучувајќи несогласување со дејствата за директен маркетинг и профилирање), преносливост на вашите лични податоци на друг контролор и бришење на вашите лични податоци во определени околности („право да бидете заборавени“). Таму каде што ни имате дадено согласност да ги обработуваме вашите лични податоци, имате право да ја повлечете вашата согласност во секое време, како што е објаснето погоре.

 

Некои од нашите локации Ви овозможуваат да ги прегледувате и ажурирате вашите лични податоци или да го откажете вашето членство на услугата. Таму каде што оваа функција не е достапна, како и за помош околу други права за личните податоци, контактирајте со нас тука. Земете предвид дека овие права се предмет на ограничувања определени со закон.

 

Ако не сакате да примате рекламирање преку е-пошта или SMS, ќе добиете можност да се откажете во известувањата што ги примате.

Ако имате дополнителни прашања околу оваа политика и нашите практики или ако имате поплаки околу користењето на вашите лични податоци од страна на Herbalife, контактирајте со нас на:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

 

За корисниците и членовите во Европската Унија, ако имате прашања за собирањето и користењето на вашите лични податоци од страна на Herbalife, а коишто Herbalife не може да ги реши на начин што ќе биде задоволителен за вас, имате право да поднесете жалба кај надлежниот надзорен орган во вашето законодавство.

Каква е состојбата околу безбедноста на податоците?

Ние одржуваме административни, технички и физички заштитни механизми создадени за заштита на личните податоци што ги добиваме од случаен, незаконски или неовластен пристап, уништување, загуба, изменување, откривање или користење. Личните податоци што ги собираат локациите на Herbalife се чуваат во безбедни работни средини што не се достапни за јавноста. Таму каде што е непходно, личните податоци се шифрираат пред да го спроведете префрлањето, користејќи соодветна безбедна технологија.

Дали Herbalife може да ја смени оваа политика?

Herbalife може повремено да ја менува оваа политика. На горниот дел на политиката ќе назначиме кога била ажурирана последен пат. Препорачуваме повремено да ја посетувате нашата веб-локација за да се запознаете со најновата верзија на нашата политика.

Каква е состојбата во однос на врските до услугите од трета страна?

Нашите локации може да даваат врски до други онлајн услуги и може да вклучуваат функции од трета страна, како што се апликации, алатки, виџети и дополнителни компоненти. Овие онлајн услуги и функции од трета страна функционираат независно од нас. Практиките за заштита на личните податоци на соодветните трети страни, вклучувајќи ги деталите за податоците што може да ги собираат за вас, се предмет на изјавите за заштита на личните податоци на тие страни, а коишто силно ви препорачуваме да ги прегледате. Herbalife не е одговорен за практиките околу податоците на овие трети страни.

Како можам да контактирам со контролорот на моите податоци на Herbalife?

Можете да го препознаете субјектот на Herbalife што е контролор на вашите лични податоци користејќи ја табелата подолу, според вашата земја на живеење.

 

Австрија

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Белгија

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Бугарија

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Хрватска

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Кипар

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Република Чешка

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)

Данска

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Естонија

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Финска

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Франција

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Француска Полинезија

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Германија

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Грција

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Унгарија

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Исланд

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ирска

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Италија

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Латвија

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Литванија

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija (“Filuet”)

Македонија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Малта

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Холандија

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Норвешка

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Полска

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Португалија

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Романија

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Србија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Словачка Република

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)

Словенија

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Шпанија

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Шведска

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Швајцарија

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Обединето Кралство

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Обединето Кралство

 

Дополнително, Herbalife Europe Ltd. е контролор на определени лични податоци за интеракции со ограничен број на даватели на услуги од трета страна и Herbalife Europe Ltd. го назначи Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. како свој претставник во Европската Унија. Можете да контактирате со Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ако се обратите писмено на 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg или на privacy@herbalife.com.

mk-MK | 19.6.2024 17:28:34 | zuswpwssg00000B | MyHL | 20.6.2024 02:28:34 | 1.24.0619.02