Izmantotie termini

PIRMS ŠĪS MĀJAS LAPAS VAI JEBKURAS CITAS HERBALIFE MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANAS, KĀ ARĪ PIRMS JEBKĀDU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDES, LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT ŠO LĪGUMU

Šis Līgums (Līgums) tiek noslēgts starp Amerikas Herbalife International, Nevadas Korporāciju (Kompānija, Herbalife, mēs vai mums) un Jums. Šis Līgums nosaka juridiskos noteikumus un nosacījums, kas regulē to, kā Jūs izmantojat šo mājas lapu vai jebkuru citu Herbalife mājas lapu, un to, kāda veida iegādājaties un/vai lietojat jebkuru Herbalife preci, pakalpojumu, vai saistībā ar Herbalife biznesa iespējām (kas tagad un turpmāk tiek definētas kā Piedāvājumi).

Šis Līgums arī dod informāciju par to, kā kļūt par Herbalife Konsultantu. Tas, kā Jūs izmantojat Herbalife mājas lapas, ieskaitot interneta lapas (kopīgi – Lapas), un visa informācija, dati, teksti, programmatūra, informācija, attēli, skaņa vai citi materiāli (kopā Saturs), ko tās satur, vai tas, kā lietojat vai iegādājaties jebkuru Piedāvājumu, apstiprina to, ka Jūs apstiprināt šo Līgumu, un turpmāk Jūs pilnība ievērosiet šī Līguma noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs neapmierina Lapas vai citi Piedāvājumi, Jūsu vienīgais problēmas risinājums ir turpmāk nelietot Lapas vai citus Piedāvājumus, izņemot, ja citādi minēts šī Līguma 6. Nodaļā (Herbalife Klientu Garantija)

1. IZMAIŅAS

Mēs paturam tiesības jebkura laikā:

Mainīt šī Līguma noteikumus un nosacījumus;
Uzlabot, papildināt, mainīt vai slēgt Lapu vai citus Piedāvājumus, vai jebkuru Lapas vai cita Piedāvājuma sadaļu, jebkurā laikā pēc mūsu izvēles.
Ikvienas šī Līguma izmaiņas stājas spēka uzreiz pēc paziņojuma, ko saņemsiet sava e-pastā vai izlikt Lapā (te un turpmāk – Paziņojums). Ja pēc Paziņojuma turpināsiet izmantot Lapas vai citus Piedāvājumus, apstiprināsiet, ka pieņemat šādas izmaiņas. Periodiski pārskatiet šo Līgumu, lai iepazītos ar tā visjaunāko versiju. Lapa vai citi Piedāvājumi, kopumā vai daļēji, var tiks uzlaboti, mainīti vai pārtraukti pēc mūsu izvēles. Jebkuri Lapas vai citu Piedāvājumu uzlabojumi, papildinājumi vai izmaiņas būs šī Līguma sastāvdaļas.

2. PIEKĻUVE

Jums jāiegūst pieeja Internetam un jāsamaksā apkalpošanas izdevumi, kas nepieciešami, lai šādu piekļuvi iegūtu un varētu izmantot Lapu. Turklāt Jums jāiegādājas nepieciešama tehnika, lai piekļūtu internetam. Jūs esat un būsiet pilnībā atbildīgs par tehnikas, programmatūras, telefona (fiksēta vai citāda) pakalpojumu iegādi, pieslēgšanu, uzstādīšanu, uzlādi, darbību un apkalpošanu, ka arī interneta pakalpojuma uzstādīšanu Jūsu datorā un ar to saistītās izmaksas. Jūs esat atbildīgs par Jūsu datora un programmatūras pasargāšanu pret datorvīrusiem un citam saistītām problēmām vēl pirms uzsākat tos lietot. Mēs neesam atbildīgi par kļūdām un darbības traucējumiem, kas skāruši Jūsu tehniku vai programmatūru.

3. LIKUMĪBA

Jūs garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs. Herbalife produktus un biznesa iespējas nedrīkst piedāvāt, piegādāt vai pārdot citās valstīs, kā tikai tajās, ko iepriekš apstiprinājis Herbalife. Šo valstu sarakstu lūdzam skatīt šeit: Autorizētas valstis. Herbalife paplašina savus noieta tirgus, tāpēc lūdzam periodiski pārbaudīt atjauninājumus.

4. NEATKARĪGIE HERBALIFE KONSULTANTI

Herbalife produkti un pakalpojumi tiek pārdoti caur Herbalife Neatkarīgo Konsultantu tīklu. Lai iegādātos Herbalife preces vai pakalpojumus, Jums nav jākļūst par Neatkarīgo Konsultantu. Ja jūs tomēr vēlaties kļūt par Herbalife Neatkarīgo Konsultantu, lūdzam zvanīt uz Herbalife pa tālruni 1-866-866-4744.

5. NEATKARĪGO HERBALIFE KONSULTANTU MĀJAS LAPAS

Herbalife Neatkarīgajiem Konsultantiem var būt pašiem savas interneta mājas lapas. Pašu Neatkarīgo Konsultantu atbildība ir nodrošināt, lai šīs mājas lapas atspoguļotu pareizu informāciju un tā atbilstu Herbalife noteikumiem, politikai un procedūrai, ieskaitot, bez ierobežojumiem, Herbalife Uzvedības Normas un Konsultantu politiku, Herbalife Piegādes noteikumus, Herbalife Uztura Klubu noteikumus, ja piemērojami, arī federālos un vietējos noteikumus un nosacījumus, un visu piemērojamo likumdošanu visās citās valstīs, kurās dzīvojat vai darbojaties. Lūdzam skatīt Karjeras rokasgrāmatu, kura ir iekļauta visās Starptautiskā Biznesa paketēs. Ja Jums nepieciešams papildus eksemplārs, lūdzam sazināties ar Herbalife pa tālruni 1-866-866-4744. HERBALIFE NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NEATKARĪGO KONSULTANTU MĀJAS LAPĀS PUBLICĒTO INFORMĀCIJU.

6. HERBALIFE KLIENTU GARANTIJA

Herbalife garantē ikviena produkta, uz kura redzams Herbalife nosaukums, kvalitāti, un apliecina, ka pēc tā pasūtījuma ražotie produkti atbilst visaugstākajiem svaiguma un tīrības pakāpes standartiem. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu klienti atzīs mūsu produktus par apmierinošiem visos aspektos. Tomēr, ja jebkāda iemesla dēļ mazumtirdzniecības klients nav pilnībā apmierināts ar kādu no Herbalife produktiem, kas iegādāti no Neatkarīgā Konsultanta, klientam ir tiesības trīsdesmit (30) dienu laikā no preces saņemšanas brīža pieprasīt naudas atmaksu no Konsultanta. (Klienti, kuri dzīvo Vaijomingā var pārsniegt 30 dienu atmaksas termiņu). Klientam tiks ieteikts atgriezt produktu vai neizlietot daļu Konsultantam, no kura klients produktu ir iegādājies. Konsultantam jāpiedāvā klientam pilna apjoma kreditēšana cita Herbalife produkta iegādei vai pilnībā jāatgriež samaksātā summa. Šī garantija ir attiecināma tikai uz dažiem garantiju nosacījumiem, kas pievienoti vai iepakoti kopā ar zināmiem produktiem, un neattiecas uz produktiem, kas apzināti sabojāti vai nepareizi lietoti.

7. JŪSU INFORMĀCIJA UN JŪSU PRIVĀTUMS

Ja Jūs Lapā ievietojat informāciju, Jums jāgarantē, ka tā ir pareiza, jauna un pilnīga informācija par Jums, ja tas tiek pieprasīts, un Jūs apņematies atjaunināt informāciju, ja tas būs nepieciešams. Atbilstoši mūsu Privātuma politikai, mēs varam atklāt Jūsu informāciju, kas ievietota Lapā vai citādi, trešajām personām. Sīkākai informācijai lūdzam iepazīties ar pilnu Privātuma politikas versiju. Jebkuras Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc apziņošanas. Ja pēc šādas apziņošanas turpināsiet lietot Lapu vai citus Piedāvājumus, tas apliecinās, ka pieņemat šādas izmaiņas. Lūdzam periodiski izlasīt Privātuma politiku, lai būtu informēti par jaunākajām izmaiņām.

8. LIETOTĀJA UZVEDĪBA

Jūs esat atbildīgs par ikvienas mums atsūtītās informācijas saturu. Jūs nedrīkstat izmantot Lapu vai citus Piedāvājumus vai informāciju, ko iegūstat no Lapas vai citiem Piedāvājumiem, lai:

Traucētu citu lietotāju piekļuvi Lapai vai citiem Pakalpojumiem;
Rīkotos nelikumīgi;
Apzināti aizskartu vai apdraudētu mazgadīgos jebkādā veidā;
Viltotu savu identitāti vai savu filiāli, ja Jums tāda ir;
Modificētu, adaptētu, deleģētu, tulkotu, pārdotu, atgriezeniski pārstrādātu, sadalītu, vai fragmentētu kādu no Lapas vai citu Piedāvājumu daļām;
Mainītu vai noņemt jebkādas autortiesību, prečzīmju vai citu īpašuma zīmju norādes;
"rāmētu", "dubultotu" vai "noslēptu" jebkuru Lapas vai cita Piedāvājuma daļu bez mūsu rakstiskas iepriekšējas piekrišanas; vai
Lapā vai citos Piedāvājumos ievietotu saites uz vai no citam lapām, kurās tiek ievietota informācija par jebkādas vielas veselībai labvēlīgu reakciju, neatkarīgi no tā, vai mēs ražojam, reklamējam, pārdodam vai izplatām vai nē šādu vielu.

9. LAPĀ DOTO E-ADREŠU IZMANTOŠANA

Izmantojot jebkuru adresi, ko Jums darījusi zināmu Lapa vai citi Piedāvājumi, Jūs apņematies nepārsūtīt nevienai citai personai vai uzņēmumam sekojoša satura ziņas:

jebkuras nelikumīgas, krāpnieciskas, apdraudošas, vardarbīgas, apmelojošas, deformējošas, vulgāras, neķītras, kaitējošas, mokošas, privātumu aizskarošas, naidīgas, rasistiskas, etniski vai kā citādi nevēlamas, vai ir konfidencialitātes līguma objekts, vai ierobežo mūsu vai kādas trešās puses intelektuālo vai kādu citu īpašumu;
jebkādu publikai nepieejamu informāciju par mūsu uzņēmumu;
komercnoslēpumu; vai
jebkuru datora kodu, datnes vai programmas (piemēram, datorvīrusus), kas radīti, lai bojātu, pārtrauktu, pārrautu drošību vai samazinātu iekārtas funkcionalitāti.
Mēstuļu sūtīšana ir stingri aizliegta. Šādiem gadījumiem mēstules ir definētas kā nevēlamas korespondences sūtīšana jebkurai personai, uzņēmumiem, ziņu grupām, forumiem, e-pastu sarakstiem vai citām grupām vai sarakstiem, ja vien iepriekš no e-pasta saņēmēja nav saņemta atļauja, kas pieļauj e-pasta informāciju viņiem nosūtīt, vai jau iepriekš ar šo e-pasta saņēmēju ir nodibinātas lietišķas vai personiskas attiecības. JA JŪS NO KĀDA, KAS PĀRDOD VAI APRAKSTA HERBALIFE PRODUKTUS VAI BIZNESA IESPĒJAS, SAŅEMAT MĒSTULES, LŪDZAM NEKAVĒJOTIES SAZINĀTIES AR MUMS, LAI VARAM ATBILSTOŠI RĪKOTIES.
Ir aizliegta maldinošu e-pasta vēstuļu virsrakstu izmantošana, ar Herbalife vai tā produktiem un/vai pakalpojumiem saistītas informācijas viltošana, falsificēšana vai izmaiņas iekurā e-pasta vēstulē, kuras sūtītājs ir Herbalife.
Jums jāievēro vietēja likumdošana un noteikumi, kas attiecas uz datu aizsardzību un reklāmas materiālu pārsūtīšanu. Turklāt, ja persona vai uzņēmums norāda, ka nevēlas saņemt e-pastu, Jums jāpiekrīt šos e-pastus šai personai vai uzņēmumam nesūtīt. Ja persona sākotnēji piekrīt šādu e-pastu saņemšanai, bet vēlāk lūdz, lai pārtraucat tos nosūtīt, Jums šis lūgums ir jāizpilda.
Herbalife aizliedz piedalīties pasākumos, kuros jāiesaista citi interneta provaideri, pārsūtīšanas pakalpojumi vai tamlīdzīgi.

10. MŪSU AUTORTIESĪBAS

Lapā un citos Piedāvājumos un programmatūrā, kas izmantota Lapā un citos Piedāvājumos ir ievietota informācija, ko aizsargā autortiesības, prečzīmju nosacījumi, komercnoslēpums, pakalpojuma atzīmes, patenti un/vai citas īpašumtiesības un likumi (kopā „Intelektuālā īpašuma likumi”). Papildus tam, informāciju, ko satur Lapa vai citi Piedāvājumi vai sponsoru reklāmas, vai informāciju, kas tiek Jums piedāvāta ar Lapas vai citu Piedāvājumu starpniecību, vai informāciju, ko dod reklāmdevēji, aizsargā Intelektuālā īpašuma likumdošana. Jūs apņematies nemainīt, neaizdot, neizīrēt, nepārdot, neizplatīt vai neradīt atvasinājumus pamatojoties uz Lapu vai citu Piedāvājumu, kopumā vai daļēji, ja vien mēs rakstveidā neesam pilnvarojuši citādi.

11. ĪPAŠUMTIESĪBAS UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

©2003 Herbalife International of America, visas tiesības garantētas. Šī Lapa un citi Piedāvājumi pieder un to uztur Herbalife International of America saskaņā ar citiem sadarbības līgumiem. Bez mūsu rakstiskas piekrišanas Jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izvietot, pārraidīt vai izplatīt materiālus, kas iegūti no Lapas vai citiem Piedāvājumiem jebkādā veidā. Jūs nedrīkstat mainīt Lapā vai citos Piedāvājumos publicēto informāciju, vai lietot šos materiālus citā veidā. Jūs apstiprināt, ka Jums nepieder autortiesības uz jebkādu intelektuālo īpašumu, ko lietojat Lapā vai citos Piedāvājumos. Mēs Jums dodam atļauju ierobežotai, neekskluzīvai, nedeleģējamai Lapas satura lietošanai, kas dod Jums tiesības Skatīt Lapas un citu Piedāvājumu saturu interneta izmantošanas laikā. Tā kā Jums netiek dota atbilstoša atļauja, Jūs nedrīkstat veidot Lapas vai citu Piedāvājumu vai to satura pagaidu vai pastāvīgas kopijas uz jebkāda datu nesēja. Mēs šādas tiesības Jums nedeleģējam. Mēs saglabājam visas tiesības uz visu saturu. Jūs nedrīkstat pārdot, pārpārdot, fragmentēt, modificēt, sadalīt vai citādi tulkot jebkuru Lapas vai citu Piedāvājumu programmatūras daļu cilvēkam izprotama veidā (saglabāt ierobežotā lielumā, ja to pieļauj atbilstošā likumdošana). Jūs nedrīkstat pārraidīt nevienu Lapas vai citu Piedāvājumu daļu trešajai personai. Herbalife, mūsu logotips un ražoto, mārketēto, pārdoto vai izplatīto produktu nosaukumi ir Herbalife International of America, Inc. un tā filiālēm piederošas prečzīmes un/vai servisa atzīmes. Jebkuras citas prečzīmes, servisa atzīmes un logotipi, kas izmantoti Lapā vai citos Piedāvājumos ir to īpašnieku prečzīmes, servisa atzīmes un logotipi.

12. IDEJU IESNIEGŠANA

Ja Jūs mums iesniedzat idejas, priekšlikumus vai savas liecības, mums ir tiesības bez jebkāda veida maksas šo piedāvājumu izmantot, ka mēs uzskatām par piemērotāku, ieskaitot izvietošanu internetā. Šajā Lapā Jūs varat ievietot idejas vai materiālus, ka esat ieguvusi autortiesības vai citu atļauju šādu materiālu ievietot, ka arī atļaujat mums šo materiālu bez ierobežojumiem izmantot. Jūs apliecināsiet, ka nepārkāpsiet vai neierobežosiet trešās personas tiesības, ieskaitot privātumu, publicitāti un intelektuālās un īpašumtiesības, piemēram, autortiesības un prečzīmes nosacījumus.

13. LIECĪBAS

Cilvēki, kas mūsu Lapā vai citos Piedāvājumos stāsta par produktiem vai biznesa iespējām, atspoguļo katra personisko pieredzi, kas var būt kā piemērs un var nebūt tipiska.

14. SAITES

Mēs varam nodrošināt saites uz trešo personu mājas lapām vai resursiem. Tas, ka mēs nodrošinām šādas saites, nav informācijas, produkta vai pakalpojuma apstiprinājums, kas iegūts ar šādas saites palīdzību. Tā ka mēs nekontrolējam trešās personas mājas lapas vai resursus, mēs neatbildam par to saturu, vai to, ka esat noticējusi šim saturam, kas atrasts trešās personas mājas lapā vai resursos.

15. KĻŪDAS

Kaut mēs cenšamies uzturēt Lapas un citu Pakalpojumu veselumu, mēs negarantējam Lapas un citu Piedāvājumu precizitāti vai pilnīgumu. Ja domājat, ka esat atklājuši Lapā vai citos Piedāvājumos kļūdu, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu 866-866-4744, un, ja iespējams, pievienojiet kļūdas aprakstu, URL atrašanās vietu un savu kontaktinformāciju. Mēs darīsim visu iespējamo, lai likvidētu Jūsu šaubas.

16. GARANTIJU PRASĪBAS; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Izmantojot Lapu vai citus Piedāvājumus, Jūs piekrītat, ka

Lapa un citi Piedāvājumi tiek nodrošināti, „kādi ir” un „kādi pieejami”. Ciktāl to pieļauj likumdošana, mēs nedodam nekādas garantijas, noteikumus un jebkādus citus nosacījumus, vai nu izteiktus vai uzspiestus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iedomātam garantijām, noteikumiem vai citiem nosacījumiem par pieprasījumus, atbilstību noteiktām prasībām un ierobežojumiem, izņemot tos, kas noteikti šā Līguma nodaļā, kas attiecas uz Herbalife Klientu garantijām.
Mēs negarantējam, ka
(i) Lapa vai Piedāvājumi atbildīs Jūsu prasībām;
(ii) Lapa vai Piedāvājumi būs nepārtraukti, laicīgi, droši vai bez kļūdām;
(iii) rezultāti, kas iegūti, lietojot Lapu vai citus Piedāvājumus, būs precīzi vai ticami, vai;
(iv) jebkuras kļūdas Lapā vai citos Piedāvājumos tiks izlabotas.
Jūs uzņematies atbildību, ja izmantojat šo Lapu vai citus Piedāvājumus. Izlemjot par nopietniem personiskiem, medicīniskiem, juridiskiem vai finansiāliem jautājumiem, nevajadzētu paļauties uz padomiem, paziņojumiem vai viedokļiem. Lai saņemtu Jūsu apstākļiem atbilstošu padomu, Jums būtu jāvēršas pie profesionāļa. Jūs uzņematies pilnu atbildību par Jums vai trešajai personai nodarītu kaitējumu, ko tieši vai netieši nodarījis materiāls, ko esat lejupielādējuši vai ieguvuši no Lapas vai citiem Piedāvājumiem. Mēs nevaram uzņemties atbildību par bojājumiem vai kaitējumu, ko nodarījuši vīrusi vai citu destruktīvi materiāli.
Mēs nepārstāvam un nesniedzam garantijas par Neatkarīgo Konsultantu mājas lapām, ieskaitot garantijas par pieprasījumu vai atbilstību noteiktiem mērķiem. Jums nevajadzētu paļauties uz Neatkarīgo Konsultantu mājas lapās dotajām reprezentācijām vai garantijām.
Kompānijai ir rakstiski jāapstiprina jebkuras papildus garantijas. Jūs apņematies nedeleģēt atbildību mūsu vadībai, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, pilnvarotajiem, pārstāvjiem, Neatkarīgajiem Konsultantiem vai mūsu piegādātajiem par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem, ilgstošiem vai īslaicīgiem zaudējumiem vai kaitējumu (ieskaitot, piemēram, kaitējumu peļņas, labās gribas vai datu zudumā), pat ja mēs esam bijuši informēti, ka tādi zaudējumi var būt, kuru cēlonis ir:
Jūs nespēja piekļūt Jūsu reģistrācijas datiem jebkurā laikā;
Jūsu dalība kā Herbalife Neatkarīgajam Konsultantam;
Jūsu spēja vai nespēja izmantot Lapu vai citu Piedāvājumu iegāde vai lietošana;
neatļauta datu pārraide vai bojājums; vai
trešās puses rīcība, kam ir sakars ar Lapu vai citu Piedāvājumu.
Jūs tātad atsakāties no jebkādām prasībām, kas būtu balstītas uz līguma, civiltiesību pārkāpuma vai cita pamata, pat ja mēs būtu informēti par tāda kaitējuma iespēju. Atkarībā no piemērojama juridiska akta, daži šajā nodaļā minētie ierobežojumi var uz Jums neattiekties. Piemēram, ja Jūs savu darbību izvēršat Lielbritānijā, iepriekš minētie ierobežojumi neizslēgs Herbalife atbildību par personas nāvi vai ievainojumu, kā cēlonis ir bijusi Herbalife nevērība.

17. KOMPENSĀCIJAS

Jūs apņematies atlīdzināt, pasargāt mūs, mūsu vadību, direktorus, darbiniekus, aģentus, pilnvarotos, Neatkarīgos Konsultantus un pārstāvjus no prasībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām (ieskaitot juristu pakalpojumus), vai citiem izdevumiem, kas tieši vai netieši izrietētu vai būtu saistītas ar:

Jūsu rīcību vai nolaidību sakarā ar Lapu vai citiem Piedāvājumiem;
jebkuras citas personas rīcību vai nolaidību, kas izmantotu Lapu vai citus Piedāvājumus lietojot Jūsu identitāti;
Lapas vai citu Pakalpojumu iegādi vai izmantošanu, ko veicat Jūs, vai kāda cita persona, izmantojot Jūsu identitāti;
jebkura šī Līguma nosacījuma pārkāpumiem;
apgalvojumiem, ka materiāli, kas iesniegti mums, pārraidīti uz Lapu vai citiem Piedāvājumiem pārkāpj vai kā citādi ierobežo trešās personas autortiesības, prečzīmes nosacījumus, komercnoslēpumu vai citu intelektuālo īpašumu vai citas tiesības; un/vai
jebkuras personas tiesību pārkāpumiem, ieskaitot bez ierobežojumiem sūdzības par apmelojumiem, nepatiesu ziņu publicēšanu, publicitātes tiesību ierobežojumus, robežu pārkāpšanu un intelektuālā īpašuma vai citu īpašumtiesību ierobežošanu.
Ja mēs ceļam sūdzību par kompensāciju, Jūs apņematies meklēt un saņemt no mums rakstisku piekrišanu pirms vienojaties par jebkuras sūdzības vai rīcības atrisināšanu.

18. PĀRTRAUKŠANA; IZMAIŅAS

Mēs varam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pārtraukt Jūsu piekļuvi Lapai vai citiem Piedāvājumiem. Mēs varam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ izmainīt vai pārtraukt Lapas vai citu Piedāvājumu uzturēšanu pilnībā vai daļēji, iepriekš par to Jūs nebrīdinot. Nav nepieciešams iepriekšējs paziņojums, lai izmantotu pārtraukšanas tiesības attiecība uz jebkuru personu. Jūs nevarēsiet saukt mūs pie atbildības par tiešu, netiešu, nejaušu, speciālu, ilgstošu vai īslaicīgu zaudējumu vai bojājumu, kas cēlies no Lapas vai citu Piedāvājumu pārtraukšanas, vai Jūsu Lapas vai citu Piedāvājumu piekļuves atsaukšanas.

19. SAVIENOTO VALSTU LIKUMI

Ja Jūs izlemjat izmantot pieeju Lapai vai citiem Piedāvājumiem ārpus ASV esošās vietās, Jūs esat atbildīgs par likumdošanas ievērošanu, ja šādi likumi ir piemērojami.

Visu programmatūru, kas tiek izmantota Lapā vai citos Piedāvājumos, tiek pakļauta ASV eksporta kontrolei. Šādu programmatūru nedrīkst lejupielādēt vai citādi eksportēt vai atkārtoti eksportēt (1) uz Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sīriju vai citu valsti, uz kuru attiecināmi ASV ekonomiska embargo noteikumi, ka arī nodot šo programmatūru šo valstu iedzīvotājiem; vai (2) kādam, kas iekļauts ASV Valsts Kases sarakstā, kurš aizliedz šādai personai piekļuvi speciāli izstrādātiem nacionāliem labumiem vai komercnoslēpumam. Lejupielādējot vai izmantojot šādu programmatūru, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs neatrodaties šādā valstī, vai Jūs nekontrolē šāda valsts vai tās iedzīvotājs, ka arī neesat minēts iepriekš minētajā sarakstā.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā ierobežot piekļuvi Lapai vai citiem Piedāvājumiem jebkurai personai, ģeogrāfiskai vai juridiskai teritorijai.

20. DAŽĀDI

Uz šo Līgumu attiecas Kalifornijas pavalsts likumdošana (nav attiecībā uz Kalifornijas likumu konflikta principu). Jebkuras domstarpības starp Jums un mums jārisina federālajā tiesā, kas atrodas Losandželosas grāfistē, Kalifornijā. Ja tiesa atzīs, ka daļa šī Līguma neatbilst likumdošanai, pārējā Līguma daļa tomēr paliks spēkā. Tas ir Līgums tikai starp Jums un mums, un attiecas uz Lapu vai citiem Piedāvājumiem, un šis Līgums aizstāj visas iepriekš mutiski vai rakstiski noslēgtās vienošanās, kas mūsu starpā varētu būt noslēgtas. Jūs neatsaucami un bez ierunām atsakāties ne jebkurām tiesībām vai labojumiem, kas varētu rasties, lai sūdzētos par bojājumiem un/vai atsacīties no Līguma jebkāda pārpratuma dēļ (neskaitot apzinātu maldināšanu), kas nav ietvers Līgumā. Jūs nedrīkstat deleģēt savas tiesības citai personai bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Ja mēs šajā Līgumā kļūdas dēļ neesam iekļāvuši kādu no noteikumiem, tas neierobežo mūsu tiesības šos noteikumus iekļaut turpmāk. Šajā Līgumā publicētie virsraksti ir tikai informatīvi, un paši par sevi tie nav nepārkāpjami šī Līguma nosacījumi.

[Pēdējo reizi pārskatīts 2003. gada 29. jūlijā]
[© 2003]. Herbalife International of America. Visas tiesības garantētas.

lv-LV | 08.12.2022 01:24:12 | zus2pwssg000000 | MyHL | 08.12.2022 10:24:12 | 1.22.1114.02