კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

Herbalife Europe Limited-ის ვებსაიტები - მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

Herbalife-ის ბიზნესის საერთაშორისო ბუნებიდან გამომდინარე, კომპანია პერსონალურ მონაცემებს ხშირად აპროცესებს და ინახავს ევროკავშირის საზღვრებს გარეთაც. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გკითხოთ ეთანხმებით თუ არა ამ ფაქტს. თუ თქვენ ეს არ გსურთ, სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ გავაპროცესოთ ამ ვებსაიტზე განთავებული რომელიმე თქვენი მოთხოვნა. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანხმებით, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მონაცემებს გამოვიყენებთ მხოლოდ თქვენი მოთხოვნების გასაპროცესებლად, ან მომავალში შემდგომი კონტაქტების დასამყარებლად (რაც ყოველთვის განიხილება ქვემოთ მოყვანილი კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის ჭრილში).

კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

Herbalife-ი პატივს სცემს თითოეული იმ პირის პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების შენარჩუნებას, ვინც კომპანიის ვებსაიტს ეწვევა და თქვენს შესახებ შეგროვებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნება პირველ რიგში იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი შესაძლო მოთხოვნა და მეორეც დავხვეწოთ ჩვენი, როგორც კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურება. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ინფორმაციის სათანადოდ გამოყენების გზით.

აღნიშნული ინფორმაცია არ გადაეცემა Herbalife-ის გარეთ არც ერთ მხარეს, ან მის შვილობილ ან მასთან ასოცირებულ კომპანიებს, ან დილერებს, სააგენტოებს და რომელიმე მათგანის ლიცენზიატებს და ნებისმიერ სხვა კომპანიებს, რომელთაგან Herbalife-ი თქვენთვის სასარგებლოდ იღებს პირდაპირ, ან არაპირდაპირ მომსახურებას. პირადი ინფორმაციის დამუშავება კომპანიის მიერ მოხდება მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების გათვალისწინებით და თავდაპირველად შეიძლება შენახული და გაპროცესებული იქნას ევროკავშირის შიგნით, ან გარეთ - მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. ამ ინფორმაციის გამოყენება მოხდება მხოლოდ Herbalife-ის პროდუქტების და მომსახურებების, ასევე მასთან დაკავშირებული პროდუქტების და მომსახურებების მარკეტინგული მიზნებისთვის.

თქვენ უფლება გაქვთ ინდივიდუალურად გაეცნოთ, თუ რა ტიპის ინფორმაცია ინახება თქვენს შესახებ კომპანიაში და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ მასში ცვლილებები; თქვენ ასევე უფლება გაქვთ, რომ უარი თქვათ თქვენი ინფორმაციის გამოყენებაზე. ჩვენ მივიღებთ ყველანაირ პრაქტიკულ ზომებს, რომ გავითვალისწინოთ თქვენი სურვილები. თუმცა ზოგჯერ მოქმედი კანონმდებლობა ამას ეწინააღმდეგება. იმისთვის, რომ გაერკვეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ თქვენი უფლების გამოყენება, ქვემოთ გაეცანით ხშირად დასმულ შეკითხვა N11-ს.

ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

 • რა სარგებელი შეიძლება მივიღო იმით, რომ Herbalife-ი აგროვებს ჩემს შესახებ ინფორმაციას?
 • რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება იქნას შეგროვებული Herbalife-ის ვებსაიტებზე?
 • როგორ შეაგროვებს და შეინახავს ამ ინფორმაციას Herbalife-ი?
 • რამდენი ხნით შეინახავს ამ ინფორმაციას Herbalife-ი?
 • სად მოხდება თქვენი პირადი ინფორმაციის შენახვა?
 • რატომ ინახავს Herbalife-ი ამ ინფორმაციას?
 • ვის შეეხება კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა?
 • Herbalife-ის მიერ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპების გაზიარება.
 • რა არის cookie ფაილები?
 • რა არის კლიენტის პროფილი?
 • როგორ შემიძლია, რომ მქონდეს წვდომა, ან ჩემი პირადი ინფორმაციის შესწორების უფლება?
 • რა არჩევანი მექნება იმ შემთხვევაში, თუ დარეგისტრირებას გადავწყვეტ?
 • რა მოხდება თუ გადავწყვეტ, რომ არ დავრეგისტრირდე?

რა შეღავათები მექნება Herbalife-ის მიერ ჩემს შესახებ ინფორმაციის შეგროვებით?

ამ ინფორმაციის შეგროვებით Herbalife-ს საშუალება ექნება, რომ გააკეთოს შემდეგი:

 • გახადოს საიტი თქვენთვის უფრო იოლად გამოყენებადი, იმ მხრივ რომ აღარ დაგჭირდეთ ერთხელ შეყვანილი ინფორმაციის ხელახლა შეყვანა.
 • უფრო სწრაფად მოგაწოდოთ ინფორმაცია.
 • შექმნას თქვენთვის უფრო რელევანტური კონტენტი.
 • დაგეხმაროთ, რომ უფრო სწრაფად მოძებნოთ Herbalife-ის სერვისების შესახებ ინფორმაცია.
 • გამოიყენოს ინფორმაცია საიტის დასახვეწად.
 • შეაფასოს ძირითადი მიმართულებები საიტის და მისი მოხმარების ირგვლივ.
 • თუ გადაწყვეტთ, რომ Herbalife-ს გადასცეთ პირადი ინფორმაცია ინტერნეტის მეშვეობით, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს მაგალითად --თქვენთან დასაკავშირებლად, ან დასარეგისტირებლად -- ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აუცილებლად უნდა გაცნობოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვაპირებთ აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებას. თუ გვეტყვით, რომ არ გსურთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოყენებულ იქნას, როგორც მომავალში თქვენთან დაკავშირების საშუალება, თქვენს ამ სურვილს პატივისცემით მოვეპყრობით.

რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება იქნას შეგროვებული Herbalife-ის ვებსაიტებზე?

Herbalife-ში ჩვენ მივიჩნევთ, რომ უნდა მოგცეთ რაც შეიძლება მეტი კონტროლის უფლება თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ზოგადად, თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ Herbalife-ის ვებსაიტს თქვენი პიროვნების შესახებ ინფორმირებულობის, ან რაიმე ინფორმაციის გაზიარების ვალდებულების გარეშე. თუმცა შეიძლება ზოგჯერ ისეც მოხდეს, რომ შეიძლება დაგვჭირდეს თქვენს შესახებ ინფორმაცია, როგორიცაა მაგალითად თქვენი სახელი და გვარი და მისამართი. მანამ, სანამ თქვენს შესახებ დავიწყებთ ინფორმაციის ონლაინ შეგროვებას, ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს, რომ წინასწარ გაცნობოთ ამ განზრახვის შესახებ.

თქვენს რეგისტრაციამდეც კი, ჩვენ შევაგროვებთ ანონიმურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ვებსაიტს. ეს სტანდარტული პროცედურაა ინტერნეტში ნებისმიერი ვებსაიტის შემთხვევაში. შეგროვებული ინფორმაცია პირადად თქვენს იდენტიფიკაციას არ ახდენს, თუმცა შეიძლება დაგვეხმაროს მარკეტინგული მიზნებისთის, ან ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისების დახვეწაში.

თუ გადაწყვეტთ, რომ Herbalife-ს გადასცეთ პირადი ინფორმაცია ინტერნეტის მეშვეობით, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს მაგალითად --თქვენთან დასაკავშირებლად, ან დასარეგისტირებლად -- ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აუცილებლად უნდა გაცნობოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვაპირებთ აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებას. თუ გვეტყვით, რომ არ გსურთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოყენებულ იქნას, როგორც მომავალში თქვენთან დაკავშირების საშუალება, თქვენს ამ სურვილს პატივისცემით მოვეპყრობით.

როგორ შეაგროვებს და შეინახავს Herbalife-ი ამ ინფორმაციას?

საიტზე თქვენს შესახებ ინფორმაციის შეგროვების რამდენიმე გზა არსებობს; ან პირდაპირ თქვენგან მოთხოვნით (როგორც ეს რეგისტრაციის ფორმის შემთხვევაშია), ან ამ საიტზე თქვენი ვიზიტის შესახებ ინფორმაციის ავტომატურად ჩაწერის გზით. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ მონაცემები საიტზე თქვენი ნავიგაციის შესახებ, ან ჩავიწეროთ ის ოპციები, რაც ვიზიტის დროს აირჩიეთ. 

ინფორმაცია ინახება უსაფრთხო გარემოში, რაც დაცულია ფიზიკური და ტექნიკური ზომების კომბინაციის მიღებით. არ არსებობს აღნიშნულ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომის შესაძლებლობა.

რამდენი ხნით შეინახავს ამ ინფორმაციას Herbalife-ი?

Herbalife-ი ამ ინფორმაციას შეინახავს უსაფრთხო და დაცულ გარემოში იმდენი ხნით, რამდენიც მიგვაჩნია, რომ უფრო დაგვეხმარება გავერკვეთ, თუ როგორ იქნება უმჯობესი თქვენი მომსახურება და თქვენი სურვილების გათვალისწინება. ამის გარდა, კანონმდებლობით შეიძლება გაგვიჩნდეს ვალდებულება, რომ ეს ინფორმაცია შევინახოთ კონკრეტული დროის განმავლობაში. იმისთვის, რომ უკეთ გაერკვეთ იმაში, თუ როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ, ან განაახლოთ თქვენს შესახებ შენახული ინფორმაცია, გთხოვთ გაეცნოთ შესაბამის შეკითხვას ამ სექციაში.

სად მოხდება თქვენი პირადი ინფორმაციის შენახვა?

Herbalife-ი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ოპერირებს. იმისთვის, რომ ვუზრუნველყოთ თანაბარი დონის სერვისები თქვენთვის და თქვენი კლიენტებისთვის, იმის და მიუხედავად, თუ სად იმყოფებით - ჩვენს ყველა შიდა საიტს ერთი ცენტრალური საიტიდან ვმართავთ. ამჟამად ის აშშ-შია. Herbalife-ი აღიარებს ევროკავშირს/შვეიცარიასა და აშშ-ს შორის არსებული "უსაფრთხო ნავთსაყუდელის" ჩარჩო-შეთანხმების პირობებს და შესაბამისად იძლევა  გარანტიას იმისა, რომ ეკვივალენტურ დონეზე მოახდენს მონაცემების დაცვას, როგორც ეს ევროკავშირსა და შვეიცარიაშია მიღებული. გამომდინარე თქვენს მიერ მოთხოვნილი სერვისებიდან, ან Herbalife-ის მონაცემთა მართვის პროცედურების შესაბამისად, თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება ასევე შეიძლება მოხდეს სხვა ქვეყნებშიც ევროკავშირის გარეთ. ვინაიდან არ არსებობს მონაცემთა დაცვის შესახებ ერთიანი კანონი მსოფლიოს მასშტაბით, ევროპული კანონები  გავალდებულებთ, რომ დაეთანხმოთ მონაცემების გაზიარების აღნიშნულ პრაქტიკას.

რატომ ინახავს Herbalife-ი ამ ინფორმაციას?

ჩვენ ეს ინფორმაცია გვჭირდება იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები; გვსურს უფრო იოლად შევძლოთ ჩვენი პროდუქტების მორგება თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებზე.

ვის შეეხება კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა?

აღნიშნული პოლიტიკა შეეხება ვებსაიტებს, რომლებიც განკუთვნილია ინდივიდუალური და კორპორატიული მომხმარებლების მიერ გამოყენებისთვის.

Herbalife-ის მიერ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპების გაზიარება.

ბავშვვების პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ მიზეზით, არასდროს არ ვაწარმოებთ ჩვენს საიტებზე ინფორმაციის შეგროვებას და დამუშავებას იმ პირებზე, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილია, რომ 13 წლამდე ასაკის არიან.

cookie ფაილების გამოყენების პოლიტიკა

რა არის cookie?

Cookie - ესენია მხოლოდ ტექსტური ინფორმაციის მცირე ფრაგმენტები, რომლებიც ვებსაიტიდან ინახება ბროუზერის Cookie ფაილში კომპიუტერის მყარ დისკზე, იმისთვის რომ საიტზე შესაძლებელი გახდეს თქვენი დამახსოვრება. აღნიშნული ფაილები ეხმარება საიტს იმისთვის, რომ მისი შიგთავსის და თქვენი ინტერესების დამთხვევა უფრო სწრაფად მოახდინოს - ვებსაიტების უმეტესობა Cookie ფაილებს იყენებს. ცალკე აღებული Cookie ფაილები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი იდენტიფიკაციისთვის.

Cookie ფაილი როგორც წესი შეიცავს იმ დომეინის სახელს, საიდანაც Cookie მოვიდა; Cookie-ის "სიცოცხლის ხანგრძლივობა"; და ის თუ რამდენად ღირებულია გამოსაყენებლად, როგორც წესი რენდომულად შერჩეული უნიკალური ციფრია.

ვებსაიტზე ხდება ორი ტიპის Cookie ფაილების გამოყენება:

დროებითი Cookie, რომელიც რჩება თქვენი ბროუზერის Cookie ფაილებში მანამ, სანამ დატოვებთ საიტს.

მუდმივი Cookie, რომელიც რჩება თქვენი ბროუზერის Cookie ფაილებში გაცილებით უფრო დიდხანს (თუმცა კონკრეტული ხანგრძლივობა დამოკიდებულია თვითონ კონკრეტული Cookie-ს "სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე").

როგორ ხდება Cookie-ის გამოყენება საიტზე და რა სახის ინფორმაციის შეგროვება ხდება?

დროებითი Cookie გამოიყენება:

 • იმისთვის, რომ ჩვენი საიტის სხვადასხვა გვერდზე გადასვლისას თქვენი ინფორმაცია თან მოგყვეთ, რომ აღარ დაგჭირდეთ მისი ხელახლა შეყვანა.
 • რეგისტრაციის დროს შენახულ ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად.

დროებითი Cookie გამოიყენება:

 • იმისთვის, რომ დაგვეხმაროს თქვენი, როგორც უნიკალური ვიზიტორის ამოსაცნობად (ციფრის გამოყენებით, როდესაც არ ხდება თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაცია), როდესაც დაბრუნდებით ჩვენს ვებსაიტზე.
 • იმისთვის, რომ საშუალება მოგვეცეს, რომ საიტის კონტენტი და რეკლამები მოერგოს თქვენს კონკრეტულ ინტერესებს, ან თავიდან ავიცილოთ თქვენთვის ერთი და იგივე რეკლამის შემოთავაზება.
 • იმისთვის, რომ შევქმნათ ანონიმური, აგრეგირებული სტატისტიკური მონაცემები, რაც საშუალებას მოგვცემს გავიგოთ, თუ როგორ იყენებენ ჩვენს საიტს მომხმარებლები და ასევე გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტის სტურქტურა. ამ გზით ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაცია.

მესამე მხარეს Cookie

მესამე მხარეები Cookie-ის სერვისს ანხორციელებენ ამ საიტის მეშვეობით. ისინი გამოიყენება შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ჩვენს საიტზე რეკლამების სერვისისთვის და იმის თვალყურისდევნებისთვის, დააწკაპეს თუ არა ამ რეკლამებს მომხმარებლებმა.
 • იმის საკონტროლებლად, თუ რა სიხშირით არის ესა თუ ის რეკლამა ნაჩვენები.
 • საიტის კონტენტის მოსარგებლად თქვენს კონკრეტულ ინტერესებზე.
 • რომ დავთვალოთ ჩვენი საიტის ანონიმური მომხმარებლების რაოდენობა.
 • რომ ვუზრუნველყოთ შოპინგის კალათების, ან ტრანზაქციების უსაფრთხოება.

ვებ შუქურები

ჩვენი ზოგიერთი საიტის გვერდი შეიძლება შეიცავდეს ელექტრონულ გამოსახულებებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც "ვებ - შუქურები" (ზოგჯერ ცნობილი, როგორც "გამჭვირვალე გიფები"), რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ დავთვალოთ ამ საიტის ვიზიტორების რაოდენობა. ვებ შუქურა აგროვებს მხოლოდ შეზღუდული ოდენობის ინფორმაციას, რომელიც შეიცავს cookie-ის ნომერს; გვერდის დათვალიერების დროს და თარიღს; და გვერდის აღწერილობას, რომელზეც განლაგებულია ვებ-შუქურა. საიტზე ჩვენ ასევე შეიძლება გვქონდეს მესამე მხარეს ვებ-შუქურა. ისინი არ ატარებენ არანაირ პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას და მხოლოდ გამოიყენება კონკრეტული კამპანიის ეფექტურობის თვალყურისდევნებისთვის.

Cookie-ის აქტივაცია და დეაქტივაცია

თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ, ან უარყოთ cookie-ის აქტივაცია თქვენი ბროუზერის პარამეტრების შეცვლის გზით. თუმცა მისი დეაქტივაციის შემთხვევაში ვერ შეძლებთ ჩვენი საიტის ყველა ინტერაქტიური ფუნქციის გამოყენებას. იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ, რომ წინასწარი შეტყობინება მიიღოთ მანამ, სანამ cookie-ის მიღება მოხდება თქვენს მყარ დისკზე, მიჰყევით ქვემოთ მოყვანილ ინსტრუქციას:

თუ თქვენ იყენებთ Netscape Navigator 3.0-ს:

 • გადადით 'Options' მენიუში
 • დააჭირეთ'Network Preferences'-ს
 • დააჭირეთ 'Protocols'-ს
 • მონიშნეთ ველი ტექსტთან 'Show an alert before accepting a cookie'
 • გადადით თქვენს Netscape-ის ფოლდერში
 • წაშალეთ ფაილი, რომლის სახელწოდებაა 'cookies.txt', რითიც წაიშლება ყველა cookie ფაილი.
 • Windows 95-ის შემთხვევაში თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 'Find' ფუნქცია მოსაძებნად 'Start' მენიუში, რომ მარტივად იპოვოთ ფაილი სახელწოდებით 'cookies.txt.'

Internet Explorer 3.0-ის შემთხვევაში:

 • გადადით 'View'-ს მენიუში
 • დააჭირეთ 'Options'-ს
 • დააჭირეთ 'Advanced'-ს
 • მონიშნეთ ველი ტექსტთან 'Warn before accepting cookies'
 • გადადით cookies-ის დირექტორიაში
 • წაშალეთ იქ არსებული ყველა ფაილი, რაც წაშლის ყველა cookie ფაილს
 • როგორც კი წაშლით ამ ფაილებს, თქვენ აღარ გექნებათ cookie ფაილები, და ყოველთვის წინასწარ მიიღებთ გაფრთხილებას, ყოველ ჯერზე, როგორც კი ვებსაიტიდან თქვენს სისტემაზე cookie-ის გამოგზავნის მცდელობა იქნება. ამ მომენტში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ან მის მიღებაზე 'დათანხმება', ან 'უარყოფა'.

თუ იყენებთ Netscape 4.0+:

 • მენიუს პანელზე გადადით 'Edit'-ში
 • დააჭირეთ 'Preferences'-ს
 • დააჭირეთ 'Advanced'
 • მონიშნეთ ველი ტექსტთან 'Warn me before accepting a cookie'
 • შემდეგ გადადით ღილაკზე 'Start'
 • დააჭირეთ 'Find'-ს
 • დააჭირეთ 'Files and Folders'-ს
 • აკრიფეთ "cookies.txt" ძებნის ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება
 • დააჭირეთ 'Find Now'-ს
 • როდესაც ძებნის შედეგებით ჩამოთვლილი ყველა ფაილი აღმოჩნდება 'Recycle Bin'-ში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა cookie ფაილი წაიშალა
 • ამის შემდეგ გააკეთეთ shut down-ი და Netscape-ის restart-ი
 • როგორც კი წაშლით ამ ფაილებს, თქვენ აღარ გექნებათ cookie ფაილები, და ყოველთვის წინასწარ მიიღებთ გაფრთხილებას, ყოველ ჯერზე, როგორც კი ვებსაიტიდან თქვენს სისტემაზე cookie-ის გამოგზავნის მცდელობა იქნება. ამ მომენტში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ან მის მიღებაზე 'დათანხმება', ან 'უარყოფა'.

Internet Explorer 4.0-ის შემთხვევაში:

 • გადადით 'View'-ს მენიუში
 • დააჭირეთ 'Internet Options'-ს
 • დააჭირეთ 'Advanced'-ს
 • მონიშნეთ ველი ტექსტთან 'Prompt before accepting cookies'
 • გადადით cookies-ის დირექტორიაში
 • წაშალეთ იქ არსებული ყველა ფაილი, რაც წაშლის ყველა cookie ფაილს
 • როგორც კი წაშლით ამ ფაილებს, თქვენ აღარ გექნებათ cookie ფაილები, და ყოველთვის წინასწარ მიიღებთ გაფრთხილებას, ყოველ ჯერზე, როგორც კი ვებსაიტიდან თქვენს სისტემაზე cookie-ის გამოგზავნის მცდელობა იქნება. ამ მომენტში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ან მის მიღებაზე 'დათანხმება', ან 'უარყოფა'.

თუ გაქვთ Internet Explorer 5.0+:

 • გადადით 'Tools'-ის მენიუში
 • დააჭირეთ 'Internet Options'-ს
 • დააჭირეთ 'Security'-ის ჩანართს
 • მონიშნეთ 'Internet'-ის ზონა (მონიშნულია ავტომატურად)
 • დააჭირეთ ამ ზონისთვის უსაფრთხოების დონეს 'High'
 • დააჭირეთ 'OK'-ს
 • გადადით cookies-ის დირექტორიაში
 • წაშალეთ იქ არსებული ყველა ფაილი, რაც წაშლის ყველა cookie ფაილს
 • როგორც კი წაშლით ამ ფაილებს, თქვენ აღარ გექნებათ cookie ფაილები, და თქვენი ბროუზერი აღარ გააგზავნის, ან მიიღებს ახალ cookie-ის.

თუ გაქვთ Netscape 6.0+:

 • მენიუს პანელზე გადადით 'Edit'-ში
 • დააჭირეთ 'Preferences'-ს
 • დააჭირეთ 'Advanced'
 • აირჩიეთ ველი 'Cookies'
 • მონიშნეთ ტექსტი 'Warn Me Before Accepting a Cookie' ან 'Disable Cookies'
 • დააჭირეთ 'OK'-ს
 • შემდეგ გადადით ღილაკზე 'Start'
 • დააჭირეთ 'Find'-ს
 • დააჭირეთ 'Files and Folders'-ს
 • აკრიფეთ "cookies.txt" ძებნის ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება
 • დააჭირეთ 'Find Now'-ს, როდესაც ძებნის შედეგებით ჩამოთვლილი ყველა ფაილი აღმოჩნდება 'Recycle Bin'-ში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა cookie ფაილი წაიშალა
 • ამის შემდეგ გააკეთეთ shut down-ი და Netscape-ის restart-ი
 • იმის და მიხედვით, თუ რა არჩევანი გააკეთეთ მანამდე, თქვენ ან მიიღებთ წინასწარ გაფრთხილებას ახალი cookie-ის მიღებას რომ დაეთანხმოთ, ან საერთოდ შეწყდება cookie-ის დაყენება, ან მიღება.

თუ გაქვთ Internet Explorer 6.0+:

 • გადადით 'Tools'-ის მენიუში
 • დააჭირეთ 'Internet Options'-ს
 • დააჭირეთ ჩანართს 'Privacy'
 • გადადით სლაიდერზე, რომ აირჩიოთ თქვენთვის მისაღები პარამეტრები
 • დააჭირეთ 'OK'-ს
 • გადადით cookies-ის დირექტორიაში
 • წაშალეთ იქ არსებული ყველა ფაილი, რაც წაშლის ყველა cookie ფაილს
 • როგორც კი წაშლით ამ ფაილებს, თქვენ აღარ გექნებათ cookie ფაილები, და თქვენი ბროუზერი აღარ გააგზავნის, ან მიიღებს ახალ cookie-ის.

თუ იყენებთ Netscape 7.0+:

 • დააჭირეთ 'Preferences'-ს
 • დააჭირეთ ' Privacy & Security'
 • აირჩიეთ ველი 'Cookies'
 • აირჩიეთ თქვენთვის მისაღები პარამეტრები
 • დააჭირეთ 'OK'-ს
 • შემდეგ გადადით ღილაკზე 'Start'
 • დააჭირეთ 'Find'-ს
 • დააჭირეთ 'Files and Folders'-ს
 • აკრიფეთ "cookies.txt" ძებნის ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება
 • დააჭირეთ 'Find Now'-ს
 • როდესაც ძებნის შედეგებით ჩამოთვლილი ყველა ფაილი აღმოჩნდება 'Recycle Bin'-ში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა cookie ფაილი წაიშალა
 • ამის შემდეგ გააკეთეთ shut down-ი და Netscape-ის restart-ი
 • იმის და მიხედვით, თუ რა არჩევანი გააკეთეთ მანამდე, თქვენ ან მიიღებთ წინასწარ გაფრთხილებას ახალი cookie-ის მიღებას რომ დაეთანხმოთ, ან საერთოდ შეწყდება cookie-ის დაყენება, ან მიღება.

cookie ფაილების წაშლა

თქვენ იოლად შეგიძლიათ წაშალოთ ნებისმიერი cookie, რომელიც დაინსტალირდა თქვენი ბროუზერის cookie-ის ფოლდერში. მაგალითად, თუ თქვენ იყენებთ Microsoft Windows Explorer-ს:

 • გახსენით 'Windows Explorer'
 • დააჭირეთ ღილაკს 'Search' ინსტრუმენტების პანელზე
 • აკრიფეთ "cookie" 'Folders and Files'-ის ძებნის ველში
 • აირჩიეთ 'My Computer'-ი ველში 'Look In'
 • დააჭირეთ 'Search Now'-ს
 • ორჯერ დააწკაპეთ მოძებნილ ფოლდერზე
 • აირჩიეთ ნებისმიერი cookie ფაილი
 • დააჭირეთ კლავიატურაზე ღილაკს 'Delete'
 • თუ თქვენ არ იყენებთ Microsoft Windows Explorer-ს, მაშინ უნდა აირჩიოთ "cookies" ფუნქციაში "Help" იმ ინფორმაციის მისაღებად, თუ სად შეიძლება თქვენი cookie-ის ფოლდერის მოძებნა.

როგორ შემიძლია ჩემი პირადი ინფორმაციის შესწორება?

Herbalife-ის ზოგიერთი ვებსაიტი ოპერირებს სარეგისტრაციო გვერდით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ გადახედოთ და განაახლოთ თქვენს მიერ შეყვანილი პირადი მონაცემები. სხვაგან თქვენ მარტივად გეძლევათ შესაძლებლობა, რომ გააუქმოთ თქვენი წევრობა სერვისზე. სხვა შემთხვევებში, როდესაც დაგჭირდებათ Herbalife-ის საიტზე თქვენს მიერ ადრე შეყვანილი თქვენი პერსონალური ინფორმაციის განახლება, შეგიძლიათ ან დაუკავშირდეთ დამოუკიდებელი პარტნიორების მხარდაჭერის ადგილობრივ განყოფილებას, ან შეხვიდეთ სისტემაში საიტზე www.myherbalife.com და ონლაინ შეცვალოთ თქვენი მონაცემები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში აღნიშნული ცვლილებების Herbalife-ის ყველა სისტემაზე განახლება გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შეიძლება მოხდეს, ამიტომ, განახლებები ვერ იქნება მომენტალურად ასახული.

რა შეიძლება ითქვას ინტერნეტის და საიტის უსაფრთხოების შესახებ?

ინტერნეტი არ არის უსაფრთხო სისტემა და თქვენ ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოთ თქვენი ინფორმაციის გაზიარების დროს როდესაც ხართ ონლაინ. Herbalife-ის საიტებზე შეგროვებული პერსონალური მონაცემები ინახება უსაფრთხოდ ოპერირებად გარემოში, რომელზეც არ არსებობს საჯარო წვდომა. ზოგიერთ შემთხვევაში, უსაფრთხოების დაცვის შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენების წყალობით პერსონალური ინფორმაცია დაშიფრულია მანამ სანამ ტრანზაქციას განახორციელებთ.

რა მოხდება თუ გადავწყვეტ, რომ არ დავრეგისტრირდე?

თუ გადაწყვეტთ, რომ არ დარეგისტრირდეთ, ან გააზიაროთ პირადი მონაცემები, უმეტეს შემთხვევაში კვლავ შეგეძლებათ Herbalife-ის ვებსაიტების უმეტესობაზე შესვლა. თუმცა არ გექნებათ წვდომა იმ ნაწილში, სადაც რეგისტრაცია იქნება საჭირო. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ დარეგისტრირდებით, ჩვენ ზოგჯერ მაინც მოვახდენთ ანონიმური ინფორმაციის შეგროვებას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებდით ჩვენს ვებსაიტებს. ეს ისეთი ინფორმაციაა, რომელიც არ ახდენს თქვენს პირსონალურ იდენტიფიკაციას, მაგრამ შეიძლება სასარგებლო იყოს მარკეტინგული მიზნებისთვის და ასევე ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისების დასახვეწად.

ბოლო განახლება 28 აგვისტო 2009 წ.

ka-GE | 02.06.2020 13:46:31 | zus2pwssg00000C | MyHL | 03.06.2020 00:46:31 | 1.20.0515.02