Oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání 


Pokud se ucházíte o zaměstnání, je vaším správcem údajů Herbalife Czech Republic s.r.o.

Společnost Herbalife Nutrition shromažďuje vaše osobní údaje, které poskytnete v této žádosti, i související údaje pro účely řízení činností společnosti Herbalife v oblasti náboru. Společnost Herbalife Nutrition tedy může vaše osobní údaje využívat v souvislosti s hodnocením a výběrem uchazečů, včetně např. přípravy a realizace pohovorů či testů, hodnocení a posuzování jejich výsledků, i pro jiné činnosti nezbytné v rámci procesů náboru, včetně konečného přijetí uchazeče. Společnost Herbalife Nutrition může vaše osobní údaje zpracovávat pro účely řízení činností společnosti Herbalife v oblasti náboru, a to manuálně i elektronicky. 

Zvolte prosím:

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro konkrétní proces náboru zajišťovaný pobočkou, u které jsem se ucházel(a) o pracovní pozici; a pro účely jiných pozic, a to i v jiných zemích v rámci skupiny Herbalife Group, pokud je můj osobní profil z hlediska těchto pozic vyhovující. Společnost Herbalife vaše údaje vymaže po uplynutí 3 roky nečinnosti. Pokud se rozhodnete, že si nepřejete, abychom s vašimi osobními údaji nadále disponovali, zašlete nám prosím email na adresu  privacy@herbalife.com. Další informace jsou k dispozici v rámci globálních pravidel společnosti Herbalife o ochraně soukromí/osobních údajů na https://www.herbalife.cz/ochrana-osobnich-udaju .

Pokud si přejete být posuzován(a) pouze pro účely pozice, o kterou jste se ucházel(a), nebo chcete, aby vaše osobní údaje byly vymazány, neprodleně po rozhodnutí o vašem nepřijetí nás o tom informujte emailem na privacy@herbalife.com .

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to emailem zaslaným na níže uvedenou emailovou adresu. Jestliže svůj souhlas odvoláte, budou vaše osobní údaje vymazány, pokud zákon nevyžaduje jejich delší archivaci. 

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít v souvislosti se svými osobními údaji různá práva, jako například právo na přístup či opravu osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů či právo vznést námitku vůči jejich zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů jinému správci údajů a právo na výmaz údajů. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva podléhají zákonným omezením. Osobní údaje uchazečů v Evropské unii jsou zpracovávány za podmínek a v rámci omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. a) a c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud máte obavy o to, jakým způsobem společnost Herbalife vaše osobní údaje shromažďuje a používá, a společnost Herbalife je nedokáže vyřešit k vaší spokojenosti, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu v rámci své jurisdikce.

Pokud máte zájem o více informací o tom, jak vaše osobní údaje používáme, i o vašich právech, případně chcete požádat o výmaz či blokování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat emailem na emailové adrese privacy@herbalife.com.

Společnost Herbalife Nutrition vaše osobní údaje neoprávněným třetím stranám neposkytuje. Nicméně jako globální korporace, která se skládá z mnoha společností v různých zemích, má společnost Herbalife mezinárodní pobočky a používá zdroje nacházející se po celém světě. Společnost Herbalife může rovněž čas od času pověřit třetí strany, aby jednaly jejím jménem. Souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány a/nebo poskytovány jakékoliv společnosti v rámci skupiny společností Herbalife i třetím stranám jednajícím jménem společnosti Herbalife, včetně poskytovatelů služeb a subjektů, které mají právní nárok na přístup k daným údajům, např. zpracovatelům údajů. Rovněž souhlasíte, že vaše údaje mohou být přenášeny na servery/do databází nacházejících se mimo zemi, ve které jste své osobní údaje společnosti Herbalife poskytli. Takovéto přenosy mohou například zahrnovat předávání a/nebo poskytování údajů mimo Evropský hospodářský prostor a do Spojených států amerických. Žádný jeden určitý soubor právních předpisů o ochraně osobních údajů, který by platil pro Evropu, USA a ostatní části světa, neexistuje. Evropské právní předpisy vyžadují, aby společnost Herbalife přijala kroky na ochranu vašich osobních údajů, pokud budou předávány do mimoevropských oblastí. Jedná se o následující kroky: 

  • v souvislosti s mezinárodním předáváním údajů jiným subjektům společnosti Herbalife ve světě společnost Herbalife vychází ze svých standardních smluvních doložek;
  • v souvislosti s mezinárodním předáváním údajů poskytovatelům služeb závisí daná ochrana na konkrétním poskytovateli služeb i na místě, kde se nachází, přičemž zahrnuje smlouvy obsahující ustanovení o ochraně osobních údajů dle zákonných požadavků. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro region EMEA: 

HN Global Business Services Center Kraków

ul. Puszkarska 7M, 30-644 Krakov, Polsko

privacy@herbalife.com

 

en-US | 7/21/2024 6:20:43 PM | zus2pwssb00000C | MyHL | 7/21/2024 6:20:43 PM | 1.24.0718.04