Privacy Kennisgeving voor Sollicitanten


Voor degenen die solliciteren voor openstaande vacatures, is de verwerkingsverantwoordelijke het Herbalife International Belgium (“Herbalife”, “Vennootschap”, “wij”, “we” of “onze”).

Herbalife Nutrition verzamelt uw persoonsgegevens die u in deze sollicitatie verstrekt en die daaraan gekoppeld zijn met het oog op het beheer van de rekruteringsactiviteiten van Herbalife. Herbalife Nutrition kan uw persoonsgegevens dan ook gebruiken voor de evaluatie en selectie van sollicitanten, zoals het opzetten en uitvoeren van interviews en tests, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals voor het overige nodig is in het wervingsproces, inclusief de uiteindelijke aanwerving.

Gelieve te selecteren:

  • Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor een specifieke aanwervingsprocedure door het kantoor waarvoor ik heb gesolliciteerd en om ook in aanmerking te komen voor andere functies in andere landen binnen de Herbalife Groep, als mijn achtergrond bij hen past. Herbalife zal uw gegevens na 3 jaar inactiviteit verwijderen. Indien u beslist dat u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens door ons worden bijgehouden, gelieve dan een e-mail te sturen naar privacy@herbalife.com. Verdere informatie is beschikbaar in de globale Herbalife privacy policy https://www.herbalife.be/privacybeleid.

Indien u er de voorkeur aan geeft om alleen in aanmerking te komen voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd of indien u uw gegevens onmiddellijk wenst te laten verwijderen na een niet-succesvolle sollicitatie, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar privacy@herbalife.com.

U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen via het onderstaande e-mail adres. Indien u uw toestemming intrekt, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij een verdere bewaring wordt vereist door de wet.

Afhankelijk van het toepasselijke recht, beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang, verbetering, beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke en verwijdering. Gelieve op te merken dat deze rechten onderworpen zijn aan beperkingen die door de wet worden gesteld. Wat betreft de sollicitanten in de Europese Unie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit in uw rechtsgebied indien u zich zorgen maakt omtrent de verzameling en het gebruik door Herbalife van uw persoonsgegevens die Herbalife niet tot uw tevredenheid kan oplossen.
Voor meer informatie omtrent de wijze waarop wij gebruik maken van uw gegevens en uw rechten, alsook voor het aanvragen van het wissen of het blokkeren van de gegevens, kan u contact met ons opnemen via privacy@herbalife.com.

Herbalife Nutrition maakt uw persoonsgegevens niet bekend aan onbevoegde derden. Herbalife is echter een wereldwijd opererende onderneming die bestaat uit meerdere ondernemingen in verschillende landen. Herbalife heeft internationale vestigingen en maakt gebruik van hulpmiddelen die zich over de hele wereld bevinden. Herbalife kan van tijd tot tijd ook gebruik maken van derden om namens Herbalife op te treden. U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens, voor zover als nodig, kunnen worden doorgegeven en/of openbaar gemaakt aan elke onderneming binnen de Herbalife groep van ondernemingen, evenals aan derden die namens Herbalife handelen, met inbegrip van dienstverleners en personen die wettelijk recht hebben op toegang tot de gegevens, zoals gegevensverwerkers. U gaat er ook mee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar servers en databases buiten het land waar u Herbalife uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt. Dergelijke overdrachten kunnen bijvoorbeeld overdrachten en/of bekendmakingen buiten de Europese Economische Ruimte en in de Verenigde Staten van Amerika omvatten. Er is niet één set van wetten op het gebied van gegevensbescherming die Europa, de VS en andere delen van de wereld bestrijken. De Europese wetgeving vereist dat Herbalife stappen onderneemt om uw gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen naar regio's buiten Europa. Deze stappen omvatten:

  • voor internationale doorgiftes naar andere entiteiten van Herbalife over de hele wereld, doet Herbalife beroep op haar Standaard Contractuele Clausules;
  • voor internationale doorgiftes naar dienstverleners, hangt de bescherming af van de betrokken dienstverlener en diens locatie, en omvat deze overeenkomsten die clausules bevatten omtrent de bescherming van persoonsgegevens zoals voorgeschreven bij wet.

De contactgegevens van de Data Protection Officer – EMEA zijn:

HN Global Business Services Center Kraków

ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

 

en-US | 7/21/2024 5:51:52 PM | zus2pwssb000004 | MyHL | 7/21/2024 5:51:52 PM | 1.24.0718.04